Kalkulačka – výpočet výše přídavků na děti podle nových pravidel

Od 1. 1. 2018 začne platit novela zákona o státní sociální podpoře (Zákon číslo 117/1995 Sb.), která zavádí několik změn do oblasti přídavků na dítě. Mění se, jak podmínky, podle kterých se posuzuje nárok na tyto sociální dávky, tak i výše příspěvků na děti.

Pokud dostáváte přídavky na dítě, pak si v naší kalkulačce můžete spočítat, jak se u vás projeví jejich zvýšení. Nebo si můžete spočítat, zda budete splňovat podmínky, i podle nových pravidel. Pokud jste zatím dětské přídavky nedostávali, pak si můžete snadno ověřit, zda vám náhodou od ledna 2018 nebude vznikat nárok, na tyto sociální dávky.

Kdo má nárok na přídavky na dítě 2024

Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě.

Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce (může být nárok na 1 330 Kč, 1 470 Kč nebo 1 580 Kč).

Nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku).

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 1. 2024, najdete zde

Kalkulačka – výpočet výše přídavků na děti podle nových pravidel v roce 2018

V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli budete mít od ledna 2018 nárok na přídavky na dítě a v jaké výši.

Nová kalkulačka přídavky na děti - od 1.1.2018
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3410 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Jak se mění příspěvek na dítě v roce 2018?

Novela zákona, která začne platit od 1. ledna 2018 docela zásadně mění podmínky pro dětské přídavky. Nově by na ně mělo mít nárok více rodin, a řada z nich je pak bude mít i vyšší. Co přesně se změnilo?

Zvýšení hranice příjmů

Až doposud byl na dětské přídavky nárok, pokud průměrný měsíční příjem rodiny nepřevyšoval 2,4 násobek životního minima. Nově (od 1. 1. 2018), to bude zvýšeno na 2,7 násobek životního minima.

Příklad pro rodinu – dva dospělí a dvě děti (mladší 5 roků, starší 8 roků):

  • Životní minimum rodiny (nemění se) = 9850 Kč
  • Do ledna 2018 byl nárok na přídavky u příjmu do výše 23 640 Kč měsíčně
  • Od ledna 2018 bude nárok na přídavky u příjmu do výše 26 595 Kč měsíčně

Změna období, za které se posuzuje výše příjmů

Až doposud se posuzovaly příjmy za předchozí kalendářní rok. Tedy aktuálně, v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 se posuzovali příjmy za kalendářní rok 2015 (příjem všech společně posuzovaných osob, přepočítaný na průměr za jeden měsíc).

To se nově změní, a podobně jako u přídavků na bydlení, se i u přídavků na dítě, budou dokládat příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Takže v říjnu 2017 se budou dokládat příjmy za červenec – září 2017.

Zvýšení přídavků na dítě o 300 Kč měsíčně

Až doposud byly dětské přídavky ve výši:

  • 500 Kč na dítě do 6 roků
  • 610 Kč na dítě 6 – 15 roků
  • 700 Kč na dítě do 26 roků (nezaopatřené dítě)

Tato výše přídavku na dítě zůstává zachována, a i nadále platí. Při splnění určitých podmínek ale bude nárok na zvýšené přídavky na dítě a to ve výši:

  • 800 Kč na dítě do 6 roků
  • 910 Kč na dítě 6 – 15 roků
  • 1000 Kč na dítě do 26 roků (nezaopatřené dítě)

Kdo bude mít nárok na vyšší přídavky na dítě?

Zvýšení přídavků na dítě se bude týkat rodin (společně posuzovaných osob), u kterých alespoň jeden z rodičů (jedna ze společně posuzovaných osob), bude mít za každý měsíc příjem nejméně 3410 Kč z výdělečné činnosti, nebo jiný uznatelný příjem. Hodnotí se vždy předchozí kalendářní čtvrtletí, je tedy nutné, aby v každém z těchto 3 měsíců byl dosažen požadovaný minimální nebo uznatelný příjem.

„Uznatelný“ příjem, který zakládá nárok na zvýšené dávky, musí být ze zaměstnání (nebo z nějaké výdělečné činnosti), nebo to případně může být i podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Nebo to mohou být i nemocenské dávky (nemocenská v době pracovní neschopnosti nebo „mateřská“ – tedy peněžitá pomoc v mateřství). Případně také rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči o sobu do věku 18 roků.

Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, bude po dobu následujících 3 měsíců nárok na zvýšené přídavky na dítě. Po uplynutí 3 měsíců (v dalším kalendářním čtvrtletí), se pak bude opět dokládat nárok na zvýšené přídavky na dítě, doložením příjmů za předchozí odůvodní.

Jak získat vyšší sociální dávky na děti?

Zvýšení sociálních dávek na dítě se projeví až od ledna 2018. Tak jako každý rok se na začátku školního roku (2017/2018) bude dokládat příjem a případně potvrzení o studiu (nebo jiné doklady prokazující nezaopatřenost dítěte). V říjnu 2017 se pak již nebude dokládat příjem za předchozí kalendářní rok, ale jen za předchozí kalendářní čtvrtletí. A na základě toho, pak mohou být přiznány přídavky na dítě ve zvýšené částce.

Vzhledem k tomu že sociální dávky se pak vyplácí s měsíčním zpožděním (resp. dávka, na kterou vznikne nárok v říjnu, je vyplacena v listopadu), tak první vyšší přídavky můžete dostat nejdříve v listopadu. Konkrétní výplatní termín sociálních dávek je pak zpravidla mezi 10 – 20 dnem v měsíci

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.