Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 1. 2023?

Přídavky na dítě jsou jednou ze základních sociálních dávek. Podle aktuálních podmínek, mají na dětské přídavky nárok především rodiny, s velmi nízkými příjmy (nebo ty, které mají větší počet dětí).

V roce 2023,  dochází hned od začátku roku ke zvýšení přídavků na dítě o 200 Kč. Na přídavky na dítě je nárok, při průměrném měsíčním příjmu v rodině (ve společné domácnosti), do 3,4 násobku životního minima.

Od 1. 1. 2023, dochází ke zvýšení životního minima. Životní a existenční minimum, se od začátku ledna zvyšuje o 5,2% (o 120 – 240 Kč). Díky tomuto zvýšení, bude mít na přídavky nárok více rodin (dětí).

Mění se i podmínky pro nárok na další sociální dávky (jako je například porodné, příspěvek na živobytí a další dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.).

Podmínky  a zvýšení přídavků na dítě v roce 2023

Vzhledem k velmi vysoké inflaci za minulý rok (celková inflace byla přes 15%, a předpokládá se, že minimálně ještě v první polovině roku bude podobně vysoká), rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, o zvýšení přídavků v roce 2023.

Od začátku roku 2023, došlo ke zvýšení příspěvků na dítě (o 200 Kč pro všechny děti).

Na dětské přídavky je nárok až do příjmu 3,4 násobek životního minima. Posuzují se čisté příjmy všech osob v rodině (ve společné domácnosti), počítá se průměr za poslední kalendářní čtvrtletí.

Od ledna 2023 (od 1. 1. 2023), bude mít na přídavky nárok ještě více rodin (dětí). Díky zvýšení životního minima, bude nově nárok na přídavky, i při příjmu o několik tisíc korun vyšším, než dříve.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že od ledna 2023, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 23 630 Kč. Tedy při příjmu vyšším, než v minulém roce.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je od ledna 2023, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 45 798 Kč. Tedy opět i při podstatně vyšším příjmu, než dříve.

Kalkulačka: Kolik jsou příspěvky na dítě od 1. 1. 2023?

Pro výpočet příspěvku na dítě, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Dále nárok na přídavek závisí, na průměrném čistém měsíčním příjmu (za předchozí kalendářní čtvrtletí):

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek platných od 1. 1. 2023 (zvýšení životního minima o 5,2%).

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2023?

Nárok na dětské přídavky, je podmíněn především výší příjmu. Aby měla rodina (samoživitelka, samoživitel) nárok na příspěvek na dítě, pak průměrný měsíční příjem nesmí překročit určitou hranici.

Příjem se posuzuje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.  Jednou za 3 měsíce (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu), je nutné zajít na Úřad práce a doložit aktuální výši příjmu.

Nárok na příspěvek na dítě bude v roce 2023 v případě, že příjem nepřesáhne 3,4 násobek životního minima. Životní minimum se zvyšuje od 1. 1. 2023.  Viz aktuální kalkulačka pro výpočet životního minima v roce 2023.

Maximální výše měsíčního příjmu pro nárok na přídavek na dítě v roce 2023

V následující tabulce se můžete podívat, jaká je maximální výše příjmu, do které je ještě nárok na dětské přídavky.

Přídavky na dítě pro samoživitelku od 1. 1. 2023:

Přídavky na dítě Počet a věk dětí Maximální příjem od 1. 1. 2023
Samoživitelka 1 dítě do 6 roků 23 630 Kč
Samoživitelka 2 děti, 2 a 5 roků 32 062 Kč
Samoživitelka 2 děti, 5 a 8 roků 34 000 Kč

Přídavky na dítě pro rodinu od 1. 1. 2023

Přídavky na dítě Počet a věk dětí Maximální příjem od 1. 1. 2023
Rodina 1 dítě do 6 roků 37 366 Kč
Rodina 2 děti, 2 a 5 roků 45 798 Kč
Rodina 2 děti, 5 a 8 roků 47 736 Kč

Další možné varianty, kdy ještě může být nárok na dětské přídavky, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023

V roce 2023, došlo ke zvýšení přídavků na dítě o 200 Kč:

Přídavky na dítě v roce 2023

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2023 Zvýšený příspěvek  2023
Dítě do 6 roků 830 Kč 1330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1470 Kč
Dítě do 26 roků 1080 Kč 1580 Kč

Příspěvek na dítě, je vyplácen buď jako základní (nižší), nebo jako zvýšený (vyšší). O tom, zda máte nárok na nižší nebo vyšší příspěvek na dítě, rozhodují vaše příjmy.

Nárok na zvýšený příspěvek na dítě má jen ten, kdo má příjem (alespoň ve výši 4860 Kč měsíčně), ze zaměstnání nebo z podnikání, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, z ošetřovného, z mateřské či rodičovské nebo z důchodu (a podobných zdrojů příjmu).

Pokud jsou příjmy jen ze sociálních dávek, nebo žádné příjmy, pak je nárok jen na nižší sociální dávky.

Formulář: žádost o přídavky na dítě 2023

Příspěvek na dítě si můžete vyřídit na Úřadu práce. Budete k tomu potřebovat vyplněný formulář s žádostí o příspěvek na dítě, osobní doklady všech osob v rodině (ve společné domácnosti). A také i další formuláře a potvrzení (o výši měsíčního příjmu, o studiu a další).

Přídavky na dítě, je možné vyřídit pouze online, přes internet prostřednictvím nové online aplikace.

Případně je možné použít i klasické  formuláře, které je možné najít v elektronické podobě na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:

  • Formulář: Žádost o přídavek na dítě je zde
  • Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu je zde
  • Formulář: Potvrzení o studiu je zde
  • Další formuláře, které mohou být v některých případech potřeba pro žádost o dětské přídavky, najdete zde.

Je nárok na přídavky na dítě i zpětně?

Podobně, jako i u ostatních sociálních dávek, i pro přídavky na dítě platí, že nárok je možné uplatnit i zpětně. Maximální ale o 3 měsíce nazpět. Za delší časové období zpětně, už ale nárok na přídavek nevzniká.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.