Kalkulačka: Kolik je životní a existenční minimum v roce 2024?

Životní a existenční minimum, jsou dvě částky, definované příslušným zákonem (zákon číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu), jako minimální hranice (peněžního) příjmu, která je považovaná za nezbytnou k přežití (zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb).

Od toho, kolik je životní (nebo existenční) minimum, se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky. Jedná se především o dávky pomoci ve hmotnou nouzi (jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Výše životního minima, má ale vliv i na všechny další „běžné“ sociální dávky, jako je příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné apod. Životní minimum ovlivňuje i výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci a řadu dalších oblastí.

Kalkulačka: Výpočet životní minimum v roce 2024

V roce 2024 se životní a existenční minimum nemění – platí stejné hodnoty, jako v minulém roce:

 • Životní minimum jednotlivce 2024 = 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce 2024 = 3130 Kč 

Pokud se jedná o rodinu (více osob, které sdílí společnou domácnost), tak se životní minimum vypočítá jakou součet částek, připadajících na jednotlivé členy rodiny (společné domácnosti) – viz tato kalkulačka:

Kalkulačka životní minimum 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Bude nějaké zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024?

Během posledních roků, se životní a existenční minimum zvýšilo dokonce několikrát. A nebylo to jen životní a existenční minimum. Několikrát se valorizovaly i důchody, nebo docházelo ke značnému růstu normativních nákladů na bydlení (zvyšování příspěvků na bydlení).

V roce 2024, už je to ale jinak. Důchody se sice na začátku roku zvýšily o 360 Kč, jednalo se ale jenom o běžnou valorizaci. Normativní náklady pro výpočet příspěvku na bydlení  se od ledna 2024 nezvýšily – naopak, kvůli zrušení paragrafu 26a, došlo k faktickému snížení.

A nebude se měnit ani životní a existenční minimum. Celková inflace za minulý rok, byla okolo 10%. Takže by dávalo poměrně velký smysl, pokud by vláda rozhodla o valorizaci částek životního a existenčního minimum, právě alespoň o těchto 10%. Na začátku roku 2024, ale zatím žádné zvýšení není schváleno.

O zvýšení částek životního a existenčního minima, může vláda rozhodnout i kdykoliv během roku. Jestli k tomu ale opravdu dojde, je zatím nejisté.

Kolik je životní minimum v roce 2024?

V roce 2024 se životní a existenční minimum nemění – platí stejné hodnoty, jako v minulém roce.

Pro jednotlivce:

 • Životní minimum jednotlivce 2024 = 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce 2024 = 3130 Kč

Pro rodinu (více osob ve společné domácnosti):

 • První dospělá osoba v rodině = 4470 Kč
 • Druhá a každá další dospělá osoba v rodině = 4040 Kč
 • Dítě do 6 roků = 2480 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 3050 Kč
 • Nezaopatřené dítě do 26 roků = 3490 Kč

Za nezaopatřené dítě, je považováno dítě, po ukončení povinné školní docházky (nad 15 roků), pokud se dále připravuje na budoucí povolání (student na odborné, střední odborné, střední, vysoké, vyšší odborné škole apod.). A to maximálně do 26 roků. Nebo i pokud je dítě do 18 roků, po ukončení povinné školní docházky nezaměstnané, v evidenci Úřadu práce. Nebo i v některých dalších případech.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2024

Životní minimum pro rodinu, se určí jako součet částek, za všechny dospělé osoby a všechny děti v rodině (ve společné domácnosti). Viz několik příkladů:

 • Životní minimum pro rodinu s jedním dítětem do 6 roků = 10 990 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi do 6 roků = 13 470 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi – 5 a 8 = 14 040 Kč
 • Životní minimum pro rodinu se třemi dětmi – 5, 8 a 16 roků = 17 530 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2024

Výpočet životního minima pro samoživitelku (samoživitele) je prostý. Jedná se o součet částky 4470 Kč (za samoživitelku) + částek za jednotlivé děti

 • Životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků = 6 950 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi do 6 roků = 9 430 Kč
 • Životní minimum pro samoživitelku se dvěma dětmi – 5 a 8 = 10 000 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2024

Životní minimum pro důchodce se dá spočítat stejně, jako životní minimum pro rodinu:

 • Životní minimum pro osamělého důchodce v roce 2024 = 4 860 Kč
 • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti = 8 510 Kč

Životní minimum a nárok na sociální dávky

Na to, jaké je životní minimum jednotlivce nebo pro rodinu, je pak navázán nárok na sociální dávky. Výše životního minima ovlivňuje především tyto sociální dávky:

 • Porodné na první nebo druhé dítě – nárok je aktuálně při příjmu do výše 2,7 násobku životního minima
 • Přídavky na dítě – nárok je aktuálně při příjmu do výše 3,4násobku životního minima
 • Příspěvek na živobytí – pro výpočet této dávky hmotné nouze se vychází ze životního nebo existenčního minima
 • Doplatek na bydlení – dávka hmotné nouze, pro ty kdo mají jen nízké příjmy
 • Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi
 • Příspěvek na péči
 • Dávky pěstounské péče
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Alimenty

Životní minimum a exekuce nebo insolvence

Z toho, jaké je aktuální životní minimum, se provádí i výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Základní nezabavitelné minimum (například při výpočtu exekuce na plat), jsou dvě třetiny ze součtu životního minimum (4860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (14 197 Kč).

Nezabavitelná částka při exekuci je tedy od 1. 1. 2024 ve výši 12 705 Kč. Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manželku/manžela nebo dítě, pak se nezabavitelná částka zvýší o jednu čtvrtinu, za každého z nich (o 3 176 Kč).

Životní minimum a alimenty (výživné)

Životní minimum může hrát roli například i výpočtu výživného (alimentů) u soudu. Pokud rodič dítěte odmítne doložit svůj příjem (nebo ho doloží nedostatečně), může soud spočítat výživné na základě 25 násobku životního minima (tj. z částky 121 500 Kč)

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.