Přídavky na dítě – kde žádat a kolik dostanete?

Před několika dny začal nový školní rok. S tím souvisí i pravidelné, každoroční podávání žádosti o přídavky na dítě. U přídavků na dítě se žádost podává jednou za rok, právě v období začátku školního roku. Co bystě měli vědět o této sociální dávce? Kdo má nárok, kde si podat žádost a jaké dokumenty budete potřebovat k vyřízení tohoto příspěvku?

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2023?

V roce 2023, došlo ke zvýšení příspěvku na dítě o 200 Kč na 1130 Kč až 1380 Kč (podle věku). Na přídavky je nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Od 1. ledna 2023 se zvyšuje životní minimum o 5,2%. Na přídavky, bude mít nárok více rodin. Rodina se dvěma dětmi do 15 roků, má na přídavky nárok, při příjmu do 49 674 Kč.

Aktuální kalkulačku pro výpočet příspěvku na dítě v roce 2023, najdete zde

Přídavky na dítě 2014

Přídavky na dítě je sociální dávka určená jako podpora pro rodiny s dětmi. Nárok na tuto dávku mají všechny nezaopatřené děti (tj. například v případě studentů vysokých škola až do 26 roků), pokud příjem rodiny (všech společně posuzovaných osob) v rozhodném období nepřesáhl 2,4 násobek životního minima.

Rozhodné období pro nárok na přídavky na dítě se počítá z předchozího kalendářního roku. Takže zatímco v předchozích měsících (leden – srpen 2014) se zohledňovaly celkové příjmy za rok 2012, od září 2014 se posuzují příjmy za předchozí kalendářní rok – tedy za rok 2013.

K vyřízení příspěvků na dítě tedy budete potřebovat především potvrzení o příjmech od vašeho zaměstnavatele (dokládají všechny společně posuzované osoby), a dále pak – u dětí školou povinných – se dokládá potvrzení o studiu.

Kolik jsou přídavky na dítě 2014?

Výše přídavků na dítě jsou závislé na věku dítěte. Jsou stanoveny 3 úrovně:

  • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
  • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
  • Dítě 15 – 26 roků = 700 Kč měsíčně

Nárok na dávku mají ti, jejichž celkové příjmy za předchozí rok nejsou vyšší než 2,4 násobek životního minima. Jak se postupuje? Podívejte se na tento příklad.

Příklad: Pan a paní Nováková mají dvě děti, které chodí na základní školu. Jedno dítě ve věku 7 a druhé ve věku 11 roků. Pan Novák měl v roce 2013 průměrnou čistou mzdu 19 500 Kč měsíčně. Paní Nováková byla po celý rok 2013 nezaměstnaná a nepobírala ani žádnou podporu

  • Životní minimum (2,4 násobek) této čtyřčlenné rodiny je 24 600 Kč
  • Jejich průměrné měsíční příjmy jsou 19500 Kč, splňují tedy podmínku
  • Budou mít nárok na 2x 610 Kč, tedy 1220 Kč měsíčně

Pro výpočet přídavků na dítě můžete použít tuto online kalkulačku: kalkulačka přídavky na dítě 2014.

Kde se žádá o přídavky na dítě a jaké potřebuje formuláře?

Přídavky na dítě si půjdete vyřídit na Úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. K vyřízení přídavků na dítě budete potřebovat potvrzení o příjmech za všechny osoby ve společné domácnosti. Dále pak osobní doklady dětí (občanský průkaz nebo rodný list). V neposlední řadě pak potřebujete ještě potvrzení o docházce do školy. Žádost se podává prostřednictvím tohoto formuláře:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.