Sociální dávky 2014 – změny

Sociální dávky 2024 – co je nového a kolik dostanete od státu?

V roce 2024, dochází k řadě změn u sociálních dávek. V lednu 2024, se mění podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení (není žádná pravidelná valorizace, a dochází ke snížení normativních nákladů o 1400 – 2800 Kč). Na přídavky na bydlení, bude mít nárok méně domácností.

Od ledna 2024, se zvyšuje rodičovský příspěvek. Pro děti, které se narodí od 1. 1. 2024, to znamená o 50 000 Kč více. Rodičovská se zvýšila na 350 000 Kč (pro dvojčata na 525 000 Kč.

Další změny, se plánují i během roku. Od července 2024, by se měl zvýšit příspěvek na péči. Finální podoba zvýšení zatím není schválena – podle aktuálního návrhu, by ale mohlo dojít od 1. 7. 2024 ke zvýšení o cca 20 – 25%.

Během roku 2024, se bude projednávat sloučení několika sociálních dávek do jedné. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o možné sloučení příspěvku na bydlení, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a přídavků na dítě. V budoucnu (možná už v roce 2025), by byla jenom jedna sociální dávky, namísto současných 4 dávek.

Podobně jako každý rok, i od 1. 1. 2014 dochází k několika změnám v oblasti sociálních dávek, sociálních věcí a práce. Některé tyto změny jsou pouze drobnějšího charakteru, jiné pak mohou mít pro některé příjemce státní sociální podpory zásadnější dopad. V následujících odstavcích najdete stručnou rekapitulaci hlavních změn, které přináší rok 2014.

Zrušení sKarty v roce 2014

Jednou z velkých změn v roce 2014 bude zrušení sKarty. Ta začínala v roce 2012 a plánem bylo, aby sKarta sloužila jako jediný způsob pro výplatu všech hlavních sociálních dávek. Kromě toho měla mít sKarta ještě funkci průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Kvůli neefektivnímu fungování a dlouhodobé kritice se ale sKarty ruší. A to s platností od 30. 4. 2014. Od prvního května 2014 již tedy sKarta nebude fungovat jako průkaz, ani jako způsob pro výplatu sociálních dávek. Tato změna se týká 277 tisíc lidí, kteří kartu v předchozích dvou letech dostali.

Ti, kdo kartu nepoužívali a dávky si nechali posílat na svůj účet v bance, žádnou změnu nepoznají. Ti, kdo si s sKartou vybírali peníze z bankomatu, nebo s ní platili v obchodech, budou muset na úřad práce nahlásit nový způsob, jak budou chtít dostávat peníze (nějaký jiný bankovní účet nebo si je nechat posílat v hotovosti složenkou na poštu). Osoby se zdravotním postižením, u kterých měla sKarta i funkci průkazu si budou muset vyřídit nový doklad.

Osoby se zdravotním postižením – průkazy OZP

Od začátku roku 2014 se mění proces posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Nově budou existovat tyto 3 kategorie:

  • Průkaz TP – osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra
  • Průkaz ZTP – osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra
  • Průkaz ZTP/P – osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo s úplným snížením pohyblivosti či orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra

Nárok na průkaz nově nebude navázán na uznaný stupeň závislosti, ale posuzování nároku bude probíhat v samotném správním řízení. Novela slibuje přinést zjednodušení a zrychlení.

Na základě průkazu osoby se zdravotním postižením vzniká jejímu držiteli mimo jiné nárok na slevu 75% při cestování autobusem nebo vlakem. Nebo také automatický nárok na přednostní obsloužení na úřadech, nebo možnost využívat vyhrazené místo k sezení v prostředcích hromadné dopravy.

Osoby se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu

Od ledna 2014 se mění pravidla pro přiznání nároku na příspěvek na mobilitu. Základní výše této dávky se nemění – nadále to bude částka 2014. Ti, kdo tento příspěvek již dostávají, jej budou dostávat dál – pro ně se nic nemění. Změnu ale poznají ti, kdo budou o příspěvek žádat nově (po 1. 1. 2014). U nich bude nárok na příspěvek podmíněn získáním nového průkazu pro osoby se zdravotním postižením (viz předchozí text). Nově také bude možné tento příspěvek vyplatit na 3 měsíce, místo pravidelné měsíční výplaty.

Dávky na bydlení 2014

Od prvního ledna 2014 začíná platit nový občanský zákoník. Ten se sociálních dávek přímo netýká. Systém sociální péče řeší jiné zákony. Ale změny v novém občanském zákoníku se přesto projeví i u sociálních dávek. Týká se to například dávek na bydlení. Nově se totiž mění legislativa v oblasti sjednávání nájmů. Tyto změny se ale budou týkat až smluv uzavřených po 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník mění některé předchozí právní normy a posiluje postavené práv nájemce i pronajímatele.

Pokud tedy ten, kdo má nárok na přídavky na bydlení v roce 2014 uzavře novou smlouvu podle nového občanského zákoníku, může to mít vliv i na výši poskytované dávky.

Důchody 2014 – zvýšení důchodů

Všechny typy důchodů se od 1. 1. 2014 zvyšují. Toto zvýšení důchodů se týká jak starobních důchodů, tak i těch invalidních, vdovských nebo sirotčích. Důchody se zvyšují v roce 2014 takto:

  • Základní důchod se zvyšuje o 10 Kč, tedy na částku 2340 Kč
  • Procentní výměr, který je individuální se zvyšuje o 0,4%

Průměrné zvýšení důchodu je tedy přibližně o 45 Kč. Je jasné, že takto malé zvýšení nedokáže důchodcům kompenzovat neustále zvyšování nákladů na živobytí. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje provést v roce 2014 mimořádnou valorizaci důchodů a razantnější zvýšení. Jestli v průběhu roku 2014 dojde k nějakému dalšímu zvýšení důchodů, záleží na nové vládě, která vzniká po předčasných volbách na podzim 2013.

Užitečné odkazy – sociální dávky 2024

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.