Kalkulačka pro výpočet PPM (mateřské) v roce 2024

Zajímalo by vás, kolik bude vaše mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM) v roce 2024? V naší nové kalkulačce, pro výpočet PPM v roce 2024, si to můžete sami spočítat. Pokud se vám má v roce 2024 narodit dítě, pak si můžete sami vypočítat, kolik budete dostávat během mateřské dovolené.

Jak se změní výpočet PPM v roce 2024?

Podobně, jako každý rok, i od 1. 1. 2024 dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic. Ty se používají při výpočtu všech nemocenských dávek (včetně nemocenské během neschopenky, při výpočtu ošetřovného, otcovské nebo právě i mateřské – peněžité pomoci v mateřství).

Od 1. 1. 2024 platí pro výpočet PPM, tyto redukční hranice:

 • První redukční hranice je 1466 Kč (v roce 2023 to bylo 1345 Kč)
 • Druhá redukční hranice je 2199 Kč (v roce 2023 to bylo 2017 Kč)
 • Třetí redukční hranice je 4397 Kč (v roce 2023 to bylo 4033 Kč).

Zvýšení redukčních hranic se dotkne spíše těch, kdo mají vyšší hrubou mzdu. U zaměstnanců s hrubou mzdou cca 40 000 Kč, se zvýšení redukčních hranic, nijak významně neprojeví.

Zvýšení mateřské (PPM) v roce 2024

U zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou, to může vést ke zvýšení PPM v roce 2024. Celkové zvýšení ale není příliš vysoké, a projeví se až u zaměstnanců s průměrnou nebo nadprůměrnou mzdou.

U zaměstnankyně s hrubou mzdou 45 000 Kč se mateřská zvýší o cca 1 020 Kč (za měsíc, za celou dobu (28 týdnů), to bude o 6 664 Kč více).

Kalkulačka: Výpočet PPM (mateřské) v roce 2024

Pro výpočet PPM, je rozhodující vaše hrubá mzda v zaměstnání (průměr za posledních 12 měsíců před porodem, případně za kratší dobu, pokud v posledním zaměstnání nepracujete, tak dlouho):

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Výpočet PPM – mateřské od 1. 1. 2024

Pro výpočet PPM (mateřské), je rozhodující hrubá mzda (u OSVČ je to vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, tedy přeneseně jejich zisk z podnikání).

Vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny redukční hranice, tak do hrubé mzdy cca 44 500 Kč, je mateřská (PPM), vypočítána jako 70% z hrubé mzdy.

Výpočet PPM se provádí tak, že nejprve se spočítá denní vyměřovací základ. U zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, by se vzal do úvahy celkový příjem za posledních 12 měsíců a počet kalendářních dní (např. 365 – může jich být ale méně, pokud v daném období byla nějaká neschopenka apod.).

Příklad výpočtu PPM – kolik bude mateřská v roce 2024?

Hrubý příjem se vydělí počtem dní a to je denní vyměřovací základ, při hrubé mzdě 45 000 Kč:

 • (45000 * 12)/365 = 1479,45 Kč

U hrubé mzdy 45 000 Kč je denní vyměřovací základ na úrovni první redukční hranice, ze které se započítá 100%. Proto se dá říci, že u zaměstnance s hrubou mzdou 45 tisíc korun, bude mateřská 70% z hrubé mzdy.

U zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, by se z denního vyměřovacího základu 1479,45 Kč započítalo:

 • Do částky 1466 Kč se započítá 100%
 • Z toho co je nad 1466 Kč se započítá 60% = 13,45*0,6 = 8,07 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ po zaokrouhlení bude 1475 Kč

Mateřská (PPM) by pak byla 70% z částky 1475 Kč, tj. 1033 Kč na jeden den. Za měsíc by mateřská vycházela na 30 990 Kč, celkem za 28 týdnů by to bylo 202 468 Kč.

Kolik je maximální mateřská v roce 2024?

Díky tomu, jak se od 1. 1. 2024 zvyšují redukční hranice pro výpočet PPM, se od 1. 1. 2024 zvýší i maximální možná mateřská:

 • V roce 2023, byla maximální možná mateřská (PPM) = 49 440 Kč (za 30 dní)
 • V roce 2024, bude maximální možná mateřská (PPM) = 53 910 Kč (za 30 dní)

Na takto vysokou mateřskou má ale nárok jen ten, kdo má opravdu nadprůměrnou hrubou mzdu – muselo by to být cca 133 000 Kč měsíčně.

Jaká je délka mateřské dovolené v roce 2024?

Délka mateřské dovolené (a současně i doba vyplácení PPM), je v roce 2024 stejná, jako v předchozích letech:

 • 28 týdnů (196 dní) na jedno dítě
 • 37 týdnů (259 dní) na dvojčata (nebo vícerčata)
 • 22 nebo 31 týdnů, pokud je na mateřské muž (otec dítěte)

Kdo má nárok na mateřskou – jak jsou podmínky v roce 2024?

Základní podmínky pro nárok na PPM se v roce 2024 nijak nemění:

 • Minimální účast na nemocenském pojištění (doba v zaměstnání, podnikání) = 270 kalendářních dní
 • Být zaměstnanec (nebo si platit nemocenské pojištění jako OSVČ)
 • Nebo být v ochranné době 180 dní od skončení zaměstnání

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek v roce 2024

Od začátku roku 2024 se mění podmínky pro rodičovskou dovolenou (rodičovský příspěvek). Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení o 50 000 Kč (na 350 000 Kč) a současně i ke zkrácení na maximálně 3 roky (do 3 narozenin).

Změny u rodičovské (zvýšení a zkrácení), se ale týkají pouze dětí, narozených v roce 2024 (od 1. 1. 2024). Pro všechny děti, narozené do konce roku 2023 (do 31. 12. 2023) se nic nemění. Je u nich nárok na původní rodičovskou (300 000 Kč) na dobu maximálně 4 roky.

Od začátku roku se také zvýší maximální možná rodičovská, na 53 91 Kč měsíčně. Jinak se zatím nic nemění. Stále platí, že na rodičovský příspěvek je nárok po narození dítěte (nebo po skončení PPM).

Ten kdo neměl nárok PPM, může mít rodičovskou maximálně do 13 000 Kč měsíčně , ostatní i vyšší (do maximální výše, jejich mateřské).

Nárok na rodičovský příspěvek je do jeho vyčerpání (300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata; resp nově do vyčerpání 350 000 Kč nebo 525 000 Kč). Nebo do doby, kdy jsou dítěti 4 roky (nebo nově 3 roky), nebo dokud vám nevzniká nárok na PPM na druhé dítě.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.