Kalkulačka životní a existenční minimum

Kolik je životní minimum v roce 2024?

V roce 2024 se životní minimum nemění – minimálně na začátku roku, platí stejné hodnoty, jako v minulém roce.

Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. Stejné jsou i jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2024, najdete zde

Kalkulačka životní minimum vám pomůže spočítat jaké je životní minimum vaší rodiny. Životní minimum je zákonem stanovená hranice příjmů. Od této částky se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky. Pokud například vaše příjmy jsou nižší, než je životní minimum, může vám vznikat nárok na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

Životní minimum hraje roli i u dalších sociálních dávek. Pro nárok na porodné nebo přídavky na dítě nesmí vaše příjmy přesáhnout 2,4 násobek životního minima.

Kalkulačka životní minimum 2014

Kalkulačka pro výpočet životního minima
Životní minimum je ,- Kč

Do kalkulačky zadejte počet všech dospělých a dětí, které žijí ve společné domácnosti (společně posuzované osoby).

Výpočet životní minimum

Společně posuzované osoby pro výpočet životního minima:

  • rodiče, manželé, registrovaní partneři a nezletilé nezaopatřené děti, nebo zletilé děti, které i nadále využívají byt společně se svými rodiči
  • jiné osoby, které společně používají byt (pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí)
  • mezi společné osoby patří i osoby, které se přechodně (z důvodu studia nebo práce) zdržují mimo byt

Základní částky jsou následující:

  • Životní minimum jednotlivce 2014 = 3410 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba ve spol. domácnosti = 2830 Kč
  • Dítě do 6 let = 1740 Kč
  • Dítě 6 – 15 let = 2140 Kč
  • Dítě 15 – 26 let = 2450 Kč

Výše životního minima je dána zákonem o životním a existenčním minimum (zákon č. 110/2006 Sb.). Konkrétní částka je dále upravena nařízením vlády č. 409/2011 Sb.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.