Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 1. 2024?

Přídavky na dítě jsou jednou ze základních sociálních dávek. Podle aktuálních podmínek, mají na dětské přídavky nárok především rodiny, s velmi nízkými příjmy (nebo ty, které mají větší počet dětí).

Přídavky na dítě, se v roce 2024 nemění a jsou stejné jako v minulém roce. K zatím poslednímu zvýšení, došlo na začátku minulého roku (to se přídavky zvýšily o 200 Kč měsíčně). Momentálně se ale žádné další zvýšení nepřipravuje.

Podmínky  pro nárok na přídavky na dítě v roce 2024

Na dětské přídavky je nárok až do příjmu 3,4 násobek životního minima. Posuzují se čisté příjmy všech osob v rodině (ve společné domácnosti), počítá se průměr za poslední kalendářní čtvrtletí.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že v roce 2024, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 23 630 Kč. 

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je v roce 2024, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 45 798 Kč.

Kalkulačka: Kolik jsou příspěvky na dítě od 1. 1. 2024?

Pro výpočet příspěvku na dítě, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Dále nárok na přídavek závisí, na průměrném čistém měsíčním příjmu (za předchozí kalendářní čtvrtletí):

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek platných od 1. 1. 2024.

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2024?

Nárok na dětské přídavky, je podmíněn především výší příjmu. Aby měla rodina (samoživitelka, samoživitel) nárok na příspěvek na dítě, pak průměrný měsíční příjem nesmí překročit určitou hranici.

Příjem se posuzuje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.  Jednou za 3 měsíce (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu), je nutné zajít na Úřad práce a doložit aktuální výši příjmu.

Nárok na příspěvek na dítě bude v roce 2024 v případě, že příjem nepřesáhne 3,4 násobek životního minima. Životní minimum se letos nemění.  Viz aktuální kalkulačka pro výpočet životního minima v roce 2024.

Maximální výše měsíčního příjmu pro nárok na přídavek na dítě v roce 2024

V následující tabulce se můžete podívat, jaká je maximální výše příjmu, do které je ještě nárok na dětské přídavky.

Přídavky na dítě pro samoživitelku v roce 2024

Přídavky na dítě Počet a věk dětí Maximální příjem 2024
Samoživitelka 1 dítě do 6 roků 23 630 Kč
Samoživitelka 2 děti, 2 a 5 roků 32 062 Kč
Samoživitelka 2 děti, 5 a 8 roků 34 000 Kč

Přídavky na dítě pro rodinu v roce 2024

Přídavky na dítě Počet a věk dětí Maximální příjem 2024
Rodina 1 dítě do 6 roků 37 366 Kč
Rodina 2 děti, 2 a 5 roků 45 798 Kč
Rodina 2 děti, 5 a 8 roků 47 736 Kč

Další možné varianty, kdy ještě může být nárok na dětské přídavky, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024

V roce 2024, jsou přídavky na dítě stejné, jako v předchozím roce (k poslednímu zvýšení došlo na začátku minulého roku, v roce 2024 se zatím neplánuje další změna).

Přídavky na dítě v roce 2024

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2024 Zvýšený příspěvek  2024
Dítě do 6 roků 830 Kč 1330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1470 Kč
Dítě do 26 roků 1080 Kč 1580 Kč

Příspěvek na dítě, je vyplácen buď jako základní (nižší), nebo jako zvýšený (vyšší). O tom, zda máte nárok na nižší nebo vyšší příspěvek na dítě, rozhodují vaše příjmy.

Nárok na zvýšený příspěvek na dítě má jen ten, kdo má příjem (alespoň ve výši 4860 Kč měsíčně), ze zaměstnání nebo z podnikání, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, z ošetřovného, z mateřské či rodičovské nebo z důchodu (a podobných zdrojů příjmu).

Pokud jsou příjmy jen ze sociálních dávek, nebo žádné příjmy, pak je nárok jen na nižší sociální dávky.

Formulář: žádost o přídavky na dítě 2024

Příspěvek na dítě si můžete vyřídit na Úřadu práce. Budete k tomu potřebovat vyplněný formulář s žádostí o příspěvek na dítě, osobní doklady všech osob v rodině (ve společné domácnosti). A také i další formuláře a potvrzení (o výši měsíčního příjmu, o studiu a další).

Přídavky na dítě, je možné vyřídit pouze online, přes internet prostřednictvím nové online aplikace.

Případně je možné použít i klasické  formuláře, které je možné najít v elektronické podobě na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:

  • Formulář: Žádost o přídavek na dítě je zde
  • Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu je zde
  • Formulář: Potvrzení o studiu je zde
  • Další formuláře, které mohou být v některých případech potřeba pro žádost o dětské přídavky, najdete zde.

Je nárok na přídavky na dítě i zpětně?

Podobně, jako i u ostatních sociálních dávek, i pro přídavky na dítě platí, že nárok je možné uplatnit i zpětně. Maximální ale o 3 měsíce nazpět. Za delší časové období zpětně, už ale nárok na přídavek nevzniká.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.