Kalkulačka příspěvek na bydlení 2022 (výpočet a jaké jsou podmínky)

Od začátku roku 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení o 2 – 3%. Kromě toho bylo schváleno i další, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení o 1120 – 2147 Kč. Díky tomu, může mít na příspěvek na bydlení nárok více osob (jednotlivců nebo rodin). Nebo se může i zvýšit vyplácená částka. Není to ale jediná změna v oblasti sociálních dávek na bydlení, která se plánuje pro rok 2022.

V následujícím článku se dozvíte, jak se mění podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2022 a jaké další změny se plánují během roku 2022. Najdete zde i aktuální kalkulačku pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2022.

Kalkulačka: Výpočet příspěvek na bydlení od 1. 7. 2022

V této kalkulačce, pro výpočet přídavků na bydlení, můžete zjistit, zda máte nárok na tuto sociální dávku a kolik byste mohli dostat v roce 2022.

Pro výpočet je nutné zadat všechny potřebné údaje. Jedná se především o výši průměrného čistého měsíčního příjmu (průměr za 3 měsíce – předchozí kalendářní čtvrtletí).

Dále je nutné zadat průměrné náklady na bydlení (zaplacený nájem či platby za vodu, elektřinu, plyn apod.).

Roli hraje i typ bydlení (nájem x osobní vlastnictví x družstevní byt), velikost města (obce) a počet osob, které v bytě skutečně bydlí (to, kde mají trvalé bydliště, nehraje roli).

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 7. 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dochází k pravidelné valorizaci normativních nákladů na bydlení. Podrobné tabulky normativních nákladů na bydlení, můžete najít zde.

Od začátku roku, se tyto tabulkové náklady na bydlení zvýší v průměru o 2% až 3%. To není příliš velké zvýšení. Zvláště s ohledem na to, jak dramaticky se mění ceny elektřiny a plynu (během podzimu 2021 a na začátku roku 2022). Proto bylo vládou navrženo další, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Mimořádné zvýšení 2022 – na příspěvek na bydlení by mělo mít nárok více lidí

S ohledem na vysokou inflaci a prudké zvýšení cen elektřiny a plynu, navrhla vláda na konci roku 2021, změnu zákona o státní sociální podpoře.

Tato změna, byla sice schválena až na konci ledna, ale platí zpětně od 1. 1. 2022. Normativní náklady se pro rok 2022 zvyšují o dalších 1120 – 2147 Kč – viz tabulky níže.

Mimořádné zvýšení 2022 – bydlení v nájmu (pronájem)

Počet osob Zvýšení 2022
jedna 1120 Kč
dvě 1130 Kč
tři 1607 Kč
čtyři a více 1 974 Kč

Mimořádné zvýšení 2022 – osobní vlastnictví a družstevní byt

Počet osob Zvýšení 2022
jedna 1180 Kč
dvě 1 219 Kč
tři 1 733 Kč
čtyři a více 2 147 Kč

Zvýšení přídavků na bydlení v roce 2022

Pokud bude schváleno navrhované mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, pak by mohlo mít nárok na příspěvky podstatně více lidí:

  • Normativní náklady rozhodují o tom, kdo má nárok na příspěvek na bydlení (normativní náklady by měly být více, než 30% vašeho příjmu, resp. více než 35% příjmu v Praze.
  • Normativní náklady současně určují i maximální částku, kolik je možné dostat od Úřadu práce (příspěvek na bydlení je vyplácen na základě skutečně doložených/zaplacených nákladů, maximálně ale do výše rozdílu mezi normativními náklady a rozhodným příjmem jednotlivce/rodiny

Obecně platí, že o příspěvek na bydlení, je možné žádat i zpětně (za 3 měsíce zpět). Například v dubnu 2022 je tak možné žádat o příspěvek zpětně za leden až březen 2022 a současně rovnou i o příspěvek na duben až červen 2022.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022

Od začátku dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o 10% (viz kalkulačka – o kolik se zvýší životní minimum od 1. 4. 2022). Zvýšení životního minima, může ovlivnit i výpočet příspěvku na bydlení. Pokud je v rodině jen nízký příjem (nebo žádný), pak se jako minimální příjem zohlední právě životní nebo existenční minimum.

Od července 2022, dochází i ke druhému, mimořádnému zvýšení životního a existenčního minima. Kvůli vysoké inflaci, je to už druhé zvýšení v letošním roce. Od 1. 7. 2022, se zvyšuje o cca 8,8% – viz zde.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022?

Mezi základní podmínky, pro nárok na tuto sociální dávku patří především:

  • Nárok na příspěvek je při bydlení v nájmu (je nutná platná nájemní smlouva na byt, dům či část bytu apod.)
  • Nárok na příspěvek je při bydlení v podnájmu (pokud se jedná o podnájem celého bytu)
  • Nárok na příspěvek je u bytu/domu v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt
  • Nárok na příspěvek není při bydlení v podnájmu nebo například na ubytovně
  • Dokládá se průměrný čistý měsíční příjem všech osob, které v bytě opravdu bydlí (bez ohledu na to, kde mají trvalé bydliště)
  • Dokládají se průměrné náklady na bydlení (ty skutečně zaplacené)
  • Příjmy a náklady se dokládají za předchozí čtvrtletí, tj. 4x za rok (od července 2022 se to mění, bude se dokládat již jen 2x za rok, v červenci a v lednu)

Jaké jsou podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení?

Základní podmínkou pro nárok na příspěvek na bydlení, je bydlení v nájmu, v podnájmu (celý byt), nebo v bytě/domě v osobním vlastnictví, nebo v družstevním bytě.

Mezi další podmínky patří doložení průměrného čistého měsíčního příjmu. Dokládá se jak čistá výplata ze zaměstnání, tak i příjmy z podnikání OSVČ, příjem z práce na dohodu DPP nebo DPČ, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovská (rodičovský příspěvek), důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký), apod.

Dále je nutné doložit i náklady na bydlení – zaplacený nájem, zaplacené platby za energie (voda, elektřina, plyn, topení, apod.), zaplacené platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor).

Do nákladů na bydlení se nepočítají splátky hypotéky, platby do fondu oprav, náklady spojené s běžnou údržbou bytu, nebo nějakou rekonstrukcí.

Do nákladů se započítá i případný nedoplatek za vyúčtování služeb či energií (nedoplatek za elektřinu nebo plyn, apod.).

Případný přeplatek za vyúčtování služeb či plateb za energie (přeplatek za vodu, elektřinu, plyn, apod.) se započítá mezi příjmy.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.