Mzdová kalkulačka – Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2022

V roce 2022, se mnoha zaměstnancům zvýší výplata v zaměstnání. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální mzda o 1000 Kč (a minimální zaručená mzda až o 2000 Kč). Zvyšují se platy státních úředníků o 1000 Kč. Zvýší se i daňová sleva, díky čemuž můžete mít i vyšší čistou mzdu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše výplata (čistá mzda) v roce 2022. Pozor jen na to, že v lednu, je vyplácena mzda ještě za prosinec. Některé změny (zvýšení), se tak projeví až od únorové výplaty (kdy je vyplácena mzda/plat za leden 2022).

Mzdová kalkulačka: kolik je čistá mzda v roce 2022?

Pro výpočet čisté mzdy (platu), je podstatným údajem vaše hrubá mzda, a dále pak to, zda máte nárok na nějaké daňové slevy (například za dítě/děti).

Kalkulačka čistá mzda 2022
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Výpočet čisté mzdy – jak se počítá výplata?

Výpočet čisté mzdy (výplaty), vychází z hrubé mzdy (z hrubého platu). Ještě v roce 2022, hrála pro výpočet výplaty, roli i superhrubá mzda. Ta ale byla zrušena od 1. 1. 2021.

  • Z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění, a daň
  • Zdravotní pojištění pro zaměstnance, je 4,5% z hrubé mzdy
  • Sociální pojištění pro zaměstnance, je 6,5% z hrubé mzdy
  • Daň z výplaty je ve výši 15% z hrubé mzdy (pouze u nadprůměrných příjmů je to 23%)

U vypočítané daně (15% nebo 23%), se zohlední daňové slevy (za poplatníka, za dítě, za studenta, za invaliditu, za ZTP/P, apod.). Na základě daňové slevy za dítě, může případně vzniknout i nárok na daňový bonus.

Z výsledné čisté mzdy (hrubá mzda mínus sociální, zdravotní a daně), mohou být prováděny ještě i další srážky – za stravenky, z důvodu exekuce či insolvence, nebo i další.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se zvyšuje minimální mzda. Ta se zvýší o 1 000 Kč na 16 200 Kč (v roce 2021 to bylo 15 200 Kč). Samotné zvýšení minimální mzdy, se týká jen poměrně malého počtu zaměstnanců (cca jen 3%).

Společně s minimální mzdou, se od začátku roku 2022, zvyšuje i minimální zaručená mzda. Jednotlivé profese (povolání), jsou rozděleny do 8 skupin. Pro každou skupinu, je definována minimální zaručená mzda.

Například číšník, spadá do 3 skupiny, a měl by tak dostávat minimální mzdu ve výši 19 700 Kč (nemůže tedy dostávat jen „obyčejnou“ minimální mzdu, ale má nárok na minimální zaručenou mzdu).

Minimální zaručená mzda, se pohybuje v rozmezí od 16 200 Kč (1 skupina) až do 32 400 Kč (8 skupina).

Zvýšení platů u státních zaměstnanců od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se také zvýší platy všech státních zaměstnanců. Všechny platové tarify, se plošně zvýší o 1000 Kč. V některých oblastech, pak může být zvýšení ještě vyšší. Například pro zdravotníky nebo pro učitele, bylo schváleno ještě vyšší zvýšení platů.

Zvýšení daňové slevy na poplatníka od 1. 1. 2022

Předchozí dvě změny (zvýšení minimální mzdy a zvýšení platů u státních úředníků), se týkaly hrubé mzdy (platu). Další změna, má vliv na zvýšení čisté mzdy.

Od 1. 1. 2022 se zvýší daňová sleva na poplatníka, o 250 Kč měsíčně:

  • Daňová sleva na poplatníka, byla v roce 2021 ve výši 27 840 Kč za rok (tj. 2 320 Kč měsíčně)
  • Daňová sleva na poplatníka, bude v roce 2022 ve výši 30 840 Kč za rok (tj. 2 570 Kč měsíčně)
  • Daňová sleva se zvýší o 3 000 Kč za rok (tj. o 250 Kč měsíčně)

O těchto 250 Kč, by se mohla většině zaměstnanců, zvýšit jejich čistá výplata. K podobnému zvýšení, došlo již v předchozím roce, kdy se rušila superhrubá mzda. Tehdy došlo k poměrně velmi výraznému zvýšení čisté mzdy. V roce 2022, toto zvýšení výplaty, nebude tak velké.

Daňová sleva a daňový bonus za dítě (děti) v roce 2022

Na zvýšení čisté mzdy, by se v roce 2022, mohlo projevit i zvýšení daňové slevy za druhé, třetí a každé další dítě.

K samotnému zvýšení daňové slevy za druhé a třetí dítě, došlo již v polovině roku 2021:

  • Daňová sleva na druhé dítě se zvýšila na 22 320 Kč za rok (tj. o 243 Kč měsíčně, na 1 860 Kč za měsíc)
  • Daňová sleva na třetí dítě se zvýšila na 27 840 Kč za rok (tj. o 303 Kč měsíčně, na 2 320 Kč za měsíc)

V roce 2021, se toto zvýšení projeví až v daňovém přiznání (kdy může případně vzniknout i nárok na vrácení daní (daňový přeplatek)). V roce 2022, se zvýšení daňové slevy na dítě, projeví již rovnou ve výpočtu čisté mzdy.

Daňový bonus za dítě (děti) – zvýšení limitu v roce 2022

Pokud máte více dětí a/nebo nižší příjmy, může vám případně vznikat nárok i na daňový bonus (vrácení daní/daňový přeplatek). Podmínkou, pro možnost získání daňového bonusu za dítě (děti), jsou v roce 2022, příjmy ve výši alespoň 97 200 Kč za rok (šestinásobek minimální mzdy).

Již dříve byl také zrušen limit pro daňový bonus. Dříve platilo omezení, pro maximální možnou částku, kterou vám za dítě/děti stát „vrátil“. Toto omezení již neplatí.

Pokud má někdo nižší příjem (takže mu po započtení daňové slevy na poplatníka vychází daň ve výši 0 Kč), tak při uplatnění daňové slevy za dítě/děti, vzniká nárok na daňový bonus.

U tří dětí, to může v roce 2022 být až 65 364 Kč za rok, tj. 5 447 Kč měsíčně (o tuto částku by se navyšovala čistá mzda). U některých zaměstnanců s nižší hrubou mzdou a více dětmi, tak může docházet k situaci, kdy je jejich čistá mzda vyšší, než hrubá mzda.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.