Kalkulačka OČR 2024: Kolik dostanete při paragrafu na dítě?

Víte, kolik peněz můžete dostat v roce 2024, pokud budete mít paragraf na nemocné dítě? V této kalkulačce pro výpočet výše ošetřovného si to můžete sami spočítat. Podíváme se na to jaké má podmínky OČR (ošetřování člena rodiny) v roce 2024 a na vše, co by vás mohlo zajímat.

Kalkulačka OČR 2024

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné na dítě?

Mezi základní podmínky nároku na dávku ošetřovné (při ošetřování nemocného dítěte nebo jiného člena rodiny) patří především:

 • Ošetřovné může dostávat jenom zaměstnanec, OSVČ (živnostníci) nárok na OČR nemají
 • Ošetřovné je možné čerpat na nemocné dítě nebo jiného člena rodiny (za předpokladu, že jeho zdravotní stav vyžaduje celodenní péči jiné osoby)
 • Ošetřovné je na nemocné dítě do 10 roků (zde není podmínka nutného celodenního ošetřování, resp. u takto malých dětí se předpokládá, že po dobu nemoci vyžadují péči dospělé osoby)
 • Ošetřovné je možné čerpat i na zdravé dítě do 10 roků, pokud je dítě doma z důvodu uzavření školy, školky nebo jiného obdobného zařízení z důvodu karantény, havárie či nějaké epidemie

Na jak dlouho je ošetřovné na dítě?

Ošetřovné na dítě je vypláceno po dobu:

 • 9 kalendářních dní
 • 16 kalendářních dní pro rodiče samoživitele

Kolik je ošetřovné na dítě v roce 2024?

 • Ošetřovné je stanoveno na 60% z redukovaného vyměřovacího základu

Výpočet OČR 2024

Výpočet výše ošetřovného (OČR) vychází z vaší hrubé mzdy. Respektive na základě celkového příjmu ze zaměstnání (hrubá mzda), se určuje denní vyměřovací základ.

Denní vyměřovací základ je stejný pro všechny nemocenské dávky – tedy jak pro ošetřovné, tak i pro nemocenskou v pracovní neschopnosti nebo i pro peněžitou pomoc v mateřství, kterou mají ženy před porodem a po porodu.

Denní vyměřovací základ si můžete jednoduše spočítat, když vydělíte hrubou mzdu počtem kalendářních dní (přesný výpočet je trochu složitější, ale pro orientační představu to takto stačí, případný rozdíl by byl jen v jednotkách, nebo nízkých desítkách Kč).

Z denního vyměřovacího základu se následně počítá redukovaný vyměřovací základ. Ten zjednodušeně řešeno způsobuje, že výše nemocenských dávek (kam spadá i OČR) nekopíruje rostoucí hrubou mzdu. I když budete mít vyšší hrubou mzdu, tak ve výsledku máte jen o něco málo vyšší nemocenskou než někdo s nižšími příjmy.

Redukční hranice platné pro rok 2024:

 • Do 1 466 Kč se započítává ve výši 90 %
 • nad 1 466 Kč do 2 199 Kč redukce na 60 %
 • nad 2 199 Kč do 4 397 Kč redukce na 30 %
 • nad 4 397 Kč se nezohledňuje

Ošetřovné je pak vypočítáno jako 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Nárok na ošetřovné na dítě, když je žena v porodnici

V případě, že je na dítě vyplácena mateřská na rodičovský příspěvek, pak nemůže být zároveň čerpáno ošetřovné. To ale neplatí v případě, kdy je žena v porodnici z důvodu narození druhého dítěte a otec musí zůstat doma se starším dítětem. V tomto případě by měl vznikat nárok na ošetřovné – viz paragraf 39, zákona o nemocenské pojištění:

(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného. Zaměstnanec dále nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba

a) onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat, nebo.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.