Kalkulačka: Kolik je životní a existenční minimum v roce 2023?

Životní a existenční minimum, jsou dvě částky, definované příslušným zákonem (zákon číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu), jako minimální hranice (peněžního) příjmu, která je považovaná za nezbytnou k přežití (zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb).

Od toho, kolik je životní (nebo existenční) minimum, se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky. Jedná se především o dávky pomoci ve hmotnou nouzi (jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Výše životního minima, má ale vliv i na všechny další „běžné“ sociální dávky, jako je příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné apod. Životní minimum ovlivňuje i výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci a řadu dalších oblastí.

Kalkulačka: Výpočet životní minimum v roce 2023

Od 1. 1. 2023, dochází ke zvýšení životního minima:

 • Životní minimum jednotlivce je od 1. 1. 2023 = 4860 Kč (do 31.12.2022 to bylo 4620 Kč)
 • Existenční minimum jednotlivce je od 1. 1. 2023 = 3130 Kč (do 31.12.2022 to bylo 2980 Kč)

Pokud se jedná o rodinu (více osob, které sdílí společnou domácnost), tak se životní minimum vypočítá jakou součet částek, připadajících na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti) – viz tato kalkulačka:

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023?

V minulém roce, se životní a existenční minimum zvyšovalo celkem 2x. Poprvé od dubna (zvýšení o cca 10%), podruhé od července (zvýšení o cca 8,8%). Nyní se bude životní minimum zvyšovat opět – od začátku roku 2023 (zvýšení o 5,2%).

Tolik změn, během tak krátké doby, je velmi nestandardní situace. Je to způsobeno velmi vysokou inflací (za celý minulý rok byla inflace přes 15%, na začátku roku 2023 se očekává i vyšší). Vysoká inflace znamená velké zdražování všeho. Zdražují se snad všechny základní životní potřeby. Od potravin, přes různé služby, až po nájmy, atd.

Zvýšení životního minima, by mělo alespoň z části kompenzovat toto zdražování. Životní minimum totiž ovlivňuje skoro všechny sociální dávky.

Kolik je životní minimum v roce 2023?

Ke zvýšení životního minima došlo od 1. 1. 2023:

Pro jednotlivce:

 • Životní minimum jednotlivce je od 1. 1. 2023 = 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je od 1. 1. 2023 = 3130 Kč

Pro rodinu (více osob ve společné domácnosti):

 • První dospělá osoba v rodině = 4470 Kč
 • Druhá a každá další dospělá osoba v rodině = 4040 Kč
 • Dítě do 6 roků = 2480 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 3050 Kč
 • Nezaopatřené dítě do 26 roků = 3490 Kč

Za nezaopatřené dítě, je považováno dítě, po ukončení povinné školní docházky (nad 15 roků), pokud se dále připravuje na budoucí povolání (student na odborné, střední odborné, střední, vysoké, vyšší odborné škole apod.). A to maximálně do 26 roků. Nebo i pokud je dítě do 18 roků, po ukončení povinné školní docházky nezaměstnané, v evidenci Úřadu práce. Nebo i v některých dalších případech.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2023

Životní minimum pro rodinu, se určí jako součet částek, za všechny dospělé osoby a všechny děti v rodině (ve společné domácnosti). Viz několik příkladů:

 • Životní minimum pro rodinu s jedním dítětem do 6 roků = 10 990 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi do 6 roků = 13 470 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi – 5 a 8 = 14 040 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se třemi dětmi – 5, 8 a 16 roků = 17 530 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2023

Výpočet životního minima pro samoživitelku (samoživitele) je prostý. Jedná se o součet částky 4470 Kč (za samoživitelku) + částek za jednotlivé děti

 • Životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků = 6 950 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi do 6 roků = 9 430 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi – 5 a 8 = 10 000 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2023

Životní minimum pro důchodce se dá spočítat stejně, jako životní minimum pro rodinu:

 • Životní minimum pro osamělého důchodce v roce 2023 = 4 860 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti = 8 510 Kč

Životní minimum a nárok na sociální dávky

Na to, jaké je životní minimum jednotlivce nebo pro rodinu, je pak navázán nárok na sociální dávky. Výše životního minima ovlivňuje především tyto sociální dávky:

 • Porodné na první nebo druhé dítě – nárok je aktuálně při příjmu do výše 2,7 násobku životního minima
 • Přídavky na dítě – nárok je aktuálně při příjmu do výše 3,4násobku životního minima
 • Příspěvek na živobytí – pro výpočet této dávky hmotné nouze se vychází ze životního nebo existenčního minima
 • Doplatek na bydlení – dávka hmotné nouze, pro ty kdo mají jen nízké příjmy
 • Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi
 • Příspěvek na péči
 • Dávky pěstounské péče
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Alimenty

Životní minimum a exekuce nebo insolvence

Z toho, jaké je aktuální životní minimum, se provádí i výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Základní nezabavitelné minimum (například při výpočtu exekuce na plat), jsou dvě třetiny ze součtu životního minimum (4860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (15 597 Kč).

Nezabavitelná částka při exekuci je tedy od 1. 1. 2023 ve výši 13 638 Kč. Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manželku/manžela nebo dítě, pak se nezabavitelná částka zvýší o jednu čtvrtinu, za každého z nich (o 3409,50 Kč).

Životní minimum a alimenty (výživné)

Životní minimum může hrát roli například i výpočtu výživného (alimentů) u soudu. Pokud rodič dítěte odmítne doložit svůj příjem (nebo ho doloží nedostatečně), může soud spočítat výživné na základě 25 násobku životního minima (tj. z částky 121 500 Kč)

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.