Kolik je životní minimum a jeho výpočet

Životní minimum je zákonem stanovená hranice minimálního příjmu. Životní minimum tedy představuje příjem jednotlivce nebo rodiny, který se považuje za minimální nutný k úhradě základních životních potřeb. Pokud jsou skutečné příjmy nižší, může vznikat nárok na výplatu různých sociálních dávek (pomoc ve hmotné nouzi apod.).

Kolik je životní minimum v roce 2022?

V roce 2022 se životní minimum zvyšuje o 10%. S platností od 1. 4. 2022, došlo ke zvýšení životního minima jednotlivce na 4250 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce se zvýšilo na 2740 Kč. Zvýšily se i jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2022, najdete zde

Výše životní minimum 2017

Výše životního minima vyplývá ze zákona zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Pro aktuální částku, jakou má životní (popř. existenční minimum) je pak rozhodující i nařízení vlády. Vláda má totiž povinnost, při zákonem stanovených podmínkách tyto částky zvýšit.

K poslednímu zvýšení životního minima došlo v roce 2012. Vzhledem k tomu že pak už nebyly splněny valorizační podmínky, životní minimum se v roce 2017 nijak nemění.

Kolik je životní minimum a jeho výpočet

Základní životní minimum pro jednotlivce je ve výši 3410 Kč. Existenční minimum jednotlivce pak představuje částku 2200 Kč.

Životní minimum rodiny pak závisí na počtu členů rodiny. Jako rodina se v tomto případě započítávají všichni členové společné domácnosti. To znamená, že pokud v jednom bytě bydlí více dospělých, jsou pro výpočet životního minima počítáni všichni. Pokud naopak například některé z dětí již nežije s rodiči ve společné domácnosti, nezapočítává se.

Pro výpočet životního minima rodiny můžete použít tuto kalkulačku: Životní minimum 2017.

Životní minimum a hmotná nouze

Pokud vaše skutečné příjmy jsou nižší než životní minimum (viz výpočet), jedná se o stav hmotné nouze. Jako příjmy se v tomto případě započítávají: příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a další jednorázové sociální dávky. Všechny příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Příjmy z prodeje nemovitostí, částky vyplacené pojišťovnou, podpora v nezaměstnanosti, daňový bonus, odměny za darování krve a různé další příspěvky.

V případě že jsou tyto příjmy nižší než životní minimum, je možné žádat o dvě sociální dávky pro pomoc ve hmotné nouzi. Jedná se o příspěvek na živobytí (tzv. doplatek do životního minima) a doplatek na bydlení (pozor, jedná se o jinou sociální dávku než příspěvek na bydlení). Pro lidi ve hmotné nouzi je také určena jednorázová okamžitá finanční pomoc.

Užitečné odkazy – sociální dávky 2022

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.