Hmotná nouze – doplatek na bydlení

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024?

V roce 2024 došlo ke zrušení mimořádného zvýšení příspěvku na bydlení (od 1. 1. 2024 je zrušený paragraf 26a). Došlo i ke změně  dalších podmínek.

Na příspěvek na bydlení, má v roce 2024, nárok méně domácnosti, a může se snížit i vyplácená částka příspěvku.

Aktuální kalkulačku pro výpočet přídavků na bydlení v roce 2024, najdete zde

Doplatek na bydlení je podobně jako příspěvek na živobytí sociální dávka určená pro osoby ve hmotné nouzi. Nárok na doplatek na bydlení mají ti, jejichž příjmy jsou nižší než zákonem stanovené životní minimum (resp. existenční minimum).

Nárok na doplatek na bydlení vzniká ve chvíli, kdy by vám po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala pouze částka na živobytí. Doplatek na bydlení také předpokládá, že je vám vyplácen příspěvek na bydlení. (viz Příspěvek na bydlení 2014).

Kdo má nárok na doplatek na bydlení

Nárok na tuto sociální dávku má ten, kdo je vlastníkem bytu nebo je v podnájmu a jeho příjem (resp. příjem všech společně posuzovaných osob) je nižší než životní minimum. Výpočet této částky je podobný jako u příspěvku na bydlení.

Nárok na doplatek na bydlení také získává pouze ten, kdo zároveň získá příspěvek na živobytí. V oprávněných případech je možné doplatek získat i bez nároku na příspěvek na živobytí. Tedy za předpokladu že příjem žadatele (resp. všech společně posuzovaných osob) nepřesáhl 1.3 násobku životního minima.

Doplatek na bydlení při ubytování v ubytovně

Zatímco u příspěvku na bydlení je jednou z hlavních podmínek, aby žadatel měl v bytě/domě pro který žádá o příspěvek vedené trvalé bydliště, u doplatku je možná výjimka. V oprávněných případech může být tato sociální dávky hmotné nouze přiznána i lidem, kteří využívají jinou formu bydlení než nájem (tj. například ubytování na ubytovně).

Nárok na doplatek na bydlení má také nezletilé nezaopatřené dítě, které žije v náhradní rodinné péči nebo je v zaopatřovacím ústavu.

Výše doplatku na bydlení

Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.

Doplatek na bydlení je ale možné pobírat pouze po dobu 84 měsíců (během posledních 10 roků). Výjimkou jsou lidí, kteří mají více než 70 roků, ti mohou doplatek pobírat kontinuálně.

Žádost o doplatek na bydlení

O tuto dávku hmotné nouze se žádá na příslušném úřadu práce. K podání žádosti slouží tento formulář: Formulář doplatek na bydlení 2014.  K žádosti dále předkládáte osobní doklady (občanský průkaz nebo rodný list u dětí, které mají méně než 15 roků).  A dále informace o užívaném bytu (list vlastníka, nájemní smlouva, doklady o nákladech na bydlení).

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.