Sociální dávky 2013 (změny)

Sociální dávky 2024 – co je nového a kolik dostanete od státu?

V roce 2024, dochází k řadě změn u sociálních dávek. V lednu 2024, se mění podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení (není žádná pravidelná valorizace, a dochází ke snížení normativních nákladů o 1400 – 2800 Kč). Na přídavky na bydlení, bude mít nárok méně domácností.

Od ledna 2024, se zvyšuje rodičovský příspěvek. Pro děti, které se narodí od 1. 1. 2024, to znamená o 50 000 Kč více. Rodičovská se zvýšila na 350 000 Kč (pro dvojčata na 525 000 Kč.

Další změny, se plánují i během roku. Od července 2024, by se měl zvýšit příspěvek na péči. Finální podoba zvýšení zatím není schválena – podle aktuálního návrhu, by ale mohlo dojít od 1. 7. 2024 ke zvýšení o cca 20 – 25%.

Během roku 2024, se bude projednávat sloučení několika sociálních dávek do jedné. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o možné sloučení příspěvku na bydlení, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a přídavků na dítě. V budoucnu (možná už v roce 2025), by byla jenom jedna sociální dávky, namísto současných 4 dávek.

Od začátku roku 2013 (tj. 1. 1. 2013) došlo v oblasti sociálních dávek hned k několika změnám. Ty se týkají především změny u minimální mzdy, podpory v nezaměstnanosti, mění se také sociálně právní ochrana dětí nebo zákon o sociálních službách. Jaké změny mají sociální dávky v roce 2013? Přinášíme vám podrobný přehled nejdůležitějších změn.

Změny u sKarty (sociální karty)

Od začátku roku 2013 vstoupí v platnost hned několik změn, které se týkají nové sociální karty, která se začala zavádět pro výplatu sociálních dávek v roce 2012. Mezi hlavní změny patří dobrovolnost platební funkce karty (ta již nebude povinná) a naopak povinnost používat sKartu jako identifikační průkaz (doposud bylo možné kartu úplně odmítnout). Sociální dávky bude tedy opět možné vyplácet pomocí poštovní poukázky (ta ale bude zpoplatněna, pouze lidé ve hmotné nouzi budou mít poštovní poukázku zdarma).

Nová minimální mzda 2013

Od začátku roku 2013 začíná platit nová minimální mzda. Došlo ke sjednocení různých sazeb a to tak, že nyní je jednotná minimální mzda ve výši 8.000 Kč za měsíc (resp. 48,10 Kč za hodinu). Tyto částky nové minimální mzdy se týkají běžné 40-ti hodinové pracovní doby (za týden).

Zvyšuje se podpora v nezaměstnanosti

Od začátku roku 2013 se také navyšuje podpora v nezaměstnanosti.  Nová výše podpory v nezaměstnanosti (nebo při rekvalifikaci) je stanovena takto:

  • maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2013 je 14 157 Kč
  • maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2013 je 15 866 Kč

Výše uvedené částky jsou maximální možné. Reálná výše podpory v nezaměstnanosti závisí na průměrném výdělku v posledním zaměstnání.

Dávky pro zdravotně postižené

Dochází k úpravě ve výplatě sociálních dávek pro zdravotně postižené. V roce 2013 tak bude možné pobírat současně rodičovský příspěvek i příspěvek na péči. Současně se také zvyšuje příspěvek na péči o 2000 Kč (pro dítě ve věku 4 až 7 roků, které má III nebo IV stupeň závislosti.

Životní a existenční minimum se nemění

Výše životního nebo existenčního minima se v roce 2013 nemění. K poslednímu zvýšení došlo od 1. 1. 2012. V roce 2013 tak zůstávají v platnosti stejné částky. Životní minimum jednotlivce tak i nadále bude 3410 Kč a existenční minimum jednotlivce bude 2200 Kč.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.