Kalkulačka peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Na jak vysokou „mateřskou“ se můžete těšit v roce 2017? To si sami můžete spočítat v této online kalkulačce pro výpočet výše peněžité pomoci v mateřství. Ta počítá na základě redukčních hranic platných od 1. 1. 2017. Snadno tak zjistíte, jak vysokou „mateřskou“ můžete dostat, pokud se vám má v roce 2017 narodit dítě.

Kolik je mateřská v roce 2022?

Od začátku roku 2022, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. To může mít vliv na výpočet mateřské. Maximální mateřská (PPM) je v roce 2022 ve výši až 47 700 Kč měsíčně.

Aktuální kalkulačku pro výpočet mateřské v roce 2022, najdete zde

Výpočet výše PPM v roce 2017

Kalkulačka mateřská 2017
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Co je to peněžitá pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění zaměstnanců (nebo dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ). Na tuto dávku mají nárok zpravidla ženy, v době před a po porodu. PPM je tedy to, co se často hovorově nazývá „mateřská“. Na peněžitou pomoc v mateřství pak může mnít nárok i muž (otec dítěte) nebo i osoba, která převzala dítě do péče (nahrazující péči rodičů).

Jak se zvýší mateřská v roce 2017?

Od 1. 1. 2017 platí nové redukční hranice, které se používají pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Nově tedy platí tyto redukční hranice:

 • První redukční hranice je v roce 2017 částka 942 Kč – při výpočtu výše PPM se do této částky započítá 100%
 • Druhá redukční hranice je v roce 2017 částka 1412 Kč – při výpočtu výše PPM se do této částky (od 942 do 1412 Kč) započítá 60%
 • Třetí redukční hranice je v roce 2017 částka 2824 Kč – při výpočtu výše PPM se do této částky (od 1412 do 2842 Kč) započítá 30%
 • Cokoliv nad 2842 Kč již na výslednou výši PPM nemá vliv

Jak se toto zvýšení redukčních hranic reálně projeví?

Žena s průměrnou hrubou mzdou 20 000 Kč měsíčně, které se narodí jedno dítě:

 • PPM v roce 2016 = 461 Kč/den (90 356 Kč celkem)
 • PPM v roce 2017 = 461 Kč/den (90 356 Kč celkem)
 • zvýšení se zde nijak neprojeví

Žena s průměrnou hrubou mzdou 30 000 Kč měsíčně, které se narodí jedno dítě:

 • PPM v roce 2016 = 668 Kč/den (130 928 Kč celkem)
 • PPM v roce 2017 = 679 Kč/den (133 084 Kč celkem)
 • PPM se zvýšila o 11 Kč/den celkem o 2156 Kč

Žena s průměrnou hrubou mzdou 45 000 Kč měsíčně, které se narodí jedno dítě:

 • PPM v roce 2016 = 847 Kč/den (166 012 Kč celkem)
 • PPM v roce 2017 = 872 Kč/den (170 912 Kč celkem)
 • PPM se zvýšila o 25 Kč/den celkem o 4900 Kč

Žena s průměrnou hrubou mzdou 75 000 Kč měsíčně, které se narodí jedno dítě:

 • PPM v roce 2016 = 1 055 Kč/den (206 780 Kč celkem)
 • PPM v roce 2017 = 1 079 Kč/den (211 484 Kč celkem)
 • PPM se zvýšila o 24 Kč/den celkem o 4704 Kč

Kdo má nárok na mateřskou (PPM)

Na PPM mají nárok zaměstnanci a OSVČ (účastníci nemocenského pojištění), pokud splňují podmínku účasti na nemocenském pojištění nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech (u OSVČ pak současně nejméně 180 dní v posledním roce). Také je nutné, aby v době zahájení PPM byli zaměstnání (plátci NP) nebo v ochranné době až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství je při narození každého dítěte (na rozdíl třeba od porodného, které je jen na první nebo druhé dítě)

Na jak dlouho je mateřská v roce 2017?

