Kalkulačka dědická daň a poplatky u notáře za vyřízení dědictví

Pokud zdědíte nějaký majetek, pak se nemusíte obávat placení daní. Dědická daň byla již v roce 2014 zrušena. Z dědictví se neplatí žádné daně (jedná se o bezúplatný příjem, který je osvobozený od daně). To, čemu se ale při dědictví nevyhnete, jsou poplatky u notáře.

Poplatky u notáře při vyřizování dědictví, jsou určeny příslušnou vyhláškou. V ní jsou stanoveny různé poplatky podle jednotlivých typů notářských úkonů.

Kolik jsou notářské poplatky v roce 2024?

Velké zvýšení notářských poplatků platí od roku 2021. Další menší změna byla i v roce 2023.

V roce 2024 se platí poplatky u notáře při dědictví do 100 miliónů korun:

Kalkulačka: Výpočet poplatků u notáře z dědictví 2020

Kalkulačka notářské poplatky 2020
Zadejte hodnotu dědictví

Výpočet

Kolik se platí u notáře z dědictví?

Výše odměny (poplatků), které budete muset zaplatit při dědictví u notáře, se odvíjí od celkové hodnoty dědictví. Třeba u nemovitostí by se vycházelo z aktuálního tržního odhadu ceny nemovitosti (z ceny, za jakou by bylo možné v danou chvíli nemovitost prodat (nebo jiný majetek)).

Odměna notáře začíná na 2% z prvních 100 000 Kč (tj. pokud bude hodnota dědictví do 100 000 Kč, pak se platí poplatek 2%, tj. maximálně 2420 Kč (poplatek 2000 Kč + DPH 21%, 420 Kč)).

S rostoucí hodnotou dědictví se pak procento snižuje. Vždy ale platíte příslušné procento z částky do určité hranice. Minimální poplatek je 600 Kč.

Jaké jsou poplatky u notáře z dědictví v roce 2020?

Výše poplatků je stanovena v paragrafu 13, vyhláška 191/2001 Sb.:

§ 13

(1) Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4,

činí z prvních 100 000 Kč základu ………………………….. 2,0 %, 

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu …………. 1,2 %, 

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ………. 0,9 %, 

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu ………. 0,5 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu …….. 0,1 %, 

nejméně však 600 Kč.  Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Kromě toho si ale notář může účtovat i další poplatky. Za likvidaci pozůstalosti, za soupis pozůstalosti, vypořádání společného jmění a různé další úkony.

Výpočet poplatků u notáře

Z výše uvedeného paragrafu tedy vyplývá, že u dědictví zaplatíte minimálně tyto poplatky:

  • majetek ve výši 1 milión korun – poplatek notáře je 11 300 Kč + DPH 2 373 Kč, celkem 13 673 Kč
  • majetek ve výši 2 milióny korun – poplatek notáře je 16 300 Kč + DPH 3 423 Kč, celkem 19 723 Kč
  • majetek ve výši 5 miliónů korun – poplatek notáře je 23 300 Kč + DPH 4 893 Kč, celkem 28 193 Kč
  • majetek ve výši 3 milióny korun – poplatek notáře je 21 300 Kč + DPH 4 473 Kč, celkem 25 773 Kč
  • majetek ve výši 10 miliónů korun – poplatek notáře je 28 300 Kč + DPH 5 943 Kč, celkem 34 243 Kč
  • majetek ve výši 20 miliónů korun – poplatek notáře je 38 300 Kč + DPH 8 043 Kč, celkem 46 343 Kč

Jak dlouho trvá dědické řízení u notáře?

Podle údajů od Notářské komory ČR, je velká většina dědických řízení ukončena do jednoho roku od zahájení (až 88%). A pouze velmi málo dědických řízení trvá déle než 3 roky (jenom 2%). 10% dědických řízení pak trvá od 1 roku do 3 roků.

Standardní doba vyřízení dědictví je ale zpravidla podstatně kratší, než 1 rok. Pokud se jedná o dědictví majetku, který se nachází pouze v ČR a mezi dědici nejsou spory, pak je běžné dědické řízení vyřízeno za 3 až 4 měsíce.

Do 25 000 Kč dědictví neřeší notář

Pokud je hodnota dědictví do 25 000 Kč, pak se může dědické řízení hned zpočátku zastavit. A daný majetek je vydán tomu, kdo zemřelému vypraví pohřeb. U takto „nepatrné“ částky se neřeší žádné složité dědické řízení.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.