Kalkulačka: Výpočet, kolik je životní minimum v roce 2022

Životní a existenční minimum, jsou částky, které určuje příslušný zákon a navazující nařízení vlády. To, kolik je životní nebo existenční minimum, má velký vliv na nárok, na různé sociální dávky (životní minimum ale hraje roli i jinde – má vliv třeba i na exekuce).

Od životního minima (jednotlivce či rodiny), se odvíjí nárok na dávky hmotné nouze, přídavky na dítě, přídavky na bydlení, porodné nebo i další sociální dávky.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je životní minimum v roce 2022, pro jednotlivce nebo pro vícečlennou rodinu. Samotné životní minimum, ale není žádná sociální dávka. Tento údaj, slouží jen jako „číslo“, které se pak používá v jiných výpočtech.

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 1. 2022

Životní a existenční minimum pro jednotlivce, jsou stanoveny jak pevné částky:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2022 = 3860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2022 = 2490 Kč

Výpočet životního minima pro rodinu (více osob ve společné domácnosti) je jednoduchý – stačí zadat počet dospělých osob (resp. osob, kterým je 15 roků a více, a nejsou nezaopatřeným dítětem) a dále počet dětí (do 6 roků, do 15 roků a případně nezaopatřených dětí až do 26 roků).

Kalkulačka životní minimum 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3860 Kč
První osoba - 3550 Kč
Dalsi osoby - 3200 Kč
Děti do 6 roků
1970 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2420 Kč
Děti od 15 do 26 roků
2770 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2022

I když se zvažovalo zvýšení životního minima (viz dále), minimálně na začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), platí pro životní a existenční minimum stejné, částky, jako v roce 2022:

Životní a existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2022:

 • Životní minimum jednotlivce = 3860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce = 2490 Kč

Životní minimum pro rodinu od 1. 1. 2022:

 • Životní minimum, první dospělá osoba = 3550 Kč
 • Životní minimum, další dospělé osoby (*) = 3200 Kč
 • Životní minimum, dítě do 6 roků = 1970 Kč
 • Životní minimum, dítě od 6 do 15 roků = 2420 Kč
 • Životní minimum, dítě od 15 do 26 roků (**) = 2770 Kč

(*) Částka 3200 Kč, se vztahuje na všechny další dospělé osoby ve společné domácnosti, nebo i na děti od 15 roků, které již nejsou nezaopatřeným dítětem (tj. po ukončení základní školní docházky, už nepokračují dále ve studiu na střední, či vysoké škole)

(**) Částka 2770 Kč, se vztahuje na nezaopatřené děti od 15 roků – tj. typicky na studenty střední či vysoké školy, nezaopatřeným dítětem je možné být až do 26 roků

Zvýšení životní minimum v roce 2022

Životní minimum, se naposledy zvyšovalo v dubnu 2020. Během roku 2021, padlo několik návrhů na zvýšení životního minima.

Hlavními důvody, pro zvýšení životního nebo existenčního minima, je především stále probíhající epidemie koronaviru COVID-19, a s ní spojené negativní dopady.

Na podzim 2021, došlo k prudkému zvýšení cen energií (elektřina a plyn). S tím je spojen i vysoká inflace – v obchodech se ceny všeho radikálně zvyšují.

Mezi návrhy na zvýšení životního minima, bylo i poměrně vysoké zvýšení (viz následující tabulka), kdy se mělo životní minimum zvýšit o 1000 – 1500 Kč. Toto zvýšení, ale nakonec v roce 2021, nebylo schváleno.

Tabulka: Neschválený návrh na zvýšení životního a existenčního minima

Životní a existenční minimum Aktuálně platné (2021/2022) Navrhované zvýšení Rozdíl
Existenční minimum 2 490 Kč 3 490 Kč +1000 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 990 Kč +1130 Kč
Životní minimum – první dospělá osoba rodiny 3 550 Kč 4 710 Kč +1160 Kč
Životní minimum – druhá a další dospělá osoba 3 200 Kč 4 340 Kč +1140 Kč
Životní minimum, dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 610 Kč +640 Kč
Životní minimum, dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 3 520 Kč +1100 Kč
Životní minimum, dítě od 15 roků 2 770 Kč 4 190 Kč +1420 Kč

Pro začátek roku 2022, tedy zatím není naplánováno žádné zvýšení částek životního a existenčního minima. Vzhledem k vysoké inflaci, by to ale bylo více než vhodné.

Navrhované zvýšení, které nakonec nebylo v roce 2021 schváleno, by vzhledem k inflaci a dalším dopadům epidemie COVID-19, bylo více než adekvátní

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2022

Životní minimum pro rodinu, je možné velmi jednoduše spočítat, na základě počtu osob a jejich věku.

Pokud bychom měli například čtyřčlennou rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti (například 7 a 16 roků), pak by životní minimum vycházelo takto:

 • Životní minimum, první dospělá osoba = 3550 Kč
 • Životní minimum, druhá dospělá osoba = 3200 Kč
 • Životní minimu, dítě 7 roků = 2420 Kč
 • Životní minimum, dítě 16 roků = 2770 Kč
 • Výpočet životní minimum = 3550+3200+2420+2770=11940
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 11 940 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2022

Identické částky životního minima, jaké platí pro „běžnou“ rodinu, se vztahují i na důchodce:

 • Životní minimum, osaměle žijícího důchodce = 3860 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve spol. domácnosti = 6750 Kč

Mám nízký příjem, nižší než životní minimum

Obecně platí, že pokud má nějaká osoba nízký příjem, takže mu po odečtení nákladů na bydlení, nezůstává ani životní (nebo existenční) minimum, tak může být nárok na různé sociální dávky.

U jiných sociálních dávek, je nárok i při vyšším příjmu (například u porodného, je to do příjmu ve výši 2,7 násobek životního minima; u přídavků na dítě, je to i při příjmu ve výši 3,4 násobek životního minima, atd.).

Životní minimum a exekuce 2022

Životní minimum, hraje roli i u exekuce nebo insolvence. Životní minimum se společně s normativními náklady na bydlení, používá pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci (nebo insolvenci). Při zvýšení životního minima, by se tak automaticky zvýšila i nezabavitelná částka při exekuci.

Od toho, kolik je životní minimum, se odvíjí i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance. Při exekuci na účet, je aktuálně nárok, na trojnásobek životního minima. Tj. na částku 3×3860 = 11 580 Kč. Na tuto částku je nárok pouze jednou, po celou dobu exekuce na účet.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.