Kalkulačka – ošetřovné na dítě nebo člena rodiny

Víte, že když musíte zůstat doma s nemocným dítětem, nebo se staráte o jiného nemocného člena rodiny, pak máte nárok na nemocenské dávky (resp. ošetřovné). Podobně, jako kdybyste vy sami byli v pracovní neschopnosti?

V této online kalkulačce si můžete spočítat, kolik je ošetřovné v roce 2016, a také se dozvíte kdo má na ošetřovné nárok, a jaké musí být splněny podmínky.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka ošetřovné na dítě 2020.

Výpočet ošetřovné 2016

Kalkulačka ošetřovné 2016
Počet dní v pracovní neschopnosti *

(*) Zadejte počet kalendářních dní v pracovní neschopnosti při ošetřování člena rodiny.
Na ošetřovné je nárok maximálně za 9 dní, pro samoživitelku/samoživitele pak maximálně 16 kalendářních dní.
Vyměřovací základ
Zadejte výši vyměřovacího základu
(denní nebo měsíční)

Výpočet

Kolik je ošetřovné v roce 2016?

Výše ošetřovného se vypočítá podobně, jako nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti. Tedy základem pro výpočet výše ošetřovného je stanovení vyměřovacího základu.

Ten se (zjednodušeně), vypočítá tak, že se vezmou příjmy za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), a ty se vydělí počtem dní 365 dní. Výsledkem je pak denní vyměřovací základ. Tento vyměřovací základ se pak dále redukuje – tj. započítá se z něj jen určitá část:

Redukční hranice platné od 1. 1. 2016:

  • 1 redukční hranice = do částky 901 Kč se započítá 90% = 810,90 Kč
  • 2 redukční hranice = nad 901 Kč do 1351 Kč se započítá 60% = 248,44 Kč
  • 3 redukční hranice = nad 1351 Kč do 2701 Kč se započítá 30% = v našem příkladu tedy 0
  • Nad 2701 Kč se již nezapočítává nic

Výsledkem redukce je tzv. „redukovaný denní vyměřovací základ“.

Výše ošetřovného je pak 60% z tohoto redukovaného vyměřovacího základu. Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den péče o nemocné dítě (nebo člena rodiny).

Jak dlouho se platí ošetřovné

Ošetřovné je vypláceno po dobu 9 dní. V případě, že se jedná o matku samoživitelku (resp., otce samoživitele), pak to může být až 16 dní.

Platí, že na jednu nemoc, je možné ošetřovné získat pouze jednou. Nejde tedy, aby byl s dítětem doma nejprve jeden rodič 9 dní a následně dalších 9 dní druhý rodič. Je ale možné, aby první rodič byl doma třeba 5 dní a druhý rodič další 4 dny.

Ošetřovné na dítě

Nárok na ošetřovné na dítě má zaměstnanec, který nemůže chodit do zaměstnání z důvodu nutné péče o dítě.  A to o dítě, které má méně než 10 roků a onemocnělo nebo utrpělo úraz.

Také je možné ošetřovné dostat, i když dítě není nemocné. Pokud se jedná o dítě do 10 roků, a jeho škola nebo školka je uzavřena třeba z důvodu nějaké havárie, chřipkových prázdnin nebo i z jiného podobného důvodu.

Ošetřovné na dítě do 10 roků je také možné mít v případě, že osoba (třeba matka dítěte, která je s ním doma na rodičovské nebo mateřské dovolené), onemocní nebo utrpí nějaký úraz, a nemůže se tak dále o dítě starat.

Ošetřovné na člena rodiny

Kromě ošetřovného na dítě je možnost čerpat tuto dávku i při ošetřování člena rodiny. Zde jsou ale podmínky o něco málo přísnější. Zatímco u dítěte stačí, že onemocnělo, nebo utrpělo nějaký úraz (nebo jen to že je zavřená škola), při ošetřování člena rodiny (resp. společné domácnosti), je již vyžadováno, aby při nemoci nebo úrazu daná osoba „vyžadovala nezbytné ošetřování jinou fyzickou osobou“. Tedy na běžné „nachlazení“ se ošetřovné u členů rodiny vztahovat nebude (u dítěte ano). Tj. u členů rodiny je ošetřovné vypláceno především v případě vážnějších nemocí nebo úrazů

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Obecně platí, že na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci. Třeba OSVČ, i když si budou platit dobrovolné nemocenské pojištění, na ošetřovné na dítě (ani na jiného člena rodiny), nárok nemají. Nárok na ošetřovné pak není ani v případě práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo v případě práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Na ošetřovné na dítě pak není ani nárok, pokud je na toto dítě vplácena rodičovská (rodičovský příspěvek) nebo mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Výjimkou je situace, kdy onemocní matka dítěte (nebo obecněji osoba, která po dítě běžně pečuje), a nemůže se tak o dítě postarat. Není ale možné dostávat ošetřovné na dítě, když je matka zdravá a nemocné jen dítě.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.