Kalkulačka: Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená – zvýšení 2024

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka (vyplácí Úřad práce), na kterou je nárok v souvislosti s narozením dítěte. Na rodičovskou, mají nárok všichni, kdo pečují o nejmladší dítě v rodině (do jeho maximálně 3 roků).

Rodičovský příspěvek, je obvykle vyplácen po skončení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství), která je vyplácena prvních 28 (nebo 37 týdnů). Doba vyplácení rodičovského příspěvku, může být zvolena.

Záleží na vás, jestli chcete dostávat vyšší rodičovskou, po kratší dobu, nebo nižší rodičovskou po delší dobu. S výpočtem částky a délky rodičovské, vám může pomoci naše kalkulačka, pro výpočet rodičovského příspěvku v roce 2024.

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2024

Od ledna 2024, je nárok na zvýšenou rodičovskou. Pro děti narozené od 1. ledna 2024, bude nárok na 350 000 Kč (pro dvojčata na 525 000 Kč). Rodičovská se ale současně zkrátí jenom na 3 roky.

Pro děti narozené do konce prosince 2023, se ale nic nemění. U nich je nárok jenom na 300 tisíc korun, a rodičovská může být až na 4 roky.

Výpočet rodičovské dovolené 2024 – zvýšení příspěvku

Zvýšení rodičovské od začátku roku 2024

V souvislosti s vysokou inflací v posledních několika letech, bylo schváleno zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda rozhodla o zvýšení rodičovské o 50 000 Kč (před tím se rodičovská naposledy zvyšovala v roce 2020, tehdy o 80 tisíc korun).

  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě se zvýšil na 350 000 Kč (doposud to bylo 300 000 Kč)
  • Rodičovský příspěvek na dvojčata se zvýšil na 525 000 Kč (doposud to bylo 450 000 Kč)

Zvýšení rodičovského příspěvku platí od 1. 1. 2024. Vztahuje se ale jenom na děti, které se narodí až v novém roce (děti narozené od 1. 1. 2024, pro děti narozené do 31. 12. 2023 platí původní podmínky – rodičovská je na 4 roky, maximálně 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč na dvojčata).

Zkrácení rodičovské jen na 3 roky

Současně se zvýšením rodičovského příspěvku, dochází ke zkrácení doby, po kterou je vyplácen. Doposud bylo možné rozložit čerpání rodičovského příspěvku až do 4 roků dítěte (týká se pouze výplaty rodičovského příspěvku, rodičovská dovolená v zaměstnání je už nyní pouze do 3 roků dítěte).

Vláda společně se zvýšením prosadila, aby se maximální doba čerpání rodičovské, omezila také jen do 3 roků dítěte (namísto současných 4 roků). Dochází tak ke sjednocení délky s rodičovskou dovolenou (ta končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte).

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat možné varianty čerpání rodičovského příspěvku. Od té nejkratší, po tu nejdelší. Maximální měsíční částka pro rodičovský příspěvek, se odvíjí od příjmů v předchozím zaměstnání (30 násobek vyměřovacího základu pro PPM).

Pro možnost volby vyšší rodičovské (než 13 000 Kč), stačí když je v žádosti o RP, doložen příjem alespoň jednoho z rodičů (tj. klidně stačí, že má dostatečný příjem otec dítěte).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovskou dovolenou a jaké jsou podmínky?

Rodičovskou dovolenou, umožňuje zaměstnavatel čerpat svým zaměstnancům, v době kdy potřebují pečovat o malé dítě. Na rodičovské dovolené může být jak žena, tak muž. Oba rodiče mohou být dokonce na rodičovské dovolené současně.

Rodičovská dovolená, je poskytována maximálně do 3 roků dítěte. Může být dojednána kratší.

Proploužení – delší rodičovská dovolená, než do 3 roků – možná není. Po skončení rodičovské dovolené (po 3 letech), je případně možné v zaměstnání požádat o neplacené volno.

Na rodičovskou dovolenou (ve smyslu jak je definována zákonem), tedy nemají nárok nezaměstnaní, studentky, či OSVČ. Rodičovská dovolená, se týká pouze zaměstnanců.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaké jsou podmínky?

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou je nárok u nejmladšího dítěte v rodině.

Maximální doba, po kterou může být čerpán rodičovský příspěvek, je do 4 roků dítěte (u dětí narozených do 31. 12. 2023) nebo do 3 roků (u dětí narozených od 1. 1. 2024), nebo pochopitelně do doby, než je vyčerpána celá částka.

Na rodičovský příspěvek, má nárok pouze jeden z rodičů (na rodičovské dovolené ale mohou být klidně oba současně). Na rodičovský příspěvek, mají nárok i nezaměstnané ženy, studentky, nebo podnikatelky (OSVČ).

Rodičovský příspěvek, je obvykle vyplácen po ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství. Pokud nebyl nárok na PPM, pak může být rodičovský příspěvek vyplácen hned po porodu.

Kolik je rodičovská v roce 2024

Od začátku roku 2024, je rodičovský příspěvek v této výši:

Děti narozené do 31. prosince 2023:

  • 300 000 Kč na jedno dítě
  • 450 000 Kč na dvojčata (nebo na vícerčata)

Děti narozené od 1. ledna 2024:

  • 350 000 Kč na jedno dítě
  • 525 000 Kč na dvojčata (nebo na vícerčata)

Kolik je maximální a minimální rodičovská v roce 2024?

Maximální měsíční částka, kterou je možné čerpat z rodičovského příspěvku, je omezena na 30 násobek denního vyměřovacího základu pro „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

U lidí s nadprůměrně vysokými příjmy, tak může být maximální rodičovská v roce 2024 až ve výši 53 910 Kč měsíčně (pak by se dala celá rodičovská vyčerpat za cca 7 měsíců).

Pro ty, kdo neměli nárok na mateřskou (nebo mají nízký vyměřovací základ), je stanoven limit na maximálně 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč u dvojčat).

Minimální rodičovská, není přímo stanovena. Platí obecné omezení pro sociální dávky, že výše měsíční částky nesmí být méně než 100 Kč (jinak se dávky vyplácí čtvrtletně). U rodičovské je možné volit výši měsíční částky. Změnu je možné provést maximálně jednou za 3 měsíce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.