Výpočet exekučních srážek ze mzdy v roce 2024

V této kalkulačce si můžete sami vypočítat, jaké nezabavitelné minimum by vám mělo zůstat při exekučních srážkách ze mzdy v roce 2024 (resp. stejný výpočet platí i pro exekuce na další příjmy – jako třeba důchod nebo některé sociální dávky).

Snížení nezabavitelné částky od 1. ledna 2024

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se snížila nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). V roce 2024, bude nezabavitelné minimum o 933 Kč nižší, než v předchozím roce.

Je to kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (od 1. ledna 2024, už neplatí paragraf 26a (mimořádné zvýšení) a pro výpočet exekuce nebo insolvence se požijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel, tj. 14 197 Kč). Životní minimum jednotlivce se v roce 2024 nemění (4 860 Kč).

Od 1. ledna 2024, je základní nezabavitelná částka 12 705 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od ledna 3 176 Kč.

Viz. nová kalkulačka: Výpočet exekuce 2024: Kolik jsou srážky ze mzdy a nezabavitelné minimum?

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2024?

Pokud by vás zajímalo, kolik peněz vám musí zůstat v roce 2024, pokud je proti vám nařízena exekuce formou exekučních srážek z platu nebo ze mzdy, pak si to sami můžete vypočítat v kalkulačce, kterou najdete níže na stránce.

Při exekuci musí (dle příslušných zákonů) zůstat postiženému (tomu proti komu je exekuce vedena) nejméně nezabavitelné minimum. Výše nezabavitelného minima při exekuci je různá.

 • Základní částka, která po exekuci na plat je od 1. 1. 2024 nižší =  12 705 Kč (jedná se o dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce (4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (14 197 Kč).
 • Pokud má dlužník manželku nebo nějaké nezaopatřené dítě, pak se tato částka dále navyšuje vždy o 1/4, tedy za každou osobu o 3 176 Kč.

Záleží pak také na tom, zda jsou exekuční srážky nařízeny z titulu přednostní nebo nepřednostní pohledávky. Přednostní pohledávkou bude třeba dlužné výživné (alimenty), nepřednostní pohledávky jsou typicky různé dluhy za pokuty za jízdu načerno v MHD, nezaplacené účty za telefon, elektřinu, kabelou televizi nebo nesplacené půjčky a úvěry.

Kalkulačka – výpočet exekuce na plat od 1. 1. 2024

Pro výpočet exekuce ze mzdy musíte do této kalkulačky zadat svoji čistou měsíčný mzdu (nebo jiný odpovídající příjem jako třeba např. starobní důchod). Dále uvedete počet vyživovaných osob (tj. manželka nebo manžel, nezaopatřené děti, výjimkou je exekuce kvůli dlužnému výživnému, pak se dítě, kterému dlužíte alimenty, nezadává). A nakonec uvedete, zda se jedná o přednostní pohledávku.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Příklad výpočtu exekučních srážek ze mzdy v roce 2024

Pan Novák je zaměstnaný, má manželku a dvě děti. Protože má nezaplacenou půjčku v bance a nedohodl se s bankou na nějakém splátkovém kalendáři nebo jiné formě vyrovnání, byla proti němu nařízena exekuce. Rozhodnutí o srážkách ze mzdy obdržel jeho zaměstnavatel. Pan Novák má průměrnou čistou mzdu 33 000 Kč měsíčně:

 • Čistá mzda = 33 000 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum pro p. Nováka = 12 704,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelného minima za děti a manželku = 3 x 3 17617 Kč, tj. celkem 9 28,51Kč
 • Základní nezabavitelná částka celkem = 22 234 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky je  = 10 766 Kč
 • Dvě třetiny z 10 766 Kč připadnou p. Novákovi = 7 176 Kč
 • Jedna třetina z 10 766 Kč se použije na exekuce = 3 588 Kč
 • Exekuční srážky celkem = 3 588 Kč
 • Mzda, kterou dostane p. Novák = 29 412 Kč

Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by p. Novákovi zůstalo po srážkách ze mzdy jenom 25 824 Kč.

Sociální poradna 2024 – exekuce

Hrozí vám exekuce, nebo vám již byly nařízeny exekuční srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet, nebo vám dokonce exekutor hrozí zabavením majetku? Potřebujete poradit s něčím ohledně exekuci, jak se bránit, nebo co dělat, když je postup exekutora neoprávnění? Pak můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – exekuce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.