Kalkulačka: Zvýšení příspěvku na dítě od ledna 2023

Od začátku roku 2023, dochází ke zvýšení přídavku na dítě. Pro všechny děti (všechny věkové skupiny) se příspěvek na dítě zvyšuje o 200 Kč. Současně s tím, se od 1. 1. 2023, zvyšuje i životní minimum (valorizace životního a existenčního minima o 5,2%).

Pro rodiny, nebo i pro samoživitelky (samoživitele) s dítětem (dětmi), to znamená více peněz.

Nejenom že se zvyšuje samotná výše této sociální dávky. Na přídavky bude mít v roce 2023 nárok i více dětí (od ledna bude nárok i při vyšším průměrném čistém měsíčním příjmu).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jestli splňujete nárok na příspěvek na dítě, a kolik byste mohli dostat.

Od minulého roku (2022), je také nově možné o přídavky na dítě požádat jednoduše online (vše se dá vyřídit jen přes internet, i bez návštěvy na Úřadu práce, viz níže).

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na dítě od ledna 2023 (zvýšení o 200 Kč)

Na přídavky mají nárok rodiny, kde je průměrný čistý měsíční příjem rodiny, do 3,4 násobku životního minima.

Pro výpočet příspěvku na dítě, je tedy podstatný počet členů rodiny (počet osob ve společné domácnosti) a u dětí i jejich věk (resp. jejich nezaopatřenost). Od toho se odvíjí, kolik je aktuální životní minimum, a kolik je celková výše příspěvku.

Dále hraje roli výše průměrného čistého měsíčního příjmu (průměr za všechny osoby za předchozí kalendářní čtvrtletí). Nárok na přídavky je jen do 3,4 násobku životního minima.

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

O kolik se zvýší příspěvek na dítě v roce 2023

Přídavky na dítě, se od 1. 1. 2023 zvyšují plošně o 200 Kč. O tuto částku se zvýší příspěvek pro všechny děti (jak základní tak i zvýšení), ve všech věkových kategoriích.

Tabulka: Kolik jsou přídavky na dítě – zvýšení od 1. ledna 2023

Přídavky na dítě 2022 2023 Zvýšení
Základní částka
dítě do 6 roků 630 Kč 830 Kč +200 Kč
dítě do 15 roků 770 Kč 970 Kč +200 Kč
dítě do 26 roků (*) 880 Kč 1 080 Kč +200 Kč
Zvýšená částka
dítě do 6 roků 1 130 Kč 1 330 Kč +200 Kč
dítě do 15 roků 1 270 Kč 1 470 Kč +200 Kč
dítě do 26 roků (*) 1 380 Kč 1 580 Kč +200 Kč

(*) musí se jednat o nezaopatřené dítě – například student na střední, vyšší odborné či vysoké škole

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023

Výše příspěvku na dítě, se odvíjí od věku dítěte (3 věkové kategorie). A dále záleží na tom, zda má někdo z rodiny i příjmy ze zaměstnání (z podnikání, z nějaké brigády, z důchodu, z mateřské nebo rodičovské, apod.), nebo zda má příjem jen ze sociálních dávek.

Příspěvek na dítě je buď základní (nižší) nebo zvýšený (o 500 Kč více):

  • Základní příspěvek (nižší) – nárok mají všechny děti, pokud je v rodině příjem do 3,4 násobku životního minima
  • Zvýšený příspěvek (o 500 Kč více) – nárok mají děti z rodiny, kde má alespoň jeden člen rodiny, příjem nejméně ve výši životního minima jednotlivce (4860 Kč v roce 2023) ze zaměstnání (může to být i z DPP nebo z DPČ), z podnikání, důchod, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, atp.

Kolik je příspěvek na dítě pro rodinu v roce 2023

Výše příspěvku na dítě pro rodinu, se odvíjí především od počtu dětí a od jejich věku.

Pokud bychom měli čtyřčlennou rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti do 15 roků (například dítě 7 a 12 roků), pak je celková výše přídavku na dítě ve výši 2940 Kč měsíčně.

Rodina by měla nárok na příspěvek, pokud by čistý měsíční příjem, nepřekračoval 49 674 Kč (životní minimum pro tuto rodinu, vychází od 1. 1. 2023 na 14 610 Kč).

Zvýšení životního minima v roce 2023

Od začátku roku 2023 se zvyšuje životní minimum (byla schválena valorizace o cca 5,2%, jednotlivé částky se zvyšují o 120 – 240 Kč).

Zvýšení životního a existenčního minima, má velký dopad na celou oblast sociálních dávek. Pro více lidí (rodin) to znamená, že budou mít nárok na různé sociální dávky (přídavky na dítě, porodné, příspěvek na živobytí, dávky hmotné nouze, atd.). Znamená to i zvýšení některých vyplácených dávek.

Kolik je životní minimum pro jednotlivce nebo rodinu v roce 2023

Životní minimum pro rodinu, se vypočítá jako součet částek, které připadají na jednotlivé členy rodiny.

Příklad výpočtu: U čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě děti ve věku 7 a 12 roků, se v roce 2023, jedná o součet částek 4470 + 4040 +3050 +3050 = 14 610 Kč.

Tabulka: Životní a existenční minimum od 1. 1. 2023

Životní minimum 2023 2022 2023 Zvýšení
Existenční minimum 2 980 Kč 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
První osoba v domácnosti 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Dítě do 26 roků 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

Přídavky na dítě se dají vyřídit i přes internet (online formulář)

Od druhé poloviny roku 2022, je možné vyřizovat příspěvek na dítě i přes internet (i nadále je možné použít klasické formuláře, a řešit vše osobně na Úřadu práce).

Minulý rok, spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, nový online formulář, kde je možné žádat o příspěvek na dítě, nebo řešit všechny změny:

Příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků i v roce 2023

V roce 2023, měly také rodiny (děti), nárok na jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě. Kdo si tento jednorázový příspěvek nevyřídil, ten má čas ještě do konce první poloviny roku 2023 (žádost o 5000 Kč na dítě je zde).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.