Mzdová kalkulačka online – výpočet čisté mzdy

Na této stránce najdete naši mzdovou kalkulačku pro výpočet čisté mzdy v roce 2016. Sami si tak můžete spočítat, kolik by měla být vaše čistá mzda. Jak se projeví uplatnění různých daňových slev a zvýhodnění. Poradíme vám také s tím, jak se provádí výpočet čisté mzdy.

Kalkulačka – výpočet výplaty (čisté mzdy) v roce 2024

Aktuální kalkulačku, pro výpočet výplaty (čisté mzdy), v roce 2024 najdete zde: Mzdová kalkulačka – Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2024.

V roce 2024, se zvyšuje se minimální mzda o 1600 Kč (na 18 900 Kč). Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění (na 2 552 Kč). Bude se platit vyšší sociální pojištění – nově je to 7,1% (původně to bylo 6,5%).

Ruší se i některé daňové slevy nebo se mění jejich podmínky. Od 1. července 2024, se budou měnit podmínky pro dohody a mnoho dalších změn.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

 • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
 • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Změna by nyní měla být již definitivní (zrušení supehrubé mzdy i zvýšení daňové slevy, a další změny). Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021). U většiny zaměstnanců se zvýší čistá výplata o minimálně 1000 Kč měsíčně (nebo i podstatně více).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v nové kalkulačce čisté mzdy, je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Mzdová kalkulačka – čistá mzda 2016

Kalkulačka čistá mzda 2016
Hrubá měsíční mzda

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Daňová sleva, daňové zvýhodnění

Při výpočtu čisté mzdy mohou být uplatněny různé daňové slevy nebo zvýhodnění. Mezi ně patří třeba daňová sleva na poplatníka (2070 Kč měsíčně) nebo sleva na manželku/manžela bez příjmů. Na další slevy a zvýhodnění mají nárok třeba lidí s invalidním důchodem nebo průkazem ZTP/P. Daňové slevy jsou i na dítě. Kompletní přehled všech daňových slev a zvýhodnění najdete v následující tabulce:

Slevy v roce 2016 Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24840 2070
Na druhého z manželů bez příjmů 24840 2070
Na druhého z manželů bez příjmů ZTP/P 49680 4140
Invalidní důchod I. a II. stupně 2520 210
Invalidní důchod III. stupně 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 1345
Student 4020 335
Daňové zvýhodnění na první dítě 13404 1117
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 17004 1417
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 20604 1717
Daňové zvýhodnění na první dítě se ZTP 26808 2234
Daňové zvýhodnění na druhé dítě se ZTP 34008 2834
Daňové zvýhodnění na třetí dítě se ZTP 41208 3434

Daňový bonus na dítě

V předchozím odstavci byly popsány daňové slevy a zvýhodnění, které je možné uplatnit při výpočtu čisté mzdy. To funguje tak, že pokud je vypočítána daň ve výši třeba 6000 Kč (15% ze super hrubé mzdy), a je možné uplatnit nějakou daňovou slevu (třeba tu na poplatníka, tj. 2070 Kč), pak je výsledná daňová povinnost pouze 3930 Kč.

V některých případech pak neplatíte daně vůbec, ale naopak stát vám peníze dává. V takovém případě se pak jedná o daňový bonus. To je poměrně časté u zaměstnanců, kteří mají spíše nižší mzdu a současně uplatňují slevu na děti.

Příklad výpočtu daňového bonusu:

 • Hrubá mzda 16000 Kč
 • Sociální a zdravotní pojištění = 1760 Kč
 • Daň = 3225 Kč
 • Sleva na poplatníka = 2070 Kč
 • Daňové zvýhodnění na 2 děti = 2534 Kč
 • Celková zaplacená daň = 0 Kč
 • Daňový bonus =1379 Kč

Daňový bonus ale nemůže být neomezeně vysoký. Může být vyplacen v maximální výši 60 300 Kč ročně, tj. 5025 Kč měsíčně. Díky aplikaci daňového bonusu je pak možné, aby měl zaměstnanec čistou mzdu vyšší, než hrubou mzdu. Tedy i po zaplacení sociálního a zdravotního pojištění, mu z hrubé mzdy „zůstane“ více peněz. To se ale v zásadě týká pouze lidí, kteří mají nízké mzdy. Při vyšších částkách, již efekt daňového bonusu mizí, a vzniká rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou i v řádech tisíců korun.

Co je to super hrubá mzda

V souvislosti s výpočtem čisté mzdy a daní můžete často zaslechnout termín „super hrubá mzda“. To je označení pro základní hrubou mzdu, ke které jsou připočteny odvody na sociální a zdravotní pojištění, které za vás platí zaměstnavatel. Opět si to nejlépe ukážeme na příkladu:

 • Základní hrubá mzda = 16000 Kč
 • Sociální pojištění zaměstnanec = 720 Kč
 • Zdravotní pojištění zaměstnanec = 1040 Kč
 • Sociální pojištění zaměstnavatel = 4000 Kč
 • Zdravotní pojištění zaměstnavatel = 1440 Kč
 • Super hrubá mzda = 21500 Kč

Tedy super hrubá mzda se skládá ze základní hrubé mzdy, sociálního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem a zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem.

Kolik bude moje čistá mzda?

To, kolik by měla být vaše čistá mzda, si můžete sami spočítat v naší kalkulačce. Pro vysvětlení toho, jak se provádí výpočet čisté mzdy, ještě uvádíme podobný příklad výpočtu čisté mzdy v jednom konkrétním případě:

Příklad výpočtu: Pan Dvořák pracuje v soukromé sféře a má hrubou mzdu ve výš 45 000 Kč. Pan Novák u zaměstnavatele podepsáno daňové prohlášení (růžový papír) a uplatňuje zvýhodnění na tři děti:

 • Základní hrubá mzda: 45000 Kč

Z hrubé mzdy se pak provedou následující srážky:

 • Sociální pojištění = 6,5% z 45000 Kč = 2925 Kč
 • Zdravotní pojištění = 4,5% z 45000 Kč = 2025 Kč

Sociální a zdravotní pojištění neplatí jen zaměstnanec, podstatně více na tato dvě pojištění odvádí i zaměstnavatel:

 • Sociální pojištění, které navíc platí zaměstnavatel = 25% ze 45000 Kč = 11250 Kč
 • Zdravotní pojištění, které navíc platí zaměstnavatel = 9% ze 45000 Kč = 4050 Kč
 • Super hrubá mzda = 60 300 Kč

Záloha na daně a slevy:

 • Záloha na daň z příjmu = 15% ze super hrubé mzdy= 9045 Kč
 • Sleva na poplatníka = 2070 Kč
 • Zvýhodnění na první dítě = 1 117 Kč
 • Zvýhodnění na druhé dítě = 1 417 Kč
 • Zvýhodnění na třetí dítě = 1717 Kč
 • Celkem na děti = 4251 Kč

Jaká je čistá mzda?

 • Daň po uplatnění slevy a zvýhodnění = 2724 Kč
 • Celkové srážky (daň + soc. + zdrav) = 7674 Kč
 • Čistá mzda = 37 326 Kč

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.