Rodičovský příspěvek – zvýšení na dvojčata a změna podmínek pro volbu měsíční částky

Od 1. 1. 2018 dojde k několika významným změnám v podmínkách poskytování rodičovského příspěvku. Zvýší se rodičovský příspěvek vyplácený při narození dvojčat (nebo vícerčat). Současně se změní i podmínky, pro volbu výše měsíční částky, u rodičovského příspěvku. Nově půjde mít rodičovský příspěvek i přes 30 tisíc korun. A zvolit si výši rodičovské, budou moci i ti, kdo doposud nemohli.

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2024

Od ledna 2024, bude nárok na zvýšenou rodičovskou. Pro děti narozené od 1. ledna 2024, bude nárok na 350 000 Kč (pro dvojčata na 525 000 Kč). Rodičovská se ale současně zkrátí jenom na 3 roky.

Pro děti narozené do konce prosince 2023, se ale nic nemění. U nich je nárok jenom na 300 tisíc korun, a rodičovská může být až na 4 roky.

Výpočet rodičovské dovolené 2024 – zvýšení příspěvku

Změna podmínek u rodičovského příspěvku od 1. 1. 2018

Ještě před začátkem prázdnin v roce 2017, podepsal prezident republiky novelu zákona o státní sociální podpoře. V zásadě již tedy nic nebrání tomu, aby navrhované změny začaly platit. Tato novela zavádí hned dvě zásadní změny. Jedna se týká výše a podmínek u přídavků na děti. Tomu jsme se věnovali v samostatném článku: Kalkulačka: Zvýšení přídavků na dítě. Tato změna začíná platit už začátku října 2017.

Na změny u rodičovského příspěvku si budeme muset ještě chvíli počkat. Ty začnou platit až od 1. 1. 2018.

Mezi hlavní změny u rodičovského příspěvku patří především:

  • Zvýšení rodičovské na dvojčata (vícerčata) = nyní bylo vypláceno 220 000 Kč bez ohledu na počet narozených dětí, nově se rodičovská na dvojčata (vícerčata) zvyšuje na 330 000 Kč
  • Možnost volby výše rodičovského příspěvku = nyní bylo maximum 11500 Kč měsíčně, nově bude možné mít rodičovský příspěvek i přes 30 000 Kč měsíčně (při splnění příslušných podmínek – viz dále)
  • Možnost volby rodičovské i pro studentky, nezaměstnané a ostatní, kdo nyní neměli možnost zvolit výši RP

Zvýšení rodičovské na dvojčata od 1. 1. 2018

Jednou z významných změn je zvýšení rodičovského příspěvku při narození více dětí. Až doposud byli rodiče, kterým se narodily dvě (a více dětí), podměrně zásadně znevýhodněni. Pokud by se jim narodily 2 děti postupně (po sobě), tak by dostali 2x 220 000 Kč. Když se jim ale obě děti narodili současně, pak to bylo jenom 1x 220 000 Kč. Stát je tak „potrestal“ za narození dvojčat tím, že jim „sebral“ 220000 Kč. Což bylo dosti nefér. Ročně se v ČR narodí cca 2 000 dvojčat. Stát tak „ušetřil“ asi 440 miliónů korun.

Tohle napravuje novela zákona. Pořád sice bude rozdíl mezi tím, když se vám narodí dvojčata a tím, když se vám narodí dvě děti po sobě. Ale lepší něco nežli nic, že?

Od 1. 1. 2018 se zvýší výše rodičovského příspěvku, na který vzniká nárok při narození dvou a více dětí o 110 000 Kč. Z původní částky 220 000 Kč se zvýší na 330 000 Kč.

Zvýšení měsíční částky rodičovského příspěvku u dvojčat

Není to ale jenom celková výše rodičovského příspěvku, co se mění při dvojčatech. Nově budou mít rodiče dvojčat možnost čerpat rodičovský příspěvek „rychleji“. To znamená, že rodiče dvojčat budou mít nárok zvolit si měsíční částku RP ve výši 1,5 násobku toho, na co by jim vznikal nárok u jednoho dítěte (možnost volby je další ze změn, kterým se věnujeme dále).

Zvýšení rodičovské v roce 2018

Pro všechny příjemce (tedy i pro ty, kdo začali dostávat rodičovský příspěvek už třeba v roce 2017, 2016, nebo dokonce 2015), budou platit nové podmínky pro volbu výše RP (měsíční částky) a délky (doby čerpání).

doposud platilo, že maximální výše měsíční částky u RP byla 11500 Kč. Rodičovský příspěvek se tak vyplácel cca 19 měsíců (resp. do dvou let dítěte – při započítání cca 5 měsíců mateřské po porodu).

Toto omezení, pro maximální částku u RP, se od 1. 1. 2018 zruší. Není to sice tak, že by nově byla rodičovská zcela neomezená. Nebo, že by se dal celý rodičovský příspěvek vyplatit jednorázově. Pokud měl ale někdo dostatečně vysoký příjem, bude moci celý rodičovský příspěvek „vybrat“ už asi za 6 měsíců, tedy cca 34000 Kč měsíčně.

Nutno ale říci, že tato nová maximální rodičovská, se bude týkat jen velmi malého počtu lidí. Platí totiž, že maximální měsíční částka, nemůže překročit 70% z 30ti násobku denního vyměřovacího základu (stejné číslo ze kterého se počítá výše PPM).

Příklad zvýšení rodičovské

Pokud měl někdo například hrubou mzdu v zaměstnání 35000 Kč, tak mu v roce 2017 vycházela PPM na 748 Kč na den, tj. 22 440 Kč na měsíc (30 dní). U takového příjmu je redukovaný vyměřovací základ 1068 Kč na den.

Ještě v roce 2017, je s tímto příjmem, maximální rodičovská 11500 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2018 by ale bylo možné požádat o zvýšení rodičovské na 22 428 Kč (tedy +/- stejnou částku jako byla výše PPM).

Kdy bude nárok na vyšší rodičovskou v roce 2018?

O zvýšení (resp. změnu výše) RP je možné požádat kdykoliv v průběhu čerpání této sociální dávky. Maximálně ale jen jednu za 3 měsíce. Takže pokud nebudete provádět žádnou změnu u RP v posledních měsících 2017, pak si o zvýšení budete moci požádat hned na začátku ledna 2018.

Výši a délku rodičovské si budou moci zvolit i nezaměstnaní nebo studenti

Ještě v roce 2017 platilo (a zatím pořád platí), že pokud někdo neměl nárok na „mateřskou“ (PPM, peněžitou pomoc v mateřství), resp. u něj nebylo možné stanovit vyměřovací základ pro výpočet PPM, pak neměl možnost volby RP.

Poznámka: Pro možnost volby rodičovského příspěvku ale stačí, pokud je možné vyměřovací základ stanovit alespoň u jednoho z rodičů.

V takovém případě pak byl „nárok“ jen na základní rodičovskou. Tedy na 4 roky, prvních 9 měsíců ve výši 7600 Kč, a zbytek doby do 4 let pak 3800 Kč měsíčně

Nově – od ledna 2018 – budou moci ale i ti, kdo doposud nemohli provádět volbu, zvolit výši a délku RP. Sice jen do maximální výše 7600 Kč, tedy minimálně na cca 2,5 roku (28 měsíců).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.