Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy za nemoc či karanténu v roce 2024

Asi každý zaměstnanec, čas od času onemocní, stane se mu nějaký úraz, nebo musí do karantény. V takovém případě, mu jeho lékař zpravidla vystaví neschopenku, a má nárok na náhradu mzdy za nemoc (nemocenskou od zaměstnavatele).

Náhradu mzdy za nemoc nebo karanténu, vyplácí svým zaměstnancům zaměstnavatel, během prvních 14 dní neschopenky. Pokud je nemoc či úraz závažnější, a neschopenka pokračuje i po prvních 2 týdnech, tak je od 15 dne nárok na nemocenské dávky (nemocenskou od státu).

Náhrada mzdy za nemoc či karanténu v roce 2024

Základní podmínky, pro nárok na „placenou neschopenku“, během prvních 14 dní, se v roce 2024, nijak zásadně nemění.

Od 1. 1. 2024, dochází pouze k úpravě (zvýšení) redukčních hranic, které mají vliv na výpočet výše náhrady mzdy. To se ale projeví pouze u zaměstnanců s průměrnou a nadprůměrnou mzdou. Těm se od začátku roku 2024, nemocenská o něco málo zvýší.

Kalkulačka: Výpočet náhrady mzdy za nemoc nebo karanténu od 1. 1. 2024

Výpočet náhrady mzdy (nemocenské od zaměstnavatele), se provádí z průměrného hrubého hodinového výdělku. Pokud jej neznáte, pak do kalkulačky zadejte svoji průměrnou hrubou hodinovou mzdu (výsledek bude zhruba stejný, resp. případný rozdíl bude jen zanedbatelný).

Během prvních 14 dní, dostáváte zaplaceny, jen neodpracované hodiny. Pokud jste nemocní 14 dní, pak se zpravidla jedná o 10 pracovních dní. Při běžné pracovní době, je to 80 zameškaných hodin, které vám zaměstnavatel zaplatí – může to ale být i jinak.

Kalkulačka náhrada mzdy 2024
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Kdo má nárok na nemocenskou od zaměstnavatele?

Jak již vyplývá z názvu „náhrada mzdy za nemoc nebo karanténu“, na tuto nemocenskou od zaměstnavatele, mají nárok jenom zaměstnanci.

Živnostníci (OSVČ), během prvních 14 dní na neschopence, nic nedostanou (nemají zaměstnavatele, nedostávají mzdu). OSVČ, mají nárok až na nemocenské dávky, od 15 dne (a jen tehdy, když si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Stejně na tom jsou i nezaměstnaní. Pokud vám lékař napíše neschopenku, až po skončení pracovního poměru, pak sice můžete mít nárok na nemocenské dávky (od 15 dne), ale za prvních 14 dní už nic nedostanete. Po skončení zaměstnání, ale musí být neschopenka zahájena do 7 dní, jinak není nárok ani na nemocenské dávky.

Nárok na náhradu mzdy, mají skoro všichni zaměstnanci:

  • Nárok na náhradu mzdy, je hned od začátku zaměstnání (tj. hned od prvního dne, není nějaká minimální odpracovaná doba, stačí zahájit výkon práce)
  • Nárok na náhradu mzdy je i ve zkušební době
  • Nárok na náhradu mzdy může být i při práci na dohodu (pokud u dohody vznikla účast na nemocenském pojištění)
  • Nárok na náhradu mzdy má i pracující důchodce

Kolik je nemocenská od zaměstnavatele v roce 2024?

Náhrada mzdy za nemoc, je ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku (paragraf 351 a dále, zákoník práce).

Tento průměrný výdělek, se vypočítá podle běžných postupů (jak je stanoví zákoník práce). Průměrný výdělek, se zpravidla počítá z posledního kalendářního čtvrtletí (paragraf 354, zákoník práce).

Pokud to není možné, tak se pro výpočet použije jen pravděpodobný výdělek (paragraf 355, zákoník práce).

Průměrný hodinový výdělek podléhá redukci. Redukční hranice se od 1. 1. 2024 zvyšují:

  • 1 redukční hranice = 256,55 Kč (z průměrného výdělku se do této částky se započítá 90%)
  • 2 redukční hranice = 384,83 Kč (z částky nad 256,55 do 384,83 Kč se započítá 60%)
  • 3 redukční hranice = 769,48 Kč (z částky nad 384,83 do 769,48 Kč se započítá 30%)

Pokud byste měli průměrnou hrubou hodinovou mzdu vyšší než 769,48 Kč (resp. vyšší průměrný výdělek), pak to už na výši nemocenské nemá vliv (od určité výše mzdy, se už nemocenská nezvyšuje).

Z redukované částky, pak dostanete 60%. Z této náhrady mzdy za nemoc, už ale neplatíte sociální nebo zdravotní pojištění.

Výplata nemocenské, by měla proběhnout společně s částí mzdy, v obvyklý výplatní termín, který máte v zaměstnání.

Nemocenská při karanténě v roce 2024

Během roku 2021 a 2022, byla na několik měsíců, zvýšena nemocenská při karanténě. Bylo to z důvodu epidemie COVID. Hodně lidí, raději nehlásilo rizikový kontakt s někým, kdo byl nakažený COVIDem, aby neměli kvůli neschopence výpadek příjmu.

COVID už ale „dávno“ skončil. Pokud je z nyní z nějakého důvodu nařízena karanténa (například kvůli nějaké infekční nemoci), pak je nárok jen na běžnou nemocenskou, jako u jakékoliv jiné neschopenky.

Náhrada mzdy za nemoc ve státní svátek nebo o víkendu

Nemocenské dávky od 15 dne, jsou placeny za každý kalendářní den. Tedy i za státní svátky, víkendy (sobotu i neděli). U náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní), je to ale jinak.

Zaměstnavatel vám prvních 14 dní platí jen neodpracované hodiny. Tj., jen za pracovní dny, resp. jen za neodpracované směny. Pokud vám pracovní směna připadá na sobotu nebo neděli, pak máte peníze i za víkend.

Pokud vám do neschopenky, vyjde nějaký svátek, tak je to s náhradou mzdy za nemoc podobné. Záleží na to, zda tento svátek připadá na den, který pro vás měl být pracovním dnem nebo ne.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.