Online kalkulačka: Výpočet nemocenské a neschopenky

V případě pracovní neschopnosti vzniká zaměstnancům (a i některým OSVČ) nárok na výplatu nemocenských dávek (tzv. nemocenská). Připravili jsme pro vás online kalkulačku, ve které si můžete spočítat, kolik peněz dostanete v případě nemoci či úrazu. Kalkulačka vám spočítá, jaká bude náhrada mzdy od zaměstnavatele během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, a jakou budete dostávat nemocenskou od 15 dne.

Kolik je nemocenská během neschopenky v roce 2022?

Od začátku roku 2022, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek. To může mít vliv jak na výpočet nemocenské od zaměstnavatele, během prvních 14 dní, tak i na nemocenské dávky od státu od 15 dne neschopenky,

Aktuální kalkulačku pro výpočet nemocenské v roce 2022, najdete zde

Výpočet nemocenské od 1. 1. 2015

Kalkulačka nemocenská 2015
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Hodinová hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Byla nařízena karanténa?
Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od počtu pracovních hodin v předchozím kalendářním čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Nemocenská a náhrada mzdy – základní informace

V roce 2015 nedochází u nemocenské a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti k žádným významným změnám. I nadále tedy platí že:

 • Za první 3 dny pracovní neschopnosti nejsou vypláceny žádné dávky nebo náhrada mzdy (výjimkou je pracovní neschopnost, kdy byla současně nařízena karanténa, pak je náhrada mzdy vyplácena již od prvního dne PN)
 • Od 4 do 14 dne pracovní neschopnosti je vyplácena náhrada mzdy, tu platí zaměstnavatel a OSVČ tedy nedostávají nic
 • Od 15 dne jsou vypláceny nemocenské dávky poskytované na základě nemocenského pojištění
 • Na nemocenské dávky mají nárok zaměstnanci, OSVČ které si hradí dobrovolné nemocenské pojištění
 • Na nemocenské dávky může vznikat nárok i při práci na DPP nebo DPČ – zde rozhoduje výše příjmu, zda je dostatečně vysoká, aby zakládala povinnost zaměstnavatele hradit nemocenské pojištění

Jak se počítá nemocenská?

Pro výpočet se vychází z hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Z příjmu se vypočítává denní vyměřovací základ. Ten někdy bývá uveden na výplatní pásce, nebo jde spočítat i tak, že sečtete hrubé příjmy za posledních 12 měsíců a ty vydělíte počtem dní.

Příklad výpočtu: Pokud je naše průměrná mzda 25 000 Kč, pak denní vyměřovací základ bude: (25000 * 12)/365 = 821,91 Kč

Tento vyměřovací základ se následně snižuje – jsou stanoveny 3 redukční hranice. Od 1. 1. 2015 platí tyto hodnoty:

 • z částky do 888 Kč se počítá 90 %
 • z částky od 888 Kč do 1 331 Kč se počítá 60 %
 • z částky od 1 331 Kč do 2 662 Kč se počítá 30 %
 • z částky nad 2 662 Kč se už nic nezapočítává

Příklad výpočtu: Výše jsme si spočítali denní vyměřovací základ ve výši 821,91 Kč. Protože je tato částka nižší než první redukční hranice 888 Kč, započítá se 90%, tj. 739 Kč

Výše nemocenské dávky je pak 60% z redukovaného základu – v našem příkladu tedy 444 Kč. Jedná se o částku na jeden den. Tato částka by pak náležela zaměstnanci v pracovní neschopnosti za každý kalendářní den (tedy včetně víkendů a svátků).

Jak se počítá náhrada mzdy za prvních 14 dní?

Náhrada mzdy, kterou platí zaměstnavatel během prvních 14-ti dnů, se počítá velmi podobným způsobem. V zásadě jediným rozdílem je to, že se nepočítá hrubá měsíční mzda, ale vychází se z průměrné hodinové mzdy. Na rozdíl od nemocenských dávek, se náhrada mzdy poskytuje za skutečně neodpracované hodiny resp. směny.

I zde se aplikují redukční hranice, od 1. 1. 2015 platí tyto:

 • z částky do 155,40 Kč se počítá 90 %
 • z rozdílu částky 155,40 a 232,93 Kč se počítá 60 %
 • z rozdílu částky 232,93 Kč a 465,85 Kč se počítá 30 %
 • k částce nad 465,85 Kč se už nepřihlíží

Náhrada mzdy je opět 60% z redukované hodinové mzdy.

Kdy chodí nemocenská?

Nemocenská, resp. náhrada mzdy je obvykle vyplácena obdobně jako běžná mzda. Tj. vyplácí se za zpětně podobně jako plat.

Nemocenská po skončení pracovní smlouvy

Na nemocenské dávky může v některých případech vznikat nárok i po skončení pracovní smlouvy. Typicky se může jednat o případ, kdy zaměstnanci k 31 dni v měsíci skončí pracovní poměr, a on třeba 5 den v následujícím měsíci onemocní.

V takovém případě by sice neměl nárok na náhradu mzdy během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, ale od 15 dne by mu vznikal nárok na nemocenské dávky. Platí zde totiž ochranná lhůta v délce 7 dní od skončení pracovního poměru.

I zde je ale několik výjimek – ochranná lhůta se netýká třeba těch, kdo pracovali na základě dohody o provedení práce, nebo těch kdo současně pobírají starobní nebo invalidní důchod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.