Kalkulačka: Výpočet, kolik je životní minimum v roce 2022

Životní a existenční minimum, jsou částky, které určuje příslušný zákon a navazující nařízení vlády. To, kolik je životní nebo existenční minimum, má velký vliv na nárok, na různé sociální dávky (životní minimum ale hraje roli i jinde – má vliv třeba i na exekuce).

Od životního minima (jednotlivce či rodiny), se odvíjí nárok na dávky hmotné nouze, přídavky na dítě, přídavky na bydlení, porodné nebo i další sociální dávky.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je životní minimum v roce 2022, pro jednotlivce nebo pro vícečlennou rodinu. Samotné životní minimum, ale není žádná sociální dávka. Tento údaj, slouží jen jako „číslo“, které se pak používá v jiných výpočtech.

Druhé zvýšení životního minima od 1. července 2022

V roce 2022, se životní a existenční minimum, mimořádně zvyšuje dvakrát. První zvýšení, bylo od začátku dubna (viz informace zde v článku), kdy se zvyšovalo o cca 10%.

Kvůli vysoké inflaci (15% a více) a rostoucím nákladům na živobytí, bylo schváleno další zvýšení o 8,8%. Druhé zvýšení platí od 1. 7. 2022.

Od 1. července 2022, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 620 Kč (o 370 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 2980 Kč (o 240 Kč více).

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 7. 2022 je zde

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 4. 2022

Životní a existenční minimum pro jednotlivce, jsou stanoveny jak pevné částky:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 4250 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 2740 Kč

Výpočet životního minima pro rodinu (více osob ve společné domácnosti) je jednoduchý – stačí zadat počet dospělých osob (resp. osob, kterým je 15 roků a více, a nejsou nezaopatřeným dítětem) a dále počet dětí (do 6 roků, do 15 roků a případně nezaopatřených dětí až do 26 roků).

Kalkulačka životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4250 Kč
První osoba - 3910 Kč
Dalsi osoby - 3530 Kč
Děti do 6 roků
2170 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2670 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3050 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2022

O zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022, se začalo mluvit již s nástupem nové vlády. Vzhledem k tomu, že na začátku roku 2022, se inflace ještě více zvýšila (mimo jiné i díky válce na Ukrajině), přikročila vláda ke zvažovanému zvýšení. Na konci března 2022, bylo schváleno zvýšení o 10% (reálně o 200 – 390 Kč). Zvýšení životného a existenčního minima platí od začátku dubna 2022 – viz příslušné Nařízení vlády č. 75/2022 Sb.

Životní a existenční minimum jednotlivce od 1. 4. 2022:

 • Životní minimum jednotlivce = 4250 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce = 2740 Kč

Životní minimum pro rodinu od 1. 4. 2022:

 • Životní minimum, první dospělá osoba = 3910 Kč
 • Životní minimum, další dospělé osoby (*) = 3530 Kč
 • Životní minimum, dítě do 6 roků = 2170 Kč
 • Životní minimum, dítě od 6 do 15 roků = 2670 Kč
 • Životní minimum, dítě od 15 do 26 roků (**) = 3050 Kč

(*) Částka 3200 Kč, se vztahuje na všechny další dospělé osoby ve společné domácnosti, nebo i na děti od 15 roků, které již nejsou nezaopatřeným dítětem (tj. po ukončení základní školní docházky, už nepokračují dále ve studiu na střední, či vysoké škole)

(**) Částka 2770 Kč, se vztahuje na nezaopatřené děti od 15 roků – tj. typicky na studenty střední či vysoké školy, nezaopatřeným dítětem je možné být až do 26 roků

Zvýšení životní minimum v roce 2022

V roce 2020 se zvýšilo životní a existenční minimum o cca 13%. Od 1. dubna 2022 dochází k dalšímu zvýšení o 10%. V roce 2021, sice bylo původně navrhováno podstatně vyšší zvýšení, nakonec ale vláda na konci března 2022, rozhodla schválit jen toto zvýšení o 10%.

Od 1. dubna 2022, se tak základní životní minimum jednotlivce zvyšuje o 390 Kč na částku 4250 Kč (do 31.3.2022 je to 3860 Kč). Existenční minimum se od 1. 4. 2022 zvyšuje o 250 Kč na částku 2740 Kč (do 31.3.2022 je to 2490 Kč). Analogicky se zvyšují i částky pro jednotlivé členy rodiny (osob ve společně posuzované domácnosti).

Životní (a existenční) minimum se od 1. dubna 2022 zvyšuje o 10%. Životní minimum jednotlivce je nově 4250 Kč (o 390 Kč více). Existenční minimum jednotlivce je nově 2740 Kč (o 250 Kč více).

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč +250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč +360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč +330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč +250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč +280 Kč

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2022

Životní minimum pro rodinu, je možné velmi jednoduše spočítat, na základě počtu osob a jejich věku.

Pokud bychom měli například čtyřčlennou rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti (například 7 a 16 roků), pak by životní minimum vycházelo takto:

 • Životní minimum, první dospělá osoba = 3910 Kč
 • Životní minimum, druhá dospělá osoba = 3530 Kč
 • Životní minimum, dítě 7 roků = 2670 Kč
 • Životní minimum, dítě 16 roků = 3050 Kč
 • Výpočet životní minimum = 3910+3530+2670+3050 = 13 160
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 13 160 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2022

Identické částky životního minima, jaké platí pro „běžnou“ rodinu, se vztahují i na důchodce:

 • Životní minimum, osaměle žijícího důchodce = 4250 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve spol. domácnosti = 7440 Kč

Mám nízký příjem, nižší než životní minimum

Obecně platí, že pokud má nějaká osoba nízký příjem, takže mu po odečtení nákladů na bydlení, nezůstává ani životní (nebo existenční) minimum, tak může být nárok na různé sociální dávky.

U jiných sociálních dávek, je nárok i při vyšším příjmu (například u porodného, je to do příjmu ve výši 2,7 násobek životního minima; u přídavků na dítě, je to i při příjmu ve výši 3,4 násobek životního minima, atd.).

Životní minimum a exekuce 2022

Životní minimum, hraje roli i u exekuce nebo insolvence. Životní minimum se společně s normativními náklady na bydlení, používá pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci (nebo insolvenci). Při zvýšení životního minima, by se tak automaticky zvýšila i nezabavitelná částka při exekuci.

Od toho, kolik je životní minimum, se odvíjí i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance. Při exekuci na účet, je aktuálně nárok, na trojnásobek životního minima. Tj. na částku 3×4250 = 12 750 Kč. Na tuto částku je nárok pouze jednou, po celou dobu exekuce na účet.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.