Kalkulačka výplata: výpočet exekuční srážky a nezabavitelné částky

V této kalkulačce si můžete spočítat exekuční srážky ze mzdy v roce 2020. Zjistíte, kolik vám může exekutor zabavit z platu při exekuci na mzdu, a jaká výplata by vám měla zůstat. Podíváme se na to, jaká je nezabavitelná částka při exekuci, a jak se mění výpočet exekuce v roce 2020.

Snížení nezabavitelné částky od 1. ledna 2024

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se snížila nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). V roce 2024, bude nezabavitelné minimum o 933 Kč nižší, než v předchozím roce.

Je to kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (od 1. ledna 2024, už neplatí paragraf 26a (mimořádné zvýšení) a pro výpočet exekuce nebo insolvence se požijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel, tj. 14 197 Kč). Životní minimum jednotlivce se v roce 2024 nemění (4 860 Kč).

Od 1. ledna 2024, je základní nezabavitelná částka 12 705 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od ledna 3 176 Kč.

Viz. nová kalkulačka: Výpočet exekuce 2024: Kolik jsou srážky ze mzdy a nezabavitelné minimum?

Výpočet: Exekuční srážky ze mzdy od dubna 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jak se mění exekuční srážky v roce 2020?

V roce 2020 dojde k několika změnám v tom, kolik je nezabavitelná částka při exekuci na plat. Nezabavitelná částka se v roce 2020 změní celkem třikrát:

Základní nezabavitelná částka při exekuci:

  • Od 1. 1. 2020 = 6 608 Kč
  • Od 1. 4. 2020 = 6 908 Kč
  • Od 1. 7. 2020 = 7 771,50 Kč

Základní nezabavitelná částka dlužníka (zaměstnance) se v roce 2020 zvyšuje 3x. Na začátku ledna je to jen malá změna, která vyplývá z navýšení normativních nákladů na bydlení.

Od začátku dubna se zvyšuje životní minimum. Díky tomu se základní nezabavitelné minimum pro jednotlivce zvyšuje o 300 Kč.

Poslední změna by měla být od začátku července, kdy se změní způsob výpočtu nezabavitelné částky.

Podobná změna se týká a navýšení nezabavitelné částky, pokud má dlužník (zaměstnanec) manželku (manžela) nebo dítě. Při výpočtu exekuce, se za každé dítě, manžela nebo manželku, navyšuje základní nezabavitelná částka o 1/4 (od července o 1/3):

  • Od 1. 1. 2020 = 1 652 Kč
  • Od 1. 4. 2020 = 1 727 Kč
  • Od 1. 7. 2020 = 2 590,50 Kč

Příklad výpočtu nezabavitelné částky při exekuci

Pokud by se jednalo o zaměstnance, který má manželku a dvě děti (vůči kterým má zaměstnanec vyživovací povinnost), pak by se nezabavitelná částka spočítala, jako součet nezabavitelného minima zaměstnance a navýšení za manželku a děti:

  • Od 1. 1. 2020 = 6608 Kč + 3x 1652 Kč = 11 564 Kč
  • Od 1. 4. 2020 = 6908 Kč + 3x 1727 Kč = 12 089 Kč
  • Od 1. 7. 2020 = 7 771,50 Kč + 3x 2590,50 Kč = 15 543 Kč

Výpočet exekučních srážek z výplaty v roce 2020

Pro výpočet exekučních srážek je rozhodující čistá mzda zaměstnance. Dále rozhoduje o výši srážek to, jaké je nezabavitelné minimum. A nakonec i to, zda má zaměstnanec přednostní nebo nepřednostní pohledávky.

Postup výpočtu exekučních srážek

Postup výpočtu exekučních srážek je tedy takový, že nejprve se spočítá čistá mzda. Od hrubé mzdy se odečtou zákonné srážky (sociální, zdravotní pojištění, daně, atd.).

Určí se nezabavitelná částka (buď pouze za dlužníka, nebo se zohlední i manželka/manžel nebo děti).

Zbytek mzdy, který zůstane po odečtení nezabavitelné částky od čisté mzdy, se rozdělí na třetiny. Pokud by byl zbytek mzdy vyšší než 20 724 Kč, pak vše co je nad 20 724 Kč se může zabavit na úhradu exekuce.

První třetina ze zbytku mzdy je určena na nepřednostní pohledávky. Pokud by měl zaměstnanec více nepřednostních exekucí, tak o jejich pořadí rozhoduje datum doručení prvnímu plátci mzdy. Postup je takový, že nejdříve se z exekuční srážky uhradí nejstarší pohledávka (podle pořadí), a až poté se pokračuje s úhradou další pohledávky v pořadí.

Druhá třetina je určena na úhradu přednostních exekucí. Pokud tato druhá třetina nestačí na zaplacení přednostní pohledávky, pak se přednostní pohledávky může uhradit i z první třetiny mzdy. Pak ale záleží na pořadí. U první třetiny už přednostní pohledávka nemá přednost před nepřednostními pohledávkami, ale rozhoduje jejich datum doručení.

Pokud zaměstnanec nemá přednostní pohledávku, pak mu druhá třetina ze zbytku mzdy zůstane a připočítá se k nezabavitelné částce.

Třetí třetina ze zbytku mzdy pak zůstane zaměstnanci.

Kolik mi zůstane z výplaty při exekuci?

Při exekuci na plat zaměstnanci (dlužníkovi s exekucí) zůstane nezabavitelná částka (která je případně navýšena o částku za manželku/manžela/dítě), a jedna nebo dvě třetiny ze zbytku mzdy (maximálně se může jednat o 6 908 Kč nebo 13 816 Kč).

Zbytek se používá na úhradu exekuce. Exekuční srážky jsou tedy vše nad 20 724 Kč (ze zbytku mzdy) a dále pak jedna třetina nebo dvě třetiny ze zbytku mzdy.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.