Výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci (kalkulačka 2024)

V roce 2023 dochází k celé řadě změn v oblasti výpočtu nezabavitelné částky a srážek ze mzdy při exekuci a insolvenci.  Hned od začátku roku se změní výpočet nezabavitelné částky a zvyšují se normativní náklady na bydlení a životní minimum jednotlivce. Díky tomu se zvýší nezabavitelné minimum při exekuci. Při srážkách ze mzdy, tak dlužníkům v exekuci a insolvenci, bude od ledna zůstávat o něco málo více peněz.

Snížení nezabavitelné částky od 1. ledna 2024

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se snížila nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). V roce 2024, bude nezabavitelné minimum o 933 Kč nižší, než v předchozím roce.

Je to kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (od 1. ledna 2024, už neplatí paragraf 26a (mimořádné zvýšení) a pro výpočet exekuce nebo insolvence se požijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel, tj. 14 197 Kč). Životní minimum jednotlivce se v roce 2024 nemění (4 860 Kč).

Od 1. ledna 2024, je základní nezabavitelná částka 12 705 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od ledna 3 176 Kč.

Viz. nová kalkulačka: Výpočet exekuce 2024: Kolik jsou srážky ze mzdy a nezabavitelné minimum?

Výpočet nezabavitelné částky a srážek při exekuci na mzdu od 1. 1. 2024

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Výpočet exekuce na mzdu a nezabavitelné částky

Výpočet nezabavitelné částky a srážek ze mzdy při exekuci (nebo identicky i při insolvenci.) se provádí z čisté mzdy.

Při výpočtu se tedy nejprve stanoví čistá mzda – spočítá se výplata, odečtou se daně, sociální a zdravotní pojištění a případné další zákonné srážky.

V dalším kroku výpočtu se určí nezabavitelná částka. Jak se mění nezabavitelné minimum, je uvedeno výše. Pokud by se například jednalo o zaměstnance, který má manželku a dítě, pak by se nezabavitelné minimum od 1. 1. 2024 spočítalo jako součet 12704,67 + 3176,17 + 3176,17 = 19 057 Kč.

Po odečtení nezabavitelné částky zůstane zbytek čisté mzdy. Pokud je tento zbytek čisté mzdy vyšší než 28 586 Kč, pak vše nad tuto hranici se zabaví, jako srážka na exekuci (nebo insolvenci). Zbytek čisté mzdy se rozdělí na částku dělitelnou třemi:

  • První třetina ze zbytku mzdy = srazí se na úhradu nepřednostní pohledávky
  • Druhá třetina ze zbytku mzdy = srazí se na úhradu přednostní pohledávky
  • Třetí třetina ze zbytku mzdy = vždy zůstane dlužníkovi a připočítá se k nezabavitelné částce

Kolik peněz mi zůstane při exekuci nebo insolvenci?

Pokud jsou prováděny exekuční nebo insolvenční srážky, pak dlužníkovi zůstává vždy nezabavitelné minimum (to je minimálně 12 705 Kč, případně se může zvýšit o částku za manželku nebo dítě).

Pokud byste měli čistou mzdu nižší, než jaké je vaše nezabavitelné minimum, pak reálně nemohou exekuční srážky ze mzdy proběhnout.

Při exekuci z důvodu nepřenosností pohledávky, dlužníkovi zůstanou ještě dvě třetiny ze zbytku mzdy. Mezi nepřednostní pohledávky patří například různé nezaplacené účty, faktury a složenky. Spadají sem dluhy za nezaplacené půjčky úvěry, kreditní karty, nákupy na splátky. Patří sem i pokuty za jízdu načerno v MHD apod. Velká většina exekucí jsou nepřednostní pohledávky.

Pokud se jedná o exekuci z důvodu přednostní pohledávky, nebo pokud jsou to insolvenční srážky (při oddlužení), pak dlužníkovi zůstane nezabavitelné minimum a pouze jedna třetina ze zbytku mzdy. Mezi přednostní pohledávky patří nejčastěji nedoplatky na sociálním nebo zdravotním pojištění, nezaplacené daně, dluhy vymáhané soudem (náhrady škody způsobená trestným činem), dluhy na výživném (za alimenty) apod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.