Rodičovský příspěvek na druhé dítě

Jak je to s nárokem na rodičovský příspěvek, pokud se vám narodí druhé dítě? Má žena, která je doma s prvním dítětem nárok na mateřskou a rodičovský příspěvek když se jí narodí druhé dítě? A kolik je rodičovský příspěvek, když se vám narodí druhé dítě? Podívejte se na užitečné informace, které se vám mohou hodit, pokud čekáte druhé dítě.

Kolik je mateřská v roce 2024?

Od začátku roku 2024, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. To může mít vliv na výpočet mateřské. Maximální mateřská (PPM) je v roce 2024 ve výši až 53 910 Kč měsíčně.

Aktuální kalkulačku pro výpočet mateřské v roce 2024, najdete zde

Mateřská a rodičovská na druhé dítě

Zatímco třeba sociální dávky porodné se vyplácí pouze při narození prvního dítěte, u mateřské nebo rodičovské na počtu dětí „nezáleží“. Jediné omezení, které zde platí je to, že rodičovský příspěvek nebo mateřskou můžete pobírat vždy pouze na nejmladší dítě.

Pokud je tedy žena doma s prvním dítětem a očekává narození druhého dítěte a nastoupí na další mateřskou dovolenou, ode dne nástupu na mateřskou jí zaniká nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě. Pouze v případě, že by její mateřská byla nižší než rodičovský příspěvek na první dítě, mohla by až do porodu pobírat tuto vyšší částku. Konkrétní výši mateřské si můžete sami spočítat – viz Kalkulačka mateřská 2017.

Nárok na mateřskou při narození druhého dítěte

To, jestli bude mít žena nárok na mateřskou při narození druhého dítěte, záleží na mnoha různých faktorech. Obecně platí stejné podmínky, jako při narození prvního dítěte:

  • Žena musí být v době nástupu na mateřskou zaměstnána nebo v ochranné době (jako zaměstnání se pak počítá i to, že je na rodičovské dovolené).
  • Žena musela být účastníkem nemocenského pojištění nejméně 270 kalendářních dní v předchozích dvou letech (započítává se i doba, po kterou byla na rodičovské nebo mateřské dovolené nebo doba kdy pobírala rodičovský příspěvek)

Pokud původní zaměstnání během rodičovské dovolené zaniklo, pak je žena nezaměstnaná a na PPM u druhého dítěte by měla nárok pouze tehdy, pokud by na mateřskou nastupovala ještě v ochranné době.

Pokud je žena OSVČ, pak na PPM u druhého dítěte bude mít nárok pouze tehdy, pokud by si během rodičovské platila nemocenské pojištění stejně jako před narozením prvního dítěte. Více o mateřské u OSVČ najdete zde.

Z čeho se počítá mateřská u druhého dítěte

Pokud žena před narozením druhého dítěte nepracovala, a byla jen doma na rodičovské a její zaměstnání nezaniklo, pak bude její mateřská u druhého dítěte stejná jako u prvního. Pokud ale po skončení rodičovské nebo během rodičovské pracovala, pak záleží na tom, jestli je nástup na PPM do 4 roků prvního dítěte. Pokud ano, pak by opět mohl mít nárok na stejnou PPM jako u prvního dítěte.

Výše rodičovského příspěvku na druhé dítě

Pokud žena i u druhého dítěte splňuje podmínky pro volbu výše RP, pak si opět může vybrat, jestli bude preferovat rychlejší čerpání (maximální výše RP je 11500 Kč) nebo jestli si zvolí jinou variantu.

Pokud ale žena nebyla před narozením prvního dítěte zaměstnaná nebo její zaměstnání zaniklo během mateřské nebo rodičovské a je tedy nezaměstnaná, je pravděpodobné, že při narození druhého dítěte již nesplní podmínky pro volbu výše a délky RP. Pak záleží na tom, jestli je zaměstnaný otec dítěte. Pokud ano a má dostatečně vysoký příjem, může volbu výše rodičovského příspěvku provést on.

Nárok na rodičovský příspěvek 2014

Základní podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek se v roce 2014 nijak neměnily. Nárok má tedy jak matka, tak i otec dítěte, pokud pečuje o dítě do 4 let věku. Pokud je k datu narození dítěte možné stanovit vyměřovací základ pro nemocenské dávky v dostatečné výši, pak je možné zvolit si délku a výši RP. Pokud má alespoň jeden z rodičů vyměřovací základ (násobený 30) ve výši do 7600 Kč, pak je možné zvolit měsíční RP v ve výši 7600 Kč, pokud má vyměřovací základ vyšší, pak je možné zvolit i vyšší částku až do maximální výše 11500 Kč měsíčně. Viz tato kalkulačka pro výpočet rodičovského příspěvku.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.