Příplatek k důchodu – výchovné 500 Kč za dítě

Od začátku roku 2023, se nemalé části důchodců (převážně se to bude týkat penzistek), zvýší jejich starobní důchod. Od 1. 1. 2023, bude nárok na příplatek 500 Kč měsíčně k důchodu, za každé vychované dítě (maximálně 1500 Kč za 3 děti, při více dětech se příplatek nezvyšuje).

Od kdy bude vyplácen příplatek 500 Kč k důchodu za vychované děti?

Na příplatek 500 Kč („výchovné“), bude nárok od 1. 1. 2023. Změna by se tedy měla projevit v důchodech vyplácených od ledna 2023.

Bude nutné o příplatek k důchodu za vychované děti žádat?

U většiny důchodců, kteří měli nárok na důchod před rokem 2023 (tj. v roce 2022 již dostávali důchod), bude nárok na příspěvek 500 Kč, přiznán automaticky.

Má to ale jeden „háček“. Příspěvek 500 Kč za každé vychované dítě, bude automaticky přiznán ženám, které dítě porodily, nebo o něj pečovaly.

Pokud by měl mít na tento příplatek nárok muž (protože o dítě více pečoval on), bude si u něj muset požádat u ČSSZ.

To, kdo o dítě více pečoval, se dokládá čestným prohlášením. Pokud budou o příplatek žádat oba rodiče, bude o tom rozhodovat ČSSZ.

To samé bude platit i pro nové důchodce, kterým vznikne nárok na důchod od začátku roku 2023. V rámci žádosti o důchod, budou uvádět, zda žádají o příplatek výchovné za dítě.

Nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody platí od 1. října 2023

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Jak, kde a kdy vyřídit žádost o příplatek k důchodu za výchovu dětí?

Na příplatek bude nárok až od 1. 1. 2023. Žádat o něj tedy bude možné až od začátku září 2022 (od 1. 9. 2022).

Stávající důchodci, si ale o tento příplatek zpravidla nemusí žádat. Ten, kdo už dostává starobní důchod (měl ho již v roce 2022), by měl tento příplatek dostat automaticky (týká se žen, u kterých se vychované děti, zohledňují při posuzování nároku na starobní důchod – nižší důchodový věk).

Pouze ti důchodci (muži), kteří by měli mít na tento příplatek nárok (protože to byli oni, kdo se více věnoval výchově dětí), si o něj budou muset požádat (od 1. 9. 2022).

Noví důchodci, kterým vznikne nárok na důchod v roce 2023, si o příplatek k důchodu požádají společně s žádostí i přiznání starobního důchodu.

Kdo má nárok na příplatek 500 Kč k důchodu za dítě?

Podmínky pro nárok na příplatek 500 Kč za dítě, jsou v zásadě stejné, jaké platí pro nížený důchodový věk u žen.

Podmínkou nároku na příplatek je to, že daná osoba, pečovala o dítě (před vznikem nároku na důchod), alespoň po dobu 10 roků (v době, než dítě dosáhlo zletilosti). Pokud se daná osoba ujala výchovy dítěte až po jeho 8 roce, pak o něj stačí pečovat po dobu 5 roků.

Nárok na příspěvek za vychované dítě, má vždy ale jen jeden z rodičů. Ten, který o dítě pečoval více. Automaticky bude přiznán nárok ženám. Pokud o dítě více pečoval muž (otec dítěte), pak si o příplatek výchovné musí požádat.

Kolik bude příplatek k důchodu za vychované děti?

Za každé dítě, které jste vychovali, můžete dostat 500 Kč navíc k důchodu. Maximálně je ale takto možné dostat 1500 Kč:

  • Příplatek k důchodu za 1 vychované dítě = 500 Kč měsíčně
  • Příplatek k důchodu za 2 vychované děti = 1000 Kč měsíčně
  • Příplatek za 3 a více vychovaných dětí = 1500 Kč měsíčně

Pokud jste vychovali více než 3 děti, tak se příplatek již dále nezvyšuje.

Příplatek za vychované děti, by se také měl pravidelně každý rok zvyšovat (valorizovat). Měla by zde platit stejná pravidla, jaká platí pro každoroční valorizaci důchodů.

Nárok na příplatek má jen jeden rodič

U nového příplatku k důchodu je podstatné to, že jej může získat jen jeden rodič. A to ten, který se o dítě více staral (před jeho 18 rokem).

Pokud například měli rodiče střídavou péči o dítě, pak se to bude posuzovat podle toho, jak byla tato střídavá péče rozvržena.

Po smrti rodiče, který měl nárok na příplatek za výchovu dětí, ale tento nárok nepřechází na pozůstalého rodiče.

Příplatek za výchovu dětí, by měl snížit rozdíly mezi důchodem muže a ženy

Podle dlouhodobé statistiky je zřejmé, že ženy mají podstatně nižší starobní důchod, než muži. Částečně je to dáno tím, že ženy stále dostávají nižší plat (mzdu), i když vykonávají stejnou práci jako muži.

Nižší důchody u žen, jsou ale do značné míry způsobeny tím, že ženy v průběhu života tráví dlouhé roky na mateřské/rodičovské dovolené (při dvou dětech se jedná zpravidla o 6 roků).

A i po skončení rodičovské, často ještě několik roků pracují na zkrácený úvazek, mají neplacené volno, nebo jsou ženami v domácnosti.

V roce 2022, by měl být průměrný důchod ve výši 16 480 Kč. Pokud by žena dostala příplatek za 2 děti (1000 Kč měsíčně navíc), tak to bude představovat jen cca 6% z průměrného důchodu. Rozdíly mezi důchodem muže a ženy, tedy budou i dále poměrně velké.

Zvýšení důchodů v roce 2022

Výše uvedená změna – příplatek za výchovu dítěte – se ale týká až roku 2023. V roce 2022, dochází od začátku roku, pouze k pravidelné zákonné valorizaci.

Od 1. 1. 2021, se všechny důchody v ČR (tj. jak starobní, tak i invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí), zvyšují minimálně o 650 Kč:

  • Zvýšení základní složky důchodu v roce 2022 = o 350 Kč na 3900 Kč (v roce 2021 bylo 3550 Kč)
  • Zvýšení procentní složky důchodu v roce 2022 = o 1,3% (procentní výměra se liší u každého důchodce)
  • Mimořádné zvýšení důchodů v roce 2022 = všechny důchody se zvýší o 300 Kč

Průměrná výše důchodu, by se tak měla zvýšit o 805 Kč (minimálně o 650 Kč). Průměrná výše důchodu, by díky tomu měla být v roce 2022, ve výši 16 480 Kč.

Pokud vás zajímá, o kolik se vám zvýší důchod v roce 2022, pak si to můžete sami spočítat, v této důchodové kalkulačce: Kalkulačka – výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2022.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.