Výpočet exekučních srážek ze mzdy v roce 2023

V této kalkulačce si můžete sami vypočítat, jaké nezabavitelné minimum by vám mělo zůstat při exekučních srážkách ze mzdy v roce 2023 (resp. stejný výpočet platí i pro exekuce na další příjmy – jako třeba důchod nebo některé sociální dávky).

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. ledna 2023

Od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023), se zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). Zvýšení v roce 2023, je poměrně velké – nezabavitelná částka se zvyšuje o 2534 Kč.

Je to díky zvýšení normativních nákladů na bydlení (od ledna 2023, se pro výpočet exekuce požijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel, tj. 15 597 Kč). Od ledna 2023, se zvyšuje i životní minimum jednotlivce (na 4 860 Kč).

Od 1. ledna 2023, je základní nezabavitelná částka 13 638 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od července 3 409,50 Kč.

Viz. nová kalkulačka: Výpočet exekuce 2023: Kolik jsou srážky ze mzdy a nezabavitelné minimum?

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2023?

Pokud by vás zajímalo, kolik peněz vám musí zůstat v roce 2023, pokud je proti vám nařízena exekuce formou exekučních srážek z platu nebo ze mzdy, pak si to sami můžete vypočítat v kalkulačce, kterou najdete níže na stránce.

Při exekuci musí (dle příslušných zákonů) zůstat postiženému (tomu proti komu je exekuce vedena) nejméně nezabavitelné minimum. Výše nezabavitelného minima při exekuci je různá.

 • Základní částka, která po exekuci na plat zůstává je od 1. 1. 2023 =  13 638 Kč (jedná se o dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce (4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (15 597 Kč).
 • Pokud má dlužník manželku nebo nějaké nezaopatřené dítě, pak se tato částka dále navyšuje vždy o 1/4, tedy za každou osobu o 3 409,50 Kč.

Záleží pak také na tom, zda jsou exekuční srážky nařízeny z titulu přednostní nebo nepřednostní pohledávky. Přednostní pohledávkou bude třeba dlužné výživné (alimenty), nepřednostní pohledávky jsou typicky různé dluhy za pokuty za jízdu načerno v MHD, nezaplacené účty za telefon, elektřinu, kabelou televizi nebo nesplacené půjčky a úvěry.

Kalkulačka – výpočet exekuce na plat od 1. 1. 2023

Pro výpočet exekuce ze mzdy musíte do této kalkulačky zadat svoji čistou měsíčný mzdu (nebo jiný odpovídající příjem jako třeba např. starobní důchod). Dále uvedete počet vyživovaných osob (tj. manželka nebo manžel, nezaopatřené děti, výjimkou je exekuce kvůli dlužnému výživnému, pak se dítě, kterému dlužíte alimenty, nezadává). A nakonec uvedete, zda se jedná o přednostní pohledávku.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Příklad výpočtu exekučních srážek ze mzdy v roce 2023

Pan Novák je zaměstnaný, má manželku a dvě děti. Protože má nezaplacenou půjčku v bance a nedohodl se s bankou na nějakém splátkovém kalendáři nebo jiné formě vyrovnání, byla proti němu nařízena exekuce. Rozhodnutí o srážkách ze mzdy obdržel jeho zaměstnavatel. Pan Novák má průměrnou čistou mzdu 3 3000 Kč měsíčně:

 • Čistá mzda = 33 000 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum pro p. Nováka = 13 638 Kč
 • Zvýšení nezabavitelného minima za děti a manželku = 3 x 3 409,50 Kč, tj. celkem 10 228,50 Kč
 • Základní nezabavitelná částka celkem = 23 867 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky je  = 9 133 Kč
 • Dvě třetiny z 9133 Kč připadnou p. Novákovi = 6 088 Kč
 • Jedna třetina z 9133 Kč se použije na exekuce = 3044 Kč
 • Exekuční srážky celkem = 3 044 Kč
 • Mzda, kterou dostane p. Novák = 29 956 Kč

Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by p. Novákovi zůstalo po srážkách ze mzdy jenom 26 912 Kč.

Sociální poradna 2023 – exekuce

Hrozí vám exekuce, nebo vám již byly nařízeny exekuční srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet, nebo vám dokonce exekutor hrozí zabavením majetku? Potřebujete poradit s něčím ohledně exekuci, jak se bránit, nebo co dělat, když je postup exekutora neoprávnění? Pak můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – exekuce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.