Sociální dávky 2024 – Kolik je porodné a kdo na něj má nárok?

Kdo má nárok na porodné? Jakou má výši porodné v roce 2024? Pokud očekáváte v roce 2024 narození potomka a zajímalo by vás, jestli máte nárok na nějakou sociální podporu od státu, podívejte se do následujícího článku. Dozvíte se jak to s porodným.

Kdo má nárok na porodné v roce 2024?

Na porodné je nárok u prvního nebo druhého dítěte, pokud je v rodině průměrný příjem do 2,7 násobku životního minima.

Aktuální kalkulačku pro výpočet porodného v roce 2024, najdete zde

Kdo má nárok na porodné v roce 2024

Základní podmínka pro nárok na porodné zůstala stejná jako v předcházejícím roce. O porodné tedy mohou žádat ty rodiny, kterým se narodí dítě a současně jejich příjmy (za předcházející čtvrtletí) nepřesáhnou 2,7 násobek životního minima.

Nárok na porodné má tedy běžná dvoučlenná rodina, pokud čisté příjmy obou manželů nepřesáhly částku 29 673 Kč. Pokud se jedná o matku samoživitelku, pak její čistý příjem nesmí přesáhnout 18 765 Kč měsíčně. Více viz kalkulačka životní minimum, výpočet se provádí jako součet všech členů rodiny (tj. otec + matka + narozené dítě).

Jako příjem se počítá nejenom příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání), ale patří sem i podpora v nezaměstnanosti, důchody (vdovským, sirotčí, invalidní, starobní) a různé sociální dávky. Dokládají se příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (před narozením dítěte / dětí). Dokládají se příjmy obou rodičů.

Platí také, že na porodné vzniká nárok (pokud máte nízké příjmy, viz předchozí dva odstavce) jen u narození prvního nebo druhého dítěte.

Tip: Kalkulačka pro výpočet nároku na porodné v roce 2024

Jaká je částka porodné 2024

Pokud splňujete podmínky, pro přiznání nároku na porodné, bude vám náležet následující částka:

  • při narození prvního dítěte je porodné ve výši 13.000 Kč
  • při narození druhého dítěte je porodné ve výši 10.000 Kč
  • při narození dvojčat nebo více dětí současně může být porodné ve výši 23 000 Kč

Žádost o porodné

Žádost o porodné se podobně jako některé ostatní sociální dávky vyřizuje na příslušném úřadu práce (tedy na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště). Žádost se podává na tomto formuláři: Formulář porodné.

O porodné si žádáte až po narození vašeho dítěte. K vyřízení žádosti budete kromě formuláře potřebovat doložit osobní doklady všech členů rodiny, rodný list dítěte a dále doložit vaše příjmy. V případě matky samoživitelky může být požadováno předložení dokladů o výživném.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.