Výpočet příspěvku na bydlení od 1.7.2022

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek poskytovaných v rámci státní sociální podpory. Tato dávka je určena především pro ty, kdo mají nízké příjmy a současně vysoké náklady na bydlení. Tato sociální dávka je tedy určena primárně na úhradu nákladů na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2022 a jestli splňujete podmínky, pro nárok na tuto sociální dávku, si můžete sami spočítat v naší kalkulačce pro výpočet výše dávek na bydlení od 1.7.2022.

Zvýšení příspěvku na bydlení a změna podmínek v roce 2022

Vzhledem k velkému růstu cen elektřiny a plynu a i vzhledem k vysoké inflaci, dochází u přídavků na bydlení v roce 2022 k několika změnám:

 • Od 1. 1. 2022, dochází k pravidelnému zvýšení (valorizaci) normativních nákladů na bydlení (zvýšení o cca 2 – 3%)
 • Na konci ledna 2022, byla schválena i další, mimořádná valorizace (zvýšení) normativních nákladů na bydlení (zvýší se o 1120 – 2147 Kč, platí zpětně od začátku roku)
 • Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o 10% (více informací ke zvýšení zde)
 • Od 1. 7. 2022 se podruhé zvyšuje životní a existenční minimum o 8,8% (více informací ke zvýšení zde)
 • Od července 2022, dochází ke zjednodušení vyřizování příspěvku na bydlení, je i nový online formulář pro snadnější vyřízení žádosti

Díky těmto změnám, může mít v roce 2022, nárok na příspěvek na bydlení, podstatně více žadatelů. Zvýší se i výše vyplácených dávek. V roce 2022, se mění i některé podmínky – nově je nárok na příspěvek i při bydlení podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu).

Kalkulačka – výpočet přídavků na bydlení od 1.7.2022

Příjmy a náklady na bydlení, se zadávají vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud budete o příspěvek žádat v lednu 2022, pak je to za období říjen až prosinec 2021. Od 1.4.2022 je to pak období leden – březen 2022, atd.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 7. 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022

O příspěvek na bydlení může žádat ten, kdo splňuje podmínky pro tuto sociální dávku tedy:

 • Majitel bytu či domu v osobním vlastnictví
 • Ten kdo má uzavřenu nájemní smlouvu na dům či byt
 • Ten kdo má uzavřenu podnájemní smlouvu na celý byt (pouze u části bytu nárok není)
 • Na družstevní byt
 • Náklady na bydlení jsou vyšší než 30% (v Praze 35%) z celkových příjmů (všech společně posuzovaných osob)
 • 30% z příjmu (v Praze 35%) pak současně nesmí být vyšší než normativní náklady

Normativní náklady na bydlení 2022 – nájemní bydlení:

Normativní náklady na bydlení v nájmu, včetně zahrnutí mimořádného zvýšení pro rok 2022:

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 10121 Kč 8271 Kč 7935 Kč 6929 Kč 6746 Kč
dvě 13629 Kč 11097 Kč 10637 Kč 9261 Kč 9010 Kč
tři 18312 Kč 15000 Kč 14399 Kč 12599 Kč 12271 Kč
čtyři a více 22495 Kč 18502 Kč 17777 Kč 15606 Kč 15211 Kč

Pozn.: platné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v Kč měsíčně

Normativní náklady na bydlení 2022 – osobní vlastnictví nebo družstevní byt:

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a osobní vlastnictví, včetně zahrnutí mimořádného zvýšení pro rok 2022:

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč
dvě 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč
tři 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč
čtyři a více 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč

Pozn.: platné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v Kč měsíčně

Co patří mezi náklady na bydlení

Příspěvek na bydlení se vyplácí podle toho, jak jsou vysoké skutečné náklady na bydlení. Výše uvedené normativní náklady na bydlení, znamenají horní hranici. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení vyšší než normativní, pak je vyplacen příspěvek na bydlení maximálně do výše těchto normativních nákladů. Jinak ale záleží na tom, jaké konkrétní výdaje za bydlení jsou doloženy.

Mezi výdaje / náklady na bydlení patří třeba platba za nájemné. Dále pak platby za energie a služby – typicky třeba za vodu, elektřinu, plyn, vytápění apod.

Jiné výdaje související s bydlením se ale „neuznávají“. Sem patří třeba platba za připojení na internet. Nebo poplatek za kabelovou televizi. Do nákladů a bydlení se nepočítají ani splátky za hypotéku nebo za nějaký úvěr na bydlení.

Žádost o dávky na bydlení

Příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce (dle skutečného bydliště žadatele). U této sociální dávky je nutné každé 3 měsíce (vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí) dokládat příjmy (všech osob, které v daném bytě bydlí, i když zde nemají trvalé bydliště) a také výdaje za bydlení.

Od července 2022, dochází ke změně – náklady a příjmy se budou dokládat již jen 2x za rok, vždy v červenci a v lednu.

Přídavky na bydlení a přeplatek za plyn, elektřinu nebo vodu

Pokud je v nějakém měsíci vrácen přeplatek za elektřinu, plyn, vodu nebo nějaké jiné služby či energie v souvislosti s bydlením, pak to má vliv na výpočet nároku na přídavky na bydlení.

V takovém případě se sice přeplatek nezapočítá mezi příjmy. Ale o výši přeplatku jsou sníženy náklady na bydlení. Pokud má tedy někdo každý měsíc náklady na bydlení 5000 Kč. A je mu vrácen přeplatek za elektřinu třeba ve výši 15000 Kč, pak v daném čtvrtletí se to započítá tak, že vlastně nemá žádné náklady na bydlení – v daném čtvrtletí tedy nebude nárok na příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení při stěhování

V souvislosti se stěhováním mohou u přídavku na bydlení nastat dvě situace. Žadatel dávku dostával v původním bytě, a i v novém bytě splňuje podmínky pro nárok na příspěvek. Pak se výplata příspěvku na bydlení nepřeruší a pokračuje i v novém bytě.

Nebo žadatel o dávku v původním bytě podmínky pro dávku nesplňoval, ale v novém již ano. V tomto případě bude možné o přídavky na bydlení požádat až od začátku dalšího kalendářního čtvrtletí po stěhování, kdy již bude možné doložit náklady za bydlení (byť třeba jen za část čtvrtletí, třeba jen za 1 měsíc) v novém bytě.

Kauce u nájemních bytů a přídavky na bydlení

U nájemních bytů bývá často nutné uhradit předem i kauci (1 – 2 měsíční nájmy). Je tedy otázka, zda se dá z příspěvku na bydlení zaplatit i tato kauce u nájemního bytu? Platí, že příspěvek na bydlení, se vztahuje jen na skutečné náklady vynaložené na bydlení. A mezi ně se kauce nezapočítává.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.