Kalkulačka: Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená – zvýšení 2022

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka (vyplácí Úřad práce), na kterou je nárok v souvislosti s narozením dítěte. Na rodičovskou, mají nárok všichni, kdo pečují o nejmladší dítě v rodině (do jeho maximálně 4 roků).

Rodičovský příspěvek, je obvykle vyplácen po skončení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství), která je vyplácena prvních 28 (nebo 37 týdnů). Doba vyplácení rodičovského příspěvku, může být zvolena.

Záleží na vás, jestli chcete dostávat vyšší rodičovskou, po kratší dobu, nebo nižší rodičovskou po delší dobu. S výpočtem částky a délky rodičovské, vám může pomoci naše kalkulačka, pro výpočet rodičovského příspěvku v roce 2022.

Zvýšení rodičovské v roce 2022

V souvislosti s vysokou inflací, se v roce 2022, zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku. Jsou zvažována dvě možná řešení, pro maminky s dětmi, které by jim měli pomoci zvládnout složitou situaci, spojenou s velkým zdražováním všech životních nákladů.

  • Zvýšení limitu pro rodičovský příspěvek na 13 000 Kč měsíčně
  • Zvýšení rodičovského o příspěvku o 15%

Zvýšení rodičovského příspěvku o 15%

První možnou změnou, je zvýšení limitu pro maximální měsíční částku, na 13 000 Kč (resp. 19 500 Kč u dvojčat). Tento limit, je aktuálně 10 000 Kč (15 000 Kč u dvojčat) a týká se především těch, kdo neměli nárok na „mateřskou“ (PPM), nebo měli jen nízký vyměřovací základ.

Vláda navrhuje změnu zákona o státní sociální podpoře (změna by mohla začít platit již v druhé polovině 2022), a došlo by ke zvýšení. Zvýšení by se automaticky týkalo všech příjemců rodičovské. Tedy i těch, komu se dítě narodilo dříve.

Zvýšení rodičovské na 13 000 Kč měsíčně

Druhou změnou, o které se mluví, je celkové zvýšení rodičovského příspěvku o 10 – 15%. Vzhledem k tomu, že aktuální míra inflace je cca 10 – 15%, pak by podobné navýšení celkové částky rodičovské, bylo logické.

Vláda zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku z aktuálních 300 000 Kč (450 000 Kč na dvojčata), až na 345 000 Kč (517 500 Kč na dvojčata). Zatímco ale zvýšení měsíční rodičovské na 13 000 Kč, je poměrně jisté, celkové zvýšení rodičovské o 15%, zatím nemá definitivní podobu.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku v roce 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat možné varianty čerpání rodičovského příspěvku. Od té nejkratší, po tu nejdelší. Maximální měsíční částka pro rodičovský příspěvek, se odvíjí od příjmů v předchozím zaměstnání (30 násobek vyměřovacího základu pro PPM).

Pro možnost volby vyšší rodičovské (než 10 000 Kč), stačí když je v žádosti o RP, doložen příjem alespoň jednoho z rodičů (tj. klidně stačí, že má dostatečný příjem otec dítěte).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovskou dovolenou a jaké jsou podmínky?

Rodičovskou dovolenou, umožňuje zaměstnavatel čerpat svým zaměstnancům, v době kdy potřebují pečovat o malé dítě. Na rodičovské dovolené může být jak žena, tak muž. Oba rodiče mohou být dokonce na rodičovské dovolené současně.

Rodičovská dovolená, je poskytována maximálně do 3 roků dítěte. Může být dojednána kratší.

Proploužení – delší rodičovská dovolená, než do 3 roků – možná není. Po skončení rodičovské dovolené (po 3 letech), je případně možné v zaměstnání požádat o neplacené volno.

Na rodičovskou dovolenou (ve smyslu jak je definována zákonem), tedy nemají nárok nezaměstnaní, studentky, či OSVČ. Rodičovská dovolená, se týká pouze zaměstnanců.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaké jsou podmínky?

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou je nárok u nejmladšího dítěte v rodině.

Maximální doba, po kterou může být čerpán rodičovský příspěvek, je do 4 roků dítěte (nebo pochopitelně do doby, než je vyčerpána celá částka)

Na rodičovský příspěvek, má nárok pouze jeden z rodičů (na rodičovské dovolené ale mohou být klidně oba současně). Na rodičovský příspěvek, mají nárok i nezaměstnané ženy, studentky, nebo podnikatelky (OSVČ).

Rodičovský příspěvek, je obvykle vyplácen po ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství. Pokud nebyl nárok na PPM, pak může být rodičovský příspěvek vyplácen hned po porodu.

Kolik je rodičovská v roce 2022

Od začátku roku 2022, je rodičovský příspěvek v této výši:

  • 300 000 Kč na jedno dítě
  • 450 000 Kč na dvojčata (nebo na vícerčata)

Během roku 2022, byla zahájena diskuse o možném zvýšení rodičovského příspěvku o 10 – 15%. Toto zvýšení, by mělo samoživitelkám a rodinám s malým dítětem, kompenzovat vysokou inflaci (která je v roce 2022 přes 10%). Rodičovský příspěvek by se tak mohl zvýšit až na 345 000 Kč.

Kolik je maximální a minimální rodičovská v roce 2022?

Maximální měsíční částka, kterou je možné čerpat z rodičovského příspěvku, je omezena na 30 násobek denního vyměřovacího základu pro „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

U lidí s nadprůměrně vysokými příjmy, tak může být maximální rodičovská v roce 2022 až ve výši 47 700 Kč měsíčně (pak by se dala celá rodičovská vyčerpat za cca 6 měsíců).

Pro ty, kdo neměli nárok na mateřskou (nebo mají nízký vyměřovací základ), je stanoven limit na maximálně 10 000 Kč měsíčně (15 000 Kč u dvojčat). Tento limit, by se mohl během roku 2022, zvýšit na 13 000 Kč (resp. 19 500 Kč u dvojčat).

Minimální rodičovská, není přímo stanovena. Platí obecné omezení pro sociální dávky, že výše měsíční částky nesmí být méně než 100 Kč (jinak se dávky vyplácí čtvrtletně). U rodičovské je možné volit výši měsíční částky. Změnu je možné provést maximálně jednou za 3 měsíce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.