Kalkulačka – ošetřovné na dítě nebo člena rodiny v roce 2021

Víte, že když musíte zůstat doma s nemocným dítětem, nebo se staráte o jiného nemocného člena rodiny, pak máte nárok na nemocenské dávky (resp. ošetřovné). Podobně, jako kdybyste vy sami byli v pracovní neschopnosti?

V této online kalkulačce si můžete spočítat, kolik je ošetřovné v roce 2021, a také se dozvíte kdo má na ošetřovné nárok, a jaké musí být splněny podmínky.

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Kolik bude ošetřovné (OČR) v roce 2022?:

Spočítejte si, kolik dostanete během OČR, v roce 2022 – . Kalkulačka: Ošetřovné (OČR) na dítě od 1. 1. 2022.

Výpočet ošetřovné 2021 – běžné OČR, i během epidemie

Již v roce 2020, se měnily podmínky pro nárok na ošetřovné. Během epidemie koronaviru, byl nárok na zvýšené ošetřovné. Po dobu uzavření škol byl nárok na ošetřovné 70%. Za běžných podmínek je to jen 60%.

V této kalkulačce, si můžete spočítat, jak to bude v roce 2021. Pokud budou uzavřeny školy, je nárok na 70%. Mimo tyto zvláštní podmínky, je ošetřovné 60% – viz příslušná volba v kalkulačce.

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné v roce 2021?

Výše ošetřovného se vypočítá podobně, jako nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti. Tedy základem pro výpočet výše ošetřovného je stanovení vyměřovacího základu.

Ten se (zjednodušeně), vypočítá tak, že se vezmou příjmy za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), a ty se vydělí počtem dní 365 dní. Výsledkem je pak denní vyměřovací základ. Tento vyměřovací základ se pak dále redukuje – tj. započítá se z něj jen určitá část:

Redukční hranice platné od 1. 1. 2021:

  • 1 redukční hranice = do částky 1182 Kč se započítá 90% = maximálně 1063,8 Kč
  • 2 redukční hranice = nad 1182 Kč do 1773 Kč se započítá 60% = maximálně 354,6 Kč
  • 3 redukční hranice = nad 1773 Kč do3545 Kč se započítá 30% = maximálně 531,6
  • Nad 3545 Kč se již nezapočítává nic

Výsledkem redukce je tzv. „redukovaný denní vyměřovací základ“.

Výše ošetřovného je pak 60% z tohoto redukovaného vyměřovacího základu. Nebo 70% během epidemie (v době uzavřených škol) Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den péče o nemocné dítě (nebo člena rodiny).

Jak dlouho se platí ošetřovné za běžných podmínek v roce 2021

Ošetřovné je vypláceno po dobu 9 dní. V případě, že se jedná o matku samoživitelku (resp., otce samoživitele), pak to může být až 16 dní.

Platí, že na jednu nemoc, je možné ošetřovné získat pouze jednou. Nejde tedy, aby byl s dítětem doma nejprve jeden rodič 9 dní a následně dalších 9 dní druhý rodič. Je ale možné, aby první rodič byl doma třeba 5 dní a druhý rodič další 4 dny.

Jak dlouho se platí ošetřovné během epidemie v roce 2021

Během epidemie koronaviru COVID, je doba ošetřovného prodloužena. Na OČR je nárok po celou dobu, co jsou uzavřeny školy. Tyto speciální podmínky pro ošetřovné platí až do 30.6.2021.

Ošetřovné na dítě 2021

Nárok na ošetřovné na dítě má zaměstnanec, který nemůže chodit do zaměstnání z důvodu nutné péče o dítě.  A to o dítě, které má méně než 10 roků a onemocnělo nebo utrpělo úraz.

Také je možné ošetřovné dostat, i když dítě není nemocné. Pokud se jedná o dítě do 10 roků, a jeho škola nebo školka je uzavřena třeba z důvodu nějaké havárie, chřipkových prázdnin nebo i z jiného podobného důvodu.

Ošetřovné na dítě do 10 roků je také možné mít v případě, že osoba (třeba matka dítěte, která je s ním doma na rodičovské nebo mateřské dovolené), onemocní nebo utrpí nějaký úraz, a nemůže se tak dále o dítě starat

Ošetřovné na člena rodiny 2021

Kromě ošetřovného na dítě je možnost čerpat tuto dávku i při ošetřování člena rodiny. Zde jsou ale podmínky o něco málo přísnější. Zatímco u dítěte stačí, že onemocnělo, nebo utrpělo nějaký úraz (nebo jen to že je zavřená škola), při ošetřování člena rodiny (resp. společné domácnosti), je již vyžadováno, aby při nemoci nebo úrazu daná osoba „vyžadovala nezbytné ošetřování jinou fyzickou osobou“.

Tedy na běžné „nachlazení“ se ošetřovné u členů rodiny vztahovat nebude (u dítěte ano). Tj. u členů rodiny je ošetřovné vypláceno především v případě vážnějších nemocí nebo úrazů.

Během epidemie může být nárok na ošetřovné i u starších dětí (až do 26 roků), nebo na další osoby v rodině, pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby (alespoň I. stupeň). A pokud je zavřená škola, nebo jiné zařízení, které jim za běžných podmínek poskytuje potřebnou péči.

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Obecně platí, že na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci. Třeba OSVČ, i když si budou platit dobrovolné nemocenské pojištění, na ošetřovné na dítě (ani na jiného člena rodiny), nárok nemají. Nárok na ošetřovné pak není ani v případě práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo v případě práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Na ošetřovné na dítě pak není ani nárok, pokud je na toto dítě vyplácena rodičovská (rodičovský příspěvek) nebo mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Výjimkou je situace, kdy onemocní matka dítěte (nebo obecněji osoba, která po dítě běžně pečuje), a nemůže se tak o dítě postarat. Není ale možné dostávat ošetřovné na dítě, když je matka zdravá a nemocné jen dítě.

Během epidemie v roce 2021, ale mohou platit jiné podmínky. Na OČR během epidemie mohou mít nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Pro OSVČ je zase v době uzavřených škol, poskytováno „zvláštní ošetřovné“ – dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 400 Kč za den.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.