Kalkulačka: Výpočet, kolik je životní minimum v roce 2024

Životní a existenční minimum, jsou částky, které určuje příslušný zákon a navazující nařízení vlády. To, kolik je životní nebo existenční minimum, má velký vliv na nárok, na různé sociální dávky (životní minimum ale hraje roli i jinde – má vliv třeba i na exekuce).

Od životního minima (jednotlivce či rodiny), se odvíjí nárok na dávky hmotné nouze, přídavky na dítě, přídavky na bydlení, porodné nebo i další sociální dávky.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je životní minimum v roce 2024, pro jednotlivce nebo pro vícečlennou rodinu. Samotné životní minimum, ale není žádná sociální dávka. Tento údaj, slouží jen jako „číslo“, které se pak používá v jiných výpočtech.

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 1. 2024

Životní a existenční minimum pro jednotlivce, jsou stanoveny jak pevné částky:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2024 = 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce od 1. 1. 2024 = 3130 Kč

Výpočet životního minima pro rodinu (více osob ve společné domácnosti) je jednoduchý – stačí zadat počet dospělých osob (resp. osob, kterým je 15 roků a více, a nejsou nezaopatřeným dítětem) a dále počet dětí (do 6 roků, do 15 roků a případně nezaopatřených dětí až do 26 roků).

Kalkulačka životní minimum 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2024

Životní a existenční minimum, se naposledy zvýšilo na začátku minulého roku. V roce 2024, zatím nedochází k žádným změnám, a platí stejné údaje, jako v předchozím roce.

Životní a existenční minimum jednotlivce v roce 2024:

 • Životní minimum jednotlivce = 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce = 3130 Kč

Životní minimum pro rodinu v roce 2024:

 • Životní minimum, první dospělá osoba = 4470 Kč
 • Životní minimum, další dospělé osoby (*) = 4040 Kč
 • Životní minimum, dítě do 6 roků = 2480 Kč
 • Životní minimum, dítě od 6 do 15 roků = 3050 Kč
 • Životní minimum, dítě od 15 do 26 roků (**) = 3490 Kč

(*) Částka 3200 Kč, se vztahuje na všechny další dospělé osoby ve společné domácnosti, nebo i na děti od 15 roků, které již nejsou nezaopatřeným dítětem (tj. po ukončení základní školní docházky, už nepokračují dále ve studiu na střední, či vysoké škole)

(**) Částka 2770 Kč, se vztahuje na nezaopatřené děti od 15 roků – tj. typicky na studenty střední či vysoké školy, nezaopatřeným dítětem je možné být až do 26 roků

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2024

Životní minimum pro rodinu, je možné velmi jednoduše spočítat, na základě počtu osob a jejich věku.

Pokud bychom měli například čtyřčlennou rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti (například 7 a 16 roků), pak by životní minimum vycházelo takto:

 • Životní minimum, první dospělá osoba = 4470 Kč
 • Životní minimum, druhá dospělá osoba = 4040 Kč
 • Životní minimum, dítě 7 roků = 3050 Kč
 • Životní minimum, dítě 16 roků = 3490 Kč
 • Výpočet životní minimum = 4470+4040+3050+3490 = 15050
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 15 050 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2024

Identické částky životního minima, jaké platí pro „běžnou“ rodinu, se vztahují i na důchodce:

 • Životní minimum, osaměle žijícího důchodce = 4860 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve spol. domácnosti = 8510 Kč

Mám nízký příjem, nižší než životní minimum

Obecně platí, že pokud má nějaká osoba nízký příjem, takže mu po odečtení nákladů na bydlení, nezůstává ani životní (nebo existenční) minimum, tak může být nárok na různé sociální dávky.

U jiných sociálních dávek, je nárok i při vyšším příjmu (například u porodného, je to do příjmu ve výši 2,7 násobek životního minima; u přídavků na dítě, je to i při příjmu ve výši 3,4 násobek životního minima, atd.).

Životní minimum a exekuce 2024

Životní minimum, hraje roli i u exekuce nebo insolvence. Životní minimum se společně s normativními náklady na bydlení, používá pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci (nebo insolvenci). Při zvýšení životního minima, by se tak automaticky zvýšila i nezabavitelná částka při exekuci. K tomu ale letos na začátku roku nedochází.

V roce 2024 dochází ke snížení nezabavitelné částky (protože jsou nižší normativní náklady na bydlení). Základní nezabavitelná částka, je v roce 2024 snížena na 12 705 Kč (za další vyživované osoby je nárok na 3 176 Kč).

Od toho, kolik je životní minimum, se odvíjí i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance. Při exekuci na účet, je aktuálně nárok, na trojnásobek životního minima. Tj. na částku 3×4860 = 14 580 Kč. Na tuto částku je nárok pouze jednou, po celou dobu exekuce na účet.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.