Výpočet exekučních srážek ze mzdy

V této kalkulačce si můžete sami vypočítat, jaké nezabavitelné minimum by vám mělo zůstat při exekučních srážkách ze mzdy (resp. stejný výpočet platí i pro exekuce na další příjmy – jako třeba důchod nebo některé sociální dávky).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci?

Pokud by vás zajímalo, kolik peněz vám musí zůstat, pokud je proti vám nařízena exekuce formou exekučních srážek z platu nebo ze mzdy, pak si to sami můžete vypočítat v kalkulačce, kterou najdete níže na stránce.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka exekuce na mzdu a nezabavitelné minimum 2018.

Při exekuci musí (dle příslušných zákonů) zůstat postiženému (tomu proti komu je exekuce vedena) nejméně nezabavitelné minimum. Výše nezabavitelného minima při exekuci je různá. Základní částka, která po exekuci na plat zůstává je 6 188,67 Kč (jedná se o dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce (3410 Kč) a normativních nákladů na bydlení (5 873 Kč).

Pokud má dlužník manželku nebo nějaké nezaopatřené dítě, pak se tato částka dále navyšuje vždy o ¼, tedy za každou osobu o 1 547,17 Kč. Záleží pak také na tom, zda jsou exekuční srážky nařízeny z titulu přednostní nebo nepřednostní pohledávky. Přednostní pohledávkou bude třeba dlužné výživné (alimenty), nepřednostní pohledávky jsou typicky různé dluhy za pokuty za jízdu načerno v MHD, nezaplacené účty za telefon, elektřinu, kabelou televizi nebo nesplacené půjčky a úvěry.

Kalkulačka – výpočet exekuce na plat

Pro výpočet exekuce ze mzdy musíte do této kalkulačky zadat svoji čistou měsíčný mzdu (nebo jiný odpovídající příjem jako třeba např. starobní důchod). Dále uvedete počet vyživovaných osob (tj. manželka nebo manžel, nezaopatřené děti, výjimkou je exekuce kvůli dlužnému výživnému, pak se dítě, kterému dlužíte alimenty, nezadává). A nakonec uvedete, zda se jedná o přednostní pohledávku.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2014
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Příklad výpočtu exekučních srážek ze mzdy

Pan Novák je zaměstnaný, má manželku a dvě děti. Protože má nezaplacenou půjčku v bance a nedohodl se s bankou na nějakém splátkovém kalendáři nebo jiné formě vyrovnání, byla proti němu nařízena exekuce. Rozhodnutí o srážkách ze mzdy obdržel jeho zaměstnavatel. Pan Novák má průměrnou čistou mzdu 23000 Kč měsíčně

  • Základní nezabavitelné minimum pro p. Nováka = 6 188,67 Kč
  • Zvýšení nezabavitelného minima za děti a manželku = 3 x1 547,17 Kč, tj. 4641,51 Kč
  • Základní nezabavitelná částka celkem = 10 831 Kč
  • Zbytek mzdy, tj. 12 169 = z něj se strhne na exekuci vše nad 9283, tj. 2886 Kč
  • Dvě třetiny z 9283 připadnou p. Novákovi = 6188 Kč
  • Jedna třetina z 9283 se použije na exekuce
  • Exekuční srážky celkem = 5980 Kč
  • Mzda, kterou dostane p. Novák = 17020 Kč

Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by p. Novákovi zůstalo po srážkách ze mzdy o 3094 Kč méně (tj. jenom 13 926 Kč). Pokud by měl pan Novák čistou mzdu třeba 50.000 Kč, pak by mu ani tak nezůstalo více než oněch 17 020 Kč, pouze by se zvyšovaly srážky na úhradu dluhu.

Sociální poradna – exekuce

Hrozí vám exekuce, nebo vám již byly nařízeny exekuční srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet, nebo vám dokonce exekutor hrozí zabavením majetku? Potřebujete poradit s něčím ohledně exekuci, jak se bránit, nebo co dělat, když je postup exekutora neoprávnění? Pak můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – exekuce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.