Hmotná nouze – mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je jednou z dávek poskytovaných v rámci systému sociálních dávek pro osoby ve hmotné nouzi. Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc ale mají i další lidé. Zákon připouští několik různých situací, ve kterých můžete mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc. Kolik může být mimořádná okamžitá finanční pomoc a kde a jak si o ni požádat?

Kolik je životní minimum v roce 2024?

V roce 2024 se životní minimum nemění – minimálně na začátku roku, platí stejné hodnoty, jako v minulém roce.

Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. Stejné jsou i jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2024, najdete zde

Kdy máte nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

Nárok na tuto sociální dávku můžete mít v následujících případech:

Mimořádná okamžitá pomoc při hrozící újmě na zdraví

Nárok na jednorázovou sociální dávku mohou mít ti, kterým by při neposkytnutí mimořádné finanční podpory hrozila újma na zdraví. To může být případ osoby ve hmotné nouzi (bez dostatečných příjmů) která nutně potřebuje zakoupení nějakých léků. Protože řešení jiných forem sociální podpory může zabrat nějakou dobu a mohla by hrozit újma na zdraví, může být v tomto případě poskytnuta okamžitá jednorázová pomoc.

Mimořádná okamžitá pomoc při hrozícím sociálním vyloučení

Tohle může být případ například osob, které jsou propuštěny z výkonu trestu bez jakýchkoliv finančních prostředků. V takovémto případě může být poskytnuta jednorázová sociální částka až 1000 Kč, které slouží pro úhradu základních životních potřeb během prvních pár dní. V praxi se pak nemusí nutně jednat pouze o finanční částku v hotovosti, ale pomoc může být poskytnuta i ve formě poukázek na nákup potravin nebo hygienických potřeb.

Mimořádná okamžitá pomoc při ztrátě dokladů

V tomto případě může být mimořádná finanční pomoc poskytnuta i lidem, kteří se běžně nenacházejí ve hmotné nouzi. Například při ztrátě dokladů, kdy osoba nemá jinou možnost jak uhradit nutné poplatky pro vystavení dokladů, duplikátů nebo na úhradu noclehu. Výše této podpory se odvíjí od konkrétní situace a prokazatelně vynaložených nákladů.

Mimořádná okamžitá pomoc při živelné katastrofě

Na tento typ sociální podpory od státu mají nárok všichni ti, které postihla nějaká živelná katastrofa (povodeň, požár apod.). Pokud lidé nejsou schopni vzniklou situaci vyřešit sami, může jim stát poskytnout mimořádnou pomoc (výše je pak závislá na vzniklé škodě a prokazatelných nákladech).

Jak požádat o mimořádnou okamžitou pomoc

Tak jako u ostatních sociálních dávek, i zde je nutné se obrátit na pověřené pracoviště v místě trvalého bydliště. Žádost se podává na příslušném formuláři: Formulář mimořádná okamžitá pomoc 2014. Podle typu životní situace, na jejímž základě je žádáno o mimořádnou okamžitou pomoc je pak nutné doložit i další doklady.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.