Sociální dávky 2024 – přídavky na dítě, přídavky na bydlení, rodičovský příspěvek a další

Tak jako skoro každý rok, i od 1. 1. 2024 dochází k několika změnám v oblasti státní sociální podpory. Různé zákony a vyhlášky mají svou účinnost načasovanou právě na prvního ledna 2024. Jaké jsou tedy změny? A na jaké sociální dávky můžete mít v roce 2024 nárok?

Sociální dávky 2024 – co je nového a kolik dostanete od státu?

V roce 2024, dochází k řadě změn u sociálních dávek. V lednu 2024, se mění podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení (není žádná pravidelná valorizace, a dochází ke snížení normativních nákladů o 1400 – 2800 Kč). Na přídavky na bydlení, bude mít nárok méně domácností.

Od ledna 2024, se zvyšuje rodičovský příspěvek. Pro děti, které se narodí od 1. 1. 2024, to znamená o 50 000 Kč více. Rodičovská se zvýšila na 350 000 Kč (pro dvojčata na 525 000 Kč.

Další změny, se plánují i během roku. Od července 2024, by se měl zvýšit příspěvek na péči. Finální podoba zvýšení zatím není schválena – podle aktuálního návrhu, by ale mohlo dojít od 1. 7. 2024 ke zvýšení o cca 20 – 25%.

Během roku 2024, se bude projednávat sloučení několika sociálních dávek do jedné. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o možné sloučení příspěvku na bydlení, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a přídavků na dítě. V budoucnu (možná už v roce 2025), by byla jenom jedna sociální dávky, namísto současných 4 dávek.

Dávky státní sociální podpory v roce 2024

Problematiku státní sociální podpory upravuje příslušný zákon. Konkrétně se jedná o zákon číslo 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Mezi dávky řešené tímto zákonem patří především:

 • Přídavky na dítě
 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Rodičovský příspěvek
 • Pohřebné

Dalším ze zákonů z oblasti podpory pro sociálně slabší občany je zákon o životním a existenčním minimum. Tedy zákon číslo 110/2006 Sb. Ten určuje, jaké je životní a existenční minimum, a vše co s tím souvisí.

V neposlední řadě je zde pak i zákon o pomoci ve hmotné nouzi – tedy zákon číslo 111/2006 Sb. Ten řeší dávky pomoci pro osoby ve hmotné nouzi, tedy především:

 • Dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí
 • Dávky hmotné nouze – doplatek na bydlení
 • Jednorázová pomoc pro osoby ve hmotné nouzi

Životní a existenční minimum v roce 2024

Životní (resp. existenční minimum) je zákonem stanovená výše peněžního příjmu (resp. u existenčního minima vypadává ono slovo „peněžního“), pro zajištění základních životních potřeb – jako je jídlo, základní oblečení, základní hygienické potřeby. Ani u životního ani u existenčního minima se pak neřeší náklady na bydlení, ty řešení jiné zákony.

Životní minimum a existenční minimum jednotlivce v roce 2024 je v této výši:

 • Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je 3130 Kč

Životní minimum pro dvě a více osob nebo pro rodinu se určuje jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny:

 • Životní minimum první dospělé osoby ve společné domácnosti je 4470 Kč
 • Životní minimum druhé a další dospělé osoby ve společné domácnosti je 4040
 • Životní minimum pro dítě do 6 roků je 2480 Kč
 • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků je 3050 Kč
 • Životní minimum pro dítě 15 – 26 roků je 3490 Kč

Přídavky na dítě v roce 2024

Přídavky na dítě je sociální dávka určená pro rodiny, které mají nezletilé nezaopatřené dítě (děti) nebo i zletilé nezaopatřené dítě (děti) a jejichž příjmy jsou nižší než 3,4 násobek životního minima.

Příspěvek na dítě je v roce 2024:

 • Dítě do 6 roků = 1330 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 1470 Kč měsíčně
 • Dítě 15 – 26 roků = 1580 Kč měsíčně

Přídavky mohou být o 500 Kč nižší, pokud ani jedna osoba v rodině, nemá příjem alespoň ve výši životního minima (4860 Kč v roce 2023) ze zaměstnání, z podnikání, z nějaké brigády, mateřské, rodičovské, nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, apod.

Porodné v roce 2024

Porodné je jednorázová sociální dávky (vyplácí se pouze jednou, při splnění podmínek, na rozdíl od jiných sociálních dávek, jako třeba přídavky na dítě nebo na bydlení, které jsou vypláceny každý měsíc).

Na porodné je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte v případě, že příjmy rodiny (otec + matka dítěte, nebo rodič samoživitel/samoživitelka) mají v rozhodném období příjem nižší než 2,7 násobek životního minima.

V roce 2024 je porodné v této výši:

 • 13 000 Kč při narození prvního dítěte
 • 10 000 Kč při narození druhého dítěte
 • 19 000 Kč pokud se obě dětí narodí současně (dvojčata)

Příspěvek na bydlení v roce 2024

Přídavky na bydlení jsou vypláceny rodinám (jednotlivcům) jejichž náklady na bydlení tvoří více než 30% rozhodného příjmu, a současně 30% z příjmu není vyšší než normativní náklady na bydlení.

Tak jako každý rok, se i do začátku roku 2024 (tedy od 1. 1. 2024) mění tzv. normativní náklady na bydlení, od kterých se pak odvíjí výše přídavků na bydlení a posuzování nároku na tuto dávku. V roce 2024, je to poměrně zásadní změna – normativní náklady na bydlení jsou o 1400 – 2800 Kč nižší. Na přídavky kvůli tomu bude mít nárok méně domácností.

Viz – Výpočet – kolik jsou přídavky na bydlení a kdo má nárok v roce 2024?

Rodičovský příspěvek v roce 2024

Rodičovský příspěvek je sociální dávka vyplácená při péči o nejmladší dítě (do 3 roků věku dítěte). Výše rodičovského příspěvku je 350 000 Kč. Ta je stejná pro všechny příjemce této sociální dávky. Liší se pouze výše měsíční platby (a tím pak i doba výplaty této dávky).

Všichni, kdo mají nárok na rodičovský příspěvek, si mohou zvolit měsíční částku do 13 000 Kč. Ti, kdo měli nárok na PPM (je u nich možné stanovit adekvátně vysoký vyměřovací základ), mohou mít i vyšší měsíční částku. Teoretické maximum v roce 2024 je 53 910 Kč měsíčně.

Od 1. 1. 2024 došlo ke zvýšení rodičovské:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě by se zvýšil na 350 000 Kč (dříve jen 300 000 Kč)
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata by se zvýšil na 525 000 Kč (dříve jen 450 000 Kč)

Viz – Výpočet rodičovské dovolené 2024 – zvýšení a zkrácení

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.