Sociální dávky – přídavky na dítě, přídavky na bydlení, rodičovský příspěvek a další

Tak jako skoro každý rok, i od 1. 1. 2017 dochází k několika změnám v oblasti státní sociální podpory. Různé zákony a vyhlášky mají svou účinnost načasovanou právě na prvního ledna 2017. Jaké jsou tedy změny? A na jaké sociální dávky můžete mít v roce 2017 nárok?

Sociální dávky 2022 – co je nového a kolik dostanete od státu?

V roce 2022, dochází k řadě změn u sociálních dávek. V lednu 2022, se zvyšuje příspěvek na bydlení (mimořádné zvýšení normativních nákladů o 1120 – 2147 Kč). Na přídavky na bydlení, bude mít nárok více domácností.

Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o 10%. To má vliv na většinu sociálních dávek. Více rodin může mít nárok na přídavky na dítě, na porodné, nebo se zvýší i dávky hmotné nouze, jako je příspěvek na živobytí.

Od července 2022, by se měl zvýšit rodičovský příspěvek, nebo zjednodušit žádost o příspěvek na bydlení. V roce 2022, se také třikrát zvyšují všechny důchody (invalidní, starobní, vdovské, vdovecké, či sirotčí). Důchody se zvyšují od ledna 2022, od června 2022 a od září 2022.

Aktuální informace o změnách u sociálních dávek v roce 2022, najdete zde

Dávky státní sociální podpory v roce 2017

Problematiku státní sociální podpory upravuje příslušný zákon. Konkrétně se jedná o zákon číslo 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Mezi dávky řešené tímto zákonem patří především:

 • Přídavky na dítě
 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Rodičovský příspěvek
 • Pohřebné

Dalším ze zákonů z oblasti podpory pro sociálně slabší občany je zákon o životním a existenčním minimum. Tedy zákon číslo 110/2006 Sb. Ten určuje, jaké je životní a existenční minimum, a vše co s tím souvisí.

V neposlední řadě je zde pak i zákon o pomoci ve hmotné nouzi – tedy zákon číslo 111/2006 Sb. Ten řeší dávky pomoci pro osoby ve hmotné nouzi, tedy především:

 • Dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí
 • Dávky hmotné nouze – doplatek na bydlení
 • Jednorázová pomoc pro osoby ve hmotné nouzi

Životní a existenční minimum v roce 2017

Životní (resp. existenční minimum) je zákonem stanovená výše peněžního příjmu (resp. u existenčního minima vypadává ono slovo „peněžního“), pro zajištění základních životních potřeb – jako je jídlo, základní oblečení, základní hygienické potřeby. Ani u životního ani u existenčního minima se pak neřeší náklady na bydlení, ty řešení jiné zákony.

Životní minimum a existenční minimum jednotlivce v roce 2017 je v této výši:

 • Životní minimum jednotlivce je 3410 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je 2200 Kč

Životní minimum pro dvě a více osob nebo pro rodinu se určuje jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny:

 • Životní minimum první dospělé osoby ve společné domácnosti je 3140 Kč
 • Životní minimum druhé a další dospělé osoby ve společné domácnosti je 2830
 • Životní minimum pro dítě do 6 roků je 1740 Kč
 • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků je 2140 Kč
 • Životní minimum pro dítě 15 – 26 roků je 2450 Kč

Přídavky na dítě v roce 2017

Přídavky na dítě je sociální dávka určená pro rodiny, které mají nezletilé nezaopatřené dítě (děti) nebo i zletilé nezaopatřené dítě (děti) a jejichž příjmy jsou nižší než 2,4 násobek životního minima.

Výše příspěvku na dítě se již několik roků nezměnila, a i pro rok 2017 platí tyto částky:

 • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
 • Dítě 15 – 26 roků = 700 Kč měsíčně

Porodné v roce 2017

Porodné je jednorázová sociální dávky (vyplácí se pouze jednou, při splnění podmínek, na rozdíl od jiných sociálních dávek, jako třeba přídavky na dítě nebo na bydlení, které jsou vypláceny každý měsíc).

Na porodné je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte v případě, že příjmy rodiny (otec + matka dítěte, nebo rodič samoživitel/samoživitelka) mají v rozhodném období příjem nižší než 2,7 násobek životního minima.

V roce 2017 je porodné v této výši:

 • 13 500 Kč při narození prvního dítěte
 • 10 000 Kč při narození druhého dítěte
 • 19 500 Kč pokud se obě dětí narodí současně (dvojčata)

Příspěvek na bydlení v roce 2017

Přídavky na bydlení jsou vypláceny rodinám (jednotlivcům) jejichž náklady na bydlení tvoří více než 30% (v Praze 35%) rozhodného příjmu, a současně 30% z příjmu (35% v Praze) není vyšší než normativní náklady na bydlení.

Tak jako každý rok, se i do začátku roku 2017 (tedy od 1. 1. 2017) mění tzv. normativní náklady na bydlení, od kterých se pak odvíjí výše přídavků na bydlení a posuzování nároku na tuto dávku. Ve výsledku se ale jedná jen o drobou změnu, nedochází tedy k nějaké výrazné úpravě podmínek u této sociální dávky.

Rodičovský příspěvek v roce 2017

Rodičovský příspěvek je sociální dávka vyplácená při péči o nejmladší dítě (do 4 roků věku dítěte). Výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč. Ta je stejná pro všechny příjemce této sociální dávky. Liší se pouze výše měsíční platby (a tím pak i doba výplaty této dávky).

Minimální varianta rodičovského příspěvku je v roce 2017 na 4 roky – tedy prvních 9 měsíců 7600 Kč a následně do 4 roků věku dítěte je to 3800 Kč. I maximální varianta rodičovského příspěvku, tedy 11 500 Kč měsíčně po dobu cca 19 měsíců je stejná jako v předchozích letech.

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) sice v roce 2016 zvažovalo změny u rodičovského příspěvku, tak aby bylo možné jej čerpat ve vyšší částce (měsíčně to měla být částka až přes 30 tisíc korun, tedy celý RP by se dal vyčerpat už za 6 měsíců). Také se měli „zjemnit“ podmínky – nově by již neplatilo, že dítě nesmí chodit do školky/jeslí na dobu delší než 46 hodin a některé další změny. Tyto změny u rodičovského příspěvku ale nebyly schváleny, a tak i v roce 2017 platí stejné podmínky jako v předchozích letech.

Další sociální dávky v roce 2017

Žádných významnějších změn se nedočkaly ani jiné sociální dávky, jako je třeba pohřebné nebo dávky pomoci ve hmotné nouzi.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.