Dětské přídavky: Nové podmínky a zvýšení příspěvku na dítě

Od začátku ledna 2018 se mění podmínky nároku na dětské přídavky. Na tuto sociální dávku (přídavek na dítě), by nově mělo mít nárok více rodin. Současně dochází i ke zvýšení dávky. A to o 300 Kč měsíčně. Rodina se dvěma dětmi, která dostávala přídavky na dítě, si může polepšit o 600 Kč za měsíc. A ten, kdo doposud na přídavek na dítě neměl nárok, si pak „polepší“ ještě o mnohem více.

Kdo má nárok na přídavky na dítě 2024

Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě.

Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce (může být nárok na 1 330 Kč, 1 470 Kč nebo 1 580 Kč).

Nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku).

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 1. 2024, najdete zde

Jak se mění přídavky na dítě v roce 2018?

Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti novela zákona o státní sociální podpoře, tedy zákona číslo 117/1995 Sb. Změn je více, některé z nich ale začnou platit až od roku 2018 (třeba změny u rodičovského příspěvku, o kterých jsme psali zde). Nyní se tedy zaměříme pouze na změny, které se týkají dětských přídavků.

Od ledna 2018 bude mít na přídavek na dítě nárok více rodin. Do konce září totiž platí, že na tyto sociální dávky mají nárok rodiny (resp. společně posuzované osoby, nebo jen samotné dítě), pokud je průměrný měsíční příjem nižší než 2,4 násobek životního minima. A to se mění. Od 1. 1. 2018 to bude 2,7 násobek životného minima.

Na první pohled to sice může vypadat jako nevýznamná změna, v reálném životě to ale může dělat rozdíl i dva nebo tři tisíce korun. Takže si nově o přídavek na dítě budou moci požádat i rodiny, které doposud spadaly do kategorie „příliš vysokých příjmů“.

To, jestli třeba i vy budete mít nově nárok na přídavky na dítě, si můžete sami spočítat v této online kalkulačce. Ta již počítá podle nových podmínek, které začnou platit od ledna 2018. Vyzkoušejte si to sami: Kalkulačka: Zvýšení přídavků na dítě od 1. 1. 2018.

Zvýšení přídavků na dítě do ledna 2018

Zvýší se i samotné přídavky na děti. A to o 300 Kč měsíčně. Zde je to ale trochu složitější. Až do konce roku 2017 platí původní výše přídavků. A to 500 Kč pro dítě do 6 roků, 610 Kč pro dítě 6 – 15 roků a 700 Kč pro dítě do 26 roků (nezaopatřené dítě, například tedy pro studenta VŠ apod.).

Tyto částky zůstávají i od 1. 1. 2018 stejné. Kromě toho ale novela zákona „zavádí“ i tzv. „zvýšené přídavky na děti“. A to 800 Kč na dítě do 6 roků, 910 Kč na dítě 6 – 15 roků a 1000 Kč na dítě do 26 roků.

Nárok na zvýšené přídavky ale bude jen za určitých podmínek.

Kdo má nárok na zvýšené přídavky na dítě

Aby byl nárok na zvýšení přídavků na dítě, musí být splněna jedna zásadní podmínka. Kromě obecných podmínek nároku na přídavky (tedy, že se jedná o nezaopatřené dítě, a že je příjem rodiny nižší než 2,7 násobek životního minima), se bude sledovat i to o jaký příjem se jedná.

Pokud alespoň jeden ze členů rodiny (společně posuzovaných osob), nejčastěji tedy asi jeden z rodičů, bude mít ve sledovaném období (3 měsíce – poslední kalendářní čtvrtletí), v každém měsíci příjem z výdělečné činnosti nejméně ve výši životního minima jednotlivce (tedy 3410 Kč měsíčně), pak je nárok na vyšší přídavky.

Nebo může být tato podmínka splněna, i když ani jeden z rodičů nebude pracovat. Pokud by alespoň jeden z nich měl některý z níže uvedených příjmů, pak je také nárok na vyšší příspěvek.

Při jakých příjmech je nárok na zvýšené přídavky na dítě?

Příjmy, které zakládají nárok na zvýšené přídavky na dítě, jsou vyjmenovány v příslušném zákonu. Mělo by se jednat o jeden z těchto příjmů:

  • Příjem z výdělečné činnosti ve výši částky životního minima jednotlivce
  • Příjem z dávek nemocenského pojištění – nemocenská v pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství
  • Příjem z dávek důchodového pojištění – invalidní důchod, starobní důchod, vdovský nebo vdovecký důchod, sirotčí důchod
  • Podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
  • Příjem příspěvku na péči o osobu do 18 let věku
  • Příjem z rodičovského příspěvku

Kdy dostanu vyšší přídavky na dítě?

Jak již bylo zmíněno, novela zákona, která zavádí vyšší přídavky na dítě, začne platit od 1. 1. 2018. Je zde ale jedna výjimka. Jedna změna bude platit již od 1.10.2017:

Přídavky na dítě se doposud přiznávaly zpravidla na kalendářní rok. Tedy na období od října do září. Od října 2017 tedy bude tak jako tak nutné dokládat nárok na přídavky na dítě i pro další školní rok 2017/2018.

To zahrnuje jednak doložení aktuálního potvrzení o studiu u starších dětí (které již ukončili povinnou školní docházku) nebo i jiných dokumentů potvrzujících nezaopatřenost dítěte (například se může jednat o potvrzení o zdravotním stavu).

Současně se budou dokládat příjmy. Nyní už ale ne za celý kalendářní rok, tak jako tomu bylo v předchozích letech. I tohle se změní. Nově se totiž budou dokládat příjmy jen za předchozí kalendářní čtvrtletí. Tedy poprvé za měsíce červenec až září 2017. Tato změna začíná platit již od 1.10.2017.

Dětské přídavky se pak podobně jako i jiné sociální dávky vyplácí zpětně. Dávka, která náleží za měsíc říjen, se tedy vyplácí v dalším měsíci, tedy v listopadu.

Výplatní termín sociálních dávek je zpravidla mezi 10 – 20 dnem v měsíci. Záleží na tom, jestli si necháte dětské přídavky vyplácet na účet v bance nebo složenkou na poštu. Poprvé byste tedy mohli dostat vyšší dětské přídavky cca v půlce listopadu. Tedy za předpokladu že v průběhu měsíce října doložíte svůj nárok na příspěvek (potvrzení o studiu nebo jiné dokumenty a doklady o příjmech).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.