Přídavky na dítě – kde žádat a kolik dostanete?

Před několika dny začal nový školní rok. S tím souvisí i pravidelné, každoroční podávání žádosti o přídavky na dítě. U přídavků na dítě se žádost podává jednou za rok, právě v období začátku školního roku. Co bystě měli vědět o této sociální dávce? Kdo má nárok, kde si podat žádost a jaké dokumenty budete potřebovat k vyřízení tohoto příspěvku?

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2024?

Přídavky na dítě se v roce 2024 nemění. Může být nárok na 1130 Kč až 1380 Kč (podle věku).

Na přídavky je nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Aktuální kalkulačku pro výpočet příspěvku na dítě v roce 2024, najdete zde

Přídavky na dítě 2014

Přídavky na dítě je sociální dávka určená jako podpora pro rodiny s dětmi. Nárok na tuto dávku mají všechny nezaopatřené děti (tj. například v případě studentů vysokých škola až do 26 roků), pokud příjem rodiny (všech společně posuzovaných osob) v rozhodném období nepřesáhl 2,4 násobek životního minima.

Rozhodné období pro nárok na přídavky na dítě se počítá z předchozího kalendářního roku. Takže zatímco v předchozích měsících (leden – srpen 2014) se zohledňovaly celkové příjmy za rok 2012, od září 2014 se posuzují příjmy za předchozí kalendářní rok – tedy za rok 2013.

K vyřízení příspěvků na dítě tedy budete potřebovat především potvrzení o příjmech od vašeho zaměstnavatele (dokládají všechny společně posuzované osoby), a dále pak – u dětí školou povinných – se dokládá potvrzení o studiu.

Kolik jsou přídavky na dítě 2014?

Výše přídavků na dítě jsou závislé na věku dítěte. Jsou stanoveny 3 úrovně:

  • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
  • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
  • Dítě 15 – 26 roků = 700 Kč měsíčně

Nárok na dávku mají ti, jejichž celkové příjmy za předchozí rok nejsou vyšší než 2,4 násobek životního minima. Jak se postupuje? Podívejte se na tento příklad.

Příklad: Pan a paní Nováková mají dvě děti, které chodí na základní školu. Jedno dítě ve věku 7 a druhé ve věku 11 roků. Pan Novák měl v roce 2013 průměrnou čistou mzdu 19 500 Kč měsíčně. Paní Nováková byla po celý rok 2013 nezaměstnaná a nepobírala ani žádnou podporu

  • Životní minimum (2,4 násobek) této čtyřčlenné rodiny je 24 600 Kč
  • Jejich průměrné měsíční příjmy jsou 19500 Kč, splňují tedy podmínku
  • Budou mít nárok na 2x 610 Kč, tedy 1220 Kč měsíčně

Pro výpočet přídavků na dítě můžete použít tuto online kalkulačku: kalkulačka přídavky na dítě 2014.

Kde se žádá o přídavky na dítě a jaké potřebuje formuláře?

Přídavky na dítě si půjdete vyřídit na Úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. K vyřízení přídavků na dítě budete potřebovat potvrzení o příjmech za všechny osoby ve společné domácnosti. Dále pak osobní doklady dětí (občanský průkaz nebo rodný list). V neposlední řadě pak potřebujete ještě potvrzení o docházce do školy. Žádost se podává prostřednictvím tohoto formuláře:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.