Kolik je životní minimum v roce 2024 a jeho výpočet

Životní minimum je zákonem stanovená hranice minimálního příjmu. Životní minimum tedy představuje příjem jednotlivce nebo rodiny, který se považuje za minimální nutný k úhradě základních životních potřeb. Pokud jsou skutečné příjmy nižší, může vznikat nárok na výplatu různých sociálních dávek (pomoc ve hmotné nouzi apod.).

Kolik je životní minimum v roce 2024?

V roce 2024 se životní minimum nemění. Na začátku roku zůstávají v platnosti stejné částky, které platily i v minulém roce (k zatím poslednímu zvýšení došlo  od 1. 1. 2023).

Životní minimum jednotlivce zůstává 4860 Kč. Existenční minimum je stále 3130 Kč. Nezměnily se ani jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2024, najdete zde

Výše životní minimum 2024

Výše životního minima vyplývá ze zákona zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Pro aktuální částku, jakou má životní (popř. existenční minimum) je pak rozhodující i nařízení vlády. Vláda má totiž povinnost, při zákonem stanovených podmínkách tyto částky zvýšit.

V roce 2022 se životní minimum zvyšovalo 2x (od dubna a od července). K dalšímu zvýšení došlo i od začátku roku 2023. Důvodem pro takto časté změny je vysoká inflace v posledních dvou letech.

V roce 2024, ale zatím není schválena žádná další změna. Od ledna 2024, zůstává životní a existenční minimum stejné, jako v předchozím roce. Během roku 2024, by měla vláda projednávat změnu zákona, uvažuje se o pravidelné valorizaci částek životního a existenčního minima, v závislosti na inflaci.

Kolik je životní minimum a jeho výpočet v roce 2024

Základní životní minimum pro jednotlivce je ve výši 3860 Kč. Existenční minimum jednotlivce pak představuje částku 3130 Kč.

Životní minimum rodiny pak závisí na počtu členů rodiny. Jako rodina se v tomto případě započítávají všichni členové společné domácnosti. To znamená, že pokud v jednom bytě bydlí více dospělých, jsou pro výpočet životního minima počítáni všichni. Pokud naopak například některé z dětí již nežije s rodiči ve společné domácnosti, nezapočítává se.

Pro výpočet životního minima rodiny můžete použít tuto kalkulačku: Životní minimum 2024.

Životní minimum a hmotná nouze

Pokud vaše skutečné příjmy jsou nižší než životní minimum (viz výpočet), jedná se o stav hmotné nouze. Jako příjmy se v tomto případě započítávají: příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a další jednorázové sociální dávky. Všechny příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Příjmy z prodeje nemovitostí, částky vyplacené pojišťovnou, podpora v nezaměstnanosti, daňový bonus, odměny za darování krve a různé další příspěvky.

V případě že jsou tyto příjmy nižší než životní minimum, je možné žádat o dvě sociální dávky pro pomoc ve hmotné nouzi. Jedná se o příspěvek na živobytí (tzv. doplatek do životního minima) a doplatek na bydlení (pozor, jedná se o jinou sociální dávku než příspěvek na bydlení). Pro lidi ve hmotné nouzi je také určena jednorázová okamžitá finanční pomoc.

Užitečné odkazy – sociální dávky 2024

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.