Výpočet exekučních srážek ze mzdy v roce 2021

V této kalkulačce si můžete sami vypočítat, jaké nezabavitelné minimum by vám mělo zůstat při exekučních srážkách ze mzdy v roce 2021 (resp. stejný výpočet platí i pro exekuce na další příjmy – jako třeba důchod nebo některé sociální dávky).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2021?

Pokud by vás zajímalo, kolik peněz vám musí zůstat v roce 2021, pokud je proti vám nařízena exekuce formou exekučních srážek z platu nebo ze mzdy, pak si to sami můžete vypočítat v kalkulačce, kterou najdete níže na stránce.

Při exekuci musí (dle příslušných zákonů) zůstat postiženému (tomu proti komu je exekuce vedena) nejméně nezabavitelné minimum. Výše nezabavitelného minima při exekuci je různá.

  • Základní částka, která po exekuci na plat zůstává je od 1. 1. 2021 =  7873 Kč (jedná se o dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce (3860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6637 Kč).
  • Pokud má dlužník manželku nebo nějaké nezaopatřené dítě, pak se tato částka dále navyšuje vždy o 1/3, tedy za každou osobu o 2 624,3 Kč.

Záleží pak také na tom, zda jsou exekuční srážky nařízeny z titulu přednostní nebo nepřednostní pohledávky. Přednostní pohledávkou bude třeba dlužné výživné (alimenty), nepřednostní pohledávky jsou typicky různé dluhy za pokuty za jízdu načerno v MHD, nezaplacené účty za telefon, elektřinu, kabelou televizi nebo nesplacené půjčky a úvěry.

Kalkulačka – výpočet exekuce na plat od 1. 1. 2021

Pro výpočet exekuce ze mzdy musíte do této kalkulačky zadat svoji čistou měsíčný mzdu (nebo jiný odpovídající příjem jako třeba např. starobní důchod). Dále uvedete počet vyživovaných osob (tj. manželka nebo manžel, nezaopatřené děti, výjimkou je exekuce kvůli dlužnému výživnému, pak se dítě, kterému dlužíte alimenty, nezadává). A nakonec uvedete, zda se jedná o přednostní pohledávku.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Příklad výpočtu exekučních srážek ze mzdy v roce 2021

Pan Novák je zaměstnaný, má manželku a dvě děti. Protože má nezaplacenou půjčku v bance a nedohodl se s bankou na nějakém splátkovém kalendáři nebo jiné formě vyrovnání, byla proti němu nařízena exekuce. Rozhodnutí o srážkách ze mzdy obdržel jeho zaměstnavatel. Pan Novák má průměrnou čistou mzdu 23000 Kč měsíčně

  • Základní nezabavitelné minimum pro p. Nováka = 7 873 Kč
  • Zvýšení nezabavitelného minima za děti a manželku = 3 x 2624,3 Kč, tj. celkem 7 873 Kč
  • Základní nezabavitelná částka celkem = 15 746 Kč
  • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky je  = 7 254 Kč
  • Dvě třetiny z 7 254 Kč připadnou p. Novákovi = 4 836 Kč
  • Jedna třetina z 7 254 Kč se použije na exekuce = 2 418 Kč
  • Exekuční srážky celkem = 2 418Kč
  • Mzda, kterou dostane p. Novák = 21 582 Kč

Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by p. Novákovi zůstalo po srážkách ze mzdy jenom 18 164 Kč. Pokud by měl pan Novák čistou mzdu třeba 50.000 Kč, pak by mu ani tak zůstalo 29 742 Kč při nepřednostní exekuci

Sociální poradna 2021 – exekuce

Hrozí vám exekuce, nebo vám již byly nařízeny exekuční srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet, nebo vám dokonce exekutor hrozí zabavením majetku? Potřebujete poradit s něčím ohledně exekuci, jak se bránit, nebo co dělat, když je postup exekutora neoprávnění? Pak můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – exekuce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.