Kalkulačka: Kolik je životní a existenční minimum v roce 2021?

Životní a existenční minimum, jsou dvě částky, definované příslušným zákonem (zákon číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu), jako minimální hranice (peněžního) příjmu, která je považovaná za nezbytnou k přežití (zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb).

Od toho, kolik je životní (nebo existenční) minimum, se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky. Jedná se především o dávky pomoci ve hmotnou nouzi (jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Výše životního minima, má ale vliv i na všechny další „běžné“ sociální dávky, jako je příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné apod. Životní minimum ovlivňuje i výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci a řadu dalších oblastí.

Kalkulačka: Výpočet životní minimum v roce 2021

 • Životní minimum jednotlivce je od 1. 1. 2021 = 3860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je od 1. 1. 2021 = 2490 Kč

Pokud se jedná o rodinu (více osob, které sdílí společnou domácnost), tak se životní minimum vypočítá jakou součet částek, připadajících na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti) – viz tato kalkulačka:

Kalkulačka životní minimum 2021
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3860 Kč
První osoba - 3550 Kč
Dalsi osoby - 3200 Kč
Děti do 6 roků
1970 Kč
Děti 6 - 15 roků
2420 Kč
Děti do 26 roků
2770 Kč
Výpočet

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2021?

Životní a existenční minimum se naposledy zvyšovalo od 1. 4. 2020. Bylo to první zvýšení po delší době. Vzhledem k tomu, že životní minimum se nezvyšuje každý rok, tak se nedá příliš očekávat, že by v roce 2021 došlo k nějakému zvýšení.

Je sice pravda, že pro rok 2021 vláda připravuje různé změny v oblasti sociálních dávek (i v souvislosti s probíhající epidemií koronaviru COVID). O změnách (zvýšení) životního minima se ale zatím nehovoří.

Kolik je životní minimum v roce 2021?

Ke zvýšení životního minima došlo od 1. 4. 2020. Od té doby platí tyto částky (jsou platné i pro rok 2021):

Pro jednotlivce:

 • Životní minimum jednotlivce je od 1. 1. 2021 = 3860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je od 1. 1. 2021 = 2490 Kč

Pro rodinu (více osob ve společné domácnosti):

 • První dospělá osoba v rodině = 3550 Kč
 • Druhá a každá další dospělá osoba v rodině = 3200 Kč
 • Dítě do 6 roků = 1970 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2420 Kč
 • Nezaopatřené dítě do 26 roků = 2770 Kč

Za nezaopatřené dítě, je považováno dítě, po ukončení povinné školní docházky (nad 15 roků), pokud se dále připravuje na budoucí povolání (student na odborné, střední odborné, střední, vysoké, vyšší odborné škole apod.). A to maximálně do 26 roků. Nebo i pokud je dítě do 18 roků, po ukončení povinné školní docházky nezaměstnané, v evidenci Úřadu práce. Nebo i v některých dalších případech.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2021

Životní minimum pro rodinu, se určí jako součet částek, za všechny dospělé osoby a všechny děti v rodině (ve společné domácnosti). Viz několik příkladů:

 • Životní minimum pro rodinu s jedním dítětem do 6 roků = 8720 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi do 6 roků = 10 690 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi – 5 a 8 = 11 140 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se třemi dětmi – 5, 8 a 16 roků = 13 910 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2021

Výpočet životního minima pro samoživitelku (samoživitele) je prostý. Jedná se o součet částky 3550 Kč (za samoživitelku) + částek za jednotlivé děti

 • Životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků = 5520 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi do 6 roků = 7490 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi – 5 a 8 = 7940 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2021

Životní minimum pro důchodce se dá spočítat stejně, jako životní minimum pro rodinu:

 • Životní minimum pro osamělého důchodce v roce 2021 = 3860 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti = 6750 Kč

Životní minimum a nárok na sociální dávky

Na to, jaké je životní minimum jednotlivce nebo pro rodinu, je pak navázán nárok na sociální dávky. Výše životního minima ovlivňuje především tyto sociální dávky:

Životní minimum a exekuce nebo insolvence

Z toho, jaké je aktuální životní minimum, se provádí i výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Základní nezabavitelné minimum (například při výpočtu exekuce na plat), jsou tři čtvrtiny ze součtu životního minimum (3860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6637 Kč).

Nezabavitelná částka při exekuci je tedy od 1. 1. 2021 ve výši 7872,8 Kč. Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manželku/manžela nebo dítě, pak se nezabavitelná částka zvýší o jednu třetinu, za každého z nich (o 2624,30 Kč).

Životní minimum a alimenty (výživné)

Životní minimum může hrát roli například i výpočtu výživného (alimentů) u soudu. Pokud rodič dítěte odmítne doložit svůj příjem (nebo ho doloží nedostatečně), může soud spočítat výživné na základě 25 násobku životního minima (tj. z částky 96 500 Kč)

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.