Sociální dávky – Kolik je porodné a kdo na něj má nárok?

Kdo má nárok na porodné? Jakou má výši porodné v roce 2017? Pokud očekáváte v roce 2017 narození potomka a zajímalo by vás, jestli máte nárok na nějakou sociální podporu od státu, podívejte se do následujícího článku. Dozvíte se jak to s porodným.

Například v roce 2012 zvažovala vláda úplné zrušení porodného. Plánovalo se sloučení porodného a rodičovského příspěvku, takže samostatná dávky porodné mělo přestat existovat. Ke zrušené této sociální dávky nakonec ale nedošlo. V roce 2016 bylo zvažováno zvýšení životního minima, čímž by se posunula hranice výše příjmu, kdy je ještě nárok na porodné, to ale také nebylo schváleno. Již několikrát se objevil návrh, aby bylo porodné i na třetí dítě, ale to také doposud nebylo schváleno.

Kdo má nárok na porodné v roce 2022?

Na porodné je nárok u prvního nebo druhého dítěte, pokud je v rodině průměrný příjem do 2,7 násobku životního minima.

Životní minimum se od 1. dubna 2022 zvýšilo o 10%. Na porodné může mít díky zvýšení, nárok více rodin.

Aktuální kalkulačku pro výpočet porodného v roce 2022, najdete zde

Kdo má nárok na porodné v roce 2017

Základní podmínka pro nárok na porodné zůstala stejná jako v předcházejícím roce. O porodné tedy mohou žádat ty rodiny, kterým se narodí dítě a současně jejich příjmy (za předcházející čtvrtletí) nepřesáhnou 2,7 násobek životního minima.

Nárok na porodné má tedy běžná dvoučlenná rodina, pokud čisté příjmy obou manželů nepřesáhly částku 20 817 Kč. Pokud se jedná o matku samoživitelku, pak její čistý příjem nesmí přesáhnout 13 176 Kč měsíčně. Více viz kalkulačka životní minimum, výpočet se provádí jako součet všech členů rodiny (tj. otec + matka + narozené dítě).

Jako příjem se počítá nejenom příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání), ale patří sem i podpora v nezaměstnanosti, důchody (vdovským, sirotčí, invalidní, starobní) a různé sociální dávky. Dokládají se příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (před narozením dítěte / dětí). Dokládají se příjmy obou rodičů.

Platí také, že na porodné vzniká nárok (pokud máte nízké příjmy, viz předchozí dva odstavce) jen u narození prvního nebo druhého dítěte.

Tip: Kalkulačka pro výpočet nároku na porodné v roce 2017

Jaká je částka porodné 2017

Pokud splňujete podmínky, pro přiznání nároku na porodné, bude vám náležet následující částka:

  • při narození 1 dítěte je porodné ve výši 13.000 Kč
  • při narození 2 dítěte je porodné ve výši 10.000 Kč
  • při narození 2 a více dětí současně je porodné ve výši 23 000 Kč

Žádost o porodné

Žádost o porodné se podobně jako některé ostatní sociální dávky vyřizuje na příslušném úřadu práce (tedy na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště). Žádost se podává na tomto formuláři: Formulář porodné.

O porodné si žádáte až po narození vašeho dítěte. K vyřízení žádosti budete kromě formuláře potřebovat doložit osobní doklady všech členů rodiny, rodný list dítěte a dále doložit vaše příjmy. V případě matky samoživitelky může být požadováno předložení dokladů o výživném.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace : Jaké jsou sociální dávky ?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.