Kalkulačka: Výpočet nemocenské pro OSVČ (živnostníky) v roce 2022

Pokud OSVČ (živnostník) onemocní nebo se mu stane nějaký úraz, může mít také nárok na „placenou“ neschopenku, tak jako zaměstnanci. OSVČ to ale mají s nárokem na nemocenskou složitější:

  • OSVČ si musí platit nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce (zaměstnanec může mít nárok na neschopenku, již od prvního dne v novém zaměstnání)
  • OSVČ má nárok na nemocenskou až od 15 dne (zaměstnanec dostává nemocenskou i během prvních 14 dní)
  • Nemocenská pro OSVČ je zpravidla jen poměrně nízká

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2022.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské během pracovní neschopnosti pro OSVČ v roce 2022

Aby měl podnikatel (živnostník), nárok na placenou neschopenku, musí si platit nemocenské pojištění. Zatímco placení sociální a zdravotního pojištění je povinné, placení nemocenského pojištění je dobrovolné. Minimální nemocenské pojištění, je v roce 2022 ve výši 147 Kč měsíčně.

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2022
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na nemocenskou u OSVČ?

Základní podmínkou, je účast na nemocenském pojištění. To znamená placení dobrovolného nemocenského pojištění. Platit si ho mohou jak OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, tak i ti kdo mají podnikání, jen jako vedlejší činnost (k zaměstnání, k důchodu, k rodičovské apod.).

Minimální nemocenské pojištění je od 1. 1. 2022 ve výši 147 Kč. Maximální částka, se odvíjí od vyměřovacího základu (tj. od příjmů z podnikání).

Aby měl OSVČ nárok na „placenou“ neschopenku (nemocenské dávky), musí mít nemocenské pojištění zaplaceno alespoň 3 měsíce. A to ještě před měsíce, ve kterém je začátek neschopenky (pracovní neschopnosti).

Nárok na nemocenské dávky pro OSVČ, vzniká až od 15 dne. Za prvních 14 dní na neschopence, totiž zaměstnanci dostávají náhradu mzdy od zaměstnavatele. A to je něco jiného než nemocenské dávky. A OSVČ nemá zaměstnavatele, který by mu platil tuto náhradu mzdy.

Během neschopenky, také OSVČ nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Nemocenské pojištění je nutné platit i v případě, pokud chce mít OSVČ (podnikatelka) nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ najdete zde.

Kolik je minimální nemocenská pro OSVČ v roce 2022

Pokud by si OSVČ platil jen minimální nemocenské pojištění (v roce 2022 je to 147 Kč), pak jsou i nemocenské dávky jen minimální.

Nemocenské dávky, se v průběhu pracovní neschopnosti postupně zvyšují:

  • Od 15 do 30 dne na neschopence je to 60% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 31 do 60 dne na neschopence je to 66% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 61 dne na neschopence je to 72% z redukovaného vyměřovacího základu

Při minimálním nemocenském pojištění, je měsíční vyměřovací základ jen 7000 Kč. Nemocenská je pak srovnatelná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 7000 Kč měsíčně:

  • Od 15 dne je to 125 Kč za 1 den
  • Od 31 dne je to 138 Kč za 1 den
  • Od 61 dne je to 150 Kč za 1 den

Za první měsíc na neschopence, tak OSVČ může dostat 2000 Kč. Prvních 14 dní totiž nedostává nic, a za dalších 16 dní je to 16×125 = 2000 Kč. Za druhý měsíc na neschopence, by OSVČ dostal zhruba dvojnásobek, tj. 4140 Kč. A za třetí a každý další měsíc, by to bylo 4500 Kč.

Je to asi lepší, než být úplně bez příjmu. Na druhou stranu, je taková nemocenská jen opravdu minimální. A ani zdaleka, by asi nestačila na pokrytí všech běžných výdajů.

Určitou výhodou může být to, že během pracovní neschopnosti, nemusí být placeny zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Zvýšení nemocenské pro OSVČ

Aby měl OSVČ nárok na nějakou vyšší nemocenskou (než je výše uvedené minimum), pak by si musel platit vyšší zálohy na nemocenské pojištění. Nebo si sjednat nějaké komerční pojištění pro případ úrazu, nemoci či pracovní neschopnosti.

S placením vyššího nemocenského pojištění to ale není až tak jednoduché. Není možné platit nemocenské pojištění v libovolné výši. Vychází se z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích a maximální nemocenského pojištění, může být 2,1% z vyměřovacího základu.

Pokud není možné stanovit vyměřovací základ (například při zahájení podnikání), pak je maximální částka nemocenského pojištění ve výši 409 Kč (2,1% z 19 456 Kč – platí v roce 2022).

Pokud by si někdo platil jen minimální zálohu na sociální pojištění (v roce 2022 je to 2841 Kč), pak to odpovídá vyměřovacímu základu 9728 Kč měsíčně. V takovém případě by maximální částka nemocenského pojištění, mohla být 204 Kč měsíčně.

Tabulka: Kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2022

Viz následující tabulka pro srovnání nemocenské pro OSVČ, podle toho, v jaké výši je placeno nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění 147 Kč měsíčně 204 Kč měsíčně 409 Kč měsíčně
od 15 do 30 dne 125 Kč / 1 den 173 Kč / 1 den 347 Kč / 1 den
od 31 do 60 dne 138 Kč / 1 den 191 Kč / 1 den 381 Kč / 1 den
od 61 dne 150 Kč / 1 den 208 Kč / 1 den 416 Kč / 1 den
Nemocenská za 90 dní 10 640 Kč 14 738 Kč 29 462 Kč

Pokud by chtěl mít podnikatel (OSVČ) vyšší nemocenskou, tak by musel platit vyšší zálohy na nemocenské pojištění. To by ale znamenalo, platit i adekvátně zvýšené zálohy na sociální pojištění. A pak je otázkou, nakolik by se to vyplatilo.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.