Sociální dávky – příspěvek na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka, která je určena pro osoby, které jsou odkázány na pomoc jiné osoby (z důvodu zdravotního stavu). Nárok na příspěvek upracuje zákon o sociálních službách (konkrétně zákon č. č. 108/2006 Sb.).

Kolik je životní minimum v roce 2024?

V roce 2024 se životní minimum nemění – minimálně na začátku roku, platí stejné hodnoty, jako v minulém roce.

Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. Stejné jsou i jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2024, najdete zde

Jakou má výši příspěvek na péči

Výše konkrétního příspěvku závisí na věku oprávněné osoby a na stupni její zdravotní závislosti. Pro rok 2013 pak platí následující částky:

Osoba mladší než 18 roků:

  • Lehká závislost (I. stupeň) má nárok na 3000 Kč měsíčně
  • Středně těžká závislost (II. stupeň) má nárok na 6000 Kč měsíčně
  • Těžká závislost (III. stupeň) má nárok na 9000 Kč měsíčně
  • Úplná závislost (IV. stupeň) má nárok na 12000 Kč měsíčně

Osoba starší než 18 roků:

  • Lehká závislost (I. stupeň) má nárok na 800 Kč měsíčně
  • Středně těžká závislost (II. stupeň) má nárok na 4000 Kč měsíčně
  • Těžká závislost (III. stupeň) má nárok na 8000 Kč měsíčně
  • Úplná závislost (IV. stupeň) má nárok na 12000 Kč měsíčně

Zvýšení příspěvku na péči

V oprávněných případech pak může být tento příspěvek na péči zvýšen až o 2000 Kč měsíčně.  A to především z důvodu že oprávněná osoba (starší než 18 let) nebo okruh společně posuzovaných osob (u dětí mladších než 18 let) má příliš nízký příjem. Pokud je příjem nižší než dvojnásobek životního minima, může dojít ke zvýšení.

Žádost o příspěvek na péči

O tuto sociální dávku se žádá na příslušném úřadu práce (podle místa trvalého bydliště). Žádost se podává na tomto formuláři: Formulář příspěvek na péči 2014. Součástí vyřizování nároku na příspěvek na péči je i posouzení stupně závislosti žadatele. Posouzení provádí pověřený sociální pracovník v přirozeném sociálním prostředí žadatele. Dalším stupněm posouzení je pak aktuální zdravotní stav žadatele. Roli hraje mobilita, orientace, komunikace (schopnost se dorozumět), stravování, samostatnost (oblékání, stravování, tělesná hygiena), péče o zdraví, péče o domácnost a další aspekty.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.