Nová kalkulačka 2024: Budu mít nárok na příspěvek na dítě a kolik dostanu?

Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě. Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce. A nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku.

Na dětské přídavky je nárok, pokud je průměrný čistý příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti) do 3,4 násobku životního minima.

Například u čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě děti do 15 roků, je v roce 2024 nárok na přídavky, až do příjmu 49 674 Kč čistého měsíčně.

Takováto rodina (se dvěma dětmi do 15 roků), může dostávat přídavky ve výši 2940 Kč měsíčně. A to se může hodit. Od minulého roku je vyřízení přídavků na dítě podstatně jednoduší – vše se dá vyřídit online.

Kalkulačka: Budu mít nárok na příspěvek na dítě od ledna 2024 a kolik dostanu?

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, zda náhodou nemáte i vy, nárok na dětské přídavky..

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, je potřeba zadat počet osob v rodině (ve společné domácnosti), a u dětí i jejich věk (nárok může být až do 26 roků, pokud se jedná například o studenty).

Rozhodujícím kritériem, pro nárok na tuto sociální dávku, je průměrný čistý měsíční příjem (za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024?

Příspěvek na dítě, se v minulém roce zvýšil o 200 Kč. V roce 2024, ale není žádná změna – platí stejné částky, jako v předchozím roce.

Aktuálně je nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Ani životní minimum se v  roce 2024 nijak nemění.

Příspěvek na dítě, můžete dostat buď v základní podobě (nižší částka), nebo ve zvýšené podobě.

Na vyšší přídavky na dítě mají nárok děti z rodin, kde má alespoň jedna osoba, příjem ze zaměstnání (mzda, plat, odměna za práci na DPP nebo DPČ), nebo z podnikání, nebo případně nemocenskou, mateřskou, rodičovskou, důchod, podporu v nezaměstnanosti, apod.

Příjem musí být ve výši alespoň životního minima jednotlivce (v roce 2024 je to 4860 Kč).

Základní příspěvek na dítě v roce 2024:

  • Přídavky pro dítě do 6 roků = 830 Kč
  • Přídavky pro dítě 6 – 15 roků = 970 Kč
  • Přídavky pro dítě do 26 roků = 1080 Kč

Zvýšené přídavky na dítě v roce 2024:

  • Přídavky pro dítě do 6 roků = 1 330 Kč
  • Přídavky pro dítě 6 – 15 roků = 1 470 Kč
  • Přídavky pro dítě do 26 roků = 1 580 Kč

Nová online žádost – zjednodušené vyřízení příspěvku na dítě

V minulém roce, byl spuštěn nový, podstatně jednodušší formulář žádosti o přídavky na dítě. Žádost o přídavky na dítě, je možné vyřídit kompletně online, přes internet. Nejsou potřeba žádné tištěné dokumenty – stačí vše jen naskenovat, nebo vyfotit mobilním telefonem. Není ani potřeba chodit na Úřad práce, řeší se tím jak nová žádost, tak i všechny změny.

Podobným způsobem, je možné přes internet vyřídit i další sociální dávky. Jedná se například o přídavky na bydlení nebo rodičovský příspěvek.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.