Kalkulačka insolvence fyzických osob

Insolvence fyzické osoby (resp. osobní bankrot) je jednou z možností, jak řešit velmi vysoké dluhy. Při splnění podmínek, je možné obrátit se na soud, který nařídí soudní oddlužení. A to buď tak, že se rozprodá majetek dlužníka, nebo je ustaven splátkový kalendář, a dlužník v insolvenci splácí pět roků postupně své závazky. Pokud uhradí alespoň jednu třetinu všech svých dluhů, může mu být zbytek závazků, po 5 letech, prominut.

Kalkulačka splátek při insolvenci fyzické osoby

Splátky při osobním bankrotu (insolvenci fyzické osoby) se počítají podobně, jako když je nařízena exekuce na plat. Postup výpočtu splátek u insolvence je tak stejný jako v případě exekuce na přednostní pohledávku.

Aby soud umožnil zahájení osobního bankrotu, musí být dlužník schopen v následujících 5 letech uhradit nejméně 1/3 svých závazků. Proto je nutné u soudu dokládat váš příjem za předchozí roky a také očekávané příjmy v následujících letech. Pokud by vaše příjmy byly příliš nízké a závazky naopak příliš vysoké, pak soud s největší pravděpodobností žádost o insolvenci zamítne.

Kalkulačka splátek při oddlužení 2014
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Poznámky k výpočtu:

  • Celková výše splátek za 5 roků musí být alespoň 30% všech pohledávek
  • Od měsíční splátky se odečítá odměna insolvenčního správce (750 Kč měsíčně u jednotlivce nebo 1125 Kč při společném návrhu manželů)
  • Od měsíční splátky se odečítá náhrada hotových výdajů insolvenčního správce (150 Kč měsíčně u jednotlivce nebo 225 Kč při společném návrhu manželů)
  • V případě že je insolvenční správce plátcem DPH pak se výše uvedené částky ještě navyšují o DPH ve výši 21%
  • Faktická částka připadající na úhradu pohledávek tedy bude ve výsledku nižší, než jak uvádí kalkulačka
  • Při výpočtu se používají údaje platné pro rok 2014 – výše nezabavitelné částky se může v budoucnu měnit (podle toho, jaké bude životní minimum nebo normativní náklady na bydlení)

Jak probíhá insolvence a oddlužení

Soudní oddlužení začíná tím, že se musíte obrátit na insolvenční soud, kde podáte žádost o provedení soudního oddlužení. Pokud soud tuto žádost neodmítne (například z důvodu formálních chyb, kdy nejsou správně doloženy všechny příjmy, pohledávky apod.), je ustanoven insolvenční správce, který pak dohlíží na provádění srážek (nebo rozprodej majetku), a rozdělení peněz jednotlivým věřitelům.

Před zahájením insolvence si musíte připravit soupis všech svých pohledávek. Pokud byste nějaký dluh „zatajili“, mohlo by to být důvodem pro zamítnutí vaší žádosti. Stejně tak je nutné připravit soupis veškerého majetku. Dále se pak dokládají příjmy v minulosti a případně i očekávané příjmy v budoucnosti.

Pokud soud oddlužení povolí, je zahájena insolvence (všechny současné exekuce jsou pozastaveny). Pokud dlužník řádně splácí 5 roků, pak soud, po uplynutí této doby vyhodnotí, zda bylo splaceno alespoň 30% závazků. A pak může insolvenci ukončit.

Jaké má podmínky osobní bankrot (oddlužení, insolvence)

Mezi základní podmínky patří především to, že se nesmí jednat o dluhy z podnikání. V případě že je dlužník podnikatel (resp. OSVČ), pak mu soud oddlužení nepovolí. Další podmínkou je to, že dluhy nesmí pocházet z trestné činnosti. Žadatel o insolvenci také musí být schopen uhradit část dluhů – a to buď prodejem majetku, nebo splátkovým kalendářem. Vždy se musí jednat nejméně o 30% závazků (a není možné kombinovat prodej majetku a splátkový kalendář).

Sociální poradna – insolvence, oddlužení fyzické osoby

Máte veliké dluhy a chtěli byste vědět, jestli by pro vás byla insolvence – vyhlášení osobního bankrotu – vhodným řešením? Chcete vědět, jak se při oddlužení postupuje, pokud máte hypotéku na byt, nebo pokud se jedná o společné dluhy manželů? Své dotazy můžete směřovat na využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – insolvence a oddlužení.

Aktuální informace : Jaké jsou sociální dávky ?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.