Kalkulačka: Výpočet příspěvku na dítě od ledna 2024

Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě. Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce. A nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku.

Pro rodiny, nebo i pro samoživitelky (samoživitele) s dítětem (dětmi), to znamená, že kdo měl nárok na přídavky v minulém roce, ten na ně bude mít s největší pravděpodobností nárok i v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jestli splňujete nárok na příspěvek na dítě, a kolik byste mohli dostat.

Od minulého roku, je také nově možné o přídavky na dítě požádat jednoduše online (vše se dá vyřídit jen přes internet, i bez návštěvy na Úřadu práce, viz níže).

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na dítě od ledna 2024

Na přídavky mají nárok rodiny, kde je průměrný čistý měsíční příjem rodiny, do 3,4 násobku životního minima.

Pro výpočet příspěvku na dítě, je tedy podstatný počet členů rodiny (počet osob ve společné domácnosti) a u dětí i jejich věk (resp. jejich nezaopatřenost). Od toho se odvíjí, kolik je aktuální životní minimum, a kolik je celková výše příspěvku.

Dále hraje roli výše průměrného čistého měsíčního příjmu (průměr za všechny osoby za předchozí kalendářní čtvrtletí). Nárok na přídavky je jen do 3,4 násobku životního minima.

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

O kolik je příspěvek na dítě v roce 2024

Přídavky na dítě, se v roce 2024 nemění a jsou stejné jako v minulém roce. K zatím poslednímu zvýšení, došlo na začátku minulého roku (to se přídavky zvýšily o 200 Kč měsíčně). Momentálně se ale žádné další zvýšení nepřipravuje.

Tabulka: Kolik jsou přídavky na dítě od 1. ledna 2024

Přídavky na dítě 2024
Základní částka
dítě do 6 roků 830 Kč
dítě do 15 roků 970 Kč
dítě do 26 roků (*) 1 080 Kč
Zvýšená částka
dítě do 6 roků 1 330 Kč
dítě do 15 roků 1 470 Kč
dítě do 26 roků (*) 1 580 Kč

(*) musí se jednat o nezaopatřené dítě – například student na střední, vyšší odborné či vysoké škole

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024

Výše příspěvku na dítě, se odvíjí od věku dítěte (3 věkové kategorie). A dále záleží na tom, zda má někdo z rodiny i příjmy ze zaměstnání (z podnikání, z nějaké brigády, z důchodu, z mateřské nebo rodičovské, apod.), nebo zda má příjem jen ze sociálních dávek.

Příspěvek na dítě je buď základní (nižší) nebo zvýšený (o 500 Kč více):

  • Základní příspěvek (nižší) – nárok mají všechny děti, pokud je v rodině příjem do 3,4 násobku životního minima
  • Zvýšený příspěvek (o 500 Kč více) – nárok mají děti z rodiny, kde má alespoň jeden člen rodiny, příjem nejméně ve výši životního minima jednotlivce (4860 Kč v roce 2024) ze zaměstnání (může to být i z DPP nebo z DPČ), z podnikání, důchod, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, atp.

Kolik je příspěvek na dítě pro rodinu v roce 2024

Výše příspěvku na dítě pro rodinu, se odvíjí především od počtu dětí a od jejich věku.

Pokud bychom měli čtyřčlennou rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti do 15 roků (například dítě 7 a 12 roků), pak je celková výše přídavku na dítě ve výši 2940 Kč měsíčně.

Rodina by měla nárok na příspěvek, pokud by čistý měsíční příjem, nepřekračoval 49 674 Kč (životní minimum pro tuto rodinu, vychází od 1. 1. 2024 na 14 610 Kč).

Kolik je životní minimum pro jednotlivce nebo rodinu v roce 2024

Životní minimum pro rodinu, se vypočítá jako součet částek, které připadají na jednotlivé členy rodiny.

Příklad výpočtu: U čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě děti ve věku 7 a 12 roků, se v roce 2024, jedná o součet částek 4470 + 4040 +3050 +3050 = 14 610 Kč.

Tabulka: Životní a existenční minimum od 1. 1. 2024

Životní minimum 2024
Existenční minimum 3 130 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč
První osoba v domácnosti 4 470 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 4 040 Kč
Dítě do 6 roků 2 480 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 3 050 Kč
Dítě do 26 roků 3 490 Kč

Přídavky na dítě se dají vyřídit i přes internet (online formulář)

Od konce minulého roku, je možné vyřizovat příspěvek na dítě i přes internet (i nadále je možné použít klasické formuláře, a řešit vše osobně na Úřadu práce).

Minulý rok, spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, nový online formulář, kde je možné žádat o příspěvek na dítě, nebo řešit všechny změny:

V online aplikaci JENDA, je možné najít tyto sociální dávky – přídavky na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě. Online je možné vyřizovat jak novou žádost o dávky, tak i všechny změny. Nebo dokládat i pravidelná potvrzení (o příjmech, o nákladech na bydlení, apod.).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.