Výpočet exekučních srážek ze mzdy v roce 2022

V této kalkulačce si můžete sami vypočítat, jaké nezabavitelné minimum by vám mělo zůstat při exekučních srážkách ze mzdy v roce 2022 (resp. stejný výpočet platí i pro exekuce na další příjmy – jako třeba důchod nebo některé sociální dávky).

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku druhé poloviny roku 2022 (od 1. 7. 2022), se znovu zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). Je to letos již potřetí (před tím se nezabavitelné minimum zvyšovalo od 1. 1. 2022 a od 1. 4. 2022).

Od 1. července 2022, je základní nezabavitelná částka 9 416,25 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od července 3 138,75 Kč.

Viz. nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2022?

Pokud by vás zajímalo, kolik peněz vám musí zůstat v roce 2022, pokud je proti vám nařízena exekuce formou exekučních srážek z platu nebo ze mzdy, pak si to sami můžete vypočítat v kalkulačce, kterou najdete níže na stránce.

Při exekuci musí (dle příslušných zákonů) zůstat postiženému (tomu proti komu je exekuce vedena) nejméně nezabavitelné minimum. Výše nezabavitelného minima při exekuci je různá.

  • Základní částka, která po exekuci na plat zůstává je od 1. 4. 2022 =  9138,75 Kč (jedná se o dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce (4250 Kč) a normativních nákladů na bydlení (7935 Kč).
  • Pokud má dlužník manželku nebo nějaké nezaopatřené dítě, pak se tato částka dále navyšuje vždy o 1/3, tedy za každou osobu o 3 046,25 Kč.

Záleží pak také na tom, zda jsou exekuční srážky nařízeny z titulu přednostní nebo nepřednostní pohledávky. Přednostní pohledávkou bude třeba dlužné výživné (alimenty), nepřednostní pohledávky jsou typicky různé dluhy za pokuty za jízdu načerno v MHD, nezaplacené účty za telefon, elektřinu, kabelou televizi nebo nesplacené půjčky a úvěry.

Kalkulačka – výpočet exekuce na plat od 1. 4. 2022

Pro výpočet exekuce ze mzdy musíte do této kalkulačky zadat svoji čistou měsíčný mzdu (nebo jiný odpovídající příjem jako třeba např. starobní důchod). Dále uvedete počet vyživovaných osob (tj. manželka nebo manžel, nezaopatřené děti, výjimkou je exekuce kvůli dlužnému výživnému, pak se dítě, kterému dlužíte alimenty, nezadává). A nakonec uvedete, zda se jedná o přednostní pohledávku.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Příklad výpočtu exekučních srážek ze mzdy v roce 2022

Pan Novák je zaměstnaný, má manželku a dvě děti. Protože má nezaplacenou půjčku v bance a nedohodl se s bankou na nějakém splátkovém kalendáři nebo jiné formě vyrovnání, byla proti němu nařízena exekuce. Rozhodnutí o srážkách ze mzdy obdržel jeho zaměstnavatel. Pan Novák má průměrnou čistou mzdu 23000 Kč měsíčně

  • Základní nezabavitelné minimum pro p. Nováka = 9 138,75 Kč
  • Zvýšení nezabavitelného minima za děti a manželku = 3 x 3 046,25 Kč, tj. celkem 9 138,75 Kč
  • Základní nezabavitelná částka celkem = 18 278 Kč
  • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky je  = 4 722 Kč
  • Dvě třetiny z 4722 Kč připadnou p. Novákovi = 3 148 Kč
  • Jedna třetina z 4722 Kč se použije na exekuce = 1 574 Kč
  • Exekuční srážky celkem = 1 574 Kč
  • Mzda, kterou dostane p. Novák = 21 462 Kč

Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by p. Novákovi zůstalo po srážkách ze mzdy jenom 19 852 Kč. Pokud by měl pan Novák čistou mzdu třeba 50.000 Kč, pak by mu ani tak zůstalo 34 525 Kč při nepřednostní exekuci

Sociální poradna 2022 – exekuce

Hrozí vám exekuce, nebo vám již byly nařízeny exekuční srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet, nebo vám dokonce exekutor hrozí zabavením majetku? Potřebujete poradit s něčím ohledně exekuci, jak se bránit, nebo co dělat, když je postup exekutora neoprávnění? Pak můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – exekuce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.