Hmotná nouze – příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je sociální dávka, kterou stát vyplácí lidem ve hmotné nouzi. Co je to přesně hmotná nouze, jak si spočítat životní minimum, a jak zjistit jestli máte nárok na příspěvek na živobytí, vám poradí následující článek. Podíváme se i na změny příspěvku na živobytí v roce 2014.

Kolik je životní minimum v roce 2024?

V roce 2024 se životní minimum nemění – minimálně na začátku roku, platí stejné hodnoty, jako v minulém roce.

Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. Stejné jsou i jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2024, najdete zde

Sociální dávky ve hmotné nouzi

Hmotná nouze je stav, kdy příjmy jednotlivce (nebo rodiny) jsou nižší než zákonem stanovené minimum. Základní životní minimum jednotlivce je v roce 2014 3410 Kč. Pokud žije více lidí ve společné domácnosti, pak se pro posouzení hmotné nouze počítá životní minimum všech těchto osob. Životní minimum více osob si sami můžete spočítat v této kalkulačce: Kalkulačka životní minimum.

Abyste měli nárok na dávky hmotné nouze, musí být vaše příjmy nižší než výše uvedené životní minimum. Za příjem se v tomto případě považuje nejenom příjem ze zaměstnání nebo podnikání, ale i různé sociální dávky (např. rodičovský příspěvek) nebo další příjmy. Počítají se i jednorázové příjmy (prodej domu nebo bytu, výplata pojistky od pojišťovny při živelné katastrofě, daňové přeplatky, odměna za darování krve nebo třeba podpora v nezaměstnanosti).

Platí také, že příjmy ze zaměstnání (mzda, nemocenská) se započítávají do příjmu jen do výše 70% (resp. 80% u podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci,

Pokud je součet příjmů všech členů rodiny (společně posuzovaných osob) nižší než společné životní minimum, vzniká nárok na sociální dávky.

Dávky hmotné nouze 2014

V zásadě existují 3 základní sociální dávky určené pro lidi ve hmotné nouzi:

  • příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima)
  • doplatek na bydlení
  • jednorázová okamžitá finanční pomoc

Příspěvek na živobytí 2014

Nárok na příspěvek na živobytí mají všichni, jejichž příjmy jsou nižší než životní minimum. Aby vám tato sociální dávka byla přiznána, je také nutné, abyste projevovali snahu svůj příjem zvýšit (tj. hledat si vhodné zaměstnaní, prodat majetek, pokud nějaký máte, uplatnění nároků (např. výživné) apod.). Pokud žadatel o dávky hmotné nouze neprojevuje dostatečný zájem o zvýšení svého příjmu, mohou mu být přiznány dávky jen do výše existenčního minima.

Žádost o příspěvek na živobytí

O tuto dávku hmotné nouze se žádá na příslušném úřadu práce. Žádost se předkládá na tomto formuláři: Formulář příspěvek na živobytí 2014. Kromě toho je také nutné doložit průměrný příjem za poslední 3 měsíce (v některých případech je možné žádat o dávku i na základě doložení příjmu za poslední měsíc = pokud dojde k podstatnému snížení běžného příjmu žadatele).

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.