Nemocenská a náhrada mzdy v pracovní neschopnosti

Zaměstnanec, nebo i OSVČ, který onemocní nebo se mu stane nějaký úraz, může mít nárok, aby mu v pracovní neschopnosti byly vypláceny nemocenské dávky. V následujícím textu najdete souhrnné informace ohledně podmínek, za jakých máte nárok na placenou nemocenskou, jaká je její výše a další užitečné informace.

Kolik je nemocenská během neschopenky v roce 2024?

Od začátku roku 2024, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek. To může mít vliv jak na výpočet nemocenské od zaměstnavatele, během prvních 14 dní, tak i na nemocenské dávky od státu od 15 dne neschopenky,

Aktuální kalkulačku pro výpočet nemocenské v roce 2024, najdete zde

Kdo má nárok na placenou nemocenskou?

Na placenou nemocenskou – resp. nemocenské dávky během pracovní neschopnosti, mají nárok všichni zaměstnanci, kteří jsou nemocensky pojištěni. To se více-méně týká všech zaměstnanců, kteří pracují na HPP. V tom případě za ně nemocenské pojištění odvádí zaměstnavatel. Nemocenské pojištění je 2,3% z hrubé mzdy. U OSVČ je minimální platba nemocenského pojištění v roce 2014 ve výši 115 Kč měsíčně.

U některých typů pracovních úvazků (práce na DPP, práce na DPČ), ale nemusí být nemocenské pojištění placeno (u DPP se odvádí až při příjmu nad 10.000 Kč měsíčně, u DPČ je to v případě, že je sjednán příjem nad 2.500 Kč měsíčně (zjednodušeně)).

Zatímco zaměstnanec má nárok na placenou nemocenskou v podstatě již od prvního dne, co je zaměstnaný. U OSVČ je to trochu složitější. Aby měl živnostník (OSVČ) nárok na nemocenské dávky, tak si musí nemocenské pojištění platit nejméně 3 kalendářní měsíce před tím, než dojde ke vzniku pracovní neschopnosti a uplatnění nároku na nemocenské dávky.

Náhrada mzdy za prvních 14 dní

Nemocenské dávky při pracovní neschopnosti se vyplácí až od 15 dne pracovní neschopnosti (v předchozích letech – např., v roce 2013 to bylo dokonce až od 21 dne). Za prvních 14 dní má ale zaměstnanec nárok na náhradu mzdy. OSVČ ale nedostane za prvních 14 dní nic.

Náhrada mzdy se vyplácí za 4 – 14 den pracovní neschopnosti. Zatímco nemocenské dávky jsou vypláceny za každý kalendářní den (včetně víkendů a svátků), náhrada mzdy během prvních 14 dnů se platí jen za pracovní dny (resp. neodpracované směny). Za první 3 dny se pak náhrada mzdy vyplácí jen v případě, že je lékařem nařízena karanténa.

Kolik je nemocenská od 15 dne v roce 2014

Výše nemocenské, tedy to kolik bude zaměstnanec dostávat během placené pracovní neschopnosti závisí na jeho příjmu v daném zaměstnání. Z hrubé mzdy se stanoví vyměřovací základ. Ten se počítá z příjmů za posledních 12 kalendářních měsíců (měsíc, ve kterém vznikla pracovní neschopnost, se nezapočítá), které se vydělí počtem kalendářních dní (nezahrnují se vyloučené dny, což může být například jiná předcházející neschopenka). Pokud poslední zaměstnání trvá kratší dobu, pak se postupuje obdobně, zahrnuje se pouze doba v daném zaměstnání (pokud poslední zaměstnání trvá příliš krátkou dobu a zaměstnanci zde nevznikl nárok ještě na žádný příjem, pak je postup výpočtu odlišný).

Stanovený vyměřovací základ se pak redukuje prostřednictvím 3 redukčních hranic:

  • První redukční hranice 865 Kč, u nemocenského a ošetřovného se započte 90 % denního vyměřovacího základu, u peněžité pomoci v mateřství se započte 100%
  • Druhá redukční hranice 1 298 Kč, z rozdílu mezi 1 a 2 redukční hranicí se započítá 60% denního vyměřovacího základu
  • Třetí redukční hranice 2 595 Kč, z rozdílu mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %

Z takto vypočteného redukovaného vyměřovacího základu je pak nárok na 60% (u ošetřovného je to také 60% a u peněžité pomoci v mateřství (PPM) je to 70%

Kdy se vyplácí nemocenská?

Kdy chodí nemocenská při pracovní neschopnosti? Je to tak, že náhrada mzdy za prvních 14 dní, kterou hradí zaměstnavatel, se vyplácí společně s výplatou. Nemocenské dávky pak vyplácí ČSSZ (případně zaměstnavatel). Lhůta pro výplatu nemocenských dávek je 30 dní od uplatnění nároku. Zpravidla se tedy nemocenské dávky vyplácí obdobně jako plat, tedy za předchozí kalendářní měsíc.

Ochranná lhůta v roce 2014

Na placenou nemocenskou může mít nárok i ten zaměstnanec, kterému skončil pracovní poměr. Platí zde totiž ochranná lhůta 7 dnů od skončení pracovního poměru (pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je to pak až 180 dní). Pokud pracovní neschopnost vznikne do 7 kalendářních dnů od ukončení pracovní smlouvy, pak má zaměstnanec nárok na nemocenské dávky stejně, jako by byl stále zaměstnaný.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.