Kalkulačka oddlužení: Výpočet insolvence – kolik jsou splátky při oddlužení

Od července 2020 dochází ke změně ve výpočtu nezabavitelné částky u exekuce a insolvence. Od 1. 7. 2020 se mění vzorec pro výpočet nezabavitelného minima. Pro dlužníky v exekuci nebo insolvenci to bude znamenat zvýšení toho, kolik jim zůstane po srážkách ze mzdy.

Kolik jsou srážky a nezabavitelná částka při insolvenci v roce 2024?

Nezabavitelné minimum (při exekuci i při insolvenci) se od 1. 1. 2024 snižuje.

Základní nezabavitelná částka je 12 705 Kč (o 933 Kč méně, než v minulém roce).

Pokud má dlužník i manželku (nebo manžela) či nějaké dítě, pak se připočítává dalších 3 176 Kč.

Aktuální kalkulačku pro výpočet insolvence v roce 2024, najdete zde

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 7. 2020

K poslední změně u nezabavitelné částky (při srážkách ze mzdy z důvodu exekuce nebo insolvence), došlo od 1. 4. 2020. Na začátku dubna 2020 došlo ke zvýšení životního a existenčního minima, což automaticky ovlivnilo (zvýšilo) i nezabavitelnou částku při exekuci a insolvenci.

K další změně dochází na začátku července 2020. Od 1. 7. 2020 se mění způsob výpočtu nezabavitelné částky.

Nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení) od července 2020

Do 30. 6. 2020 platí, že dlužníkovi v insolvenci nebo exekuci, zůstávají (jako nezabavitelné minimum) dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (od 1. 4. 2020 je to částka 10 362 Kč). Od 1. 7. 2020 se to změní na tři čtvrtiny:

Základní nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci:

  • Základní nezabavitelná částka do 30. 6. 2020 = 6 908 Kč (2/3 z 10 362 Kč)
  • Základní nezabavitelná částka od 1. 7. 2020 = 7 771,50 Kč (3/4 z 10 362 Kč)

Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i vyživovací povinnost na manžela/manželku nebo na dítě (děti), pak se základní nezabavitelné minimum zvyšuje. Do 30. 6. 2020 je to o jednu čtvrtinu nezabavitelné částky dlužníka. Od 1. 7. 2020 se to zvýší na jednu třetinu:

Zvýšení nezabavitelné částky za manželku, manžela nebo dítě:

  • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě do 30. 6. 2020 = 1 727 Kč (1/4 z 6908 Kč)
  • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě do 30. 6. 2020 = 2 590,50 Kč (1/3 z 7 772 Kč)

Kalkulačka: výpočet insolvenčních srážek ze mzdy od 1. 7. 2020

Kalkulačka insolvence (oddlužení) od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Insolvence – oddlužení splátkovým kalendářem

V případě insolvence u fyzické osoby, jsou dvě možnosti, jak může proběhnout oddlužení:

  • Oddlužení prodejem majetku – v případě, že má dlužník nějaký cennější majetek, jehož prodejem by bylo možné uhradit dluhy
  • Oddlužení splátkovým kalendářem – po dobu 3 nebo 5 roků se provádí srážky ze mzdy (a současně je nutné prodat cennější majetek, nebo insolvenčnímu správci odevzdat i všechny mimořádné příjmy)

Jak dlouho trvá oddlužení (insolvence) a kdy končí osobní bankrot?

V loňském roce (od 1.6.20219), se změnily podmínky pro oddlužení u soudu. Ten, kdo si o osobní bankrot požádal po tomto datu, má trochu jiné podmínky, než ten, kdo o insolvenci žádal před 1. 6. 2019.

Nové podmínky umožňují, aby oddlužení u soudu proběhlo za kratší dobu. Osobní bankrot nově končí ve chvíli kdy:

  • Dlužník zaplatí 100% svých dluhů
  • Za 3 roky, pokud je uhrazeno alespoň 60% dluhů
  • Za 5 roků (není zde striktní podmínka, že musí být zaplaceno 30% dluhů)

Podmínky pro osobní bankrot se změnily i v tom, že nově už není striktní podmínka, že by dlužník musel za 5 roků zaplatit minimálně 30% dluhů. Dříve, pokud dlužník nedoložil, že bude schopen zaplatit toto minimum, tak mu soud oddlužení neschválil.

Podle nových podmínek může soud povolit oddlužení, i když dlužník nezvládne zaplatit 30% dluhů. V zákoně je nově formulace, že dlužník musí vyvinout maximální možné úsilí, aby své dluhy splácel. To dává větší prostor pro dlužníky.

Kolik stojí osobní bankrot (oddlužení) a kde si ho vyřídit?

Žádost o osobní bankrot (insolvenci), musí podat oprávněná osoba. To je například advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo nějaká jiná akreditovaná osoba (např. nezisková společnost, která se zabývá poradenstvím pro dlužníky).

Za vypracovaní návrhu na oddlužení, byste měli zaplatit maximálně 4000 Kč (nebo 6000 Kč pokud to bude společné oddlužení manželů).

Další poplatky, pak platíte v průběhu oddlužení. Při oddlužení je vám soudem určen insolvenční správce, který se stará o rozdělování peněz, které vám strhávají z platu.

Insolvenční správce dohlíží na průběh oddlužení. Za svoji práci si z toho, co vám strhnou ze mzdy, bere odměnu. Ta je v případě oddlužení jednotlivce stanovena na maximálně 750 Kč za měsíc (+ 150 Kč za náklady na dokumenty apod.). Dohromady tedy 1089 Kč včetně DPH.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.