Kalkulačka příspěvek na bydlení 2023 (výpočet a jaké jsou podmínky)

Od začátku roku 2023, se výrazně zvyšují normativní náklady na bydlení. Kromě pravidelné (každoroční) valorizace, bylo schváleno i mimořádné zvýšení (podobně, jako v minulém roce). A také se změnily tabulky (došlo ke zjednodušení a spojení některých kategorií).

Od začátku roku bude mít více lidí (jednotlivců nebo rodin) nárok na příspěvek na bydlení. Nebo se může i zvýšit vyplácená částka. Není to ale jediná změna v oblasti sociálních dávek na bydlení, která se plánuje pro rok 2023.

V následujícím článku se dozvíte, jak se mění podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2023 jaké další změny se plánují během roku 2023. Najdete zde i aktuální kalkulačku pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2023.

Kalkulačka: Výpočet příspěvek na bydlení od 1. 1. 2023

V této kalkulačce, pro výpočet přídavků na bydlení, můžete zjistit, zda máte nárok na tuto sociální dávku a kolik byste mohli dostat v roce 2023.

Pro výpočet je nutné zadat všechny potřebné údaje. Jedná se především o výši průměrného čistého měsíčního příjmu (průměr za 3 měsíce – předchozí kalendářní čtvrtletí).

Dále je nutné zadat průměrné náklady na bydlení (zaplacený nájem či platby za vodu, elektřinu, plyn apod.).

Roli hraje i typ bydlení (nájem x osobní vlastnictví x družstevní byt), velikost města (obce) a počet osob, které v bytě skutečně bydlí (to, kde mají trvalé bydliště, nehraje roli).

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2023
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 dochází k pravidelné valorizaci normativních nákladů na bydlení. Podrobné tabulky normativních nákladů na bydlení, můžete najít zde. Pro rok 2023, bylo schváleno i mimořádné zvýšení o 1400 – 2800 Kč.

Kromě valorizace (ke které dochází každý rok od ledna), se od začátku roku mění i struktura tabulek. Namísto současných 5 různých lokalit, se nově rozlišují pouze 3 – velká města Praha a Brno, větší města nad 70 tisíc obyvatel, a vše ostatní (obce do 70 tisíc obyvatel). Dále došlo ke sloučení normativních nákladů pro jednu a dvě osoby.

Normativní náklady na bydlení v nájmu 2023

Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16729 Kč 14197 Kč 13737 Kč
tři 19212 Kč 15900 Kč 15299 Kč
čtyři a více 23195 Kč 19202 Kč 18477 Kč

Normativní náklady na bydlení – družstevní byty a vlastní bydlení 2023

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení
jedna nebo dvě 8932 Kč
tři 11161 Kč
čtyři a více 13568 Kč

Mimořádné zvýšení 2023 – na příspěvek na bydlení by mělo mít nárok více lidí

S ohledem na vysokou inflaci a prudké zvýšení cen elektřiny a plynu, navrhla vláda na konci minulého roku, změnu zákona o státní sociální podpoře. Normativní náklady se pro rok 2023 zvyšují o dalších 1400 – 2800 Kč – viz tabulky níže.

Mimořádné zvýšení 2023 – bydlení v nájmu (pronájem)

Počet osob Mimořádné zvýšení 2023
jedna nebo dvě 1400 Kč
tři 1600 Kč
čtyři a více 1800 Kč

Mimořádné zvýšení 2023 – osobní vlastnictví a družstevní byt

Počet osob Mimořádné zvýšení 2023
jedna nebo dvě 2000 Kč
tři 2400 Kč
čtyři a více 2800 Kč

Zvýšení přídavků na bydlení v roce 2023

Díky mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení, a i díky dalším změnám, které platí od začátku roku, může mít nárok na příspěvky podstatně více lidí:

  • Normativní náklady rozhodují o tom, kdo má nárok na příspěvek na bydlení (normativní náklady by měly být více, než 30% vašeho příjmu)
  • Normativní náklady současně určují i maximální částku, kolik je možné dostat od Úřadu práce (příspěvek na bydlení je vyplácen na základě skutečně doložených/zaplacených nákladů, maximálně ale do výše rozdílu mezi normativními náklady a rozhodným příjmem jednotlivce/rodiny

Obecně platí, že o příspěvek na bydlení, je možné žádat i zpětně (za 3 měsíce zpět). Například v dubnu 2023 je tak možné žádat o příspěvek zpětně za leden až březen 2022 a současně rovnou i o příspěvek na duben až červen 2023.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2023?

Mezi základní podmínky, pro nárok na tuto sociální dávku patří především:

  • Nárok na příspěvek je při bydlení v nájmu (je nutná platná nájemní smlouva na byt, dům či část bytu apod.)
  • Nárok na příspěvek je při bydlení v podnájmu (pokud se jedná o podnájem celého bytu)
  • Nárok na příspěvek je u bytu/domu v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt
  • Nárok na příspěvek není při bydlení v podnájmu nebo například na ubytovně
  • Dokládá se průměrný čistý měsíční příjem všech osob, které v bytě opravdu bydlí (bez ohledu na to, kde mají trvalé bydliště)
  • Dokládají se průměrné náklady na bydlení (ty skutečně zaplacené)
  • Příjmy a náklady se dokládají za předchozí čtvrtletí, tj. 2x za rok (v červenci a v lednu)

Jaké jsou podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení?

Základní podmínkou pro nárok na příspěvek na bydlení, je bydlení v nájmu, v podnájmu (celý byt), nebo v bytě/domě v osobním vlastnictví, nebo v družstevním bytě.

Mezi další podmínky patří doložení průměrného čistého měsíčního příjmu. Dokládá se jak čistá výplata ze zaměstnání, tak i příjmy z podnikání OSVČ, příjem z práce na dohodu DPP nebo DPČ, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovská (rodičovský příspěvek), důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký), apod.

Dále je nutné doložit i náklady na bydlení – zaplacený nájem, zaplacené platby za energie (voda, elektřina, plyn, topení, apod.), zaplacené platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor).

Do nákladů na bydlení se nepočítají splátky hypotéky, platby do fondu oprav, náklady spojené s běžnou údržbou bytu, nebo nějakou rekonstrukcí.

Do nákladů se započítá i případný nedoplatek za vyúčtování služeb či energií (nedoplatek za elektřinu nebo plyn, apod.).

Případný přeplatek za vyúčtování služeb či plateb za energie (přeplatek za vodu, elektřinu, plyn, apod.) se započítá mezi příjmy.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.