Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 4. 2022?

Přídavky na dítě jsou jednou ze základních sociálních dávek. Podle aktuálních podmínek, mají na dětské přídavky nárok především rodiny, s velmi nízkými příjmy (nebo ty, které mají větší počet dětí).

V roce 2021, došlo ke zvýšení přídavků na dítě o 26% (o 130 – 380 Kč). Společně s tím, se změnily i podmínky – nově je nárok na přídavky, při průměrném měsíčním příjmu v rodině (ve společné domácnosti), do 3,4 násobku životního minima.

Od 1. 4. 2022, dochází ke zvýšení životního minima. Životní a existenční minimum, se od začátku dubna zvyšuje o 10% (o 200 – 390 Kč). Díky tomuto zvýšení, bude mít na přídavky nárok více rodin (dětí). Mění se i podmínky pro nárok na další sociální dávky (jako je například porodné, příspěvek na živobytí a další dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.).

Od července 2022 bude mít na přídavky nárok více děti!

Od začátku druhé poloviny roku (od 1. 7. 2022), dochází k druhému letošnímu zvýšení životního a existenčního minima (poprvé se zvyšovalo od 1. 4. 2022 o 10%, podruhé se od července zvyšuje o 8,8%).

Díky zvýšení životního minima, může mít více rodin (dětí), nárok na příspěvek na dítě. Sami si to můžete spočítat!

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 7. 2022, najdete zde

Například u čtyřčlenné rodiny, kde jsou dva dospělí, a dvě do 15 roků, je od července nárok na přídavky, i při průměrném čistém měsíčním příjmu do 47 266 Kč měsíčně (životní minimum pro tuto rodinu se zvýšilo na 13 890 Kč).

V srpnu 2022, by měl být vyplácen i mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků, pokud je v rodině příjem do 1 miliónu korun.

Změna podmínek  a zvýšení přídavků na dítě v roce 2021 a 2022

Vzhledem k tomu, že dříve měly na přídavky nárok jen rodiny (samoživitelky), které v podstatě nemají příjem ze zaměstnání (nárok je jen, při velmi nízkém příjmu), tak Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozhodlo o zvýšení přídavků v roce 2021.

Od poloviny roku 2021, došlo jednak zvýšení příspěvků na dítě (o 130 až 380 Kč – podle věku dítěte). A současně, by se změnily podmínky – zvýšila by se hranice pro nárok, na tuto sociální dávku.

Dřív byl nárok,  při příjmu do 2,7 násobku životního minima. Od poloviny roku 2021, je na dětské přídavky nárok až do příjmu 3,4 násobek životního minima. Díky tomu má na přídavek na dítě, nárok asi dvojnásobný počet dětí (než jak tomu bylo dříve).

Od dubna 2022 (od 1. 4. 2022), pak bude mít na přídavky nárok ještě více rodin (dětí). Díky zvýšení životního minima, bude nově nárok na přídavky, i při příjmu o několik tisíc korun vyšším, než dříve.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že od dubna 2022, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 20 672 Kč. Tedy při příjmu o několik tisíc korun vyšším, než v roce 2021.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je od dubna 2022, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 40 052 Kč. Tedy opět i při podstatně vyšším příjmu, než dříve.

Kalkulačka: Kolik jsou příspěvky na dítě od 1. 4. 2022?

Pro výpočet příspěvku na dítě, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Dále nárok na přídavek závisí, na průměrném čistém měsíčním příjmu (za předchozí kalendářní čtvrtletí):

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek platných od 1. 4. 2022 (zvýšení životního minima o 10%).

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 4. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4250 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2022?

Nárok na dětské přídavky, je podmíněn především výší příjmu. Aby měla rodina (samoživitelka, samoživitel) nárok na příspěvek na dítě, pak průměrný měsíční příjem nesmí překročit určitou hranici.

Příjem se posuzuje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.  Jednou za 3 měsíce (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu), je nutné zajít na Úřad práce a doložit aktuální výši příjmu.

Nárok na příspěvek na dítě bude v roce 2022 v případě, že příjem nepřesáhne 3,4 násobek životního minima. Životní minimum se zvyšuje od 1. 4. 2022.  Viz aktuální kalkulačka pro výpočet životního minima v roce 2022.

Maximální výše měsíčního příjmu pro nárok na přídavek na dítě v roce 2022

V následující tabulce se můžete podívat, jaká je maximální výše příjmu, do které je ještě nárok na dětské přídavky.

Přídavky na dítě pro samoživitelku od 1.4.2022:

Přídavky na dítě Počet a věk dětí Maximální příjem od 1.4.2022
Samoživitelka 1 dítě do 6 roků 20 672 Kč
Samoživitelka 2 děti, 2 a 5 roků 28 050 Kč
Samoživitelka 2 děti, 5 a 8 roků 29 750 Kč

Přídavky na dítě pro rodinu od 1.4.2022

Přídavky na dítě Počet a věk dětí Maximální příjem od 1.4.2022
Rodina 1 dítě do 6 roků 32 674 Kč
Rodina 2 děti, 2 a 5 roků 40 052 Kč
Rodina 2 děti, 5 a 8 roků 41 752 Kč

Další možné varianty, kdy ještě může být nárok na dětské přídavky, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2022

V roce 2021, došlo ke zvýšení přídavků na dítě o cca 26% (o 130 – 380 Kč), v roce 2022 se na výši přídavků nic nemění:

Přídavky na dítě v roce 2022

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2022 Zvýšený příspěvek  2022
Dítě do 6 roků 630 Kč 1130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1270 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 1380 Kč

Příspěvek na dítě, je vyplácen buď jako základní (nižší), nebo jako zvýšený (vyšší). O tom, zda máte nárok na nižší nebo vyšší příspěvek na dítě, rozhodují vaše příjmy.

Nárok na zvýšený příspěvek na dítě má jen ten, kdo má příjem (alespoň ve výši 4250 Kč měsíčně), ze zaměstnání nebo z podnikání, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, z ošetřovného, z mateřské či rodičovské nebo z důchodu (a podobných zdrojů příjmu).

Pokud jsou příjmy jen ze sociálních dávek, nebo žádné příjmy, pak je nárok jen na nižší sociální dávky.

Formulář: žádost o přídavky na dítě 2022

Příspěvek na dítě si můžete vyřídit na Úřadu práce. Budete k tomu potřebovat vyplněný formulář s žádostí o příspěvek na dítě, osobní doklady všech osob v rodině (ve společné domácnosti). A také i další formuláře a potvrzení (o výši měsíčního příjmu, o studiu a další).

Všechny formuláře, je možné najít v elektronické podobě na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:

  • Formulář: Žádost o přídavek na dítě je zde
  • Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu je zde
  • Formulář: Potvrzení o studiu je zde
  • Další formuláře, které mohou být v některých případech potřeba pro žádost o dětské přídavky, najdete zde.

Je nárok na přídavky na dítě i zpětně?

Podobně, jako i u ostatních sociálních dávek, i pro přídavky na dítě platí, že nárok je možné uplatnit i zpětně. Maximální ale o 3 měsíce nazpět. Za delší časové období zpětně, už ale nárok na přídavek nevzniká.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.