Příspěvek na dítě 5000 Kč: Kdo bude mít nárok automaticky, a kdo bude muset podávat žádost?

Vláda plánuje v roce 2022, poskytnout rodinám s dětmi, mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč (pro každé dítě v rodině). Peníze by mohly být vypláceny nejpozději do konce srpna 2022.

Příspěvek by měly dostat všechny děti do 18 roků, pokud mají nárok na přídavky na dítě. Nebo pokud je v rodině příjem do 1 miliónu korun.

Nárok na příspěvek 5000 Kč, mohou mít i všechny děti, které se narodí do konce roku 2022 (do 31. 12. 2022).

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě v roce 2022

O mimořádném příspěvku na dítě, se začalo hovořit už na konci dubna 2022. Vláda tuto mimořádnou sociální dávku navrhuje, jako nástroj pro zmírnění vysoké inflace (a negativních dopadů spojených s velkým zdražením elektřiny a plynu).

Podle vlády, by se mělo jednat o cílenou podporu pro rodiny s dětmi, které jsou ve špatné finanční situaci. Faktem ale je, že na mimořádný příspěvek 5000 Kč, by mělo mít nárok až 80% dětí do 18 roků.

Podle odhadu samotného ministerstva, by tento jednorázový příplatek, mohlo dostat až 1,82 miliónu dětí. Spíše než nějaká cílená podpora, je to plošná sociální dávka skoro pro všechny rodiny s dětmi (na podzim budou volby).

Základní parametry mimořádného příspěvku:

 • Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků
 • Nárok budou mít děti, kterým 1. 8. 2022 ještě není 18 roků (tj. děti narozené od 2. 8. 2004)
 • Nárok budou mít i děti, které se teprve narodí do konce roku (od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022)
 • Děti, které mají nárok na přídavky na dítě (pravidelná sociální dávka na dítě), dostanou 5000 Kč automaticky, nejpozději do konce srpna 2022
 • Ostatní děti (které nemají nárok na přídavky na dítě) si budou muset podat žádost
 • Nárok u ostatních dětí (které nemají nárok na přídavky na dítě), bude při příjmu do 1 miliónu korun hrubého
 • Budou se posuzovat příjmy rodičů nebo jejich druhů/partnerů, apod.
 • Budou se posuzovat příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání
 • Budou se posuzovat příjmy za rok 2021
 • Příjem nesmí být vyšší, než 1 milión korun hrubého za rok

Kdo bude mít na příspěvek nárok, a jaké jsou podmínky?

Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na příspěvek 5000 Kč, bude věk dítěte. Nárok budou mít pouze ty děti, kterým ještě nebude 18 roků.

Rozhodujícím dnem, by měl být 1. srpen 2022. Pokud v tento den dítě ještě nemá 18 roků, pak má nárok na 5000 Kč. Pokud by ale v tento den mělo 18 narozeniny (nebo už bylo starší, 18+), pak nárok nemá.

Pokud se dítě ke dni 1. 8. 2022 ještě nenarodilo, ale narodí se do konce roku (do 31. 12. 2022), tak může mít také nárok na příspěvek 5000 Kč.

Další podmínkou pro nárok na příspěvek, je příjem v rodině. Ten se bude posuzovat dvěma možnými způsoby:

1) Dítě do 18 let, které má nárok na přídavky na dítě:

 • Pokud je průměrný měsíční příjem v rodině do 3,4 násobku životního minima, a rodina si požádala o přídavky na dítě, pak bude 5000 Kč vyplaceno automaticky
 • Podmínkou automatické výplaty příspěvku 5000 Kč, je nárok na běžné přídavky na dítě za červen 2022 (tj. na přídavky, které chodí na účet v červenci 2022).

2) Dítě do 18 roků, které nemá nárok na přídavky na dítě

 • Pokud je příjem v rodině do 1 miliónu korun hrubého za rok 2021, pak bude nárok na příspěvek 5000 Kč
 • Tyto rodiny, si budou muset podat žádost na Úřad práce (zřejmě přes internet)
 • Příspěvek 5000 Kč, by měl být vyplacen do měsíce, od schválení žádosti
 • Na vyřízení žádosti, je maximálně 1 rok, od schválení zákona

Kdo nebude mít nárok na příspěvek 5000 Kč

V některých případech, tak nárok na mimořádný příspěvek nevznikne. Bude se to týkat například dětí z rodin, kde jsou vyšší příjmy (nad 1 milión korun hrubého).

Na mimořádný příspěvek, nebudou mít nárok ani děti, které jsou v ústavní výchově, kde mají zajištěno plné zaopatření.

Nárok na příspěvek nebudou mít děti, kterým je k 1. 8. 2022 právě 18 roků (18 narozeniny) nebo mají více roků. Nárok nebudou mít ani děti, které se narodí od 1. 1. 2023 a dále.

Nárok na příspěvek, je maximálně po dobu 1 roku, od nabytí účinnosti nového zákona. Pokud nebude o příspěvek požádáno do jednoho roku, pak nárok zaniká.

Mimořádný příspěvek na dítě a exekuce

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků, bude čistým příjmem (neplatí se daně) a nebude podléhat exekuci (exekuční srážky, výkon rozhodnutí, apod.).

Tento mimořádný příspěvek, se ani nebude započítávat mezi příjmy, které se posuzují pro nárok na další sociální dávky.

Kdy a jak bude vyplacen příspěvek 5000 Kč na dítě?

Termín výplaty mimořádného přídavku na dítě, je stanoven přímo v zákoně:

 • Nejpozději do konce srpna 2022 automaticky u dětí, které mají nárok na pravidelné přídavky na dítě
 • Nejpozději do konce následujícího měsíce, po schválení žádosti o příspěvek (u dětí, u kterých se musí podat žádost, ty které nemají nárok na pravidelné přídavky na dítě).

Způsob výplaty příspěvku, bude standardní (jako pro všechny sociální dávky)

 • Příspěvek bude vyplacen na bankovní účet
 • Příspěvek bude vyplacen složenkou na poštu
 • Příspěvek nebude vyplácen do zahraničí

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.