Kalkulačka: Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2023 (zvýšení od roku 2024)

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka (vyplácí Úřad práce), na kterou je nárok v souvislosti s narozením dítěte. Na rodičovskou, mají nárok všichni, kdo pečují o nejmladší dítě v rodině (do jeho maximálně 4 roků).

Rodičovský příspěvek, je obvykle vyplácen po skončení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství), která je vyplácena prvních 28 (nebo 37 týdnů). Doba vyplácení rodičovského příspěvku, může být zvolena.

Záleží na vás, jestli chcete dostávat vyšší rodičovskou, po kratší dobu, nebo nižší rodičovskou po delší dobu. S výpočtem částky a délky rodičovské, vám může pomoci naše kalkulačka, pro výpočet rodičovského příspěvku v roce 2023.

Zvýšení rodičovské v roce 2023 (od začátku roku 2024)

V souvislosti s vysokou inflací, se v roce 2023, zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku. Ministerstvo práce a sociálních věcí, chce prosadit zvýšení rodičovské o 50 000 Kč (rodičovská se naposledy zvyšovala v roce 2020, tehdy o 80 tisíc korun).

  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě by se zvýšil na 350 000 Kč (nyní je 300 000 Kč)
  • Rodičovský příspěvek na dvojčata by se zvýšil na 525 000 Kč (nyní je 450 000 Kč)

O zvýšení rodičovského příspěvku se bude jednat během roku 2023. Na zvýšení se shodují jak politici, zastupující vládní strany, tak i opozice. Opoziční strany by rády prosadily zvýšení ještě během roku 2023 (ve druhé polovině roku). Podle aktuálních informací, je ale pravděpodobnější, že ke zvýšení dojde až od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024).

Zkrácení rodičovské jen na 3 roky

Podle dostupných informací, by ale současně se zvýšením rodičovského příspěvku, mělo dojít ke zkrácení doby, po kterou je vyplácen. Nyní je možné rozložit čerpání rodičovského příspěvku až do 4 roků dítěte (týká se pouze výplaty rodičovského příspěvku, rodičovský dovolená v zaměstnání je už nyní pouze do 3 roků dítěte).

Vláda bude navrhovat, aby se maximální doba čerpání rodičovské, omezila také jen do 3 roků dítěte (namísto současných 4 roků). Došlo by tak ke sjednocení délky s rodičovskou dovolenou (ta končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte).

Aktualizace: Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku v roce 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat možné varianty čerpání rodičovského příspěvku. Od té nejkratší, po tu nejdelší. Maximální měsíční částka pro rodičovský příspěvek, se odvíjí od příjmů v předchozím zaměstnání (30 násobek vyměřovacího základu pro PPM).

Pro možnost volby vyšší rodičovské (než 13 000 Kč), stačí když je v žádosti o RP, doložen příjem alespoň jednoho z rodičů (tj. klidně stačí, že má dostatečný příjem otec dítěte).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovskou dovolenou a jaké jsou podmínky?

Rodičovskou dovolenou, umožňuje zaměstnavatel čerpat svým zaměstnancům, v době kdy potřebují pečovat o malé dítě. Na rodičovské dovolené může být jak žena, tak muž. Oba rodiče mohou být dokonce na rodičovské dovolené současně.

Rodičovská dovolená, je poskytována maximálně do 3 roků dítěte. Může být dojednána kratší.

Proploužení – delší rodičovská dovolená, než do 3 roků – možná není. Po skončení rodičovské dovolené (po 3 letech), je případně možné v zaměstnání požádat o neplacené volno.

Na rodičovskou dovolenou (ve smyslu jak je definována zákonem), tedy nemají nárok nezaměstnaní, studentky, či OSVČ. Rodičovská dovolená, se týká pouze zaměstnanců.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaké jsou podmínky?

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou je nárok u nejmladšího dítěte v rodině.

Maximální doba, po kterou může být čerpán rodičovský příspěvek, je do 4 roků dítěte (nebo pochopitelně do doby, než je vyčerpána celá částka)

Na rodičovský příspěvek, má nárok pouze jeden z rodičů (na rodičovské dovolené ale mohou být klidně oba současně). Na rodičovský příspěvek, mají nárok i nezaměstnané ženy, studentky, nebo podnikatelky (OSVČ).

Rodičovský příspěvek, je obvykle vyplácen po ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství. Pokud nebyl nárok na PPM, pak může být rodičovský příspěvek vyplácen hned po porodu.

Kolik je rodičovská v roce 2023

Od začátku roku 2023, je rodičovský příspěvek v této výši:

  • 300 000 Kč na jedno dítě
  • 450 000 Kč na dvojčata (nebo na vícerčata)

Během roku 2023, byla zahájena diskuse o možném zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč. Toto zvýšení, by mělo samoživitelkám a rodinám s malým dítětem, kompenzovat vysokou inflaci (v minulém roce byla inflace přes 15%, v první polovině roku 2023 bude zřejmě i vyšší). Rodičovský příspěvek by se tak mohl zvýšit až na 350 000 Kč.

Kolik je maximální a minimální rodičovská v roce 2023?

Maximální měsíční částka, kterou je možné čerpat z rodičovského příspěvku, je omezena na 30 násobek denního vyměřovacího základu pro „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

U lidí s nadprůměrně vysokými příjmy, tak může být maximální rodičovská v roce 2023 až ve výši 49 440 Kč měsíčně (pak by se dala celá rodičovská vyčerpat za cca 6 měsíců).

Pro ty, kdo neměli nárok na mateřskou (nebo mají nízký vyměřovací základ), je stanoven limit na maximálně 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč u dvojčat).

Minimální rodičovská, není přímo stanovena. Platí obecné omezení pro sociální dávky, že výše měsíční částky nesmí být méně než 100 Kč (jinak se dávky vyplácí čtvrtletně). U rodičovské je možné volit výši měsíční částky. Změnu je možné provést maximálně jednou za 3 měsíce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.