Kalkulačka nemocenských dávek 2024 – kdo má nárok na placenou neschopenku

Pokud jste zaměstnáni a v roce 2024 onemocníte, pak bych se vám mohla hodit tato kalkulačka pro výpočet výše nemocenských dávek od 1. 1. 2024. Snadno si tak můžete spočítat, kolik peněz byste dostávali během pracovní neschopnosti.

Kdo má nárok na placenou neschopenku v roce 2024?

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti slouží jako určitá náhrada za „ušlý“ výdělek. Základní podmínky pro nárok na placenou neschopenku se v roce 2024 nijak zvláště nemění. Na nemocenské dávky mají nárok především zaměstnanci, za které platí nemocenské pojištění zaměstnavatel. Nárok ale mohou mít i OSVČ, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Na nemocenské dávky je nárok, pokud onemocníte nebo se vám stane nějaký úraz. Pouze v případě, že si nějaký úraz prokazatelně způsobíte sami, tak dochází ke krácení výše nemocenské na 50%

Kolik jsou nemocenské dávky od 1. 1. 2024

To, kolik jsou nemocenské dávky, se odvíjí od vašeho příjmu. Na základě vašich příjmů za posledních 12 měsíců, se spočítá vyměřovací základ (velmi zjednodušeně je možné spočítat, jako součet příjmů za posledních 12 měsíců, který vydělíte počtem dní (365)).

Takto spočítaný vyměřovací základ podléhá tzv. redukci. Ta spočívá v tom, že se započítá pouze část vašeho příjmu. Neplatí zde totiž přímá úměra – čím vyšší příjem, tím vyšší nemocenská. S vyšším příjmem se výše nemocenské zvyšuje jen pomalu.

Pro rok 2024 platí tyto redukční hranice:

  • 1 redukční hranice = vyměřovací základ od 0 – 1466 Kč = započítá se 90%
  • 2 redukční hranice = od 1466 Kč do 2199 Kč = započítá se 60%
  • 3 redukční hranice = od 2199 Kč do 4397 Kč = započítá se 30%
  • Nad 4397 Kč se již nezapočítává nic

Výpočet nemocenských dávek od 1. 1. 2024

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Nemocenské dávky vs. náhrada mzdy za prvních 14 dní

Od 1 do 15 dne vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Ta se sice počítá podobně, jako nemocenské dávky, rozdíl je ale v tom, že náhrada mzdy se vyplácí jen za skutečně neodpracované směny (hodiny). Takže pokud budete nemocní 14 dní, bude vám vyplacena náhrada mzdy za 80 hodin (deset neodpracovaných směn po osmi hodinách).

Od 15 dne se pak již vyplácí nemocenské dávky. Ty se platí za kalendářní dny – tedy včetně víkendů nebo státních svátků.

Maximální délka nemocenské

Maximální délka nemocenské je stanovena na 380 dní. Resp. vzhledem k tomu, že se nemocenské dávky vyplácí až od 15 dne pracovní neschopnosti, tak jsou nemocenské dávky vypláceny právě jeden rok (365 dní).

To ale neznamená, že byste v případě nepříznivého zdravotního stavu, po uplynutí jednoho roku, zůstali zcela bez příjmu. V případě, že váš zdravotní stav bude takový, že byste měli být během několika měsíců zase práce schopní, pak může dojít k prodloužení doby, kdy je vyplácena nemocenská. V opačném případě by se řešilo spíše přiznání invalidního důchodu.

Základní maximální délka nemocenské je tedy 380 dní s možností prodloužení (rozhoduje o tom příslušný posudkový lékař).

Pracovní neschopnost ve zkušební době

Jak je to s nárokem na placenou neschopenku ve zkušební době? Zatímco možnost čerpat dovolenou je ve zkušební době je částečně omezená (je nárok jen na dovolenou za odpracované dny), pro neschopenku žádné takové omezení není. Když to přeženeme do extrému, tak onemocnět můžete hned druhý den ve zkušební době, a stejně budete mít nárok na nemocenské dávky.

Ve zkušební době je pouze jedna odlišnost od standardní pracovní neschopnosti. Obecně totiž platí, že v pracovní neschopnosti vás zaměstnavatel nemůže propustit (dát vám výpověď). Ve zkušební době je tohle jinak. Pokud jste ve zkušební době v pracovní neschopnosti, tak vás zaměstnavatel nemůže propustit pouze během prvních 14 dní. Pokud budete práce neschopní delší dobu, tak od 15 dne vás již zaměstnavatel může bez omezení propustit (ukončení pracovního poměru ve zkušební době).

Vycházky během pracovní neschopnosti

Častým tématem k diskusi jsou vycházky během pracovní neschopnosti. Vycházky vám povoluje lékař. Ten je omezený tím, co mu dovoluje zákon. A to jsou vycházky v maximální délce 6 hodin denně, v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00. Delší vycházky zákon nepřipouští (výjimku mají jen specifické skupiny pacientů, jako jsou třeba onkologičtí pacienti apod., kteří mají natolik náročný nebo individuální léčebný režim, že by pro ně standardní vycházky nebyly vhodné.)

Vyplácí se nemocenská za pracovní nebo kalendářní dny?

Nemocenská za prvních 14 dní (resp. náhrada mzdy za 1 – 14 den) se vyplácí za pracovní dny (resp. za skutečně neodpracované směny. Nemocenské dávky od 15 dne se pak vyplácí za kalendářní dny.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.