Sociální dávky 2013 (změny)

Sociální dávky 2022 – co je nového a kolik dostanete od státu?

V roce 2022, dochází k řadě změn u sociálních dávek. V lednu 2022, se zvyšuje příspěvek na bydlení (mimořádné zvýšení normativních nákladů o 1120 – 2147 Kč). Na přídavky na bydlení, bude mít nárok více domácností.

Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o 10%. To má vliv na většinu sociálních dávek. Více rodin může mít nárok na přídavky na dítě, na porodné, nebo se zvýší i dávky hmotné nouze, jako je příspěvek na živobytí.

Od července 2022, by se měl zvýšit rodičovský příspěvek, nebo zjednodušit žádost o příspěvek na bydlení. V roce 2022, se také třikrát zvyšují všechny důchody (invalidní, starobní, vdovské, vdovecké, či sirotčí). Důchody se zvyšují od ledna 2022, od června 2022 a od září 2022.

Aktuální informace o změnách u sociálních dávek v roce 2022, najdete zde

Od začátku roku 2013 (tj. 1. 1. 2013) došlo v oblasti sociálních dávek hned k několika změnám. Ty se týkají především změny u minimální mzdy, podpory v nezaměstnanosti, mění se také sociálně právní ochrana dětí nebo zákon o sociálních službách. Jaké změny mají sociální dávky v roce 2013? Přinášíme vám podrobný přehled nejdůležitějších změn.

Změny u sKarty (sociální karty)

Od začátku roku 2013 vstoupí v platnost hned několik změn, které se týkají nové sociální karty, která se začala zavádět pro výplatu sociálních dávek v roce 2012. Mezi hlavní změny patří dobrovolnost platební funkce karty (ta již nebude povinná) a naopak povinnost používat sKartu jako identifikační průkaz (doposud bylo možné kartu úplně odmítnout). Sociální dávky bude tedy opět možné vyplácet pomocí poštovní poukázky (ta ale bude zpoplatněna, pouze lidé ve hmotné nouzi budou mít poštovní poukázku zdarma).

Nová minimální mzda 2013

Od začátku roku 2013 začíná platit nová minimální mzda. Došlo ke sjednocení různých sazeb a to tak, že nyní je jednotná minimální mzda ve výši 8.000 Kč za měsíc (resp. 48,10 Kč za hodinu). Tyto částky nové minimální mzdy se týkají běžné 40-ti hodinové pracovní doby (za týden).

Zvyšuje se podpora v nezaměstnanosti

Od začátku roku 2013 se také navyšuje podpora v nezaměstnanosti.  Nová výše podpory v nezaměstnanosti (nebo při rekvalifikaci) je stanovena takto:

  • maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2013 je 14 157 Kč
  • maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2013 je 15 866 Kč

Výše uvedené částky jsou maximální možné. Reálná výše podpory v nezaměstnanosti závisí na průměrném výdělku v posledním zaměstnání.

Dávky pro zdravotně postižené

Dochází k úpravě ve výplatě sociálních dávek pro zdravotně postižené. V roce 2013 tak bude možné pobírat současně rodičovský příspěvek i příspěvek na péči. Současně se také zvyšuje příspěvek na péči o 2000 Kč (pro dítě ve věku 4 až 7 roků, které má III nebo IV stupeň závislosti.

Životní a existenční minimum se nemění

Výše životního nebo existenčního minima se v roce 2013 nemění. K poslednímu zvýšení došlo od 1. 1. 2012. V roce 2013 tak zůstávají v platnosti stejné částky. Životní minimum jednotlivce tak i nadále bude 3410 Kč a existenční minimum jednotlivce bude 2200 Kč.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace : Jaké jsou sociální dávky ?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.