Kalkulačka příspěvek na bydlení 2024 (výpočet a jaké jsou podmínky)

Od začátku roku 2024, se výrazně snižují normativní náklady na bydlení. Není vůbec žádná  pravidelné valorizace, a bylo zrušeno i mimořádné zvýšení (které platilo v minulém roce). Kvůli tomu se normativní náklady, snížily o 1 400 – 2 800 Kč (podle počtu osob a typu bydlení).

Od začátku roku bude mít méně lidí (jednotlivců nebo rodin) nárok na příspěvek na bydlení. Nebo se může i snížit vyplácená částka. Není to ale jediná změna v oblasti sociálních dávek na bydlení, která platí od začátku roku 2024.

V následujícím článku se dozvíte, jak se mění podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2024 jaké další změny se plánují během roku 2024. Najdete zde i aktuální kalkulačku pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet příspěvek na bydlení od 1. 1. 2024

V této kalkulačce, pro výpočet přídavků na bydlení, můžete zjistit, zda máte nárok na tuto sociální dávku a kolik byste mohli dostat v roce 2024.

Pro výpočet je nutné zadat všechny potřebné údaje. Jedná se především o výši průměrného čistého měsíčního příjmu (průměr za 3 měsíce – předchozí kalendářní čtvrtletí).

Dále je nutné zadat průměrné náklady na bydlení (zaplacený nájem či platby za vodu, elektřinu, plyn apod.).

Roli hraje i typ bydlení (nájem x osobní vlastnictví x družstevní byt), velikost města (obce) a počet osob, které v bytě skutečně bydlí (to, kde mají trvalé bydliště, nehraje roli).

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Změna u normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 nedochází k žádné valorizaci normativních nákladů na bydlení. Podrobné tabulky normativních nákladů na bydlení, můžete najít zde. Pro rok 2024, bylo zrušeno i mimořádné zvýšení o 1400 – 2800 Kč.

Samotné tabulky normativních nákladů, jsou tedy stejné, jako v minulém roce. Fakticky jsou ale údaje používané pro výpočet o 1400 až 2800 Kč nižší (podle počtu osob a typu bydlení)

Normativní náklady na bydlení v nájmu 2024

Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16729 Kč 14197 Kč 13737 Kč
tři 19212 Kč 15900 Kč 15299 Kč
čtyři a více 23195 Kč 19202 Kč 18477 Kč

Normativní náklady na bydlení – družstevní byty a vlastní bydlení 2024

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení
jedna nebo dvě 8932 Kč
tři 11161 Kč
čtyři a více 13568 Kč

Mimořádné zvýšení se v roce 2024 ruší

S ohledem na vysokou inflaci a prudké zvýšení cen elektřiny a plynu, bylo v roce 2022 schváleno mimořádné zvýšení, které platilo i v roce 2023. Od 1. 1. 2024, je ale zrušený paragraf 26a, a na toto mimořádné zvýšení už není nárok.

Samo ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že kvůli této změně, přijde o nárok na přídavky na bydlení několik tisíc rodin (změna se projeví v únoru, kdy jim už nepřijde příspěvek za leden). Nebo v únoru dostanou některé rodiny nižší dávky.

Snížení přídavků na bydlení v roce 2024

Kvůli zrušenému mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení, a i kvůli dalším změnám, které platí od začátku roku, může mít nárok na příspěvky podstatně méně lidí:

  • Normativní náklady rozhodují o tom, kdo má nárok na příspěvek na bydlení (normativní náklady by měly být více, než 30% vašeho příjmu)
  • Normativní náklady současně určují i maximální částku, kolik je možné dostat od Úřadu práce (příspěvek na bydlení je vyplácen na základě skutečně doložených/zaplacených nákladů, maximálně ale do výše rozdílu mezi normativními náklady a rozhodným příjmem jednotlivce/rodiny

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

Mezi základní podmínky, pro nárok na tuto sociální dávku patří především:

  • Nárok na příspěvek je při bydlení v nájmu (je nutná platná nájemní smlouva na byt, dům či část bytu apod.)
  • Nárok na příspěvek je při bydlení v podnájmu (pokud se jedná o podnájem celého bytu)
  • Nárok na příspěvek je u bytu/domu v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt
  • Nárok na příspěvek není při bydlení v podnájmu nebo například na ubytovně
  • Dokládá se průměrný čistý měsíční příjem všech osob, které v bytě opravdu bydlí (bez ohledu na to, kde mají trvalé bydliště)
  • Dokládají se průměrné náklady na bydlení (ty skutečně zaplacené)
  • Příjmy a náklady se dokládají za předchozí čtvrtletí, tj. 2x za rok (v červenci a v lednu)

Obecně platí, že o příspěvek na bydlení, je možné žádat i zpětně (za 3 měsíce zpět). Například v dubnu 2024 je tak možné žádat o příspěvek zpětně za leden až březen 2023 a současně rovnou i o příspěvek na duben až červen 2024.

Jaké jsou podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení?

Základní podmínkou pro nárok na příspěvek na bydlení, je bydlení v nájmu, v podnájmu (celý byt), nebo v bytě/domě v osobním vlastnictví, nebo v družstevním bytě.

Mezi další podmínky patří doložení průměrného čistého měsíčního příjmu. Dokládá se jak čistá výplata ze zaměstnání, tak i příjmy z podnikání OSVČ, příjem z práce na dohodu DPP nebo DPČ, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovská (rodičovský příspěvek), důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký), apod.

Dále je nutné doložit i náklady na bydlení – zaplacený nájem, zaplacené platby za energie (voda, elektřina, plyn, topení, apod.), zaplacené platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor).

Do nákladů na bydlení se nepočítají splátky hypotéky, platby do fondu oprav, náklady spojené s běžnou údržbou bytu, nebo nějakou rekonstrukcí.

Do nákladů se započítá i případný nedoplatek za vyúčtování služeb či energií (nedoplatek za elektřinu nebo plyn, apod.).

Případný přeplatek za vyúčtování služeb či plateb za energie (přeplatek za vodu, elektřinu, plyn, apod.) se započítá mezi příjmy.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.