Kalkulačka: Paragraf na dítě (OČR) během epidemie COVID – zvýšení

Během podzimu 2020, se začíná opakovat situace z jara. Začíná strmě narůstat počet lidí nakažených koronavirem. Vláda postupně omezuje jednotlivé části ekonomiky, je snaha eliminovat sociální kontakty.

Je zde ale jeden podstatný rozdíl. Zatímco na jaře, to byly desítky a maximálně stovky nakažených denně (alespoň zpočátku), a součet všech nakažených nepřesáhl číslo 5 000 lidí, v říjnu 2020 je to jiné.

Denně přibývá několik tisíc lidí nakažených koronavirem a aktuální součet všech nemocných je okolo 60 tisíc lidí. Celkový počet úmrtí už dosahuje čísla 1000 mrtvých.

Kolik bude ošetřovné (OČR) v roce 2024?

Na OČR je nárok pouze 9 nebo 16 kalendářních dní (pouze u dlouhodobého ošetřovného je to až 90 dní). Během OČR je nárok na 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Spočítejte si, kolik dostanete během OČR, v roce 2024: Kalkulačka: Ošetřovné (OČR) na dítě od 1. 1. 2024.

Plošné uzavření škol v říjnu 2020

Na začátku října 2020 byla omezena výuka na vysokých a středních školách. V polovině října, bude pravděpodobně omezena i výuka, na všech základních školách (včetně prvního stupně).

Od 12. 10. 2020 dochází k částečnému omezení základních škol (týká se vždy ½ žáků druhého stupně). Od 14. 10. 2020 se možná omezí výuka i na prvním stupni.

Podle dostupných informací dojdete od 14. 10. 2020 k plošnému uzavření všech škol (první stupeň, druhý stupeň, střední i vysoké školy). Mělo by to být jen dočasné opatření na 8 dní. Ve spojení s týdenními (prodlouženými) podzimními prázdninami, by to snad mělo zpomalit exponenciální šíření epidemie.

Kolik je ošetřovné (OČR) na dítě během podzimu 2020?

Během jarní části epidemie (první vlna koronaviru) byly podmínky pro nárok na paragraf na dítě velmi změněny.

Na OČR byl nárok i u dětí do 13 roků (zdravých dětí). Ošetřovné se na několik měsíců prodloužilo (běžně je nárok jen na pár dní) a také zvýšilo na 80% platu (normálně to je jen 60%).

Tyto „výhodné“ podmínky pro ošetřovné ale platily jen do 30. 6. 2020. Nyní platí pouze běžné podmínky pro nárok na paragraf na dítě:

  • U zdravých dětí je nárok jen do 10 roků
  • Ošetřovné je jenom 60%
  • Nárok na paragraf na dítě je 9 dní (nebo 16 dní u samoživitelů a samoživitelek)

Kalkulačka OČR: Výpočet ošetřovného v říjnu 2020 – zvýšení na 70%

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete při paragrafu na dítě (ošetřovné), podle aktuálně platných podmínek. Vláda a parlament rozhodli o zvýšení ošetřovného na 70% (lidé s nízkými příjmy by měli mít garantováno minimální ošetřovné 400 Kč na den).

Kalkulačka ošetřovné 70% - podzim 2020
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní epidemie, během kterých jste se starali o dítě (obvykle je možné maximálně 9 nebo 16 dní)
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Budou se měnit podmínky pro OČR, když se zavřou všechny školy?

Vláda již schválila, že by se měla minimálně prodloužit doba, po kterou je nárok na paragraf na dítě (ošetřovné). Nyní je nárok jenom 9 kalendářních dní (nebo 16 dní pokud se jedná o samoživitele nebo samoživitelku).

Doba by se měla prodloužit (podobně jako na jaře) na celou dobu, kdy budou uzavření školy. Tuto změnu ale musí nejprve schválit parlament (bude o ní jednat 21. 10. 2020).

Mělo by se i zvýšit ošetřovné na 70% (s minimální částkou 400 Kč na den). Na ošetřovné (OČR) budou mít nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ (pouze ale za předpokladu, že platí sociální pojištění a vzniká jim účast na nemocenském pojištění).

Ošetřovné pro OSVČ během zavřené školy

Podobné je to i s nárokem na ošetřovné pro živnostníky (OSVČ). Ti za běžných podmínek na tuto podporu nemají nárok. Během jarní části epidemii dostávali živnostníci (OSVČ) dotaci s názvem „ošetřovné“ od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 500 Kč na den. Podmínky byly podobné, jako u OČR pro zaměstnance.

Vláda rozhodla, že během října (a zřejmě i dalších měsíců), budou mít OSVČ opět nárok na ošetřovné. OSVČ by mělo mít 400 Kč na den. Ošetřovné by opět vyplácelo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.