Kalkulačka insolvence fyzických osob (oddlužení) 2024

Insolvence fyzické osoby (resp. osobní bankrot) je jednou z možností, jak řešit velmi vysoké dluhy. Při splnění podmínek, je možné obrátit se na soud, který nařídí soudní oddlužení. A to  tak, že se rozprodá majetek dlužníka, a je ustaven splátkový kalendář, a dlužník v insolvenci splácí pět roků (nebo jen 3 roky) postupně své závazky. Pokud splní podmínky stanovené zákonem, pak mu na konci oddlužení, může být zbytek dluhů odpuštěn.

Kalkulačka splátek při insolvenci fyzické osoby v roce 2024

Splátky při osobním bankrotu (insolvenci fyzické osoby) se počítají stejně, jako když je nařízena exekuce na plat. Postup výpočtu splátek u insolvence je tak stejný jako v případě exekuce na přednostní pohledávku.

Aby soud umožnil zahájení osobního bankrotu, musí být dlužník schopen v následujících 5 letech splácet alespoň minimální splátku. Ta je ve výši dvojnásobku toho, co musíte během insolvence platit insolvenčnímu správci. Jedná se o částku 1089 Kč. Takže minimální splátky během insolvence je  2 178 Kč.

Proto je nutné u soudu dokládat váš příjem za předchozí roky a také očekávané příjmy v následujících letech. Pokud by vaše příjmy byly příliš nízké a závazky naopak příliš vysoké, pak soud s největší pravděpodobností žádost o insolvenci zamítne.

Kalkulačka: Výpočet splácet během insolvence 2024

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Poznámky k výpočtu:

  • Od měsíční splátky se odečítá odměna insolvenčního správce (750 Kč měsíčně u jednotlivce nebo 1125 Kč při společném návrhu manželů)
  • Od měsíční splátky se odečítá náhrada hotových výdajů insolvenčního správce (150 Kč měsíčně u jednotlivce nebo 225 Kč při společném návrhu manželů)
  • V případě že je insolvenční správce plátcem DPH pak se výše uvedené částky ještě navyšují o DPH ve výši 21%
  • Při výpočtu se používají údaje platné pro rok 2023 – výše nezabavitelné částky se může v budoucnu měnit (podle toho, jaké bude životní minimum nebo normativní náklady na bydlení)
  • Základní nezabavitelná částka je od 1. 1. 2024 ve výši 12 705 Kč
  • Za dítě, manželku nebo manžela se nezabavitelné minimum zvyšuje od 1. 1. 2024 o 3 176 Kč

Jak probíhá insolvence a oddlužení v roce 2024

Soudní oddlužení začíná tím, že se musíte obrátit na insolvenční soud, kde podáte žádost o provedení soudního oddlužení. Pokud soud tuto žádost neodmítne (například z důvodu formálních chyb, kdy nejsou správně doloženy všechny příjmy, pohledávky apod.), je ustanoven insolvenční správce, který pak dohlíží na provádění srážek (nebo rozprodej majetku), a rozdělení peněz jednotlivým věřitelům.

Před zahájením insolvence si musíte připravit soupis všech svých pohledávek. Pokud byste nějaký dluh „zatajili“, mohlo by to být důvodem pro zamítnutí vaší žádosti. Stejně tak je nutné připravit soupis veškerého majetku. Dále se pak dokládají příjmy v minulosti a případně i očekávané příjmy v budoucnosti.

Pokud soud oddlužení povolí, je zahájena insolvence (všechny současné exekuce jsou pozastaveny). Pokud dlužník řádně splácí 5 roků (nebo 3 roky), pak soud, po uplynutí této doby vyhodnotí, zda byly splněny podmínky pro oddlužení. A pak může insolvenci ukončit.

Jaké má podmínky osobní bankrot (oddlužení, insolvence)

Mezi základní podmínky patří především to, že se nesmí jednat o dluhy z podnikání. V případě že je dlužník podnikatel (resp. OSVČ), pak mu soud oddlužení nepovolí (resp. u OSVČ by se nemělo jednat o dluhy z podnikání). Další podmínkou je to, že dluhy nesmí pocházet z trestné činnosti. Žadatel o insolvenci také musí být schopen uhradit část dluhů – a to buď prodejem majetku, nebo splátkovým kalendářem. Vždy se musí jednat nejméně o minimální splátku 2 178 Kč měsíčně.

Sociální poradna 2024– insolvence, oddlužení fyzické osoby

Máte veliké dluhy a chtěli byste vědět, jestli by pro vás byla insolvence – vyhlášení osobního bankrotu – vhodným řešením? Chcete vědět, jak se při oddlužení postupuje, pokud máte hypotéku na byt, nebo pokud se jedná o společné dluhy manželů? Své dotazy můžete směřovat na využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – insolvence a oddlužení.

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.