Kalkulačka pro výpočet PPM (mateřské) v roce 2022

Zajímalo by vás, kolik bude vaše mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM) v roce 2022? V naší nové kalkulačce, pro výpočet PPM v roce 2022, si to můžete sami spočítat. Pokud se vám má v roce 2022 narodit dítě, pak si můžete sami vypočítat, kolik budete dostávat během mateřské dovolené.

Jak se změní výpočet PPM v roce 2022?

Podobně, jako každý rok, i od 1. 1. 2022 dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic. Ty se používají při výpočtu všech nemocenských dávek (včetně nemocenské během neschopenky, při výpočtu ošetřovného, otcovské nebo právě i mateřské – peněžité pomoci v mateřství).

Od 1. 1. 2022 platí pro výpočet PPM, tyto redukční hranice:

 • První redukční hranice je 1298 Kč (v roce 2021 to bylo 1182 Kč)
 • Druhá redukční hranice je 1946 Kč (v roce 2021 to bylo 1773 Kč)
 • Třetí redukční hranice je 3892 Kč (v roce 2021 to bylo 3554 Kč).

Zvýšení redukčních hranic se dotkne spíše těch, kdo mají vyšší hrubou mzdu. U zaměstnanců s hrubou mzdou cca 39 500 Kč, se zvýšení redukčních hranic, nijak významně neprojeví.

Zvýšení mateřské (PPM) v roce 2022

U zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou, to může vést ke zvýšení PPM v roce 2022. Celkové zvýšení ale není příliš vysoké.

U zaměstnankyně s hrubou mzdou 45 000 Kč se mateřská zvýší o cca 1000 Kč (za 28 týdnů, tj. asi o 150 Kč měsíčně).

Jen u zaměstnanců s velmi vysokou hrubou mzdou, by zvýšení představovalo nějakou významnější částku, v řádu několika tisíc korun.

Kalkulačka: Výpočet PPM (mateřské) v roce 2022

Pro výpočet PPM, je rozhodující vaše hrubá mzda v zaměstnání (průměr za posledních 12 měsíců před porodem, případně za kratší dobu, pokud v posledním zaměstnání nepracujete, tak dlouho):

Kalkulačka mateřská 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Výpočet PPM – mateřské od 1. 1. 2022

Pro výpočet PPM (mateřské), je rozhodující hrubá mzda (u OSVČ je to vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, tedy přeneseně jejich zisk z podnikání).

Vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny redukční hranice, tak do hrubé mzdy cca 39 500 Kč, je mateřská (PPM), vypočítána jako 70% z hrubé mzdy.

Výpočet PPM se provádí tak, že nejprve se spočítá denní vyměřovací základ. U zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, by se vzal do úvahy celkový příjem za posledních 12 měsíců a počet kalendářních dní (např. 365 – může jich být ale méně, pokud v daném období byla nějaká neschopenka apod.).

Příklad výpočtu PPM – kolik bude mateřská v roce 2022?

Hrubý příjem se vydělí počtem dní a to je denní vyměřovací základ:

 • (45000 * 12)/365 = 1479,45 Kč
 • (39500 * 12)/365 = 1298,63 Kč

U hrubé mzdy 39 500 Kč je denní vyměřovací základ na úrovni první redukční hranice, ze které se započítá 100%. Proto se dá říci, že u zaměstnance s hrubou mzdou 39,5 tisíc korun, bude mateřská 70% z hrubé mzdy.

U zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, by se z denního vyměřovacího základu 1479,45 Kč započítalo:

 • Do částky 1298 Kč se započítá 100%
 • Z toho co je nad 1298 Kč se započítá 60% = 181,45*0,6 = 108,87 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ po zaokrouhlení bude 1407 Kč

Mateřská (PPM) by pak byla 70% z částky 1407 Kč, tj. 985 Kč na jeden den. Za měsíc by mateřská vycházela na 29 550 Kč, celkem za 28 týdnů by to bylo 193 060 Kč.

Kolik je maximální mateřská v roce 2022?

Díky tomu, jak se od 1. 1. 2022 zvyšují redukční hranice pro výpočet PPM, se od 1. 1. 2022 zvýší i maximální možná mateřská:

 • V roce 2021, byla maximální možná mateřská (PPM) = 43 470 Kč (za 30 dní)
 • V roce 2022, bude maximální možná mateřská (PPM) = 47 700 Kč (za 30 dní)

Na takto vysokou mateřskou má ale nárok jen ten, kdo má opravdu nadprůměrnou hrubou mzdu – muselo by to být cca 118 400 Kč měsíčně.

Jaká je délka mateřské dovolené v roce 2022?

Délka mateřské dovolené (a současně i doba vyplácení PPM), je v roce 2022 stejná, jako v předchozích letech:

 • 28 týdnů (196 dní) na jedno dítě
 • 37 týdnů (259 dní) na dvojčata (nebo vícerčata)
 • 22 nebo 31 týdnů, pokud je na mateřské muž (otec dítěte)

Kdo má nárok na mateřskou – jak jsou podmínky v roce 2022?

Základní podmínky pro nárok na PPM se v roce 2022 nijak nemění:

 • Minimální účast na nemocenském pojištění (doba v zaměstnání, podnikání) = 270 kalendářních dní
 • Být zaměstnanec (nebo si platit nemocenské pojištění jako OSVČ)
 • Nebo být v ochranné době 180 dní od skončení zaměstnání

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek v roce 2022

V roce 2022 se ani nijak významně nemění podmínky pro rodičovskou dovolenou (rodičovský příspěvek). Rodičovská se naposledy zvýšila od 1. 1. 2022. V roce 2022, by možná ale mohlo dojít ke zvýšení.

Už na začátku roku, se objevily návrhy, aby se rodičovská zvýšila alespoň o 10 – 15%. V ideálním případě, by se tak mohl rodičovský příspěvek zvýšit až na 345 000 Kč. Dále také vláda navrhuje, že by se zvýšil limit pro čerpání rodičovské na 13 000 Kč měsíčně (nyní je 10 000 Kč). Tyto změny, ale zatím nejsou schváleny.

Od začátku roku se zatím zvýší pouze maximální možná rodičovská, na 43 470 Kč měsíčně. Jinak se zatím nic nemění. Stále platí, že na rodičovský příspěvek je nárok po narození dítěte (nebo po skončení PPM).

Ten kdo neměl nárok PPM, může mít rodičovskou maximálně do 10 000 Kč měsíčně (může se během roku 2022 zvýšit na 13 000 Kč), ostatní i vyšší (do maximální výše, jejich mateřské).

Nárok na rodičovský příspěvek je do jeho vyčerpání (300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata). Nebo do doby, kdy jsou dítěti 4 roky, nebo dokud vám nevzniká nárok na PPM na druhé dítě.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.