Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 7. 2021?

Přídavky na dítě jsou jednou ze základních sociálních dávek. Podle aktuálních podmínek, mají na dětské přídavky nárok především rodiny, s velmi nízkými příjmy (nebo ty, které mají větší počet dětí).

V pondělí 21.12.2020, vláda schválila zvýšení přídavků na dítě o 26% (tj. o 120 až 180 Kč, podle věku dítěte). Nárok na dětské přídavky by také mělo mít podstatně více rodin. Zvýšení přídavků na dítě, by mělo začít platit od 1. 7. 2021.

Zatímco do 30.6.2021 je nárok na dávky jen při průměrném měsíčním příjmu do 2,7 násobku životního minima, v od 1.7.2021 by se hranice pro nárok zvýšila na 3,4 násobek životního minima. Nárok tak bude mít podstatně více rodin (asi dvojnásobné množství).

Pro čtyřčlennou rodinu, se dvěma dětmi do 6 roků, bude od 1.7. 2021, nárok na přídavek do příjmu 36 346 Kč měsíčně (do 30.6.2021 je nárok, jen pokud průměrný příjem nepřesahuje 28 863 Kč).

U samoživitelky s jedním dítětem, bude od 1.7.2021,  nárok na přídavek do příjmu 18 768 Kč měsíčně (do 30.6.2021 je nárok, jen pokud průměrný příjem nepřesahujel 14 904 Kč)

Změna a zvýšení přídavků na dítě v roce 2021

Vzhledem k tomu, že aktuálně mají na přídavky nárok jen rodiny (samoživitelky), které v podstatě nemají příjem ze zaměstnání (nárok je jen, při velmi nízkém příjmu), tak Ministerstvo práce a sociálních věcí, již na konci roku 2020 navrhlo, aby se přídavky na dítě změnily.

Mezi návrhy na změny, patří jednak zvýšení příspěvků na dítě (o 130, 150 a 180 Kč – podle věku dítěte). A současně, by se změnily podmínky – zvýšila by se hranice pro nárok, na tuto sociální dávku.

Aktuálně je nárok, je při příjmu do 2,7 násobku životního minima. Ministerstvo navrhuje, aby byl na dětské přídavky nárok až do příjmu 3,4 násobek životního minima. Tím, by měl na přídavek na dítě, nárok asi dvojnásobný počet dětí (než jak je tomu nyní). Tato změna ale zatím nebyla definitivně schválena.

Vzhledem k tomu, že parlament neodhlasoval zrychlené schválení této změny, tak může zvýšení přídavků na dítě a změna podmínek, začít platit až od poloviny roku, od 1.7.2021

Kalkulačka: Kolik jsou příspěvky na dítě od 1. 7. 2021?

Pro výpočet příspěvku na dítě, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Dále nárok na přídavek závisí, na průměrném čistém měsíčním příjmu (za předchozí kalendářní čtvrtletí):

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek schválených vládou 21.12.2020 (zvýšení o 26%, nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima). Změna by měla začít až od poloviny roku – od července 2021.

Kalkulačka přídavky na děti od 1.7.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2021?

Nárok na dětské přídavky, je podmíněn především výší příjmu. Aby měla rodina (samoživitelka, samoživitel) nárok na příspěvek na dítě, pak průměrný měsíční příjem nesmí překročit určitou hranici.

Příjem se posuzuje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.  Jednou za 3 měsíce (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu), je nutné zajít na Úřad práce a doložit aktuální výši příjmu.

Nárok na příspěvek na dítě bude v roce 2021 v případě, že příjem nepřesáhne 3,4 násobek životního minima. Životní minimum se naposledy zvyšovalo od 1. 4. 2020. A v roce 2021, se zatím neplánuje další zvýšení. Viz aktuální kalkulačka pro výpočet životního minima v roce 2021.

Maximální výše měsíčního příjmu pro nárok na přídavek na dítě v roce 2021

V následující tabulce se můžete podívat, jaká je maximální výše příjmu, do které je ještě nárok na dětské přídavky.

Přídavky na dítě pro samoživitelku od 1.7.2021:

Přídavky na dítě Počet a věk dětí Maximální příjem od 1.7.2021
Samoživitelka 1 dítě do 6 roků 18 768 Kč
Samoživitelka 2 děti, 2 a 5 roků 25 466 Kč
Samoživitelka 2 děti, 5 a 8 roků 26 996 Kč

Přídavky na dítě pro rodinu od 1.7.2021

Přídavky na dítě Počet a věk dětí Maximální příjem od 1.7.2021
Rodina 1 dítě do 6 roků 29 648 Kč
Rodina 2 děti, 2 a 5 roků 36 346 Kč
Rodina 2 děti, 5 a 8 roků 37 876 Kč

Další možné varianty, kdy ještě může být nárok na dětské přídavky, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 7. 2021

V pondělí 21. 12. 2020 vláda schválila zvýšení přídavků na dítě o 26%. Tedy o 130, 150 a 180 Kč (podle věku dítěte). Viz tabulka níže.

Přídavky na dítě od 1. 7. 2021:

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2021 Zvýšený příspěvek od 1.7.2021
Dítě do 6 roků 630 Kč 930 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1070 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 1 180 Kč

Příspěvek na dítě, je vyplácen buď jako základní (nižší), nebo jako zvýšený (vyšší). O tom, zda máte nárok na nižší nebo vyšší příspěvek na dítě, rozhodují vaše příjmy.

Nárok na zvýšený příspěvek na dítě má jen ten, kdo má příjem (alespoň ve výši 3860 Kč měsíčně), ze zaměstnání nebo z podnikání, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, z ošetřovného, z mateřské či rodičovské nebo z důchodu (a podobných zdrojů příjmu).

Pokud jsou příjmy jen ze sociálních dávek, nebo žádné příjmy, pak je nárok jen na nižší sociální dávky.

Formulář: žádost o přídavky na dítě 2021

Příspěvek na dítě si můžete vyřídit na Úřadu práce. Budete k tomu potřebovat vyplněný formulář s žádostí o příspěvek na dítě, osobní doklady všech osob v rodině (ve společné domácnosti). A také i další formuláře a potvrzení (o výši měsíčního příjmu, o studiu a další).

Všechny formuláře, je možné najít v elektronické podobě na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:

  • Formulář: Žádost o přídavek na dítě 2021 je zde
  • Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu 2021 je zde
  • Formulář: Potvrzení o studiu 2021 je zde
  • Další formuláře, které mohou být v některých případech potřeba pro žádost o dětské přídavky, najdete zde.

Je nárok na přídavky na dítě i zpětně?

Podobně, jako i u ostatních sociálních dávek, i pro přídavky na dítě platí, že nárok je možné uplatnit i zpětně. Maximální ale o 3 měsíce nazpět. Za delší časové období zpětně, už ale nárok na přídavek nevzniká.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.