Kalkulačka – ošetřovné na dítě nebo člena rodiny v roce 2024

Víte, že když musíte zůstat doma s nemocným dítětem, nebo se staráte o jiného nemocného člena rodiny, pak máte nárok na nemocenské dávky (resp. ošetřovné). Podobně, jako kdybyste vy sami byli v pracovní neschopnosti?

V této online kalkulačce si můžete spočítat, kolik je ošetřovné v roce 2024, a také se dozvíte kdo má na ošetřovné nárok, a jaké musí být splněny podmínky.

Výpočet ošetřovné 2024 – běžné OČR

V roce 2024, platí jen běžné podmínky pro nárok na ošetřovné. Speciální podmínky („krizové ošetřovné“), které platily během epidemie COVID, jsou již dávno minulostí. V roce 2024 je ošetřovné jen 60%. A nárok na OČR je jen po dobu 9 kalendářních dní nebo 16 kalendářních dní (samoživitelé a samoživitelky).

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné v roce 2024?

Výše ošetřovného se vypočítá podobně, jako nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti. Tedy základem pro výpočet výše ošetřovného je stanovení vyměřovacího základu.

Ten se (zjednodušeně), vypočítá tak, že se vezmou příjmy za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), a ty se vydělí počtem dní 365 dní. Výsledkem je pak denní vyměřovací základ. Tento vyměřovací základ se pak dále redukuje – tj. započítá se z něj jen určitá část:

Redukční hranice platné od 1. 1. 2024:

  • 1 redukční hranice = do částky 1466 Kč se započítá 90% = maximálně 1319,40 Kč
  • 2 redukční hranice = nad 1466 Kč do 2199 Kč se započítá 60% = maximálně 439,80 Kč
  • 3 redukční hranice = nad 2199 Kč do 4397 Kč se započítá 30% = maximálně 659,40 Kč
  • Nad 4397 Kč se již nezapočítává nic

Výsledkem redukce je tzv. „redukovaný denní vyměřovací základ“.

Výše ošetřovného je pak 60% z tohoto redukovaného vyměřovacího základu.

Jak dlouho se platí ošetřovné za běžných podmínek v roce 2024

Ošetřovné je vypláceno po dobu 9 dní. V případě, že se jedná o matku samoživitelku (resp., otce samoživitele), pak to může být až 16 dní.

Platí, že na jednu nemoc, je možné ošetřovné získat pouze jednou. Nejde tedy, aby byl s dítětem doma nejprve jeden rodič 9 dní a následně dalších 9 dní druhý rodič. Je ale možné, aby první rodič byl doma třeba 5 dní a druhý rodič další 4 dny.

Ošetřovné na dítě 2024

Nárok na ošetřovné na dítě má zaměstnanec, který nemůže chodit do zaměstnání z důvodu nutné péče o dítě.  A to o dítě, které má méně než 10 roků a onemocnělo nebo utrpělo úraz.

Také je možné ošetřovné dostat, i když dítě není nemocné. Pokud se jedná o dítě do 10 roků, a jeho škola nebo školka je uzavřena třeba z důvodu nějaké havárie, chřipkových prázdnin nebo i z jiného podobného důvodu.

Ošetřovné na dítě do 10 roků je také možné mít v případě, že osoba (třeba matka dítěte, která je s ním doma na rodičovské nebo mateřské dovolené), onemocní nebo utrpí nějaký úraz, a nemůže se tak dále o dítě starat

Na ošetřovné mají nárok i další příbuzní v přímé linii, i když s ošetřovanou osobou nesdílí spolčenou domácnost (měnilo se již u krizového ošetřovného během epidemie, nově platí i pro „běžné“ ošetřovné). Na OČR tak může mít nárok například i babička, která se stará o vnuka/vnučku, i když s ním nebydlí (platí to i obráceně).

Ošetřovné na člena rodiny 2024

Kromě ošetřovného na dítě je možnost čerpat tuto dávku i při ošetřování člena rodiny. Zde jsou ale podmínky o něco málo přísnější. Zatímco u dítěte stačí, že onemocnělo, nebo utrpělo nějaký úraz (nebo jen to že je zavřená škola), při ošetřování člena rodiny (resp. společné domácnosti), je již vyžadováno, aby při nemoci nebo úrazu daná osoba „vyžadovala nezbytné ošetřování jinou fyzickou osobou“.

Tedy na běžné „nachlazení“ se ošetřovné u členů rodiny vztahovat nebude (u dítěte ano). Tj. u členů rodiny je ošetřovné vypláceno především v případě vážnějších nemocí nebo úrazů.

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Obecně platí, že na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci. Třeba OSVČ, i když si budou platit dobrovolné nemocenské pojištění, na ošetřovné na dítě (ani na jiného člena rodiny), nárok nemají. Nárok na ošetřovné pak není ani v případě práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo v případě práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Na ošetřovné na dítě pak není ani nárok, pokud je na toto dítě vyplácena rodičovská (rodičovský příspěvek) nebo mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Výjimkou je situace, kdy onemocní matka dítěte (nebo obecněji osoba, která po dítě běžně pečuje), a nemůže se tak o dítě postarat. Není ale možné dostávat ošetřovné na dítě, když je matka zdravá a nemocné jen dítě.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.