Kalkulačka: Výpočet, kolik je životní minimum v roce 2023

Životní a existenční minimum, jsou částky, které určuje příslušný zákon a navazující nařízení vlády. To, kolik je životní nebo existenční minimum, má velký vliv na nárok, na různé sociální dávky (životní minimum ale hraje roli i jinde – má vliv třeba i na exekuce).

Od životního minima (jednotlivce či rodiny), se odvíjí nárok na dávky hmotné nouze, přídavky na dítě, přídavky na bydlení, porodné nebo i další sociální dávky.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je životní minimum v roce 2023, pro jednotlivce nebo pro vícečlennou rodinu. Samotné životní minimum, ale není žádná sociální dávka. Tento údaj, slouží jen jako „číslo“, které se pak používá v jiných výpočtech.

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 1. 2023

Životní a existenční minimum pro jednotlivce, jsou stanoveny jak pevné částky:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 3130 Kč

Výpočet životního minima pro rodinu (více osob ve společné domácnosti) je jednoduchý – stačí zadat počet dospělých osob (resp. osob, kterým je 15 roků a více, a nejsou nezaopatřeným dítětem) a dále počet dětí (do 6 roků, do 15 roků a případně nezaopatřených dětí až do 26 roků).

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2023

V minulém roce, se životní a existenční minimum zvyšovalo celkem 2x. Poprvé od dubna (zvýšení o cca 10%), podruhé od července (zvýšení o cca 8,8%). Nyní se bude životní minimum zvyšovat opět – od začátku roku 2023 (zvýšení o 5,2%):

Životní a existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2023:

 • Životní minimum jednotlivce = 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce = 3130 Kč

Životní minimum pro rodinu od 1. 1. 2023:

 • Životní minimum, první dospělá osoba = 4470 Kč
 • Životní minimum, další dospělé osoby (*) = 4040 Kč
 • Životní minimum, dítě do 6 roků = 2480 Kč
 • Životní minimum, dítě od 6 do 15 roků = 3050 Kč
 • Životní minimum, dítě od 15 do 26 roků (**) = 3490 Kč

(*) Částka 3200 Kč, se vztahuje na všechny další dospělé osoby ve společné domácnosti, nebo i na děti od 15 roků, které již nejsou nezaopatřeným dítětem (tj. po ukončení základní školní docházky, už nepokračují dále ve studiu na střední, či vysoké škole)

(**) Částka 2770 Kč, se vztahuje na nezaopatřené děti od 15 roků – tj. typicky na studenty střední či vysoké školy, nezaopatřeným dítětem je možné být až do 26 roků

Zvýšení životní minimum v roce 2023

V minulém roce, se životní a existenční minimum zvyšovalo celkem 2x. Poprvé od dubna (zvýšení o cca 10%), podruhé od července (zvýšení o cca 8,8%). Od 1. ledna 2023 dochází k dalšímu zvýšení o 5,2%.

Od 1. ledna 2023, se tak základní životní minimum jednotlivce zvyšuje o 240 Kč na částku 4860 Kč (do 31.12.2022 je to 4860 Kč). Existenční minimum se od 1. 1. 2023 zvyšuje o 150 Kč na částku 3130 Kč (do 31.12.2023 je to 2980 Kč). Analogicky se zvyšují i částky pro jednotlivé členy rodiny (osob ve společně posuzované domácnosti).

Životní (a existenční) minimum se od 1. ledna 2023 zvyšuje o 5,2%. Životní minimum jednotlivce je nově 4860 Kč (o 240 Kč více). Existenční minimum jednotlivce je nově 3130 Kč (o 150 Kč více).

do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 980 Kč 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2023

Životní minimum pro rodinu, je možné velmi jednoduše spočítat, na základě počtu osob a jejich věku.

Pokud bychom měli například čtyřčlennou rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti (například 7 a 16 roků), pak by životní minimum vycházelo takto:

 • Životní minimum, první dospělá osoba = 4470 Kč
 • Životní minimum, druhá dospělá osoba = 4040 Kč
 • Životní minimum, dítě 7 roků = 3050 Kč
 • Životní minimum, dítě 16 roků = 3490 Kč
 • Výpočet životní minimum = 4470+4040+3050+3490 = 15050
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 15 050 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2023

Identické částky životního minima, jaké platí pro „běžnou“ rodinu, se vztahují i na důchodce:

 • Životní minimum, osaměle žijícího důchodce = 4860 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve spol. domácnosti = 8510 Kč

Mám nízký příjem, nižší než životní minimum

Obecně platí, že pokud má nějaká osoba nízký příjem, takže mu po odečtení nákladů na bydlení, nezůstává ani životní (nebo existenční) minimum, tak může být nárok na různé sociální dávky.

U jiných sociálních dávek, je nárok i při vyšším příjmu (například u porodného, je to do příjmu ve výši 2,7 násobek životního minima; u přídavků na dítě, je to i při příjmu ve výši 3,4 násobek životního minima, atd.).

Životní minimum a exekuce 2023

Životní minimum, hraje roli i u exekuce nebo insolvence. Životní minimum se společně s normativními náklady na bydlení, používá pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci (nebo insolvenci). Při zvýšení životního minima, by se tak automaticky zvýšila i nezabavitelná částka při exekuci.

Od toho, kolik je životní minimum, se odvíjí i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance. Při exekuci na účet, je aktuálně nárok, na trojnásobek životního minima. Tj. na částku 3×4860 = 14 580 Kč. Na tuto částku je nárok pouze jednou, po celou dobu exekuce na účet.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.