Výpočet příspěvku na bydlení od 1.1.2024

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek poskytovaných v rámci státní sociální podpory. Tato dávka je určena především pro ty, kdo mají nízké příjmy a současně vysoké náklady na bydlení. Tato sociální dávka je tedy určena primárně na úhradu nákladů na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024 a jestli splňujete podmínky, pro nárok na tuto sociální dávku, si můžete sami spočítat v naší kalkulačce pro výpočet výše dávek na bydlení od 1.1.2024.

Změna podmínek u příspěvku na bydlení v roce 2024

Vzhledem k doznívajícímu růstu cen elektřiny a plynu a i vzhledem k vysoké inflaci, dochází u přídavků na bydlení v roce 2024 k několika změnám:

  • V roce 2024 nedochází k žádné valorizaci (zvýšení) normativních nákladů na bydlení
  • Od ledna 2024, bylo zrušeno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (tj. o 1400 – 2800 Kč méně)
  • Od 1. 1. 2024, došlo ke změně některých podmínek (například je i nadále nárok na příspěvek, při bydlení na chatě nebo chalupě, nebo se budou měnit podmínky pro dokládání příjmu nebo pro dokládání nákladů na bydlení)

Kvůli těmto změnám, může mít v roce 2024, nárok na příspěvek na bydlení, podstatně méně žadatelů. Sníží se i výše vyplácených dávek.

Kalkulačka – výpočet přídavků na bydlení od 1.1.2024

Příjmy a náklady na bydlení, se zadávají vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud budete o příspěvek žádat v lednu 2024, pak je to za období říjen až prosinec 2023.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024

O příspěvek na bydlení může žádat ten, kdo splňuje podmínky pro tuto sociální dávku tedy:

  • Majitel bytu či domu v osobním vlastnictví
  • Ten kdo má uzavřenu nájemní smlouvu na dům či byt
  • Ten kdo má uzavřenu podnájemní smlouvu na celý byt (pouze u části bytu nárok není)
  • Na družstevní byt
  • Náklady na bydlení jsou vyšší než 30% z celkových příjmů (všech společně posuzovaných osob)
  • 30% z příjmu pak současně nesmí být vyšší než normativní náklady

Normativní náklady na bydlení 2024 – nájemní bydlení:

Normativní náklady na bydlení v nájmu, pro rok 2024:

Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16729 Kč 14197 Kč 13737 Kč
tři 19212 Kč 15900 Kč 15299 Kč
čtyři a více 23195 Kč 19202 Kč 18477 Kč

Pozn.: platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v Kč měsíčně

Normativní náklady na bydlení 2024 – osobní vlastnictví nebo družstevní byt:

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a osobní vlastnictví, pro rok 2024:

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení
jedna nebo dvě 8932 Kč
tři 11161 Kč
čtyři a více 13568 Kč

Pozn.: platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v Kč měsíčně

Mimořádné zvýšení se v roce 2024 ruší

S ohledem na vysokou inflaci a prudké zvýšení cen elektřiny a plynu, bylo v roce 2022 schváleno mimořádné zvýšení, které platilo i v roce 2023. Od 1. 1. 2024, je ale zrušený paragraf 26a, a na toto mimořádné zvýšení už není nárok.

Samo ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že kvůli této změně, přijde o nárok na přídavky na bydlení několik tisíc rodin (změna se projeví v únoru, kdy jim už nepřijde příspěvek za leden). Nebo v únoru dostanou některé rodiny nižší dávky.

Co patří mezi náklady na bydlení

Příspěvek na bydlení se vyplácí podle toho, jak jsou vysoké skutečné náklady na bydlení. Výše uvedené normativní náklady na bydlení, znamenají horní hranici. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení vyšší než normativní, pak je vyplacen příspěvek na bydlení maximálně do výše těchto normativních nákladů. Jinak ale záleží na tom, jaké konkrétní výdaje za bydlení jsou doloženy.

Mezi výdaje / náklady na bydlení patří třeba platba za nájemné. Dále pak platby za energie a služby – typicky třeba za vodu, elektřinu, plyn, vytápění apod.

Jiné výdaje související s bydlením se ale „neuznávají“. Sem patří třeba platba za připojení na internet. Nebo poplatek za kabelovou televizi. Do nákladů a bydlení se nepočítají ani splátky za hypotéku nebo za nějaký úvěr na bydlení.

Žádost o dávky na bydlení

Příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce (dle skutečného bydliště žadatele). U této sociální dávky je nutné 2x za rok (v lednu a v červenci) dokládat příjmy (všech osob, které v daném bytě bydlí, i když zde nemají trvalé bydliště) a také výdaje za bydlení.

Přídavky na bydlení a přeplatek za plyn, elektřinu nebo vodu

Pokud je v nějakém měsíci vrácen přeplatek za elektřinu, plyn, vodu nebo nějaké jiné služby či energie v souvislosti s bydlením, pak to má vliv na výpočet nároku na přídavky na bydlení.

V takovém případě se sice přeplatek nezapočítá mezi příjmy. Ale o výši přeplatku jsou sníženy náklady na bydlení. Pokud má tedy někdo každý měsíc náklady na bydlení 5000 Kč. A je mu vrácen přeplatek za elektřinu třeba ve výši 15000 Kč, pak v daném čtvrtletí se to započítá tak, že vlastně nemá žádné náklady na bydlení – v daném čtvrtletí tedy nebude nárok na příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení při stěhování

V souvislosti se stěhováním mohou u přídavku na bydlení nastat dvě situace. Žadatel dávku dostával v původním bytě, a i v novém bytě splňuje podmínky pro nárok na příspěvek. Pak se výplata příspěvku na bydlení nepřeruší a pokračuje i v novém bytě.

Nebo žadatel o dávku v původním bytě podmínky pro dávku nesplňoval, ale v novém již ano. V tomto případě bude možné o přídavky na bydlení požádat až od začátku dalšího kalendářního čtvrtletí po stěhování, kdy již bude možné doložit náklady za bydlení (byť třeba jen za část čtvrtletí, třeba jen za 1 měsíc) v novém bytě.

Kauce u nájemních bytů a přídavky na bydlení

U nájemních bytů bývá často nutné uhradit předem i kauci (1 – 2 měsíční nájmy). Je tedy otázka, zda se dá z příspěvku na bydlení zaplatit i tato kauce u nájemního bytu? Platí, že příspěvek na bydlení, se vztahuje jen na skutečné náklady vynaložené na bydlení. A mezi ně se kauce nezapočítává.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.