Formulář: Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek při ukončení pěstounské péče je jednorázová sociální dávka. Nárok na ní mají příjemci dávek pěstounské péče při jejím ukončení. Nárok má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Výše tohoto jednorázového příspěvku je 25 000 Kč.

Formulář příspěvek při ukončení pěstounské péče 2014 ke stažení v PDF

Formulář: Příspěvek při ukončení pěstounské péče 2013

Formulář: Příspěvek při ukončení pěstounské péče 2014

Formulář příspěvek při ukončení pěstounské péče 2014 si můžete stáhnout z tohoto odkazu. Jedná se o aktuální verzi formuláře pro rok 2014 přímo ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poznámka: K otevření staženého souboru budete potřebovat prohlížeč Acrobat reader (doporučená je verze 7.0.8 nebo vyšší). Tento prohlížeč PDF dokumentů si můžete stáhnout přímo ze stránek výrobce Adobe Systems Inc. Prohlížeč PDF dokumentů je zdarma.

Formulář příspěvek při ukončení pěstounské péče 2014 online

Žádost o příspěvek při ukončení pěstounské péče se podává prostřednictvím určeného formuláře. Formulář si můžete stáhnout přímo z webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde. Na stránkách ministerstva si můžete formulář vyplnit online a následně vytisknout. Formuláře jsou také k dispozici na všech kontaktních pracovištích.

Co potřebujete k vyřízení příspěvku při ukončení pěstounské péče

Společně s žádostí je nutné předložit osobní doklady (občanský průkaz)

Užitečné odkazy – sociální dávky

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.