Kalkulačka: Výpočet důchodu v roce 2023 (první a druhá valorizace)

Důchody se pravidelně zvyšují vždy od začátku roku (od ledna). Kromě toho může dojít i k dalším (mimořádným) zvýšením během roku. V minulém roce (2022), se takto mimořádně valorizovaly důchody hned 2x. V roce 2023, zatím bylo schváleno jen jedno mimořádné zvýšení – od června 2023.

Pravidelná valorizace důchodů od ledna 2023

Od začátku roku 2023, se valorizují všechny důchody – zvýšení se týká starobní penze, invalidního důchodu, vdovského důchodu, vdoveckého důchodu a sirotčích důchodů. Zvyšují se i služební penze, které platí ministerstvo obrany nebo vnitra.

Pravidelná (řádná) valorizace důchodů, zvyšuje jak základní složku (stejná pro všechny důchody), tak i procentní (zásluhovou) část důchodu.

Lednová valorizace 2023:

  • Zvýšení základní složky na 4 040 Kč (zvýšení o 140 Kč)
  • Zvýšení procentní složky o 5,1%
  • Nový příplatek k důchodu – výchovné 500 Kč

Od ledna 2023, se průměrný důchod zvyšuje o cca 825 Kč. Průměrný důchod v ČR se zvyšuje na 19 438 Kč (na konci roku 2022 to bylo 18 061 Kč; ve velkém růstu, se projevují i nové příplatky k důchodu).

Mimořádná valorizace důchodu od června 2023

Kvůli vysoké inflaci (více než 5% od výpočtu poslední valorizace), bylo schváleno i druhé zvýšení pro rok 2023.

Při schvalování druhé valorizace, ale byly změněny podmínky pro výpočet (schválené zvýšení je o něco málo nižší; změna je ale zatím jen dočasná, jen pro rok 2023; další změny se plánují – viz dále).

Mimořádná valorizace se opět týká všech důchodů. Mění se jenom procentní (zásluhová část důchodu), základní složka zůstává stejná.

Červnová valorizace 2023:

  • Základní složka se nemění, zůstává 4 040 Kč
  • Procentní složka se zvyšuje o 2,3%
  • Všechny důchody se zvyšují o 400 Kč

Od června 2023, se průměrný důchod zvyšuje o cca 750 Kč. Průměrný důchod v ČR se zvýší na cca 20 200 Kč. Pokud by nedošlo ke změně podmínek pro výpočet druhé valorizace, mohlo být zvýšení ještě vyšší.

Nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody platí od 1. října 2023

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Kalkulačka: Výpočet důchodu – zvýšení od června 2023

Pro výpočet zvýšení důchodu od června 2023, zadejte údaje o tom, kolik je/bude/byl váš důchod v květnu 2023.

Zvýšení se týká jak starobních důchodů, tak i invalidních důchodů nebo pozůstalostních důchodů. O zvýšení není potřeba žádat – valorizace proběhne automaticky.

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2023
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Změna podmínek pro valorizace důchodů – do budoucna už jen 1 valorizace za rok

Kvůli dlouhodobé neudržitelnosti aktuálního důchodového systému, navrhuje vláda řadu změn (důchodová reforma).

Jednou z navrhovaných změn, jsou i nová pravidla pro valorizace. Podle vládního návrhu, by se v budoucnu měly důchody zvyšovat jen jednou za rok (pouze pravidelná valorizace na začátku roku, od ledna).

Pokud by i v budoucnu byla opět vysoká inflace (nad 5%), pak by se důchody nevalorizovaly během roku.

Vznikal by pouze nárok na mimořádný příplatek k důchodu. Příplatek by se vyplácel od července do konce roku. Příplatek by byl z části fixní (stejný pro všechny důchody, jako u červnové valorizace) a z části by se počítal z procentní složky důchodu.

Změna výplatních termínů pro důchody

Další změnou, kterou navrhuje vláda, je změna výplatních termínů pro důchody. Nyní se důchody vyplácí během celého měsíce (výplatní termíny pro důchody, jsou od 5 do 26 dne, každý sudý den).

Nově by se důchody měly vyplácet jen během 4 až 5 termínů, které by mohly být i všechny během jednoho týdne. Všichni důchodci by pak dostali důchod například od 6 do 12 dne v měsíci (v návrhu se počítá s výplatou všech důchodů, vždy nejpozději do 14 dne v měsíci).

Došlo by i ke změně v tom, za jaké období se vyplácí důchod. Nyní je to obvykle za „klouzavý měsíc“. Důchodce s výplatním termínem 20. května, dostává důchod za období od 20. května do 19. června.

Nově by se důchod vyplácel za celý kalendářní měsíc (tak jako výplata v zaměstnání nebo sociální dávky, apod.).

Předčasný důchod bude méně výhodný

Změny by se měly týkat i předčasných důchodů. Na předčasný důchod, by v budoucnu byl nárok jen 3 roky, před řádným termínem (nyní je to teoreticky až 5 roků).

A předčasné důchody by byly podstatně nižší, než nyní. Navíc by se u nich ani neprováděla valorizace (například po dobu prvních 3 roků).

Velká důchodová reforma v roce 2023

V roce 2023 (údajně již během května 2023), by chtěla vláda představit komplexní důchodovou reformu.

Velká důchodová reforma (kterou ale slibuje skoro každá vláda za posledních 15 roků), by měla řešit současný problém důchodového systému (hrozí, že za několik let bude připadat jeden zaměstnanec na jednoho důchodce; na důchodovém účtu by tak vznikal schodek až o mínus 300 miliard korun).

Důchodová reforma by měla řešit řadu věcí. Ať už se jedná o dílčí změny uvedené výše, tak i případné prodloužení věku pro odchod doc důchodu, a jiné zásadnější změny.

Mohla by se zvýšit i minimální „odpracovaná“ doba pro nárok na důchod až na 40 roků (nyní je 30, resp. 35 roků).

Mají být ale i například různé úlevy pro pracující důchodce (odpuštění odvodů na sociální pojištění). Nebo by měly být i nové koeficienty, pro zápočet odpracované doby, pro náročná povolání.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.