Výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti

Pokud jste zaměstnaní a onemocníte, nebo se vám stane nějaký úraz, pak s největší pravděpodobností budete v pracovní neschopnosti. Při ní máte nárok na nemocenské dávky. V naší kalkulačce si může spočítat, kolik byste dostávali během prvních 14 dní pracovní neschopnosti v roce 2018.

Kolik je nemocenská za prvních 14 dní na neschopence v roce 2022?

Od začátku roku 2022, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek. To může mít vliv na výpočet nemocenské od zaměstnavatele, během prvních 14 dní, na neschopence.

Do 28. Února 2022, je při karanténě nebo izolaci, nárok na zvýšenou nemocenskou za prvních 14 dní – příplatek „izolačka“ – až 370 Kč za den, resp. maximálně 90% průměrného výdělku

Aktuální kalkulačku pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dní v roce 2022, najdete zde

Náhrada mzdy za nemoc 2018

Pokud budete nemocní a na neschopence, tak jsou zde 3 různé věci:

  • Za první 3 dny = nedostáváte nic, první 3 dny jsou i v roce 2018 neplacené
  • Za prvních 14 dní = od 4 do 14 dne vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy (podle skutečně neodpracovaných směn)
  • Od 15 dne = dostáváte nemocenské dávky (za každý kalendářní den)

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele v roce 2018. Pro výpočet nemocenských dávek od 15 dne pracovní neschopnosti můžete použít tuto kalkulačku: Kalkulačka nemocenských dávek 2018.

Výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dní v roce 2018

Kalkulačka náhrada mzdy 2018
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 3 dne (*)

Byla nařízena karanténa?
Počet hodin hodin karantény (**)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 4 dne pracovní neschopnosti, resp. od 25 neodpracované hodiny.

(**) V případě, že je nařízena karanténa, pak náhrada mzdy náleží již od prvního dne.

Kolik je nemocenská za prvních 14 dní v roce 2018?

To, kolik peněz byste dostávali během prvních dvou týdnů na neschopence, vychází z toho, jaká je vaše průměrná (hrubá) hodinová mzda. Na základě této průměrné mzdy se určuje vyměřovací základ. Vyměřovací základ pak podléhá redukci – v roce 2018 platí tyto redukční hranice:

  • Do 175 Kč/hodina se započítá 90%
  • Do 262,33 Kč/hodina se započítá 60%
  • Do 524,65 Kč/hodina se započítá 30%
  • Vše nad 524,65 Kč se již nijak dále neprojeví

Samotná náhrada mzdy je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Náhrada mzdy – kalendářní nebo pracovní dny?

Nemocenské dávky, které dostáváte od 15 dne pracovní neschopnosti, se vyplácí za každý kalendářní den (tedy i za víkendy, státní svátky atp.). Náhrada mzdy, kterou dostáváte od zaměstnavatele během prvních 14 dnů se, ale platí jenom za pracovní dny – resp. přesněji je to tak, že se platí za skutečně neodpracované směny (hodiny).

Pokud byste byli nemocní 14 dní, pak je to tak, že při standardním rozložení pracovní doby se vám započítá 56 neodpracovaných hodin.

Nemocenská ve zkušební době

Jak je to s nárokem na placenou neschopenku ve zkušební době? To, že jste ve zkušební době, vás nijak neomezuje v tom, abyste byli/nebyli nemocní a měli/neměli nárok na nemocenské dávky. Již od prvního dne v zaměstnání se stáváte účastníkem nemocenského pojištění (to za vás platí zaměstnavatel). Jako účastník nemocenského pojištění pak máte nárok na nemocenské dávky nebo na náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Pokud onemocníte (klidně hned první nebo druhý den), tak se na vás vztahují stejné podmínky jako i na ostatní zaměstnance. Tedy první 3 dny nedostáváte nic a od 4 dne máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (a od 15 dne na nemocenské dávky).

Je zde ale přesto jeden rozdíl. Pokud onemocní zaměstnanec, který není ve zkušební době, tak se na něj po dobu jeho pracovní neschopnosti vztahuje ochrana v podobě toho, že jej zaměstnavatel nesmí propustit (kromě specifických případů, jako je třeba zánik zaměstnavatele apod.)

U nemoci ve zkušební době je to jinak. Obecně platí, že ve zkušební době vám zaměstnavatel nedává výpověď, ale jedná se o okamžité ukončení pracovního poměru ve zkušební době a pro to platí jiná pravidla. Pokud tedy budete ve zkušební době na neschopence, tak jste chráněni pouze prvních 14 dní.

Od 15 dne s vámi zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit. Na vaši neschopenku a nemocenské dávky to nemá vliv. Po ukončení pracovního poměru byste byli dále na neschopence a dostávali nemocenské dávky. Až po uzdravení byste pak šli na Úřad práce, kde byste buď měli, nebo neměli nárok na podporu v nezaměstnanosti (podle toho, zda by byli splněny příslušné podmínky).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.