Podpora pro živnostníky (OSVČ) během epidemie koronavirus

Kvůli epidemii koronavirus musela vláda v ČR přijmout řadu poměrně drastických opatření. Došlo k uzavření většiny obchodů a restaurací. Bylo zakázáno cestování do zahraničí (a silně omezeno i cestování v ČR). Zrušily se všechny hromadné akce, jako jsou sportovní akce, koncerty, festivaly apod. Hodně firem také kvůli epidemii muselo dočasně přerušit nebo alespoň omezit výrobu.

Jednou ze skupin, které byly epidemií silně postiženy, jsou podnikatelé (živnostníci). Těm buď vláda úplně zakázala jejich podnikání (restaurace, maloobchodní prodej), nebo jim ho alespoň hodně ztížila. Moc nepomohlo ani to, že byly uzavřeny všechny školy a školky, takže i ti OSVČ, kteří by třeba mohli podnikat, museli zůstat doma s dětmi.

Vláda připravila sadu různých opatření, kterými si snaží nelehkou situaci živnostníkům kompenzovat.

Jaká je podpora pro živnostníky během epidemie?

Jednotlivá vládní opatření, jak pomoci živnostníkům (OSVČ) se objevují už od začátku epidemie. Jedním z prvních opatření tak bylo odpuštění sociálního a zdravotního pojištění. V praxi to znamená, že všichni OSVČ nemusí 6 měsíců platit vůbec žádné zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Až si pak budou živnostníci příští rok vyřizovat daně a přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, tak si mohou za těchto 6 měsíců započítat „zaplacené“ minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Minimální sociální pojištění je v roce 2020 ve výši 2 544 Kč. Minimální zdravotní pojištění je v roce 2020 ve výši 2352 Kč. Celkem se tedy jedná o podporu pro OSVČ ve výši 29 376 Kč. Tyto peníze sice živnostníci nedostanou přímo, ale nemusí je sami platit.

Nárok na ošetřovné na dítě i pro OSVČ

Dalším opatřením, které má ulehčit život živnostníkům je schválení ošetřovného. Na ošetřovné na dítě (když je nemocné, nebo když nemůže chodit do školy, kvůli karanténě nebo epidemii), mají za běžných podmínek nárok jenom zaměstnanci. Kalkulačka OČR v roce 2020 zde.

Během epidemie koronaviru 2020 si o ošetřovné může požádat i OSVČ. Živnostníci mají nárok na dotaci ve výši 424 Kč za každý kalendářní den, kdy se starají alespoň o jedno dítě do 13 roků. O tuto dotaci (ošetřovné) si OSVČ může žádat vždy na začátku nového měsíce (za předchozí kalendářní měsíc), na webových stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu. Žádost o ošetřovné je možné najít zde.

Jen za březen 2020 tak mnohou živnostníci získat 8 480 Kč (za období 12. 3. 2020 do 31. 3. 2020). Na ošetřovné by pak měl být nárok i za další měsíce. Za duben (pokud budou celý měsíc uzavřené školy) by to mělo být 12 720 Kč a za květen by to mělo být 13 144 Kč. Pokud by školy byly zavřené i v červenu 2020, pak by to bylo dalších 12 720 Kč.

Jednorázová podpora 25 tisíc pro živnostníky

Vláda také schválila jednorázový „bonus“ pro všechny živnostníky zasažené epidemií. Mají na ni nárok všichni živnostníci:

 • Kteří museli uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz
 • Kteří byli během epidemie v karanténě (nebo v karanténě byli jejich zaměstnanci)
 • Kteří museli během epidemie pečovat o dítě (nebo pokud o dítě museli pečovat jejich zaměstnanci)
 • U kterých došlo k omezení poptávky po jejich výrobcích, službách nebo jiných výstupech z jejich podnikání
 • U kterých došlo k omezení dodávek (služeb nezbytných pro jejich podnikání

Podmínky jsou nastaveny tak, že alespoň nějaké omezení pocítil každý živnostník. Mezi další podmínky pro nárok na podporu, patří to, že živnostník nesmí mít současně zaměstnání na hlavní pracovní poměr. A také to, že OSVČ musel podnikat ke dni 12. 3. 2020 (nevztahuje se tedy na ty, kdo zahájili podnikání po tomto datu).

Nárok na podporu 25 tisíc korun pro živnostníky je i pro ty, kdo kvůli epidemii přerušili nebo ukončili podnikání. Nárok na podporu je i pro důchodce (invalidní nebo starobní). O peníze si mohou požádat i studenti (kteří podnikají při škole), nebo ženy které podnikají během mateřské/rodičovské.

O jednorázovou podporu 25 tisíc pro živnostníky je možné žádat na webu Finanční správy zde. Vyplněný formulář s žádostí o podporu je pak nutné poslat emailem, přes datovou schránku, poštou nebo osobně doručit na podatelnu Finančního úřadu.

Podpora v nezaměstnanosti a sociální dávky pro živnostníky

Pokud živnostník kvůli epidemii ukončí nebo přeruší podnikání, tak může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo na různé sociální dávky. Na podporu v nezaměstnanosti vzniká pro živnostníky nárok při splnění obdobných podmínek, jako u zaměstnanců. I zde je požadována minimální doba podnikání (placení sociálního pojištění) – 12 měsíců za poslední 2 roky.

Kromě podpory v nezaměstnanosti (nebo podpory při rekvalifikaci), může mít živnostník nárok i na různé sociální dávky:

 • Přídavky na dítě, pokud je příjem rodiny nižší než 2,7 násobek životního minima na poslední kalendářní čtvrtletí – viz kalkulačka přídavky na dítě
 • Přídavky na bydlení
 • Příspěvek na péči
 • Porodné – kalkulačka porodné 2021
 • rodičovský příspěvek
 • Dávky hmotné nouze – jednorázová mimořádná pomoc, příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima) nebo doplatek na bydlení

O všechny sociální dávky nebo i podporu v nezaměstnanosti si může živnostník požádat na Úřadu práce – podle místa svého trvalého bydliště. Jak registrace na Úřadu práce, tak i vyřízení všech sociálních dávek je během epidemie koronavirus možné provést elektronicky. Není tedy potřeba chodit na úřad a bát se nákazy, ale vše se dá vyřídit přes internet a po telefonu.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.