Sociální dávky 2023 – přídavky na dítě, přídavky na bydlení, rodičovský příspěvek a další

Tak jako skoro každý rok, i od 1. 1. 2023 dochází k několika změnám v oblasti státní sociální podpory. Různé zákony a vyhlášky mají svou účinnost načasovanou právě na prvního ledna 2023. Jaké jsou tedy změny? A na jaké sociální dávky můžete mít v roce 2023 nárok?

Sociální dávky 2023 – co je nového a kolik dostanete od státu?

V roce 2023, dochází k řadě změn u sociálních dávek. V lednu 2023, se zvyšuje příspěvek na bydlení (pravidelná valorizace a mimořádné zvýšení normativních nákladů o 1400 – 2800 Kč). Na přídavky na bydlení, bude mít nárok více domácností.

Od 1. ledna 2023, se zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2%. To má vliv na většinu sociálních dávek. Více rodin může mít nárok na přídavky na dítě, na porodné, nebo se zvýší i dávky hmotné nouze, jako je příspěvek na živobytí.

Aktuální informace o změnách u sociálních dávek v roce 2023, najdete zde

Dávky státní sociální podpory v roce 2023

Problematiku státní sociální podpory upravuje příslušný zákon. Konkrétně se jedná o zákon číslo 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Mezi dávky řešené tímto zákonem patří především:

 • Přídavky na dítě
 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Rodičovský příspěvek
 • Pohřebné

Dalším ze zákonů z oblasti podpory pro sociálně slabší občany je zákon o životním a existenčním minimum. Tedy zákon číslo 110/2006 Sb. Ten určuje, jaké je životní a existenční minimum, a vše co s tím souvisí.

V neposlední řadě je zde pak i zákon o pomoci ve hmotné nouzi – tedy zákon číslo 111/2006 Sb. Ten řeší dávky pomoci pro osoby ve hmotné nouzi, tedy především:

 • Dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí
 • Dávky hmotné nouze – doplatek na bydlení
 • Jednorázová pomoc pro osoby ve hmotné nouzi

Životní a existenční minimum v roce 2023

Životní (resp. existenční minimum) je zákonem stanovená výše peněžního příjmu (resp. u existenčního minima vypadává ono slovo „peněžního“), pro zajištění základních životních potřeb – jako je jídlo, základní oblečení, základní hygienické potřeby. Ani u životního ani u existenčního minima se pak neřeší náklady na bydlení, ty řešení jiné zákony.

Životní minimum a existenční minimum jednotlivce v roce 2023 je v této výši:

 • Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je 3130 Kč

Životní minimum pro dvě a více osob nebo pro rodinu se určuje jako součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny:

 • Životní minimum první dospělé osoby ve společné domácnosti je 4470 Kč
 • Životní minimum druhé a další dospělé osoby ve společné domácnosti je 4040
 • Životní minimum pro dítě do 6 roků je 2480 Kč
 • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků je 3050 Kč
 • Životní minimum pro dítě 15 – 26 roků je 3490 Kč

Přídavky na dítě v roce 2023

Přídavky na dítě je sociální dávka určená pro rodiny, které mají nezletilé nezaopatřené dítě (děti) nebo i zletilé nezaopatřené dítě (děti) a jejichž příjmy jsou nižší než 3,4 násobek životního minima.

Příspěvek na dítě se od začátku roku 2023 zvýšil o 200 Kč:

 • Dítě do 6 roků = 1330 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 1470 Kč měsíčně
 • Dítě 15 – 26 roků = 1580 Kč měsíčně

Přídavky mohou být o 500 Kč nižší, pokud ani jedna osoba v rodině, nemá příjem alespoň ve výši životního minima (4860 Kč v roce 2023) ze zaměstnání, z podnikání, z nějaké brigády, mateřské, rodičovské, nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, apod.

Porodné v roce 2023

Porodné je jednorázová sociální dávky (vyplácí se pouze jednou, při splnění podmínek, na rozdíl od jiných sociálních dávek, jako třeba přídavky na dítě nebo na bydlení, které jsou vypláceny každý měsíc).

Na porodné je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte v případě, že příjmy rodiny (otec + matka dítěte, nebo rodič samoživitel/samoživitelka) mají v rozhodném období příjem nižší než 2,7 násobek životního minima.

V roce 2023 je porodné v této výši:

 • 13 000 Kč při narození prvního dítěte
 • 10 000 Kč při narození druhého dítěte
 • 19 000 Kč pokud se obě dětí narodí současně (dvojčata)

Příspěvek na bydlení v roce 2023

Přídavky na bydlení jsou vypláceny rodinám (jednotlivcům) jejichž náklady na bydlení tvoří více než 30% rozhodného příjmu, a současně 30% z příjmu není vyšší než normativní náklady na bydlení.

Tak jako každý rok, se i do začátku roku 2023 (tedy od 1. 1. 2023) mění tzv. normativní náklady na bydlení, od kterých se pak odvíjí výše přídavků na bydlení a posuzování nároku na tuto dávku. Ve výsledku se ale jedná jen o drobou změnu, nedochází tedy k nějaké výrazné úpravě podmínek u této sociální dávky.

Viz – Výpočet – kolik jsou přídavky na bydlení a kdo má nárok v roce 2023?

Rodičovský příspěvek v roce 2023

Rodičovský příspěvek je sociální dávka vyplácená při péči o nejmladší dítě (do 4 roků věku dítěte). Výše rodičovského příspěvku je 300 000 Kč. Ta je stejná pro všechny příjemce této sociální dávky. Liší se pouze výše měsíční platby (a tím pak i doba výplaty této dávky).

Všichni, kdo mají nárok na rodičovský příspěvek, si mohou zvolit měsíční částku do 13 000 Kč. Ti, kdo měli nárok na PPM (je u nich možné stanovit adekvátně vysoký vyměřovací základ), mohou mít i vyšší měsíční částku. Teoretické maximum v roce 2023 je 49 440 Kč měsíčně.

V souvislosti s vysokou inflací, se v roce 2023, zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku. Ministerstvo práce a sociálních věcí, chce prosadit zvýšení rodičovské o 50 000 Kč (rodičovská se naposledy zvyšovala v roce 2020, tehdy o 80 tisíc korun).

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě by se zvýšil na 350 000 Kč (nyní je 300 000 Kč)
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata by se zvýšil na 525 000 Kč (nyní je 450 000 Kč)

O zvýšení rodičovského příspěvku se bude jednat během roku 2023. Na zvýšení se shodují jak politici, zastupující vládní strany, tak i opozice. Opoziční strany by rády prosadily zvýšení ještě během roku 2023 (ve druhé polovině roku).

Podle aktuálních informací, je ale pravděpodobnější, že ke zvýšení dojde až od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.