Kalkulačka porodné: Kdo má nárok na porodné a kolik to je?

Zajímalo by vás, zda v roce 2020 budete mít nárok na porodné? Máme pro vás dobrou zprávu. Od 1. dubna 2020 bude mít na porodné nárok více lidí. Dojde totiž ke zvýšení životního minima. A díky tomu tak na tuto sociální dávku bude mít nárok více lidí (bude nárok i s vyšším měsíčním příjmem než v minulém roce, nebo na začátku roku 2020).

Kdo má nárok na porodné v roce 2024?

Na porodné je nárok u prvního nebo druhého dítěte, pokud je v rodině průměrný příjem do 2,7 násobku životního minima. Životní minimum, nebo další podmínky pro nárok na porodné se v roce 2024 nemění.

Samoživitelka s prvním dítětem, bude mít nárok na porodné při příjmu do 18 765 Kč měsíčně. Rodina s prvním dítětem, bude mít nárok na porodné při příjmu do 29 673 Kč měsíčně

Nemění se ani částka, na kterou je nárok – stále je to 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě (na třetí a další dítě, nárok na porodné není).

Aktuální kalkulačku pro výpočet porodného v roce 2024, najdete zde

Kalkulačka – bud mít nárok na porodné?

V následující kalkulačce si můžete snadno ověřit, zda budete mít nárok na porodné při narození prvního nebo druhého dítěte v roce 2020. Zadávejte průměrnou výši čistého příjmu za oba rodiče (nebo jen za matku samoživitelku) za období posledního kalendářního čtvrtletí před narozením dítěte

Kalkulačka porodné v roce 2020
Žadatelé (1 - 2 osoby)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Kolikáté je to vaše dítě?

Věk prvního dítěte

Počet očekávaných/narozených dětí?

Jako průměrný příjem uvádějte průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (obou partnerů, pokud jsou) (výplata, sociální dávky, příjmy z podnikání aj.) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se má miminko narodit v červnu, je to příjem za leden - březen, pokud v červenci, je to příjem za duben - červen.
Výpočet

Kolik je porodné v roce 2020?

I když se od 1. 4. 2020 zvýší počet těch, kdo na tuto sociální dávku budou mít nárok, samotná výše dávky se tím nijak nemění. I pro rok 2020 tedy platí, že porodné je v této výši:

 • Porodné na první dítě v roce 2020 = 13 000 Kč
 • Porodné na druhé dítě v roce 2020 = 10 000 Kč
 • Porodné na dvojčata v roce 2020 = 23 000 Kč (*)

(*) speciální porodné pro dvojčata není, uvedený příklad 23 000 Kč, platí, pokud se ženě narodí současně dvě děti a jedná se o první a druhé dítě, pokud by se jí narodila dvojčata, ale bylo to současně druhé a třetí dítě, pak bude porodné jen 10 000 Kč

Kdo má nárok na porodné v roce 2020?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. Díky tomuto navýšení bude mít šanci získat porodné více lidí.

Pro nárok na porodné je totiž rozhodující výše příjmu. Pokud je průměrný měsíční příjem rodiny (nebo samotné matky) nižší než 2,7 násobek životního minima, pak je nárok na porodné

Nárok na porodné při narození prvního dítěte

 • Matka samoživitelka bude mít nárok na porodné do příjmu 14 904 Kč měsíčně (životní minimum pro matku a dítě do 6 roků je 5 520 Kč měsíčně)
 • Rodina má na první dítě nárok na porodné do příjmu 23 544 Kč (životní minimum pro dvě dospělé osoby a jedno dítě do 6 roků je 8720 Kč

Nárok na porodné při narození druhého dítěte

 • Matka samoživitelka, která má již jedno dítě do 6 roků, bude mít na druhé dítě nárok na porodné do příjmu 20 223 Kč (životní minimum pro matku a dvě děti do 6 roků je 7490 Kč)
 • Rodina má na druhé dítě (pokud je prvnímu dítěte do 6 roků) nárok na porodné do příjmu 28 863 Kč (životní minimum pro dvě dospělé osoby a dvě děti do 6 roků je 10 690 Kč)

Jak se spočítá nárok na porodné?

O nároku na porodné rozhoduje to, zda se jedná o první nebo druhé dítě (na třetí dítě nárok na porodné není). A dále je to především výše příjmu:

 • Zohledňuje se výše čistého příjmu za 3 měsíce
 • Jedná se o průměrný měsíční příjem za předchozí kalendářní období
 • Pokud se dítě narodí v březnu 2020, posuzuje se příjem za říjen až prosinec 2019
 • Pokud se dítě narodí v dubnu 2020, posuzuje se příjem za leden až březen 2020
 • Mezi příjmy se započítává příjem ze zaměstnání, z podnikání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, důchodové dávky a některé další příjmy
 • Počítá se průměr čistých příjmů za oba rodiče (nebo pokud je matka posuzována sama tak jen její příjem)

Kde a kdy se vyřizuje porodné?

O porodné, podobně jako i o jiné sociální dávky se žádá na Úřadu práce. Žádost je možné podat elektronicky (emailem s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku) nebo osobně. K vyřízení žádosti o porodné se dokládají osobní doklady obou rodičů a rodný list dítěte, dále pak formulář žádosti o porodné a doklad o výši čtvrtletního příjmu (v kalendářním čtvrtletí před narozením).

O porodné je možné žádat zpětně (po narození dítěte) a to maximálně do doby, než má dítě 1 rok.

Nárok na porodné i při převzetí dítěte do péče

Nárok na porodné není jenom při narození dítěte, ale i v případě, že někdo převezme dítě do péče (nahrazující péči rodičů), pokud se jedná o dítě do 1 roku věku.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.