Výpočet – kolik jsou přídavky na bydlení a kdo má nárok v roce 2024?

Příspěvek na bydlení, je jednou ze základních sociálních dávek. Na přídavky na bydlení, mají nárok domácnosti (rodiny i jednotlivci), kteří mají vyšší náklady na bydlení (za bydlení platí více než 30% čistého příjmu).

Na příspěvek na bydlení je nárok jak při bydlení v nájmu (nebo někdy i u podnájmu), tak i při bydlení ve vlastním (byt či dům), v družstevním bytě, nebo někdy i u rekreačních objektů (chata či chalupa).

Kromě příspěvku na bydlení, existuje i doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení je speciální dávka z oblasti hmotné nouze. Další speciální dávkou, je i příspěvek na bydlení (na ubytování) pro Ukrajince.

Příspěvek na bydlení –  změny v roce 2024

Od začátku roku, se mění některé podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení. Od 1. 1. 2024, platí novela zákona o státní sociální podpoře, která zahrnuje několik změn, které se týkají podpory na bydlení:

 • V roce 2024 nebude valorizace normativních nákladů na bydlení (tabulky se nemění)
 • Od ledna 2024 už neplatí paragraf 26 (mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení)
 • Částky normativů, které se používají pro výpočet, jsou v roce 2024 nižší o 1400 – 2800 Kč
 • Část domácností přijde o nárok na příspěvek na bydlení (podle odhadů to může být několik tisíc rodin)
 • Část rodin, může mít v roce 2024 nárok na méně peněz – sníží se jim vyplácené dávky
 • I v roce 2024, může být nárok na přídavky při bydlení na chatě nebo chalupě
 • Od konce minulého roku, je možné přídavky vyřizovat v online aplikaci pro sociální dávky JENDA.

Díky těmto změnám, by v roce 2024, mělo mít nárok na příspěvek na bydlení méně domácností. A mohou dostat i méně peněz (a to i přes to, že od ledna se bude zvyšovat řada výdajů spojených s bydlení – zvýšila se daň z nemovitosti, zdražuje se elektřina a plyn, zdražuje se teplo nebo vodné a stočné).

Kalkulačka: Výpočet kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, zda máte nárok na sociální dávky na bydlení, a kolik byste mohli od státu dostat.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

Aby byl nárok na příspěvek na bydlení, musí být náklady na bydlení vyšší než 30% průměrného čistého příjmu. Nárok na příspěvek na bydlení tak nemůže vzniknout u domácností, kde jsou vysoké příjmy.

Těchto 30%, se také odečítá z vypočítané částky příspěvku na bydlení (výše příspěvku je pouze to, co je nad 30% příjmu).

Maximální částka (kterou můžete od Úřadu práce dostat), je omezena tím, jaké jsou skutečné náklady na bydlení, nebo tím, jaké jsou normativní náklady na bydlení pro danou lokalitu, druh bydlení a počet osob.

Na příspěvek na bydlení je nárok:

 • Při bydlení v nájmu (nájemní smlouva)
 • Při bydlení v podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt)
 • Při bydlení ve vlastním (byt či dům)
 • Při bydlení v družstevním bytě
 • U rekreačních objektů (chaty a chalupy, pouze při využití pro trvalé bydlení)
 • Při užívání bytu/domu na základě věcného břemene

Žádost o příspěvek na bydlení (vyřizuje se na Úřadu práce), si může podat ten kdo má uzavřenu platnou nájemní (nebo podnájemní smlouvu). Nebo majitel bytu (domu).

Žádost může podat i manžel nebo manželka dané osoby. Na jeden byt (dům) je ale možné žádat o přídavky na bydlení jenom jednou.

Vyřízení příspěvku na bydlení online, přes internet

Již v minulém roce, také došlo k podstatnému zjednodušení vyřízení příspěvku na bydlení. Nově je možné o přídavky požádat online – přes internet, prostřednictvím speciální webové stránky.

Vyřízení příspěvku, by se v mnoha případech mělo obejít bez dokládání nějakých papírových potvrzení (úřad by si měl vše potřebné ověřit sám z různých databází).

I nadále je ale možné zajít osobně na Úřad práce v místě kde bydlíte, a požádat si o příspěvek klasickou formou. Příslušné „papírové“ formuláře je možné najít na webu MPSV ke stažení.

Přídavky na bydlení a trvalé bydliště

Trvalé bydliště, nehraje u přídavků na bydlení žádnou roli. U příspěvku na bydlení se posuzuje skutečný stav (pokud má například majitel bytu trvalé bydliště v pronajímaném bytě, pak se u příspěvku na bydlení nezapočítává).

Na příspěvek na bydlení je nárok i v bytě, kde nemáte trvalé bydliště – rozhodující je, abyste měli platnou nájemní (nebo podnájemní) smlouvu, nebo abyste měli vlastnické právo na daný byt či dům (nebo abyste jej užívali na základě jiného právního titulu).

Stejně tak se posuzuje skutečný stav i u dalších lidí, které v bytě bydlí. U některých osob, se předpokládá společné bydlení automaticky (například rodiče a nezletilé či nezaopatřené děti).

U osob, které v bytě prokazatelně alespoň 3 měsíce nebydlí, je možné požádat o vyloučení z posuzování.

Náklady na bydlení – co se dokládá u příspěvku na bydlení?

Zohledňují se průměrné náklady na bydlení za kalendářní čtvrtletí, dokládá se 2x za rok (v červenci a v lednu, nebo případně při nějaké změně).

Mezi náklady na bydlení se započítají pouze skutečně zaplacené výdaje (nájem, energie, služby), nebo případně tabulkové náklady (u bydlení ve vlastním a u družstevních bytů, nebo při topení pevnými palivy).

Mezi náklady na bydlení se ale nepočítají například splátky hypotéky. Nebo platby do fondu oprav a jiné výdaje spojené s údržbou nemovitosti (u družstevních bytů a nemovitostí v osobním vlastnictví je to řešeno paušálními náklady, které se zohlední při výpočtu příspěvku na bydlení).

Mezi náklady na bydlení nepatří ani platby za pevnou telefonní linku, za internet nebo kabelovou televizi či televizní a rozhlasový poplatek. Do nákladů se nepočítá ani zaplacená kauce.

Příjmy pro přídavky na bydlení

Zohledňují se průměrné čisté měsíční příjmy za všechny osoby, které v bytě bydlí (příjmy ze zaměstnání, z podnikání, důchody, nemocenská, mateřská, rodičovská; mezi příjmy se nepočítají pouze některé – příjmy u dětí nebo některé sociální dávky (hmotná nouze, apod.).

Mezi příjmy se započítají i případné přeplatky za služby, nebo za energie. Pokud do některého čtvrtletí bude spadat vrácený přeplatek (například za plyn nebo elektřinu), pak se to započítá jako příjem (resp. o tuto částku se sníží aktuální náklady na bydlení).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.