Výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci (kalkulačka)

V roce 2020 dochází k celé řadě změn v oblasti výpočtu nezabavitelné částky a srážek ze mzdy při exekuci a insolvenci. K jedné změně dochází i od 1. 7. 2020. To se změní výpočet nezabavitelné částky. Díky tomu se zvýší nezabavitelné minimum při exekuci. Při srážkách ze mzdy, tak dlužníkům v exekuci a insolvenci, bude od července zůstávat o něco málo více peněz.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku druhé poloviny roku 2022 (od 1. 7. 2022), se znovu zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). Je to letos již potřetí (před tím se nezabavitelné minimum zvyšovalo od 1. 1. 2022 a od 1. 4. 2022).

Od 1. července 2022, je základní nezabavitelná částka 9 416,25 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od července 3 138,75 Kč.

Viz. nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Zvýšení nezabavitelné částky od července 2020

V průběhu roku 2020 dochází ke třem zvýšením nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.

Na začátku roku 2020 (od 1. 1. 2020) je to jen malé zvýšení z důvodu každoroční valorizace nákladů na bydlení (ze kterých se vypočítává nezabavitelné minimum).

Od dubna 2020 (od 1. 4. 2020) se zvyšuje životní minimum o 13%, což se pak automaticky projeví ve zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.

Poslední zvýšení nezabavitelné částky, které je (zatím) plánováno na rok 2020, proběhne od července (od 1. 7. 2020). To se změní vzorec pro výpočet nezabavitelné částky:

 • do 30. 6. 2020 se nezabavitelná částka spočítá jako dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (od 1. 4. 2020 je to 10 632 Kč)
 • od 1. 7. 2020 se vzorec pro výpočet změní na tři čtvrtiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení

Podobně se změní i nezabavitelná částka, která se připočítá, pokud má dlužník manželku (manžela) nebo dítě (děti):

 • do 30. 6. 2020 se za tyto osoby započítala jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka
 • od 1. 7. 2020 se za tyto osoby započítá jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2020

 • Nezabavitelné minimum dlužníka od 1. 1. 2020 = 6 608 Kč
 • Nezabavitelné minimum dlužníka od 1. 1. 2020 = 6 908 Kč
 • Nezabavitelné minimum dlužníka od 1. 7. 2020 = 7 771,50 Kč

Zvýšení nezabavitelné částky za manželku/manžela/dítě v roce 2020

 • Za manželku, manžela nebo dítě od 1. 1. 2020 = 1 652 Kč
 • Za manželku, manžela nebo dítě od 1. 1. 2020 = 1 272 Kč
 • Za manželku, manžela nebo dítě od 1. 1. 2020 = 2 590,50 Kč

Výpočet nezabavitelné částky a srážek při exekuci na mzdu od 1. 7. 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Výpočet exekuce na mzdu a nezabavitelné částky

Výpočet nezabavitelné částky a srážek ze mzdy při exekuci (nebo identicky i při insolvenci.) se provádí z čisté mzdy.

Při výpočtu se tedy nejprve stanoví čistá mzda – spočítá se výplata, odečtou se daně, sociální a zdravotní pojištění a případné další zákonné srážky.

V dalším kroku výpočtu se určí nezabavitelná částka. Jak se mění nezabavitelné minimum, je uvedeno výše. Pokud by se například jednalo o zaměstnance, který má manželku a dítě, pak by se nezabavitelné minimum od 1. 7. 2020 spočítalo jako součet 7771,50 + 2590,50 + 2590,50 = 12 952,50 Kč.

Po odečtení nezabavitelné částky zůstane zbytek čisté mzdy. Pokud je tento zbytek čisté mzdy vyšší než 20 724 Kč, pak vše nad tuto hranici se zabaví, jako srážka na exekuci (nebo insolvenci). Zbytek čisté mzdy se rozdělí na částku dělitelnou třemi:

 • První třetina ze zbytku mzdy = srazí se na úhradu nepřednostní pohledávky
 • Druhá třetina ze zbytku mzdy = srazí se na úhradu přednostní pohledávky
 • Třetí třetina ze zbytku mzdy = vždy zůstane dlužníkovi a připočítá se k nezabavitelné částce

Kolik peněz mi zůstane při exekuci nebo insolvenci?

Pokud jsou prováděny exekuční nebo insolvenční srážky, pak dlužníkovi zůstává vždy nezabavitelné minimum (to je minimálně 7771,50 Kč, případně se může zvýšit o částku za manželku nebo dítě).

Pokud byste měli čistou mzdu nižší, než jaké je vaše nezabavitelné minimum, pak reálně nemohou exekuční srážky ze mzdy proběhnout.

Při exekuci z důvodu nepřenosností pohledávky, dlužníkovi zůstanou ještě dvě třetiny ze zbytku mzdy. Mezi nepřednostní pohledávky patří například různé nezaplacené účty, faktury a složenky. Spadají sem dluhy za nezaplacené půjčky úvěry, kreditní karty, nákupy na splátky. Patří sem i pokuty za jízdu načerno v MHD apod. Velká většina exekucí jsou nepřednostní pohledávky.

Pokud se jedná o exekuci z důvodu přednostní pohledávky, nebo pokud jsou to insolvenční srážky (při oddlužení), pak dlužníkovi zůstane nezabavitelné minimum a pouze jedna třetina ze zbytku mzdy. Mezi přednostní pohledávky patří nejčastěji nedoplatky na sociálním nebo zdravotním pojištění, nezaplacené daně, dluhy vymáhané soudem (náhrady škody způsobená trestným činem), dluhy na výživném (za alimenty) apod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.