Délka mateřské dovolené a s ní související peněžité pomoci v mateřství (PPM) je:

 • 28 týdnů pokud se narodí jedno dítě
 • 37 týdnů pokud se narodí dvě děti
 • 22 týdnů pokud PPM čerpá otec dítěte
 • 14 týdnů – minimální délka mateřské dovolené

Kolik je minimální mateřská v roce 2017

V zásadě nic jako minimální mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) neexistuje. Výše PPM se odvíjí od výše příjmu. Pokud nějaký zaměstnanec má jen minimální příjem (třeba při práci na DPČ nebo na poloviční úvazek), tak má pak adekvátně nízkou PPM. Několik příkladů:

 • Mateřská při práci za minimální mzdu (11 000 Kč) v roce 2017 = 254 Kč/den, celkem 49 784 Kč za 28 týdnů
 • Mateřská u OSVČminimálním nemocenským pojištěním (115 Kč měsíčně v roce 2017) = 116 Kč/den, celkem 22 736 za 28 týdnů

Kolik je maximální výše mateřské v roce 2017

Vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny redukční hranice, kdy se z denního vyměřovacího základu nad 2842 Kč již nic nezapočítává, tak od určité výše příjmu se již mateřská dále nezvyšuje. V případě průměrného příjmu nad cca 86 000 Kč již není možné mít vyšší mateřkou.

Maximální mateřská v roce 2017 je 1154 Kč/den tedy 226 184 Kč za 27 týdnů nebo 298 886 Kč za 37 týdnů.

Těhotná nezaměstnaná a peněžitá pomoc v mateřství

V době, kdy je žena nezaměstnaná (byť je v evidenci úřadu práce a dostává podporu v nezaměstnanosti), za ní nikdo neplatí nemocenské pojištění. Těhotná nezaměstnaná žena tedy může mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství pouze v případě, že by k jejímu zahájení došlo do 180 dní od skončení posledního zaměstnání (ochranná lhůta pro nárok na PPM je až 180 dní).

Přivýdělek nebo brigáda během mateřské

V době, kdy žena (nebo i muž, jako otec dítěte) dostává peněžitou pomoc v mateřství, tak nesmí vykonávat stejné zaměstnání (na základě kterého čerpá PPM). To pak platí o pro OSVČ. Ti také v době pobírání PPM nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Na druhou stranu je ale možné pracovat (mít nějaký příjem) i během mateřské. Je možné uzavřít jinou smlouvu (třeba formou dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). Ideálně ale u jiného zaměstnavatele. Nebo případně i u stejného – ale musí se jednat o jinou činnost, než na základě které je čerpána mateřská.

Kdy se vyplácí mateřská (peněžitá pomoc v mateřství)

PPM, tedy „mateřská“ je vyplácena podobně, jako i ostatní nemocenské dávky. Ty chodí na účet vždy za předchozí měsíc (stejně jako třeba výplata ze zaměstnání). V aktuálním měsíce se tedy vyplácí PPM za předchozí měsíc. Konkrétní termín, kdy přijde mateřská na účet, se pak může lišit, ale mělo by to být vždy nejpozději do konce měsíce.

Kdy má na mateřskou nárok otec dítěte?

Pokud byla žena před porodem nezaměstnaná nebo studentka nebo obecně nemá nárok na PPM z jakéhokoliv důvodu, pak může o PPM případně požádat i tatínek dítěte.

U něj je to ale trošku složitější. Zatímco žena má na PPM nárok již 6 až 8 týdnů před porodem, otec dítěte může o PPM žádat až od začátku 7 týdne po porodu. I jeho mateřská je kratší, jen 22 týdnů.

Aby mohl peněžitou pomoc v mateřství čerpat otec dítěte, pak po ukončení 6 týdne po porodu musí uzavřít písemnou dohodu o svěření dítěte do péče s matkou. Na základě toho pak čerpá mateřskou dovolenou v zaměstnání a dostává peněžitou pomoc v mateřství. Platí zde stejné omezení jako u ženy – tedy, že během pobírání PPM nesmí vykonávat stejné zaměstnání. Je tedy na zvážení zda se rodině vyplatí, aby otec čerpal PPM nebo raději chodil do zaměstnání (i když i během PPM může mít otec dítěte brigádu).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.