Výpočet zvýšení důchodů v roce 2021 (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí)

Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení všech typů důchodů (jak starobních, tak i invalidních, vdovských, vdoveckých nebo i sirotčích). Jedná se o pravidelnou zákonnou valorizaci. Pokud by vás zajímalo, jak se vám od ledna 2021 zvýší váš důchod, můžete si to spočítat v naší kalkulačce, kterou najdete níže na stránce.

Zvýšení důchodů od 1. ledna 2024

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

O kolik se zvýší důchod v roce 2021

Podobně, jako skoro každý rok, i od 1. ledna 2021 dojde k automatickému zvýšení důchodů.

Valorizace důchodů od ledna 2021 bude znamenat průměrné zvýšení důchodu o 839 Kč. To je ale jen průměrné číslo za všechny příjemce důchodových dávek.

U někoho může být zvýšení důchodu i více než 1000 Kč, u někoho to naopak může být třeba jen 500 nebo 600 Kč. Záleží hlavně na tom, na jak vysoký důchod máte nárok.

Zvýšení důchodů od ledna 2021 zahrnuje:

  • Zvýšení základní výměry důchodu o 60 Kč
  • Základní výměra důchodu byla v roce 2020 částka 3490 Kč, v roce 2021 to bude 3550 Kč
  • Zvýšení procentní výměry důchodu bude o 7,1%
  • Procentní výměra důchodu je u každého důchodce jiná (odvíjí se mimo jiné od jeho/jejího příjmu, v předchozích zaměstnáních, záleží i na typu důchodu)

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů v roce 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak se vám zvýší důchod v roce 2021. Pro výpočet nové výše důchodu (na kterou budete mít nárok od 1. 1. 2021), stačí zadat výši důchodu, na který máte nárok v roce 2020:

Kalkulačka zvýšení důchodů v roce 2021
Jaký je/byl váš důchod v roce 2020

Výpočet

Koho se týká zvýšení důchodů v roce 2021

Od ledna 2021 se zvyšují všechny typy důchodů (na které je nárok podle zákona o důchodovém pojištění). Zvýšení se tedy týká:

  • Penzistů, kteří pobírají starobní důchod (cca 2,4 miliónu osob)
  • Invalidních důchodců, kteří pobírají invalidní důchod (cca 400 tisíc osob)
  • Vdov a vdovců, kteří dostávají vdovský nebo vdovecký důchod (cca 24 tisíc osob)
  • Sirotků, kteří mají nárok na sirotčí důchod (cca 33 tisíc osob)

Kdy se projeví zvýšení? Kdy dostanu vyšší důchod?

Zvýšení důchodů se projeví automaticky. O zvýšení důchodů není potřeba nikde žádat. Až vám v lednu přijde pravidelný důchod (každý důchodce má jiný výplatní termín důchodu), tak by již měl být zvýšený na novou částku platnou v roce 2021.

Valorizace důchodů od 1. 1. 2021

Dříve platilo, že se důchod zvyšoval až ode dne, na který připadala splatnost důchodu. Pokud měl někdo výplatní termín důchodu stanovený třeba na 20 den v měsíci, pak se valorizace důchodu provedla od tohoto data.

Aktuálně byla ale schválena změna zákona (který řeší hlavně „rouškovné“ – mimořádný příspěvek k důchodu ve výši 5000 Kč – viz dále).

V rámci tohoto zákona byla provedena novelizace zákona o důchodovém pojištění, kde se stanovuje, že důchody se nově budou zvyšovat právě od 1. ledna:

§5 Změna zákona o důchodovém pojištění

(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dochází k zvýšení (dále jen „pravidelný termín“).

Mimořádný příspěvek k důchodu 5000 Kč („rouškovné“ pro důchodce).

V pátek 13. listopadu 2020 byl senátem definitivně schválen nový zákon, díky kterému dostanou všichni důchodci ještě do konce roku 2020, mimořádný příspěvek k důchodu ve výši 5000 Kč.

Tento příspěvek 5000 Kč bývá velmi často označován jako „rouškovné“. Nárok na mimořádný příspěvek budou mít všichni důchodci (příjemci některé důchodové dávky), kterým vznikl nárok na důchod nejpozději do 31. 11. 2020.

Rouškovné 5000 Kč, se týká jak starobních důchodců, tak i invalidních důchodů, těch kdo mají nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod.

Pokud má někdo nárok na více důchodů (například na starobní důchod a současně i na vdovský nebo vdovecký důchod), pak mimořádný příspěvek 5000 Kč obdrží pouze jednou.

Kdy dostanu příspěvek 5000 Kč pro důchodce?

Vzhledem ke schválení příslušného zákona, by výplata tohoto mimořádného příspěvku měla začít už na začátku prosince 2020. Podle informací od Ministerstva práce a sociálních věcí, by se rouškovné mělo začít vyplácet mezi 1 až 4 prosincem 2020.

Výplata bude rozložena do několika dní (odhaduje se, že to bude trvat cca 10 pracovních dní, přece jen příjemců této dávky je skoro 3 milióny osob).

Příspěvek 5000 Kč dostanou důchodci do vánoc 2020

Mimořádný příspěvek 5000 Kč nebude vyplácen společně s řádným důchodem, ale bude vám vyplacen mimo obvyklý výplatní termín. Dostanete ho buď na účet, nebo složenkou na poštu (podle toho, jak máte nastavenu výplatu důchodu).

O mimořádný příspěvek 5000 Kč není potřeba žádat. Bude vyplacen automaticky všem důchodcům (starobním, invalidním, vdovcům, vdovám a sirotkům), kteří na něj mají mít nárok (mají nárok na důchod nejpozději k 31. 11. 2020).

Výplata mimořádného příspěvku by měla proběhnout tak, aby většina důchodců dostala slíbených 5000 Kč, ještě před Vánočními svátky.

Nemusí to ale platit na 100%. Například u těch, kdo dostávají důchod složenkou na poštu, může být výplata o pár dní opožděna. Podobné to bude i u těch, kdo si budou o důchod žádat ještě před koncem listopadu. Tam je možné, že bude příspěvek 5000 Kč vyplacen až v lednu 2021.

Rouškovné pro důchodce 5000 Kč a exekuce nebo vliv na sociální dávky

Mimořádný příspěvek 5000 Kč pro důchodce je nastavený tak, že nepodléhá exekuci. Pokud je některý důchodce v exekuci nebo insolvenci, tak mu těchto 5000 Kč nesmí exekutor zabavit. Nevztahují se na něj běžné exekuční srážky.

Pamatovalo se i na to, aby zvýšený příjem negativně neovlivnil nárok důchodců na různé sociální dávky (například příspěvek na bydlení). Hrozilo totiž, že díky tomuto jednorázovému příjmu, přijde důchodce o některou ze sociálních dávek, na které má aktuálně nárok.

V zákoně je na to pamatováno, a tak se mimořádný příspěvek 5000 Kč pro důchodce nebude započítávat do příjmů, které jsou rozhodující pro stanovení nároku na sociální dávky. Jako je například příspěvek na bydlení, u kterého se posuzují příjmy za předchozí 3 měsíce.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.