Kalkulačka: Výpočet nemocenské pro OSVČ (živnostníky) v roce 2024

Pokud OSVČ (živnostník) onemocní nebo se mu stane nějaký úraz, může mít také nárok na „placenou“ neschopenku, tak jako zaměstnanci. OSVČ to ale mají s nárokem na nemocenskou složitější:

  • OSVČ si musí platit nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce (zaměstnanec může mít nárok na neschopenku, již od prvního dne v novém zaměstnání)
  • OSVČ má nárok na nemocenskou až od 15 dne (zaměstnanec dostává nemocenskou i během prvních 14 dní)
  • Nemocenská pro OSVČ je zpravidla jen poměrně nízká

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské během pracovní neschopnosti pro OSVČ v roce 2024

Aby měl podnikatel (živnostník), nárok na placenou neschopenku, musí si platit nemocenské pojištění. Zatímco placení sociální a zdravotního pojištění je povinné, placení nemocenského pojištění je dobrovolné. Minimální nemocenské pojištění, je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně.

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na nemocenskou u OSVČ?

Základní podmínkou, je účast na nemocenském pojištění. To znamená placení dobrovolného nemocenského pojištění. Platit si ho mohou jak OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, tak i ti kdo mají podnikání, jen jako vedlejší činnost (k zaměstnání, k důchodu, k rodičovské apod.).

Minimální nemocenské pojištění je od 1. 1. 2024 ve výši 216 Kč. Maximální částka, se odvíjí od vyměřovacího základu (tj. od příjmů z podnikání).

Aby měl OSVČ nárok na „placenou“ neschopenku (nemocenské dávky), musí mít nemocenské pojištění zaplaceno alespoň 3 měsíce. A to ještě před měsíce, ve kterém je začátek neschopenky (pracovní neschopnosti).

Nárok na nemocenské dávky pro OSVČ, vzniká až od 15 dne. Za prvních 14 dní na neschopence, totiž zaměstnanci dostávají náhradu mzdy od zaměstnavatele. A to je něco jiného než nemocenské dávky. A OSVČ nemá zaměstnavatele, který by mu platil tuto náhradu mzdy.

Během neschopenky, také OSVČ nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Nemocenské pojištění je nutné platit i v případě, pokud chce mít OSVČ (podnikatelka) nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ najdete zde.

Kolik je minimální nemocenská pro OSVČ v roce 2024

Pokud by si OSVČ platil jen minimální nemocenské pojištění (v roce 2024 je to 216 Kč), pak jsou i nemocenské dávky jen minimální.

Nemocenské dávky, se v průběhu pracovní neschopnosti postupně zvyšují:

  • Od 15 do 30 dne na neschopence je to 60% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 31 do 60 dne na neschopence je to 66% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 61 dne na neschopence je to 72% z redukovaného vyměřovacího základu

Při minimálním nemocenském pojištění, je měsíční vyměřovací základ jen 8000 Kč. Nemocenská je pak srovnatelná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8000 Kč měsíčně:

  • Od 15 dne je to 143 Kč za 1 den
  • Od 31 dne je to 157 Kč za 1 den
  • Od 61 dne je to 171 Kč za 1 den

Za první měsíc na neschopence, tak OSVČ může dostat 2 288 Kč (první měsíc, dostává OSVČ nemocenskou jen 16 kalendářních dní). Prvních 14 dní totiž nedostává nic, a za dalších 16 dní je to 16×143 = 2 288 Kč. Za druhý měsíc na neschopence, by OSVČ dostal zhruba dvojnásobek, tj. 4 710 Kč. A za třetí a každý další měsíc, by to bylo 5 130 Kč.

Je to asi lepší, než být úplně bez příjmu. Na druhou stranu, je taková nemocenská jen opravdu minimální. A ani zdaleka, by asi nestačila na pokrytí všech běžných výdajů.

Určitou výhodou může být to, že během pracovní neschopnosti, nemusí být placeny zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Zvýšení nemocenské pro OSVČ

Aby měl OSVČ nárok na nějakou vyšší nemocenskou (než je výše uvedené minimum), pak by si musel platit vyšší zálohy na nemocenské pojištění. Nebo si sjednat nějaké komerční pojištění pro případ úrazu, nemoci či pracovní neschopnosti.

S placením vyššího nemocenského pojištění to ale není až tak jednoduché. Není možné platit nemocenské pojištění v libovolné výši. Vychází se z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích a maximální nemocenského pojištění, může být 2,7% z vyměřovacího základu.

Pokud není možné stanovit vyměřovací základ (například při zahájení podnikání), pak je maximální částka nemocenského pojištění ve výši 594 Kč (2,7% z 21 984 Kč – platí v roce 2024).

Pokud by si někdo platil jen minimální zálohu na sociální pojištění (v roce 2024 je to 3852 Kč), pak to odpovídá vyměřovacímu základu 13 191 Kč měsíčně. V takovém případě by maximální částka nemocenského pojištění, mohla být 357 Kč měsíčně.

Tabulka: Kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2024

Viz následující tabulka pro srovnání nemocenské pro OSVČ, podle toho, v jaké výši je placeno nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění 216 Kč měsíčně 357 Kč měsíčně 594 Kč měsíčně
od 15 do 30 dne 143 Kč / 1 den 236 Kč / 1 den 391 Kč / 1 den
od 31 do 60 dne 157 Kč / 1 den 259 Kč / 1 den 430 Kč / 1 den
od 61 dne 171 Kč / 1 den 283 Kč / 1 den 469 Kč / 1 den
Nemocenská za 90 dní 12 128 Kč 20 036 Kč 33 226 Kč

Pokud by chtěl mít podnikatel (OSVČ) vyšší nemocenskou, tak by musel platit vyšší zálohy na nemocenské pojištění. To by ale znamenalo, platit i adekvátně zvýšené zálohy na sociální pojištění. A pak je otázkou, nakolik by se to vyplatilo.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.