Kalkulačka: Kolik je životní a existenční minimum v roce 2022?

Životní a existenční minimum, jsou dvě částky, definované příslušným zákonem (zákon číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu), jako minimální hranice (peněžního) příjmu, která je považovaná za nezbytnou k přežití (zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb).

Od toho, kolik je životní (nebo existenční) minimum, se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky. Jedná se především o dávky pomoci ve hmotnou nouzi (jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Výše životního minima, má ale vliv i na všechny další „běžné“ sociální dávky, jako je příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné apod. Životní minimum ovlivňuje i výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci a řadu dalších oblastí.

Druhé zvýšení životního minima od 1. července 2022

V roce 2022, se životní a existenční minimum, mimořádně zvyšuje dvakrát. První zvýšení, bylo od začátku dubna (viz informace zde v článku), kdy se zvyšovalo o cca 10%.

Kvůli vysoké inflaci (15% a více) a rostoucím nákladům na živobytí, bylo schváleno další zvýšení o 8,8%. Druhé zvýšení platí od 1. 7. 2022.

Od 1. července 2022, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 620 Kč (o 370 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 2980 Kč (o 240 Kč více).

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 7. 2022 je zde

Kalkulačka: Výpočet životní minimum v roce 2022

Od 1. 4. 2022, dochází ke zvýšení životního minima:

 • Životní minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 = 4250 Kč (do 31.3.2022 to bylo 3860 Kč)
 • Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 = 2740 Kč (do 31.3.2022 to bylo 2490 Kč)

Pokud se jedná o rodinu (více osob, které sdílí společnou domácnost), tak se životní minimum vypočítá jakou součet částek, připadajících na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti) – viz tato kalkulačka:

Kalkulačka životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4250 Kč
První osoba - 3910 Kč
Dalsi osoby - 3530 Kč
Děti do 6 roků
2170 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2670 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3050 Kč
Výpočet

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022?

Životní a existenční minimum se zvyšovalo od 1. 4. 2020. Bylo to první zvýšení po delší době. O dalším zvýšení, se začalo hovořit v roce 2021, a to především kvůli dopadům epidemie COVID a velkému zdražování elektřiny a plynu. V roce 2021, ale zvýšení životného a existenčního minima, nebylo schváleno.

O zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022, se začalo mluvit již s nástupem nové vlády. Vzhledem k tomu, že na začátku roku 2022, se inflace ještě více zvýšila (mimo jiné i díky válce na Ukrajině), přikročila vláda ke zvažovanému zvýšení. Na konci března 2022, bylo schváleno zvýšení o 10% (reálně o 200 – 390 Kč).

Zvýšení životného a existenčního minima platí od začátku dubna 2022 – viz příslušné Nařízení vlády č. 75/2022 Sb.

Kolik je životní minimum v roce 2022?

Ke zvýšení životního minima došlo od 1. 4. 2022:

Pro jednotlivce:

 • Životní minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 = 4250 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 = 2740 Kč

Pro rodinu (více osob ve společné domácnosti):

 • První dospělá osoba v rodině = 3910 Kč
 • Druhá a každá další dospělá osoba v rodině = 3530 Kč
 • Dítě do 6 roků = 2170 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2670 Kč
 • Nezaopatřené dítě do 26 roků = 3050 Kč

Za nezaopatřené dítě, je považováno dítě, po ukončení povinné školní docházky (nad 15 roků), pokud se dále připravuje na budoucí povolání (student na odborné, střední odborné, střední, vysoké, vyšší odborné škole apod.). A to maximálně do 26 roků. Nebo i pokud je dítě do 18 roků, po ukončení povinné školní docházky nezaměstnané, v evidenci Úřadu práce. Nebo i v některých dalších případech.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2022

Životní minimum pro rodinu, se určí jako součet částek, za všechny dospělé osoby a všechny děti v rodině (ve společné domácnosti). Viz několik příkladů:

 • Životní minimum pro rodinu s jedním dítětem do 6 roků = 9 610 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi do 6 roků = 11 780 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi – 5 a 8 = 12 280 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se třemi dětmi – 5, 8 a 16 roků = 15 330 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2022

Výpočet životního minima pro samoživitelku (samoživitele) je prostý. Jedná se o součet částky 3910 Kč (za samoživitelku) + částek za jednotlivé děti

 • Životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků = 6 080 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi do 6 roků = 8250 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi – 5 a 8 = 8 750 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2022

Životní minimum pro důchodce se dá spočítat stejně, jako životní minimum pro rodinu:

 • Životní minimum pro osamělého důchodce v roce 2022 = 4 250 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti = 7 440 Kč

Životní minimum a nárok na sociální dávky

Na to, jaké je životní minimum jednotlivce nebo pro rodinu, je pak navázán nárok na sociální dávky. Výše životního minima ovlivňuje především tyto sociální dávky:

 • Porodné na první nebo druhé dítě – nárok je aktuálně při příjmu do výše 2,7 násobku životního minima
 • Přídavky na dítě – nárok je aktuálně při příjmu do výše 3,4násobku životního minima
 • Příspěvek na bydlení – pokud je žadatel (jednotlivec x rodina) zcela bez příjmů, pak se pro výpočet příspěvku na bydlení používá životní minimum
 • Příspěvek na živobytí – pro výpočet této dávky hmotné nouze se vychází ze životního nebo existenčního minima
 • Doplatek na bydlení – dávka hmotné nouze, pro ty kdo mají jen nízké příjmy
 • Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi
 • Příspěvek na péči
 • Dávky pěstounské péče
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Alimenty

Životní minimum a exekuce nebo insolvence

Z toho, jaké je aktuální životní minimum, se provádí i výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Základní nezabavitelné minimum (například při výpočtu exekuce na plat), jsou tři čtvrtiny ze součtu životního minimum (4250 Kč) a normativních nákladů na bydlení (7935 Kč).

Nezabavitelná částka při exekuci je tedy od 1. 4. 2022 ve výši 9138,75 Kč. Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manželku/manžela nebo dítě, pak se nezabavitelná částka zvýší o jednu třetinu, za každého z nich (o 3046,25 Kč).

Životní minimum a alimenty (výživné)

Životní minimum může hrát roli například i výpočtu výživného (alimentů) u soudu. Pokud rodič dítěte odmítne doložit svůj příjem (nebo ho doloží nedostatečně), může soud spočítat výživné na základě 25 násobku životního minima (tj. z částky 106 250 Kč)

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.